Koordinat- och höjdsystem

Exempel på förättningskarta, foto Oscar Monell

Staffanstorps kommun har ett heltäckande stomnät i plan och höjd.

Staffanstorps kommun har sedan 2010 gått över till det nationella plana referenssystemet Sweref 99 med projektionen 13 30, och kommer under 2011 övergå till RH2000 i höjd.

Fixpunkter och polygonpunkter

För beställning kontakta Anders Nilsson, 046-25 14 21.

Koordinatsamband

Det är viktigt att tänka på att projekt fortfarande kan ligga kvar i det gamla lokala koordinatsystemet (Lunds lokala, dialekt Staffanstorp).

Transformationssambandet mellan Staffanstorps lokala plansystem och Sweref 99 13 30 kräver restfelsinterpolering och bör göras av Geoinfo. Kontakta Anders Nilsson, 046-25 14 21.

Information höjdsystem

Kontakta Anders Nilsson, 046-25 14 21.

Hoppa till navigering