Legionella

Dusch. Foto: Lisbeth Svensson

Legionellabakterier finns naturligt i våra sjöar och vattendrag men i mycket låga koncentrationer. Eftersom vi tar vårt vatten från sjöarna och vattendragen finns legionellabakterier sporadiskt i distributionsnätet för dricksvatten och andra vattensystem.

Bakterierna är inte farliga att dricka, utan risk för smitta förekommer vid inandning av vattenaerosoler till exempel vid duschen, bubbelpoolen och liknande. Legionellabakterien lever i vatten som håller en temperatur på 0 till 50°C men den trivs allra bäst mellan 20°C till 45°C vilket är då den växer till. Vid en vattentemperatur på över 60°C dör den efter ett par minuter och över 70°C dör den efter ett par sekunder.

Vatten som är smittat med legionella anses ofarligt att dricka utan det är inandning av vattenaerosoler där risken för smitta förekommer. Smittorisken är störst från duschar, bubbelpooler och liknande där det bildas vattenaerosoler.

Provtagning

Om man misstänker legionella kan det vara aktuellt med provtagning. Då bör man ta kontakt med ett av Swedac ackrediterat laboratorium som kan informera om provtagningsanvisningar.

Sanering

Om det konstateras att det finns höga halter av legionellabakterier i rörsystemen ska detta åtgärdas. Det finns olika sätt att gå tillväga. Ett sätt är hetvattenspolning där man höjer temperaturen på vattnet till ca 70-80°C och spolar igenom alla tappställen i 5-30 minuter beroende på systemets storlek och uppbyggnad. Vid kemisk sanering är det vanligast att man klorerar vattnet.

Om sanering är aktuellt bör ta kontakt med erfarna konsulter inom området. Det är även viktigt att informera de boende om åtgärderna samt hur de kan skydda sig från smitta, särskilt om de hör till riskgrupper som exempelvis äldre, sjuka och rökare.

Mer information och länkhänvisningar hittar du på detta informationsblad från Miljösamverkan Skåne

Har du legionellabakterier i dina vattenledningar? (Boverket 2000)

Vid frågor kontakta Miljöenheten, 046-25 11 00

Hoppa till navigering

 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »