När du inte behöver bygglov

Friggebod Foto: Antranias Från: pixabay.com

Undantag från bygglov

Det finns ett antal olika åtgärder som får lov att göras utan ett lovbeslut. Läs mer om attefallsåtgärder här >>

Bygglovsbefriad komplementbyggnad

En ”friggebod” får vara 15 kvm stor och det finns inte någon begränsning av antalet bodar men avståndet till tomtgränsen ska vara minst 4,5 m.

Vill du veta mer, kan du läsa i Boverkets information om friggebodar.

 • Mur eller plank med 1,80 m höjd får byggas vid uteplatser inom 3,60 m från bostadshuset 4,5 m från tomtgränsen
 • Skärmtak får byggas över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer utan bygglov om de inte är större än 15 kvm. Avstånd till tomtgränsen ska vara 4,5 m annars krävs grannens tillstånd.
 • Friggeboden för inte uppföras närmare allmän plats (gata, park eller annan allmän yta) än 4,5 meter, den blir då bygglovspliktig

Utanför planlagt område finns större möjligheter att göra bygglovsbefriade tillbyggnader eller komplementbyggnader men det är säkrast att kontakta kommunen eftersom det finns en del områden (speciellt i kommunens gamla byar) där andra regler gäller och där utökad bygglovsplikt är beslutad genom områdesbestämmelser.

Solceller

Så länge solceller följer takfallet och inte påverkar de bärande delarna så är solceller varken lovpliktigt eller anmälningspliktigt.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

43 kommentarer till När du inte behöver bygglov

 1. Jag undrar om det krävs bygglov för att ha provisoriskt boende på tomten?
  Tänkte flytta befintligt hus 20 meter och bygga nytt på samma plats,
  Frågan är om jag behöver bygglov för att ha kvar det andra huset som är på 47 kvm, om jag sätter det på pallar provisoriskt?

  Med vänlig hälsning
  Ahmed

  1. Hej Ahmed,
   att flytta en byggnad kräver bygglov. Att uppföra ett provisoriskt (tidsbegränsat) boende kräver bygglov.
   I och med att ni ändå behöver söka bygglov för nybyggnad av bostad (det nya huset) och rivning av det befintliga (när det nya är klart) är min rekommendation att ni söker bygglov för alla åtgärder i en och samma ansökan

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila
   Miljö- och byggenheten

 2. Krävs det bygganmälan för friggebod?

  1. Hej Eva,

   Nej det krävs inte någon anmälan för friggebod under förutsättning att man klarar de kraven som finns för friggebodar. Det vill säga, max 15 kvm stor, max 3 meter hög från mark till nock och att den inte hamnar närmre gräns än 4,5 meter om granne inte gett sitt medgivande då är det ok att placera närmre dock ej kommunens mark.

   Med vänlig hälsning
   Malin Karlsson
   Miljö- och byggenheten

 3. Hej,
  Frågan gäller för en bostadsrätts lägenhet. Krävs bygglov för att göra en balkonginglasning, om ja – vilka handlingar behövs? Taket utgörs av balkongen ovanför. Styrelsen har gett sitt godkännande till inglasningen, utseende ska vara lika tidigare utförda inglasningar i bostadsrättsföreningen.
  Mvh
  Ingrid E

  1. Hej, ja det kräver bygglov. Med ansökan ska det bifogas fasadritningar samt konstruktionsritningar

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila
   Miljö- och byggenheten

 4. Hej,

  Jag undrar om det krävs bygglov för att bygga en pergola.

  Med vänlig hälsning,
  Nathalie

  1. Hej, nej en pergola är inte bygglovspliktig

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila
   Miljö- och byggenheten

   1. Kan pergolan stå intill tomtgränsen? Valfri höjd? Undrar också om spaljé kräver något typ av godkännande?

    Mvh
    Lissethe

    1. Hej, pergola och spaljé är inte reglerat av plan- och bygglagen. Behövs alltså ingen bygglovsansökan eller anmälan och med det finns det heller inga regler om placering eller höjd. Det är alltid bra att vara överens med grannen om man gör något i gränsen och man måste tänka på inte förhindra sikt vid utfarter och eventuella korsningar.

     Med vänlig hälsning
     Britta Karila
     Milö- och byggenheten

 5. Hej,

  Jag undrar om det behövs bygglov för att byta ut ett nuvarande tak till Tesla solar roof. Det är samma konstruktion och liknande stil på takplattor som finns nuvarande.

