Eldning

Eldstad. Foto: verno_64, by flickr

Eldningsförbud

När det är eldningsförbud så får man inte göra upp eld utomhus. Undantag är grillar eller iordningställda eldplatser, dock endast med grillkol.

Tänk på att det inte är tillåtet att sätta en engångsgrill på gräset.

Information om eldningsförbud finns på kommunens webbplats, SMHI:s prognoser och i lokalradion.

Eldning av trädgårdsavfall och dylikt

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under tiden 1 maj-30 september. Övrig tid av året får eldning inom samt utanför sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår. Det förbjudet att elda med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnera virke samt med spånskivor eller liknande material.

I Staffanstorp krävs tillstånd från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för att bränna halm på åkermark.

Vid frågor gällande eldning eller klagomål på eldning kontakta Göran Eriksson, 046-25 14 25

Släckutrustning ska finnas till hands, såsom vattenslang eller handbrandsläckare. Dessutom gäller att eldning endast får ske under dygnets ljusa timmar. Vid eldning i större omfattning gäller även följande:

 1. Kunskap om riskerna ska finnas hos den ansvarige
 2. Det får inte uppstå olägenhet för människors hälsa
 3. Det ska vara näst intill vindstilla
 4. Minst 75 meter till byggnad
 5. Minst 40 meter till växande gröda eller skog
 6. Eldning får inte ske så att väg eller järnväg rökbeläggs
 7. Tillräckligt många medhjälpare ska finnas med under hela tiden

När det gäller eldning efter mörkrets inbrott (till exempel vid Valborgsbål och Halloween) vill räddningstjänsten ha anmälan om detta senast en vecka i förväg. Ring 046-25 14 02 och uppge namn, adress, telefonnummer och tidpunkt för eldningen.

Om du har synpunkter på eldning kan du anmäla det till oss >>

Hoppa till navigering

 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »