Bygglov och anmälan

Bygga hus. Illustration: Alva Esping

Om du ska bygga om eller till ditt hus eller kanske bygga ett helt nytt hus krävs det oftast bygglov och/eller anmälan enligt plan- och bygglagen, till exempel krävs ansökan (blankett Bygglovansökan) för uterum, carport/garage, plank och ibland omfärgning av fasaden, medan installation av braskamin eller ändring av bärande konstruktion kräver anmälan. Mycket av informationen hittar du på vår webbplats men är du osäker vad som gäller kan du rådfråga oss på stadsbyggnadskontoret.

På denna sida finner du information om:

E-tjänst

Digital ansökan av bygglov

Gå vidare till mittbygge.se för att logga in med bank-id eller annan e-legitimation för att genomföra din ansökan.

Tänk på att du bör vara klar med alla handlingar till din ansökan och ha dem korrekt utförda och i digitalt format innan du påbörjar ansökan.

 

Attefallshus

Från och med den 2 juli 2014 gäller vissa förändringar i plan- och bygglagen vilket innebär att det inte krävs bygglov för att utföra vissa åtgärder. I de flesta fall krävs dock en anmälan till kommunen och startbesked innan byggstart.

Du kan läsa mer om Attefallshus här >>

Bygglov, marklov och rivningslov

Det är stadsbyggnadsnämnden som lämnar tillstånd i form av bygglov, rivningslov eller marklov. Bygglovsprövningen omfattar lokalisering, placering på tomten, användning och yttre utformning. Det är byggherren/den sökande som har det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller de tekniska kraven.

För bygglov och anmälan tas ut en avgift enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Det krävs rivningslov för att riva byggnader inom område med detaljplan och i vissa fall för fastigheter som omfattas av områdesbestämmelser. Rivningen kan omfatta hela byggnaden eller delar av den. För områden utanför detaljplan krävs en rivningsanmälan.

Du kan läsa mer om bygglov, marklov och rivningslov här >>

Ansökan om bygglov

Du ska lämna in Ansökan om bygglov i två exemplar. Det är viktigt att du skriver rätt fastighetsbeteckning, undertecknar ansökan och bifogar:

 • Situationsplan över tomten i skala 1:400/1:500 med tillbyggnader/nybyggnader inritade
 • Plan- och fasadritning och höjdsatta sektioner i skala 1:100.
 • Kontrollplan
 • Fackmässigt utförda ritningar som är lämpliga för arkivering.
 • Det är smidigast om du som sökande informerar dina grannar om vad du planerar att göra men överlåter grannhörandet till stadsbyggnadskontoret om de ska yttra sig i ärendet enligt plan- och bygglagen.
 • För en del tillbyggnader och nybyggnader samt vid byggnation nära gräns krävs också en nybyggnadskarta som kan beställas via Blankett eller via e-service.

Av beslutet om bygglov framgår om  tekniskt samråd ska hållas och kontrollplan upprättas innan byggnadsarbeten får påbörjas eller om ärendet är ett ”enkelt ärende” där du själv intygar att byggnadsarbetena utförts enligt beviljat bygglov.  Det krävs även ett startbesked för att byggnadsarbeten skall få påbörjas.

Vid ansökan om bygglov ska en certifierad kontrollansvarig anges om det är ett krav.

Att vara kontrollansvarig innebär att man ansvarar för att kontroll-planen för projektet följs, att beslutade kontrollåtgärder genomförs, att intyg och anmälningar redovisas till kommunen och att man i övrigt ansvarar för besiktning och kontroll utförs under byggtiden. Den kontrollansvarige ska vara certifierad.

Slutbesked utfärdas när alla åtaganden enligt kontrollplanen har uppfyllts.

Ett bygglov/marklov/rivningslov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för lovet.

Riktlinjer för plank och mur

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 10 juni 2009 beslutat om nya riktlinjer för staket, plank och mur som ska gälla i Staffanstorps kommun. Riktlinjerna har tillkommit för att underlätta och ge vägledning när du ska uppföra en inhägnad av något slag. För staket och plank med en höjd över 1,10 m måste du söka bygglov.

Bestämmelser vid byggande av pool

Du behöver inget bygglov eller marklov i Staffanstorps kommun för att bygga en pool, men det finns särskilda bestämmelser om skyddsåtgärder, som ett staket, en skyddstäckning med presenning eller skyddsnät.

Lämplig skyddsanordning kan vara:

 • ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under och inte medger klättring. Om det finns grind skall den förses med lås.
 • en skyddstäckning med presenning eller skyddsnät om högst 50 mm maskvidd

Om poolen är mindre än 4,5 meter från tomtgränsen bör du underrätta din granne. Tänk på att om du bygger högre plank än 1,10 m runt poolen måste du söka bygglov.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ytterligare informationsmaterial om hur pooler och dammar kan barnsäkras.

Förhandsbesked

Beslut om förhandsbesked innebär att stadsbyggnadsnämnden gör en lokaliseringsprövning och beslutar om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på en avsedd plats.

Du kan läsa mer om förhandsbesked här >>

Färdigställandeskydd

När en näringsidkare för en konsuments räkning utför vissa arbeten som avser ett småhus så kan det krävas ett färdigställandeskydd. Ett färdigställandeskydd krävs endast för byggnader som är en- eller tvåbostadshus.

Det är byggherren som ska se till att ett färdigställandeskydd finns om det krävs ett sådant.

Energideklarationer

Sedan den 1 oktober 2006 finns en lag om energideklaration. Boverket ansvarar för tillsynen. Du kan läsa mer om detta på boverkets webbplats.

Sanktionsavgifter

Den nya plan- och bygglagen innehåller nya bestämmelser för sanktionsavgifter för olovligt byggande vilket innebär en kraftig höjning av ”svartbyggeavgifterna” från tidigare lagstiftning. Maxbeloppet för olovligt byggande är 50 brisbasbelopp (46 500 kronor 2019). Att bygga exempelvis en komplementbyggnad utan att söka bygglov kan kosta cirka 13 000 kronor. Beloppet fastställs av stadsbyggnadsnämnden i enlighet med plan- och byggförordningen.

Mer information om sanktionsavgifter finns i Länsstyrelsens broschyr: ”Har du råd att bygga svart”

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

61 kommentarer till Bygglov och anmälan

 1. Hej.
  Provar här i stället! Skrev på synpunkter o klagomål men får inget svar där. Får man bygga 7 dagar i veckan o väsnas långt in på kvällarna?
  För det är det dom gör på gamla sockerbolaget. Tycker det är tråkigt när man vill äta middag med familjen en söndag o ska behöva höra hur dom bankar o slår.
  Mvh Robert

  1. Hej Robert!
   Bassam har svarat dig på en annan sida men här kommer svaret igen:

   I vanligt fall håller man sig till normala arbetstider på vardagar mellan kl. 7 till 18. Detta som påpekas här i kommentaren är en privat exploatör som bygger vårdboendet, vi i kommunen har inte gett tillstånd att bygga på kvällar och helger. Vi ska ta upp frågan med byggarna.
   Med vänlig hälsning Bassam, Staffanstorps kommun

 2. Hej!
  Behöver jag skicka in något om jag vill måla huset? Nu är en sida vit och vi vill måla hela huset vitt!’
  Med vänlig hälsning, Marie

  1. Hej, det som anses bygglovspliktigt och ni behöver skicka in en ansökan är när det är en väsentlig ändring, exempelvis om man putsar/målar över en tegelfasad

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila
   Miljö- och byggenheten

 3. Hej,
  Krävs det bygglov för att sätta in två takfönster på en ovanvåning? Ingen bärande konstruktion ändras.

  Mvh Conny

  1. Hej, nej då krävs det varken ansökan om bygglov eller en anmälan om ändring av bärande konstruktion

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila
   Miljö- och byggenheten

   1. Hej! Finns det någonstans man kan läsa om detta i PBL eller liknande? Funderar på samma åtgärd men vill gärna ha det i klartext 🙂

    Mvh

    1. Hej, i PBL finns det som är bygglovspliktigt och inte det som inte kräver bygglov eller anmälan. Alltså inte heller något om takfönster. Påverkas takets konstruktion är detta anmälningspliktigt och då kräver åtgärden en anmälan.

     Med vänlig hälsning
     Britta Karila

 4. Hej,
  Om man skulle vilja uppföra ett plank mellan två tomter och båda parter är eniga, måste det ansökas om bygglov då?

  Mvh josefine morteus

  1. Hej, ja plank över 1,1 meter är alltid bygglovspliktigt

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila
   Miljö- och byggenheten

 5. Hej!
  Vi bor i trädgårdslunden i Hjärup. När vi köpte ett av de enplanshusen så sa JM´s säljare att det fanns ett färdigt bygglov att få bygga ut max 25kvm från ena sidan på huset. VI har nu bott där i 4 år och skulle gärna vilja bygga ett uterum enligt max de kraven. Stämmer detta eller måste vi söka nytt bygglov?
  Mvh
  Sam

  1. Hej, ni behöver söka nytt bygglov.

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila

 6. Hej. Undrar om man kan bygga ett växthus ( i byggsats) på ca5-6 kvm utan bygglov? Eller krävs det? Om man vill bygga förråd på 5-10 kvm, bygglov? Om det är närmare än 4,5 m till tomtgräns och till kommunens mark vad gäller förråd, vad gäller då? Mvh Tony.

  1. Hej, är det närmre än 4,5 meter så kräver det bygglov finns mer info på:
   https://staffanstorp.se/bo-och-bygga/bygga/bygglovsfria-atgarder/

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila
   Miljö- och byggenheten

 7. Hej!

  Jag har två frågor som jag hoppas ni kan ge svar på, se nedan.

  1) Vilka krav ställer kommunen på konstruktionsredovisning vid ansökan om bygglov för ett uterum (enkel utformning utan KA)?

  2) Är det ”Boverkets konstruktionsregler, EKS 10” avsnitt ”Konstruktionsdokumentation 29 §” som gäller för konstruktionsdokumentation/redovisning vid ansökan om bygglov?

  1. Hej, jag svara dig per e-post
   Med vänlig hälsning
   Alexander Jönsson
   Miljö- och byggenheten

 8. Hejsan! Vi funderar att till våren/sommaren bygga ett skärmtak mellan vårt uterum och grannens uterum. Hennes uterum ligger på tomtgränsen mellan våra hus (bor i radhus). Behöver man bygglov för ett sånt tak? I så fall vilket sorts bygglov ska man ansöka om?

  Med vänlig hälsning, Hampus

  1. Hej Hampus,
   Skärmtak kräver bygglov. Om skärmtaket är 15 kvm eller mindre kan ni göra skärmtaket som en bygglovsbefriad åtgärd (kräver bygganmälan).

   Med vänliga hälsning Jannike Tingsmark, bygglovarkitekt

 9. Hej
  Jag tänkte bygga carport på min uppfart till sommaren, behöver jag bygglov för detta? Och i så fall vad skulle ett sådant kosta?

  1. Hej, ja carport är bygglovspliktigt.
   Enligt fastställd taxa kostar en tillbyggnad om 16-49 kvm ca 7500kr

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila
   Miljö- och byggenheten

 10. Hej! Tycker ni borde göra ett arbetsplatsbesök ute på Husarvägen 30 ute vid Nevishög där har det rivits och byggts, undrar om det finns rivningslov och bygglov på detta? Där används undermåliga byggställningar och det ser väldigt illa ut. Med vänlig hälsning Conny

  1. Hej, jag meddelar våra byggnadsinspektörer som åker förbi och undersöker saken och i så fall kontaktar de fastighetsägaren

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila
   Miljö- och byggenheten

 11. Hej!

  Vi är nyinflyttade till Vikhemsområdet och undrar vad kommunen ska göra åt det avfall som entreprenörerna har efterlämnat sig? Det har nu varit så mer än 6 månader och inget har hänt. När man svänger ner på Tappersborgsvägen så ligger det minst 2 stora högar på vänster sida av vägen med skräp (pallar och div. avfall). Har kommunen och entreprenörerna tänkt ta sig ansvar? När blir detta åtgärdat? Är det i detta skick som man vill marknadsföra kommunen?

  1. Hej!

   Vi har i flera omgångar påtalat för våra exploatörer på Vikhemsområdet att hålla efter sitt material och städa upp efter sig då en hel del byggmaterial har lämnats kvar. Vi har också städat upp och slängt kvarlämnat byggmaterial, pallar mm ett flertal gånger. Dessvärre tror jag att i detta fallet att det är boende som flyttat in på området som dumpat material på kommunens mark.

   Byggstaket som står vid infarten är vårt. Avsikten var att hägna in det osålda området och på så vis förhindra dumpning där.

   Vi kommer nu att städa upp på området, så att det blir snyggt.

   Med vänlig hälsning Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 12. Hej!
  Jag vill bygga en tillbyggnad 33,6 kvm (8,00m x 4,20m) som består av Kök (ca 24 kvm), två badrum (ca 2,5 kvm och ca 2,5 kvm) och en tvättstuga (ca 3,8 kvm) som ska ansluta till byggnaden. Tillbyggnaden ska vara platta på marken/golvvärme och med eget Elpanna.
  Vilka ritningar behöver ni med ansökan? Hur lång tid tar detta för att få bygglov? Och vad kostar ungefär ett bygglov?

  Med vänliga hälsningar
  Nadim Daadooch
  Vetevägen
  Staffanstorp

  1. Hej, för en första granskning behövs plan- och fasadritningar samt situationsplan, går bygglovet att bevilja kommer vi begära in nybyggnadskarta som beställs hos våran geoinfoavdelning. Efter ärendet är komplett ska det handläggas inom 10 veckor, oftast går det snabbare än så. Tillbyggnad 50-129 kvm kostar ca 15000

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila
   Miljö- och byggenheten

 13. Hej!

  Jag har lite funderingar ang. ombyggnad av befintligt hus. Vi har en gammal stallbyggnad på vår gård i vilken vi planerar att bygga en lägenhet. Det blir ju som någon slags extremrenovering och omvandling av ett slags hus till ett annat. Vad för typ av bygglov skall man söka då? Räcker det med ritningar på den planerade nya ”bostaden” eller ”lägenheten” i stallet?

  Mvh. Mathias

  1. Hej, det blir bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal.
   Inför bygglov behövs plan- och fasadritning samt situationsplan. Blir bygglovet beviljat behövs det sedan inför startbesked bland annat brandskyddsbeskrivning, ventilation och va-ritningar samt konstruktionsritningar.
   Har du frågor är det välkommen att kontakta vår bygglovsarkitekt Jannike Tingsmark på jannike.tingsmark@staffanstorp.se alt telefon 046-25 14 47 mellan 10.30-12
   Frågor gällande startbesked besvaras av vår byggnadsinspektör Alexander Jönsson på telefon 046-25 14 35 mellan 10.30-12

   Mvh
   Britta Karila
   Miljö- och byggenheten

 14. Hej! Jag undrar om vi får lov att måla om vår plåtfasad ? Och om man får behövs då bygglov?! Vi bor i radhusen på vinkelvägen!

  Mvh
  Denise

  1. Hej, det beror på om det väsentligt ändrar husets karaktär? För att göra den bedömningen rekommenderar jag er att skicka e-post till bygglov@staffanstorp.se med exempelvis foto på huset hur det ser ut nu samt vilken kulör ni ska måla det i? Hur ser det ut i området, någon mer som gjort denna åtgärd? Är ni överens med grannarna?
   Mvh
   Britta Karila
   Miljö- och byggenheten

 15. Hej!
  Vad gör man om man köper ett hus på 220 kvm som boarea, och sedan finner att informationen inte stämmer. I husbeskrivningen står det överallt 220 kvm boarea +15 biarea (säljarens information) men i Lantmäteriet 187 boarea +40 biarea. Vi fick inte alla dokumentationer angående fastigheten från säljarna. Jag misstänker att vår tillbyggnad har bygglov bara till garaget, trots att det är ett rejält sovrum (och försäkrad som ett sovrum). Nu känner jag mig lurad.
  Vad gör man i så fall? Och finns det möjlighet att få alla dokument(kopior) på alla möjliga till- eller ombyggnader av huset sedan byggår 1980?
  Mvh, Jenny

  1. Hej Jenny!
   När det gäller den första delen av frågan, det vill säga vad man kan göra om verklig boarea inte stämmer överens med den som har uppgivits kan du kontakta konsumentvägledare Björn Anbring via telefon (046-25 16 85, kl 9-12) eller via mejl bjorn.anbring@staffanstorp.se så kan han lämna vägledning i denna fråga.
   Resten av frågan kan Britta Karila på Miljö- och byggenheten svara på.
   ha en fortsatt trevlig dag
   Lisbeth Svensson, Staffanstorps kommun

 16. Hej!

  Får man lov att flytta ett fönster samt sätta in ett till i ett hus utan bygglov? Undrar då vi är intresserade av att köpa ett hus men vi vill dela ett rum på övervåningen till två och vill därför sätta in ett fönster till.
  Tacksam för svar!

  Mvh/ Sofia

  1. Hej Sofia, den åtgärd ni vill göra kräver en ansökan om bygglov.

   Mvh
   Britta Karila
   Miljö- och byggenheten

 17. Hej,
  jag vill ersätta min häck, som står utmed gatan, med ett plank istället.
  behöver jag bygglov för detta?

  Mvh
  Johnny

  1. Hej,för plank med en höjd över 1,10 m måste du söka bygglov.
   Finns mer information samt riktlinjer på våran hemsida

   Mvh
   Britta Karila
   Miljö- och byggenheten
   https://staffanstorp.se/bo-och-bygga/bygga/bygglov-och-bygganmalan/#riktlinjer

 18. Hej! Vi vill bygga en terass på vårat befintliga vardagsrumstak, ca: 35 kvm. Måste man ha bygglov för detta undrar vi?
  För att förstå vilket sorts hus det gäller, så är det på Åkerlyckan. Radhusen.

  Mvh
  Anne-lee

  1. Hej Anne-lee!
   Nej, det är inte bygglovspliktigt men tänk på att inte gå direkt på takpappen utan lägg gärna t.ex trätrall så det finns luft mellan samt möjlighet för vatten att rinna av.
   Vänligen
   Britta Karila
   Bygglovsadministratör

 19. Hej,
  Vi lämnade in ett bygglov för 10 veckor sedan. Efter att ni först stängt ärendet utan att lämna besked så fick vi för 2,5 vecka sedan löfte om en snabb hantering. Men inget händer måste vi åka upp till kommunhuset för att hämta ett besked eller?

  1. Hej Anna, jag behöver veta vilket ärende det gäller, skriv ett mail till bygglov@staffanstorp.se så ska jag se vad som hänt i ert ärende

   Vänligen
   Britta Karila

 20. Hej
  Jag har sökt bygglov den 9/9 2015. Efter 8 veckor ringde jag till kommunen och undrade vad som händer, då fick jag till svar att jag måste komplettera ansökan och det gjorde jag fick vänta i ca 6 veckor ytterligare och ringde igen då skulle jag komplettera med ytterligare. Det var bygghöjden på huset och golvvärme ritning som vad jag vet behövs inte för bygglov i alla fall golvvärmeritning. Äntligen fick jag tid till byggsammanträde runt 20 januari 2016.
  Då fick jag 8 punkter till att komplettera innan jag kan börja bygga men eftersom en av punkter var att jag ska teckna Garbo färdigställandeskydd men Garbo vill inte teckna försäkring mot mig själv eftersom jag bygger i egen regi. Klart jag får inte bygga utan Garbo säger kommunen då anlitar jag en entreprenör som ska bygga och teckna försäkring jag har skickat den till kommunen för 3 veckor sen byggare enligt avtal ska börja bygga imorgon den 6/4 2016. Jag får inte tag på ansvarig tjänsteman har mejlat ringt och varit i receptionen i flera omgångar utan framgång. Vad ska jag göra nu undrar jag?
  Sen har jag en fråga till: Ni skriver att bygglov kostar 28000:- för 299m2. Jag har hus med garage fårröd total yta på 429m2 och fick räkning på
  41278:- vad baseras priset på ut över dem 299m2?

  1. Hej Aleks, jag har tagit reda på svar på dina frågor och skickar dem till dig per e-post
   Vänligen
   Britta Karila


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »