Fukt och mögel

Fukt och mögel Foto: Phil Carlton By: flickr.com

Problem med fukt och mögel inomhus i bostaden kan bero på flera olika orsaker. Inträngande fukt i kombination med en för låg luftomsättning skapar stora problem i många bostäder. Många som vistas i fuktiga hus upplever irritation i slemhinnor i luftvägarna och ögonen eller en känsla av andnöd och hosta. Sambanden mellan hälsoeffekter och exponering för mikroorganismer är ännu inte helt klarlagda, men det finns anledning att vara extra försiktig om man lider av allergiska besvär, har allergi i släkten eller har känsliga luftvägar och slemhinnor. Barn kan vara speciellt känsliga.

För att minska risken för fuktskador och i förlängningen angrepp av mögel och andra mikroorganismer kan du se till att ventilationen i din bostad fungerar – håll ventiler öppna och rengör dem ofta. Det är också viktigt att förebygga och åtgärda fuktskador som beror på läckage utifrån.

Vid en fuktskada kan du, om du äger din egen fastighet, vända dig till en fuktkonsult som kan hjälpa dig med att kartlägga omfattningen och ge goda råd om hur man bör åtgärda skadan. Bor du i en bostads- eller hyresrätt vänder du dig i första hand till styrelsen eller fastighetsägaren.

Information om Fukt & mögel.

Vid frågor kontakta Jessica Malm , 046-25 14 36 eller Jonatan Zapt, 046-25 14 38

Hoppa till navigering