  Mvh
  Anders

  1. Hej, det kan vara bygglovspliktigt beroende på vad som står i detaljplanen och om det anses som väsentlig ändring. Skriv ett mail till bygglov@staffanstorp.se med vilken fastighetsbeteckning det gäller

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila
   Miljö- och byggenheten

 6. Hej!
  Vad gäller för, mot söder uppvinklade, solceller på ett platt tak?
  Vänlig hälsning
  Peter

  1. Hej, en sådan åtgärd är bygglovspliktigt. Ansökningsblankett finns att hämta på vår webbplats alt kan vi skicka den per e-post hör i så fall av er på bygglov@staffanstorp.se

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila
   Miljö- och byggenheten

  2. Hej Peter!
   Vi funderar på samma sak. Vill ha panelerna på ett platt garage tak med ca 10 graders lutning. Hur har det gått för er? Mvh Thomas

 7. Hej
  Ser att många i vårt område håller på att byta takpannor (Orkesterbyn).
  Dessa har ju 40år på nacken så det är dags.
  Takpannorna är mörkt vinröda/bruna ursprungligen och det går ju inte att få tag i längre. Därför väljer alla standard svarta istället som väl är bästa valet.
  Behövs det bygglov för detta?

  1. Hej, eftersom åtgärden inte är väsentlig ändring av fasaden eller påverkan på området alt. strider mot detaljplanen är det inte bygglovspliktigt. Skulle ni däremot välja exempelvis blanka pannor eller en ”utstickande” färg kan detta vara bygglovspliktigt.

   Mvh
   Britta Karila, Staffanstorps kommun

 8. Hej
  Behövs det bygglov för att sätta in takfönster?
  De kommer att ligga plant med övrigt tak och ingen direkt insyn till grannar utan att vi inomhus ställer oss på en stege och kikar ut genom fönstret.
  Mvh Anders

  1. Hej, åtgärden är inte bygglovspliktigt men om ni gör ändringar i takets bärande konstruktion är detta anmälningspliktigt

   Mvh
   Britta Karila, Staffanstorps kommun

 9. Hej, jag undrar hur ser det ut med plantering av träd på egen tomt. Finns det några regler gällande detta? Mått från tomtgräns, maxhöjder, beskuggning, osv.

  Mvh
  Andreas

 10. Är det tillåtet att ställa en plåtcontainer på tomten i ett villaområde och kalla den för friggebod med tanke på plan och bygglagens bestämmelse om att en friggebod ska uppfylla utformningskrav och tekniska egenskapskrav enl. PBL mm.
  Hur nära tomtgränsen mot gatumark får den placeras utan bygglov?

  1. Hej Lars!
   Generellt finns det inga hinder mot detta. Det är dock önskvärt om man försöker anpassa containern till omgivningen med en utanpåliggande fasad. Om vi får klagomål så får vi via tillsynsarbetet avgöra om containern är anpassad enligt plan- och bygglagen eller kan accepteras på platsen. De tekniska egenskapskraven ska så klart uppfyllas.

   Friggebodar är inte bygglovsbefriade inom 4,5 meter från allmän plats (t ex gatu- och parkmark)
   Hälsningar Jonas Bergenudd, Staffanstorps kommun

 11. Hej
  behövs det bygglov eller räcker det med bygganmälan när man bygger till en befintlig takkupa

  1. Hej Tord!
   I vissa fall krävs anmälan och ibland krävs det bygglov. Du kan dels läsa boverkets broschyr ”får jag bygga?” och dels kan du kontakta bygglovsavdelningen om vad som krävs i ditt fall.
   Hälsningar Jonas Bergenudd, Staffanstorps kommun

 12. Hej,

  Hur nära tomtgränsen får man uppföra ett boningshus?

  1. Hej Sara!
   Det beror helt på vad detaljplanen säger för den fastigheten där du vill bygga. Kontakta bygglovsenheten, vi har öppet för besök varje dag från 9-10.30 och telefontid 10.30 till 12.00. Du kan även titta på gällande detaljplaner på http://kartweb.staffanstorp.se/servicekarta.html?k=s Välj ”planer: antagna” under menyn mer innehåll.
   mvh Jonas Bergenudd, Staffanstorps kommun

 13. Hej!
  Vi har tänkt bygga ett cykelskjul i direkt anslutning till vårt garage. Garaget ligger precis på tomtgränsen in till grannen och cykelskjulet kommer därmed också att göra det. Grannen har sagt ok till skjulet. Behöver vi bygglov? /Anna

  1. Hej Anna!
   Det beror helt på vad detaljplanen säger. Kontakta oss
   så kan vi reda ut det.
   Hälsningar Jonas Bergenudd, Staffanstorps kommun

 14. Hej,

  Vår nya granne bygger pool precis vid tomtgräns. Är det ok? De har byggt i en månad och först nu kommit med ett papper som de vill att vi ska skriva på. Måste vi göra det då vi inte gillar att den är så nära? Har det någon betydelse vad vi tycker överhuvudtaget?

  1. Hej Josefin.

   Pool är varken mark- eller bygglovspliktig och inga regler för hur nära en fastighetsgräns den får ligga finns. Det enda som grannen ska vara uppmärksam på är att de åtgärder han utför på sin tomt inte får orsaka stora besvär på er tomt. Detta är enligt jordabalken och en civilrättslig sak mellan er som grannar. Läs mer på boverkets sida om pooler.

 15. Hur fungerar det med solceller på tak i Staffanstorps kommun. Behövs det bygglov eller räcker det med en bygganmälan?
  Mvh
  Robert

  1. Hej Robert!
   Så länge solceller följer takfallet och inte påverkar de bärande delarna så är solceller varken lovpliktigt eller anmälningspliktigt.
   mvh Jonas Bergenudd, Staffanstorps kommun

   1. Tack för svaret Jonas!

   2. Utgår från att det fortfarande inte krävs något bygglov för solceller monterat på tak. Vore ju bra om texten ovan uppdaterades så att det inte bara står som en diskution i kommentarfält vad som gäller 🙂

    1. Hej Benny!
     Det är riktigt, tack för din uppmärksamhet. Jag ska föra in texten på sidan.
     ha en fortsatt trevlig dag
     Alexander Jönsson, Staffanstorps kommun

 16. Hejsan,

  Jag vill ”byta” plats på vår utedörr med fönstret som sitter intill.
  Båda sitter på samma vägg och dörren kommer i så fall att flyttas 1 meter åt vänster och fönstret en meter åt höger.

  Behövs bygglov för detta?

 17. Kan jag ändra färg på mitt hus utan att söka tillstånd? Idag är den vit/faluröd. Vill ändra till vit/grå
  Villaområde Önsvala

  1. Hej Hanna! En sådan fasadändring är inte lovpliktig.
   mvh Jonas Bergenudd, Staffanstorps kommun

 18. Önskat bygga en s k ”Förstukvist” utan för entrédörren. Har idag ett enkelt plasttak (typ JULA). Krävs bygglov? Eller räcker det med en s k Anmälan?

  Är den elektroniska bygglovsrutinen klar att använda?

  Med vänlig hälsning
  Christer

  1. Hej Christer!
   Om det är inom 4,5 meter från allmän plats (gata, park eller dylikt) så krävs bygglov då kommunen inte kan agera granne (som representant för det allmänna) och godkänna åtgärden som krävs enligt 9 kap 4b § näst sista stycket.
   Ska den placeras mer är 4,5 meter från en sådan gräns så kan du göra en tillbyggnad på maximalt 15 kvm (bruttoarea) med en anmälan till kommunen. Det krävs dock samma sorts ritningar och tekniska beskrivningar för att du ska kunna få det startbesked du måste ha innan du börjar projektet.

   Den digitala ansökningen har inte öppnats än då många nya ansökningar under våren gjorde att det fick skjutas på framtiden. Vi hoppas kunna öppna det under augusti.
   mvh Jonas Bergenudd, Staffanstorps kommun

 19. Hej!

  Vad gäller om man vill inreda sin oinredda vind? (Som är förberedd för att inredas). I detta fallet är det ett Älvsbyhus modell hörner.

  Med vänlig hälsning

  Roland

 20. Det vore bra om ni visade ett typexempel på hur man ska gå tillväga för att få bygga ett Attefalshus som ni vill det ska gå till .

  1. Hej Peter!
   Kommunen kan och bör inte rekommendera specifika lösningar där undermeningen är att så här kan man rita för att få ett positivt besked. En ansökan ska alltid utgå från sökandens behov, krav och önskningar. Dessa kan sedan behöva anpassas till bestämmelser, boverkets byggregler osv.

   När det gäller kraven på ritningarnas utseende så skiljer dessa sig inte från vanliga krav för bygglovsansökningar.

   Staffanstorp har inte tagit fram några specifika ritningsexempel då dessa är enkla att hitta med en enkel webbsökning.
   Vänligen
   Jonas Bergenudd, Staffanstorps kommun


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »