Kontakta bygglov

Illustration för kontakt

Telefontid

Måndagar, tisdagar och fredagar kl. 10.30-12:00
Torsdagar kl. 13:45-15:15
Röd dag samt dag före röd dag har vi ingen telefontid.

Besökstid

Tisdagar kl. 09:00-10:30
Torsdagar kl. 15:30-17:00
Röd dag samt dag före röd dag har vi ingen besökstid.

 

Du kan komma i kontakt med bygglovsenheten via telefon (046-25 11 00) och via e-post till bygglov@staffanstorp.se. Direktnummer finner ni längre ner på sidan.

För att underlätta för oss och för att ni ska kunna få ett snabbare svar är det bra om ni i ert mejl framför följande:

 • Adress eller fastighetsbeteckning. Tänk på att det kan vara svårt att svara på generella frågor, då det ofta är olika lagar och regler som gäller för olika områden.
 • Vilken typ av åtgärd ni vill ha svar på, till exempel vad för regler som gäller kring plank, bygglovsbefriade åtgärder, bygglov för komplementbyggnad, tillbyggnad, nybyggnad, fasadändring eller dylika frågor.
 • Skicka gärna in en enklare skiss eller situationsplan på var ni vill placera åtgärden, eller vilken del av byggnaden som till exempel ska få nya fönster eller var ni vill placera ett uterum/tillbyggnad eller en komplementbyggnad. Denna punkt underlättar väldigt mycket i hur snabbt vi kan ge er svar.
 • Om ni vill begära ut ritningar, skriv vilken fastighetsbeteckning eller adress det gäller.
 • Tänk på att vissa frågor som är av en mer komplicerad karaktär kan ta längre tid att svara på.
 • Läs gärna vår digitala broschyr där många frågor besvaras avseende bygglovsprocessen – Länk till vår digitala broschyr om bygglovsprocessen.
För allmänna lovfrågor och specifika frågor om din bygglovsansökan, förhandsbesked, detaljplanetolkning, gestaltning etcetera:
 • Bygglovshandläggare Amanda Nordenbris: 046 – 287 17 71
 • Bygglovshandläggare Daniel Jönsson: 046 – 25 14 47
Frågor kring startbesked och slutbesked, tekniska frågor, tillsyn samt anmälningsärenden så som ”Attefall” och eldstäder:
 • Byggnadsinspektör Alexander Jönsson: 046 – 25 14 35
 • Byggnadsinspektör Malin Karlsson: 046 – 25 14 52

Vill ni istället bli uppringda skicka ett e-postmeddelande till bygglov@staffanstorp.se så ringer vi upp vid tillfälle. I e-posten får ni gärna ange följande för att vi ska kunna ge så bra service som möjligt:

 • Namn och telefonnummer.
 • Om ni söker en bygglovhandläggare eller en byggnadsinspektör.
 • Diarienummer eller fastighetsbeteckning på ärendet det gäller.

Hoppa till navigering