När du inte behöver bygglov

Undantag från bygglov

Det finns ett antal olika åtgärder som får lov att göras utan ett lovbeslut. Läs mer om attefallsåtgärder här >>

Bygglovsbefriad komplementbyggnad

En ”friggebod” får vara 15 kvm stor och det finns inte någon begränsning av antalet bodar men avståndet till tomtgränsen ska vara minst 4,5 m.

Vill du veta mer, kan du läsa i Boverkets information om friggebodar.

 • Mur eller plank med 1,80 m höjd får byggas vid uteplatser inom 3,60 m från bostadshuset 4,5 m från tomtgränsen
 • Skärmtak får byggas över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer utan bygglov om de inte är större än 15 kvm. Avstånd till tomtgränsen ska vara 4,5 m annars krävs grannens tillstånd.
 • Friggeboden för inte uppföras närmare allmän plats (gata, park eller annan allmän yta) än 4,5 meter, den blir då bygglovspliktig

Utanför planlagt område finns större möjligheter att göra bygglovsbefriade tillbyggnader eller komplementhus men det är säkrast att kontakta kommunen eftersom det finns en del områden (speciellt i kommunens gamla byar) där andra regler gäller och där utökad bygglovsplikt är beslutad genom områdesbestämmelser.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

22 kommentarer till När du inte behöver bygglov

 1. Hej, jag undrar hur ser det ut med plantering av träd på egen tomt. Finns det några regler gällande detta? Mått från tomtgräns, maxhöjder, beskuggning, osv.

  Mvh
  Andreas

 2. Är det tillåtet att ställa en plåtcontainer på tomten i ett villaområde och kalla den för friggebod med tanke på plan och bygglagens bestämmelse om att en friggebod ska uppfylla utformningskrav och tekniska egenskapskrav enl. PBL mm.
  Hur nära tomtgränsen mot gatumark får den placeras utan bygglov?

  1. Hej Lars!
   Generellt finns det inga hinder mot detta. Det är dock önskvärt om man försöker anpassa containern till omgivningen med en utanpåliggande fasad. Om vi får klagomål så får vi via tillsynsarbetet avgöra om containern är anpassad enligt plan- och bygglagen eller kan accepteras på platsen. De tekniska egenskapskraven ska så klart uppfyllas.

   Friggebodar är inte bygglovsbefriade inom 4,5 meter från allmän plats (t ex gatu- och parkmark)
   Hälsningar Jonas Bergenudd, Staffanstorps kommun

 3. Hej
  behövs det bygglov eller räcker det med bygganmälan när man bygger till en befintlig takkupa

  1. Hej Tord!
   I vissa fall krävs anmälan och ibland krävs det bygglov. Du kan dels läsa boverkets broschyr ”får jag bygga?” och dels kan du kontakta bygglovsavdelningen om vad som krävs i ditt fall.
   Hälsningar Jonas Bergenudd, Staffanstorps kommun

 4. Hej,

  Hur nära tomtgränsen får man uppföra ett boningshus?

  1. Hej Sara!
   Det beror helt på vad detaljplanen säger för den fastigheten där du vill bygga. Kontakta bygglovsenheten, vi har öppet för besök varje dag från 9-10.30 och telefontid 10.30 till 12.00. Du kan även titta på gällande detaljplaner på http://kartweb.staffanstorp.se/servicekarta.html?k=s Välj ”planer: antagna” under menyn mer innehåll.
   mvh Jonas Bergenudd, Staffanstorps kommun

 5. Hej!
  Vi har tänkt bygga ett cykelskjul i direkt anslutning till vårt garage. Garaget ligger precis på tomtgränsen in till grannen och cykelskjulet kommer därmed också att göra det. Grannen har sagt ok till skjulet. Behöver vi bygglov? /Anna

  1. Hej Anna!
   Det beror helt på vad detaljplanen säger. Kontakta oss
   så kan vi reda ut det.
   Hälsningar Jonas Bergenudd, Staffanstorps kommun

 6. Hej,

  Vår nya granne bygger pool precis vid tomtgräns. Är det ok? De har byggt i en månad och först nu kommit med ett papper som de vill att vi ska skriva på. Måste vi göra det då vi inte gillar att den är så nära? Har det någon betydelse vad vi tycker överhuvudtaget?

  1. Hej Josefin.

   Pool är varken mark- eller bygglovspliktig och inga regler för hur nära en fastighetsgräns den får ligga finns. Det enda som grannen ska vara uppmärksam på är att de åtgärder han utför på sin tomt inte får orsaka stora besvär på er tomt. Detta är enligt jordabalken och en civilrättslig sak mellan er som grannar. Läs mer på boverkets sida om pooler.

 7. Hur fungerar det med solceller på tak i Staffanstorps kommun. Behövs det bygglov eller räcker det med en bygganmälan?
  Mvh
  Robert

  1. Hej Robert!
   Så länge solceller följer takfallet och inte påverkar de bärande delarna så är solceller varken lovpliktigt eller anmälningspliktigt.
   mvh Jonas Bergenudd, Staffanstorps kommun

   1. Tack för svaret Jonas!

 8. Hejsan,

  Jag vill ”byta” plats på vår utedörr med fönstret som sitter intill.
  Båda sitter på samma vägg och dörren kommer i så fall att flyttas 1 meter åt vänster och fönstret en meter åt höger.

  Behövs bygglov för detta?

 9. Kan jag ändra färg på mitt hus utan att söka tillstånd? Idag är den vit/faluröd. Vill ändra till vit/grå
  Villaområde Önsvala

  1. Hej Hanna! En sådan fasadändring är inte lovpliktig.
   mvh Jonas Bergenudd, Staffanstorps kommun

 10. Önskat bygga en s k ”Förstukvist” utan för entrédörren. Har idag ett enkelt plasttak (typ JULA). Krävs bygglov? Eller räcker det med en s k Anmälan?

  Är den elektroniska bygglovsrutinen klar att använda?

  Med vänlig hälsning
  Christer

  1. Hej Christer!
   Om det är inom 4,5 meter från allmän plats (gata, park eller dylikt) så krävs bygglov då kommunen inte kan agera granne (som representant för det allmänna) och godkänna åtgärden som krävs enligt 9 kap 4b § näst sista stycket.
   Ska den placeras mer är 4,5 meter från en sådan gräns så kan du göra en tillbyggnad på maximalt 15 kvm (bruttoarea) med en anmälan till kommunen. Det krävs dock samma sorts ritningar och tekniska beskrivningar för att du ska kunna få det startbesked du måste ha innan du börjar projektet.

   Den digitala ansökningen har inte öppnats än då många nya ansökningar under våren gjorde att det fick skjutas på framtiden. Vi hoppas kunna öppna det under augusti.
   mvh Jonas Bergenudd, Staffanstorps kommun

 11. Hej!

  Vad gäller om man vill inreda sin oinredda vind? (Som är förberedd för att inredas). I detta fallet är det ett Älvsbyhus modell hörner.

  Med vänlig hälsning

  Roland

 12. Det vore bra om ni visade ett typexempel på hur man ska gå tillväga för att få bygga ett Attefalshus som ni vill det ska gå till .

  1. Hej Peter!
   Kommunen kan och bör inte rekommendera specifika lösningar där undermeningen är att så här kan man rita för att få ett positivt besked. En ansökan ska alltid utgå från sökandens behov, krav och önskningar. Dessa kan sedan behöva anpassas till bestämmelser, boverkets byggregler osv.

   När det gäller kraven på ritningarnas utseende så skiljer dessa sig inte från vanliga krav för bygglovsansökningar.

   Staffanstorp har inte tagit fram några specifika ritningsexempel då dessa är enkla att hitta med en enkel webbsökning.
   Vänligen
   Jonas Bergenudd, Staffanstorps kommun


 • Kommentarer


  pool

 • Blanketter


  pool

  Vill du söka barnomsorg, beställa betyg eller ansöka om bygglov? Här hittar du kommunens blanketter och här kommer du att hitta våra e-tjänster. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 23 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »