Livsmedelskontroll

Fruktfat. Foto: Margaret Åkesson

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är den kontrollmyndighet i kommunen som kontrollerar att bland annat livsmedelsverksamheterna lever upp till kraven i lagstiftningen. Kontrollmyndigheten har en ”revisionsroll” gentemot livsmedelsverksamheterna. I kontrollen ingår granskning och bedömning av verksamhetens egenkontroll mot gällande lagkrav. Vidare ingår i granskningen genomgång av verksamhetens rutiner, kontroll om rutinerna fungerar, dokumentgranskning, livsmedelslokalens utformning, kunskapen hos personalen mm.

Hur går kontrollerna till?

Det är Miljöenheten som utför kontrollerna hos livsmedelsverksamheterna i kommunen.

Kontrollerna utförs som inspektioner eller revisioner. En inspektion är alltid oanmäld och ett urval av kontrollområden inspekteras. En revision är föranmäld och alla relevanta kontrollområden kontrolleras.

Efter en kontroll ges ett omdöme. Omdömet publiceras på kommunens webbplats i form av en grön, gul eller röd prick.

När eventuella brister är åtgärdade och en förnya kontroll har gjorts av inspektören, justeras omdömet snarast.

Här presenteras resultaten från de senaste livsmedelskontrollerna utförda i butiker, restauranger/caféer, skola/omsorg och övriga verksamheter.

Hoppa till navigering

 • Blanketter/e-tjänst

  pool

  Staffanstorps kommun har ingen e-tjänst, men håller för närvarande på att utveckla sina e-tjänster. Letar du efter blanketter kan du hitta dessa här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »