När du inte behöver bygglov

Friggebod Foto: Antranias Från: pixabay.com

 

NYHET! Länk till vår digitala broschyr om bygglovsprocessen

Undantag från bygglov

Det finns ett antal olika åtgärder som får lov att göras utan ett lovbeslut. Läs mer om attefallsåtgärder här >>

Bygglovsbefriad komplementbyggnad

En ”friggebod” får vara 15 kvm stor och avståndet till tomtgränsen ska vara minst 4,5 m annars krävs grannens medgivande

Vill du veta mer, kan du läsa i Boverkets information om friggebodar.

  • Mur eller plank med 1,80 m höjd får byggas vid uteplatser inom 3,60 m från bostadshuset 4,5 m från tomtgränsen
  • Skärmtak får byggas över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer utan bygglov om de inte är större än 15 kvm. Avstånd till tomtgränsen ska vara 4,5 m annars krävs grannens tillstånd.
  • Friggeboden för inte uppföras närmare allmän plats (gata, park eller annan allmän yta) än 4,5 meter, den blir då bygglovspliktig

Utanför planlagt område finns större möjligheter att göra bygglovsbefriade tillbyggnader eller komplementbyggnader men det är säkrast att kontakta kommunen eftersom det finns en del områden (speciellt i kommunens gamla byar) där andra regler gäller och där utökad bygglovsplikt är beslutad genom områdesbestämmelser.

Solceller

Så länge solceller följer takfallet och inte påverkar de bärande delarna så är solceller varken lovpliktigt eller anmälningspliktigt.

Hoppa till navigering