Bygglov och anmälan

Bygga hus. Illustration: Alva Esping

Om du ska bygga om eller till ditt hus eller kanske bygga ett helt nytt hus krävs det oftast bygglov och/eller anmälan enligt plan- och bygglagen, till exempel krävs ansökan (blankett Ansökan om bygglov med mera) för uterum, carport/garage, plank och ibland omfärgning av fasaden, medan installation av braskamin eller ändring av bärande konstruktion kräver anmälan. Mycket av informationen hittar du på vår webbplats men är du osäker vad som gäller kan du rådfråga oss på stadsbyggnadskontoret.

På denna sida finner du information om:

E-tjänst

Digital ansökan av bygglov

Gå vidare till mittbygge.se för att logga in med bank-id eller annan e-legitimation för att genomföra din ansökan.

Tänk på att du bör vara klar med alla handlingar till din ansökan och ha dem korrekt utförda och i digitalt format innan du påbörjar ansökan.

 

Attefallshus

Från och med den 2 juli 2014 gäller vissa förändringar i plan- och bygglagen vilket innebär att det inte krävs bygglov för att utföra vissa åtgärder. I de flesta fall krävs dock en anmälan till kommunen och startbesked innan byggstart.

Du kan läsa mer om Attefallshus här >>

Bygglov, marklov och rivningslov

Det är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som lämnar tillstånd i form av bygglov, rivningslov eller marklov. Bygglovsprövningen omfattar lokalisering, placering på tomten, användning och yttre utformning. Det är byggherren/den sökande som har det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller de tekniska kraven.

För bygglov och anmälan tas ut en avgift enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Det krävs rivningslov för att riva byggnader inom område med detaljplan och i vissa fall för fastigheter som omfattas av områdesbestämmelser. Rivningen kan omfatta hela byggnaden eller delar av den. För områden utanför detaljplan krävs en rivningsanmälan.

Du kan läsa mer om bygglov, marklov och rivningslov här >>

Ansökan om bygglov

Du ska lämna in Ansökan om bygglov i två exemplar. Det är viktigt att du skriver rätt fastighetsbeteckning, undertecknar ansökan och bifogar:

 • Situationsplan över tomten i skala 1:400/1:500 med tillbyggnader/nybyggnader inritade
 • Plan- och fasadritning och höjdsatta sektioner i skala 1:100.
 • Kontrollplan
 • Fackmässigt utförda ritningar som är lämpliga för arkivering.
 • Det är smidigast om du som sökande informerar dina grannar om vad du planerar att göra men överlåter grannhörandet till stadsbyggnadskontoret om de ska yttra sig i ärendet enligt plan- och bygglagen.
 • För en del tillbyggnader och nybyggnader samt vid byggnation nära gräns krävs också en nybyggnadskarta som kan beställas via Blankett eller via e-service.

Av beslutet om bygglov framgår om  tekniskt samråd ska hållas och kontrollplan upprättas innan byggnadsarbeten får påbörjas eller om ärendet är ett ”enkelt ärende” där du själv intygar att byggnadsarbetena utförts enligt beviljat bygglov.  Det krävs även ett startbesked för att byggnadsarbeten skall få påbörjas.

För ärenden beviljade innan lagändringen den 2 maj 2011 framgår även av beslutet om du ska lämna in anmälan om kvalitetsansvarig, kvalitetsansvarig har bytt namn till kontrollansvarig efter lagändringen och ska anmälas vid ansökan om bygglov.

Att vara kontrollansvarig innebär att man ansvarar för att kontroll-planen för projektet följs, att beslutade kontrollåtgärder genomförs, att intyg och anmälningar redovisas till kommunen och att man i övrigt ansvarar för besiktning och kontroll utförs under byggtiden. Den kontrollansvarige ska vara certifierad.

Slutbesked utfärdas när alla åtaganden enligt kontrollplanen har uppfyllts.

Ett bygglov/marklov/rivningslov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för lovet.

Riktlinjer för plank och mur

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 10 juni 2009 beslutat om nya riktlinjer för staket, plank och mur som ska gälla i Staffanstorps kommun. Riktlinjerna har tillkommit för att underlätta och ge vägledning när du ska uppföra en inhägnad av något slag. För staket och plank med en höjd över 1,10 m måste du söka bygglov.

Bestämmelser vid byggande av pool

Du behöver inget bygglov eller marklov i Staffanstorps kommun för att bygga en pool, men det finns särskilda bestämmelser om skyddsåtgärder, som ett staket, en skyddstäckning med presenning eller skyddsnät.

Lämplig skyddsanordning kan vara:

 • ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under och inte medger klättring. Om det finns grind skall den förses med lås.
 • en skyddstäckning med presenning eller skyddsnät om högst 50 mm maskvidd

Om poolen är mindre än 4,5 meter från tomtgränsen bör du underrätta din granne. Tänk på att om du bygger högre plank än 1,10 m runt poolen måste du söka bygglov.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ytterligare informationsmaterial om hur pooler och dammar kan barnsäkras.

Förhandsbesked

Beslut om förhandsbesked innebär att miljö- och samhälls-byggnadsnämnden gör en lokaliseringsprövning och beslutar om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på en avsedd plats.

Du kan läsa mer om förhandsbesked här >>

Byggfelsförsäkring

Enligt lag ska det alltid finnas en byggfelsförsäkring när ett småhus uppförs. Denna försäkring ska trygga byggherrens och senare ägares rätt att för tio år framåt få fel i entreprenaden åtgärdade. Om byggnadsnämnden anser att det behövs, ska en byggfelsförsäkring finnas också vid tillbyggnader och vissa större ombyggnader.

Det är byggnadsnämnden eller motsvarande myndighet som ska kontrollera att det finns en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd, där detta krävs. I vår kommun är det bygglovingenjören som fattar beslut om byggfelsförsäkring och/eller färdigställandeskydd.

Energideklarationer

Sedan den 1 oktober 2006 finns en lag om energideklaration. Boverket ansvarar för tillsynen. Du kan läsa mer om detta på boverkets webbplats.

Sanktionsavgifter

Den nya plan- och bygglagen innehåller nya bestämmelser för sanktionsavgifter för olovligt byggande vilket innebär en kraftig höjning av ”svarbyggeavgifterna” från tidigare lagstiftning. Maxbeloppet för olovligt byggande är 50 brisbasbelopp (42.800 kronor 2011). Att bygga exempelvis en komplementbyggnad utan att söka bygglov kan kosta cirka 11.000 kronor. Beloppet fastställs av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med plan- och byggförordningen.

Mer information om sanktionsavgifter finns i Länsstyrelsens broschyr: ”Har du råd att bygga svart”

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

18 kommentarer till Bygglov och anmälan

 1. Hej!

  Får man lov att flytta ett fönster samt sätta in ett till i ett hus utan bygglov? Undrar då vi är intresserade av att köpa ett hus men vi vill dela ett rum på övervåningen till två och vill därför sätta in ett fönster till.
  Tacksam för svar!

  Mvh/ Sofia

  1. Hej Sofia, den åtgärd ni vill göra kräver en ansökan om bygglov.

   Mvh
   Britta Karila
   Miljö- och byggenheten

 2. Hej,
  jag vill ersätta min häck, som står utmed gatan, med ett plank istället.
  behöver jag bygglov för detta?

  Mvh
  Johnny

  1. Hej,för plank med en höjd över 1,10 m måste du söka bygglov.
   Finns mer information samt riktlinjer på våran hemsida

   Mvh
   Britta Karila
   Miljö- och byggenheten
   https://staffanstorp.se/bo-och-bygga/bygga/bygglov-och-bygganmalan/#riktlinjer

 3. Hej! Vi vill bygga en terass på vårat befintliga vardagsrumstak, ca: 35 kvm. Måste man ha bygglov för detta undrar vi?
  För att förstå vilket sorts hus det gäller, så är det på Åkerlyckan. Radhusen.

  Mvh
  Anne-lee

  1. Hej Anne-lee!
   Nej, det är inte bygglovspliktigt men tänk på att inte gå direkt på takpappen utan lägg gärna t.ex trätrall så det finns luft mellan samt möjlighet för vatten att rinna av.
   Vänligen
   Britta Karila
   Bygglovsadministratör

 4. Hej,
  Vi lämnade in ett bygglov för 10 veckor sedan. Efter att ni först stängt ärendet utan att lämna besked så fick vi för 2,5 vecka sedan löfte om en snabb hantering. Men inget händer måste vi åka upp till kommunhuset för att hämta ett besked eller?

  1. Hej Anna, jag behöver veta vilket ärende det gäller, skriv ett mail till bygglov@staffanstorp.se så ska jag se vad som hänt i ert ärende

   Vänligen
   Britta Karila

 5. Hej
  Jag har sökt bygglov den 9/9 2015. Efter 8 veckor ringde jag till kommunen och undrade vad som händer, då fick jag till svar att jag måste komplettera ansökan och det gjorde jag fick vänta i ca 6 veckor ytterligare och ringde igen då skulle jag komplettera med ytterligare. Det var bygghöjden på huset och golvvärme ritning som vad jag vet behövs inte för bygglov i alla fall golvvärmeritning. Äntligen fick jag tid till byggsammanträde runt 20 januari 2016.
  Då fick jag 8 punkter till att komplettera innan jag kan börja bygga men eftersom en av punkter var att jag ska teckna Garbo färdigställandeskydd men Garbo vill inte teckna försäkring mot mig själv eftersom jag bygger i egen regi. Klart jag får inte bygga utan Garbo säger kommunen då anlitar jag en entreprenör som ska bygga och teckna försäkring jag har skickat den till kommunen för 3 veckor sen byggare enligt avtal ska börja bygga imorgon den 6/4 2016. Jag får inte tag på ansvarig tjänsteman har mejlat ringt och varit i receptionen i flera omgångar utan framgång. Vad ska jag göra nu undrar jag?
  Sen har jag en fråga till: Ni skriver att bygglov kostar 28000:- för 299m2. Jag har hus med garage fårröd total yta på 429m2 och fick räkning på
  41278:- vad baseras priset på ut över dem 299m2?

  1. Hej Aleks, jag har tagit reda på svar på dina frågor och skickar dem till dig per e-post
   Vänligen
   Britta Karila

 6. Vad gäller om man målar om fasaden på ett hus i ett 60-tals område där alla hus är gult tegel och någon målar om huset helt vitt?

  1. Att ändra kulören på ett hus är inte lovpliktigt så länge det inte förändrar huset eller omgivningen väsentligt (att förklara vad som är eller inte är väsentligt är dock svårt att få fram i text i ett så här kort svar)

   Vi anser dock att byta fasadmaterial är att ändra fasaden väsentligt.
   Tegel -> puts, panel till tegel/puts eller åt andra hållet. Att måla ett tegelhus ligger i gränslandet och är svårt att bedöma generellt.

 7. Ungefär hur lång tid tar det att få besked om man fått bygglov eller ej för husbygge i Staffanstorps kommun? Har hört att Staffanstorp är en av dem snabbare kommunerna när det kommer till besked om bygglov.

  1. Det är lite svårt att säga, vi har som målsättning att hantera planenliga, kompletta ärenden där t ex grannar inte behöver höras på två-tre veckor. Mer komplicerade ärenden kan ta längre tid.

   /Jonas Bergenudd
   Bygglovsarkitekt

 8. Hej, har en liten fråga angående dom nya reglerna för utbyggnad utan bygglov som regeringen antog den 4 juni och som börjar gälla nu den 2/7. Har tänkt bygga ett uterum på 15 kvm och undrar nu om jag behöver ansöka om bygglov för detta.

  1. Hej,
   Du behöver inte söka lov om du uppfyller kraven för lovfrihet. Däremot kan du behöva lämna in en bygganmälan och ev redovisa olika tekniska egenskaper hos tillbygnaden. Kontakta byggnadsinspektör Alexander Jönsson för mer information: 046-25 14 35.

 9. Hej
  Jag lämnade in ett enkelt bygglov för precis sju veckor sedan. På er hemsida anger ni 2-3 veckor handläggningstid men jag har ännu inte hört ett knyst från er trots att jag mailade efter fyra veckor och besökte receptionen på kommunhuset efter sex veckor. Ni lovade att återkomma men har inte gjort så. Något besked kan man väl vänta sig? Ska man verkligen behöva jaga handläggaren per telefon?

 10. Hej
  Min granne har satt upp en motor markis 6x3m vid trädgården, den är längre än deras sovrums fönster och drar sig ut precis vid vår tomtkant och håller solen borta för även oss.
  Är detta något man kan göra utan bygglov?