Utmärkelser för hus och anläggningar

Staffanstorps kommun delar sedan 1992 ut byggnads- och anläggningspris. Priset delas ut till den som givit kommunens miljö ett värdefullt och funktionellt tillskott. Utmärkelsen består av en plakett och ett diplom.

Priset kan delas ut för nybyggda hus eller nybyggd anläggning eller för upprustning och tillbyggnad av äldre hus. Även ett helt bostadsområde eller enskilt byggnadselement som fasadbeklädnad, belysningsarrangemang, färgsättning och utemiljö kan belönas. Målet är att dela ut ett byggnadspris och ett anläggningspris per mandatperiod.

2010

a) Gästis i centrala Staffanstorp. Motivering: ”En historisk byggnad av stort värde för Staffanstorp har givits en omsorgsfull restaurering som medför ett kulturhistoriskt, estetiskt och verksamhetsmässigt tillskott vilka sammantaget lyfter närområdet, västra infarten, liksom tätorten och kommunen i stort.”

Arkitekt: Hegelund & Marsvik Arkitekter AB genom Björn Hegelund och Jan-Erik Svensson.

Beställare:Sven-Olof och Anita Thorstensson

1999

Kabbarp Byggnadspris 1999

a)  Fastigheten, Kabbarp 10:6 Motivering: ”För en imponerande arbetsinsats som med stor hänsyn till traditionell byggnadskultur bevarat kulturhistoriska värden i dess rätta miljö.”

mosaikmuren Anläggningspris 1999

b)  Mosaikmuren, Nafnes plats, Hjärup. Konstnären Sven Börtz Motivering: ”För en mycket spännande sammanfogning av nutida konstnärligt uttryck med forntiden”.

1995

Byggnadspris Stanstorp 1995 Byggnadspris 1995

a)  Fastigheten , Stanstorp 1:50-1:52, Södra Lundavägen 28-32. Motivering: ”För varsam om- och tillbyggnad”

Diabiten Anläggningspris 1995 Anläggningspris 1995

b)  ”Diabiten”, utsmyckning i diabas, bakom Pressbyrån, Staffanstorp. Konstnären Christine Mattsson Motivering: ”I miljön väl avpassad skulpturell utsmyckning”.

1992

Byggnadspris 1992 Byggnadspris 1992

a)  F.d. Prästgården, Kyrkvägen, Staffanstorp. Arkitekt Mauritz Linge. Motivering: ”målsättningen att skapa en genuin skånsk gårdsmiljö genom att utforma de nybyggda delarna som flygelbyggnader till huvudbyggnaden i högsta grad har lyckats”

Nevisborgs damm Anläggningspris 1992 Anläggningspris 1992

b)  Dammen vid Nevisborg (viadukten). Arkitekt Kurt Antonsson. Motivering: ”Betr. fördröjningsmagasinet har estetiska och funktionella aspekter lyckligt förenats”

Hoppa till navigering