Ovårdad tomt och byggnad

Foto: Konchok Namkha Wangmo by: flickr.com

Enligt plan- och bygglagen ska alla tomter och byggnader hållas i vårdat skick. Byggnader ska underhållas: ”så att deras särart bevaras och anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt, men också till omgivningens karaktär”.

Stadsbyggnadskontoret får ofta in klagomål på till exempel växtlighet som upplevs som besvärande för en granne, tomter och byggnader som är i dåligt skick, grannar som inte kan komma överens om hur träd och buskar ska klippas och beskäras. Det kan också vara in- och utfarter från tomter som upplevs som en trafikfara. Om klagomålet är befogat, brukar detta leda till en överenskommelse där tomter och byggnader ställs i ordning. I en del fall kan fastighetsägaren få ett föreläggande som är förenat med ett vite om eventuella brister inte har åtgärdats till ett visst datum. Detta kan bli en långdragen process.

När ett klagomål på ovårdad tomt och/eller byggnad kommer in till stadsbyggnadskontoret gör vi en bedömning på platsen och kontaktar fastighetsägaren. Kontaktperson för handläggning av dessa ärenden når du på 046-25 14 47.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

6 kommentarer till Ovårdad tomt och byggnad

 1. Hej!
  Jag bor på Näktergalen 28 i Hjärup , vi har ett självsått träd på vår baksida utanför våran häck, nu börjar det bli jättestort och tar all våra sol på eftermiddagen, skulle man kunna få det nersågat? eller hur ska vi gå tillväga? mvh Anette

 2. Hej!
  Jag kör ut på Skånevägen varje morgon, och många gånger får man tvärnita för det kommer cyklister på cykelbanan.
  Det är väldigt svårt att se om det kommer någon pga att häckarna är för höga. Det är en tidsfråga innan det händer någon olycka.
  Vänligen skicka ut till boende mot Skånevägen att klippa/ sköta sina häckar. Annat fall sätt upp stora speglar.

 3. Hej!
  Grannens massiva avenbokshäck växer minst 1-1/12 meter utanför tomtgräns. Vad gäller avseende detta? Skulle uppskatta om häcken klipptes tillbaka till gränsen för uppsikt etc.

  1. Hej,

   Har du vågat prata med grannen? Eller så klipper du själv eftersom det är din tomt.

  2. Hej, vilka åtgärder som behövs avgörs från fall till fall, skicka ett e-post till oss på bygglov@staffanstorp.se med vilken fastighet det gäller

   Mvh
   Britta Karila
   Bygglovsadministratör

 4. Hej! bor i Hjärup på Näktergalen 28 !
  Vi bor grannar med den öde tomt som finns där och nu får det vara nog, allt växer in till oss och allt ramlar ner hos oss, och stora träd som är döda! Hur ska man gå till väga?

  Sen har jag frågat när dom ska komma och laga gatan, hålen är stora, vem skickar vi räkningen till när en bil snart går sönder?

  På baksidan näktergalen finns det en gångbana, det står två stora träd utanför våra häckar ett är självsått och ett är bär träd dom är inte roliga stora och höga, tråkigt när solen är framme. Skulle man kunna få dom nersågade? ( ett önskemål) tacksam för svar mvh Anette