Adresser

En typisk adresskylt. Foto: Oscar Monell

Kommunen ansvarar för all adressättning.

Har du frågor om din adress, eller vilken adress du kommer att få, kontakta Birgitte Persson, 046-25 14 40.

Vill du beställa en adresskarta över kommunen kontaktar du Birgitte Persson, 046-25 14 40.

Den skånska adresskartan omfattar både tätorter och landsbygd. Kartan är sökbar och uppdateras  två gånger om året.

Hur ser en adress ut?

Inom tätorter består adressen av gatunamn / vägnamn med adressnummer. Exempel på en tätortsadress är Storgatan 2.

På landsbygden är numreringen avståndsbaserad. Numret baseras på sträckan från vägens början, t ex vid 1340 m från huvudväg till fastighet på höger sida erhålls nr 134-0, vänster sida hade erhållit nr 133-0 eller 135-0.

Vid stickvägar lägger man till  det nya metertalet efter bindestrecket. Exempelvis 1340 m från huvudväg höger sida och 270 m stickväg vänster sida erhålls nr 134-27.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.