Livsmedelskontroll skola och förskola, vård och omsorg

Här presenteras resultaten från de senaste livsmedelskontrollerna utförda på skolor, förskolor, vårdhem med flera. Beroende på om man lagar mat på anläggningen eller det är ett mottagningskök, sker kontrollerna olika ofta. Teckenförklaring nedan.

Senaste inspektion 2017-10-03

Attendo – Borggårdsallén

Senaste inspektion 2019-06-13

Attendo – Kronoslätt

Senaste inspektion 2015-10-01

Attendo – Nevisborg

Senaste inspektion 2019-06-14

Attendo – Åkershus 28

Senaste inspektion 2019-06-12

Attendo – Åkershus 26

Senaste inspektion 2018-12-11

Axets förskola

Senaste inspektion 2019-10-14

Baldersskolan

Senaste inspektion 2019-02-11

Borggårdsskolan

Senaste inspektion 2019-10-14

Borggårds förskola

Senaste inspektion 2018-06-07

Bråhögsskolan

Senaste inspektion 2019-06-03

Centrumhusets förskola

Senaste inspektion 2019-05-16

Domsagans förskola

Senaste inspektion 2019-10-11

Druvans förskola

Senaste inspektion 2019-10-07

Duvemåla förskola

Senaste inspektion 2019-05-10

Förskolan Totte

Senaste inspektion 2019-10-11

Hagalidskolan

Senaste inspektion 2019-05-06

Hjärups Montessoriförskola

Senaste inspektion 2019-05-14

Hjärups skola

Senaste inspektion 2019-03-19

Hjärupslundsskolan

Senaste inspektion 2019-03-20

Hvilan

Senaste inspektion 2019-05-10

Jeppsagårdens förskola

Senaste inspektion 2018-05-24

Klockargårdens förskola

Senaste inspektion 2018-08-30

Klöverlyckan Bykrogen, Hjärup

Senaste inspektion 2018-06-26

Kulturförskolan Borggård

Senaste inspektion 2016-02-24

Kyrkbyns förskola

Senaste inspektion 2018-09-07

Kyrkheddinge skola

Senaste inspektion 2018-09-26

Lapptäckets förskola

Senaste inspektion 2018-06-14

Lilla & Stora Emilia

Senaste inspektion 2019-05-06

Magnoliagården

Senaste inspektion 2019-10-14

Maria Förskola

Senaste inspektion 2019-10-14

Mellanvångens förskola

Senaste inspektion 2018-06-05

Mellanvångsskolan

Senaste inspektion 2019-10-14

Myrans förskola

Senaste inspektion 2018-11-14

Paletten – öppen förskola

Senaste inspektion 2018-09-11

Pilegården – Humana

Senaste inspektion 2015-11-27

Pilegårdens Korttidsenhet

Senaste inspektion 2019-06-12

Pilegårdens Restaurang

Senaste inspektion 2019-10-11

Ryttarebyns förskola

Senaste inspektion 2018-09-26

Solstrålens förskola

Senaste inspektion 2018-08-23

Sockerstans Äldreboende

Senaste inspektion 2019-10-07

Stanstorpsskolan

Senaste inspektion 2019-03-11

Stationsbyns förskola

Senaste inspektion 2018-09-12

Staffanstorps Montessori skola & förskola

Senaste inspektion 2019-06-04

Tottarps skola

Senaste inspektion 2019-05-10

Trollflöjtens förskola

Senaste inspektion 2019-05-10

Trädgårdslundens förskola

Senaste inspektion 2019-05-14

Uppåkra förskola

Senaste inspektion 2019-11-05

Uppåkraskolan

Senaste inspektion 2019-03-20

Vallmons förskola

Senaste inspektion 2018-09-25

Villa Vikhem

Senaste inspektion

Villa Roos Park

Senaste inspektion 2019-10-11

Åkervindans förskola

Senaste inspektion 2018-09-20

Ängslyckans förskola

Senaste inspektion 2019-11-11

Önsvala förskola

Senaste inspektion 2018-06-28

Teckenförklaring för symboler vid inspektion:

  • Omdöme: inga eller ett fåtal avvikelser
    Kontrollen leder inte till extra kontroll
  • Omdöme: avvikelser – extra kontroll
    Kontrollen leder till extra kontroll
  • Omdöme: avvikelser med myndighetsbeslut
    Kontrollen leder till ett föreläggande eller förbud

Hoppa till navigering