Livsmedelskontroll

Fruktfat. Foto: Margaret Åkesson

Coronavirus och livsmedel

Livsmedelsverket informerar på sin hemsida att det idag inte finns någonting som tyder på att viruset smittar genom att man äter mat eller dricker vatten. Coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. För mer information se Livsmedelsverkets hemsida eller Folkhälsomyndighetens hemsida

 

Livsmedelskontroll

Stadsbyggnadsnämnden är den kontrollmyndighet i kommunen som kontrollerar att bland annat livsmedelsverksamheterna lever upp till kraven i lagstiftningen. Kontrollmyndigheten har en ”revisionsroll” gentemot livsmedelsverksamheterna. I kontrollen ingår granskning och bedömning av verksamhetens egenkontroll mot gällande lagkrav. Vidare ingår i granskningen genomgång av verksamhetens rutiner, kontroll om rutinerna fungerar, dokumentgranskning, livsmedelslokalens utformning, kunskapen hos personalen mm.

Hur går kontrollerna till?

Det är Miljöenheten som utför kontrollerna hos livsmedelsverksamheterna i kommunen.

Kontrollerna utförs som inspektioner eller revisioner. En inspektion är alltid oanmäld och ett urval av kontrollområden inspekteras. En revision är föranmäld och alla relevanta kontrollområden kontrolleras.

Efter en kontroll ges ett omdöme. Omdömet publiceras på kommunens webbplats i form av en grön, gul eller röd prick.

När eventuella brister är åtgärdade och en förnya kontroll har gjorts av inspektören, justeras omdömet snarast.

Här presenteras resultaten från de senaste livsmedelskontrollerna utförda i butiker, restauranger/caféer, skola/omsorg och övriga verksamheter.

Hoppa till navigering