Livsmedelskontroll

Fruktfat. Foto: Margaret Åkesson

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är den kontrollmyndighet i kommunen som kontrollerar att bland annat livsmedelsverksamheterna lever upp till kraven i lagstiftningen. Kontrollmyndigheten har en ”revisionsroll” gentemot livsmedelsverksamheterna. I kontrollen ingår granskning och bedömning av verksamhetens egenkontroll mot gällande lagkrav. Vidare ingår i granskningen genomgång av verksamhetens rutiner, kontroll om rutinerna fungerar, dokumentgranskning, livsmedelslokalens utformning, kunskapen hos personalen mm.

Hur går kontrollerna till?

Det är Miljöenheten som utför kontrollerna hos livsmedelsverksamheterna i kommunen.

Kontrollerna utförs som inspektioner eller revisioner. En inspektion är alltid oanmäld och ett urval av kontrollområden inspekteras. En revision är föranmäld och alla relevanta kontrollområden kontrolleras.

Efter en kontroll ges ett omdöme. Omdömet publiceras på kommunens webbplats i form av en grön, gul eller röd prick.

När eventuella brister är åtgärdade och en förnya kontroll har gjorts av inspektören, justeras omdömet snarast.

Här presenteras resultaten från de senaste livsmedelskontrollerna utförda i butiker, restauranger/caféer, skola/omsorg och övriga verksamheter.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.