När du inte behöver bygglov

Friggebod Foto: Antranias Från: pixabay.com

Undantag från bygglov

Det finns ett antal olika åtgärder som får lov att göras utan ett lovbeslut. Läs mer om attefallsåtgärder här >>

Bygglovsbefriad komplementbyggnad

En ”friggebod” får vara 15 kvm stor och det finns inte någon begränsning av antalet bodar men avståndet till tomtgränsen ska vara minst 4,5 m.

Vill du veta mer, kan du läsa i Boverkets information om friggebodar.

 • Mur eller plank med 1,80 m höjd får byggas vid uteplatser inom 3,60 m från bostadshuset 4,5 m från tomtgränsen
 • Skärmtak får byggas över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer utan bygglov om de inte är större än 15 kvm. Avstånd till tomtgränsen ska vara 4,5 m annars krävs grannens tillstånd.
 • Friggeboden för inte uppföras närmare allmän plats (gata, park eller annan allmän yta) än 4,5 meter, den blir då bygglovspliktig

Utanför planlagt område finns större möjligheter att göra bygglovsbefriade tillbyggnader eller komplementbyggnader men det är säkrast att kontakta kommunen eftersom det finns en del områden (speciellt i kommunens gamla byar) där andra regler gäller och där utökad bygglovsplikt är beslutad genom områdesbestämmelser.

Solceller

Så länge solceller följer takfallet och inte påverkar de bärande delarna så är solceller varken lovpliktigt eller anmälningspliktigt.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.





44 kommentarer till När du inte behöver bygglov

 1. Hej!
  Behöver man anmäla kolor ändring på fasaden från röd tegel till vit? Alltså bara målning utan putsning (finns andra hus i gatan som är redan målade).

  1. Hej, ja det är en väsentlig ändring som kräver bygglov

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila
   Miljö- och byggenheten


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »