Livsmedelskontroll skola och förskola, vård och omsorg

Här presenteras resultaten från de senaste livsmedelskontrollerna utförda på skolor, förskolor, vårdhem med flera. Beroende på om man lagar mat på anläggningen eller det är ett mottagningskök, sker kontrollerna olika ofta. Teckenförklaring nedan.

Attendo – Borggårdsallén

Senaste inspektion 2019-06-13

Attendo – Nevisborg

Senaste inspektion 2019-06-14

Attendo – Åkershus 28

Senaste inspektion 2019-06-12

Baldersskolan

Senaste inspektion 2019-02-11

Borggårdsskolan

Senaste inspektion 2020-12-16

Borggårds förskola

Senaste inspektion 2020-12-16

Bråhögsskolan/Anneroskolan

Senaste inspektion 2020-12-16

Domsagans förskola

Senaste inspektion 2021-02-15

Duvemåla förskola

Senaste inspektion 2020-10-01

Förskolan Axet

Senaste inspektion 2020-10-27

Förskolan Druvan

Senaste inspektion 2019-10-07

Förenade Care Dagverksamhet – Blekingevägen

Senaste inspektionen

Förenade Care Dagverksamhet – Pilevallen

Senaste inspektionen

Förskolan Totte

Senaste inspektion 2019-10-11

Hagalidskolan

Senaste inspektion 2020-12-16

Hjärups Montessoriförskola

Senaste inspektion 2019-05-14

Hjärups skola

Senaste inspektion 2020-09-10

Hjärupslundsskolan

Senaste inspektion 2021-03-22

Humana LSS – Trollebergsvägen

Senaste inspektionen

Hvilan

Senaste inspektion 2020-09-15

Jeppsagårdens förskola

Senaste inspektion 2021-02-12

Klockargårdens förskola

Senaste inspektion 2021-09-08

Klöverlyckan Bykrogen, Hjärup

Senaste inspektion 2020-10-01

Kyrkbyns förskola

Senaste inspektion 2021-08-24

Kyrkheddinge skola

Senaste inspektion 2021-08-24

Lilla & Stora Emilia

Senaste inspektion 2019-05-06

Magnoliagården

Senaste inspektion 2019-10-14

Maria Förskola

Senaste inspektion 2019-10-14

Mellanvångens förskola

Senaste inspektion 2020-10-13

Mellanvångsskolan

Senaste inspektion 2021-08-26

Montessori skola & förskola

Senaste inspektion 2020-09-02

Myrans förskola

Senaste inspektion 2018-11-14

Paletten – öppen förskola

Senaste inspektion 2018-09-11

Pilegårdens Korttidsenhet

Senaste inspektion 2019-06-12

Pilegårdens Restaurang

Senaste inspektion 2021-09-08

Ryttarebyns förskola

Senaste inspektion 2020-09-29

Solstrålens förskola

Senaste inspektion 2021-08-26

Sockerstans Äldreboende

Senaste inspektion 2019-10-07

Stanstorpsskolan

Senaste inspektion 2019-03-11

Stationsbyns förskola

Senaste inspektion 2018-09-12

Staffanstorps Dagliga Verksamhet

Senaste inspektion

Tottarps skola

Senaste inspektion 2020-10-20

Trollflöjtens förskola

Senaste inspektion 2020-12-30

Trädgårdslundens förskola

Senaste inspektion 2020-10-21

Uppåkra förskola

Senaste inspektion 2020-09-29

Uppåkraskolan

Senaste inspektion 2021-03-22

Villa Vikhem

Senaste inspektion 2021-02-11

Villa Roos Park

Senaste inspektion 2020-09-16

Åkertäppans förskola

Senaste inspektionen

Åkershus 26 – Frösunda omsorg

Senaste inspektionen

Åkershus förskola

Senaste inspektion 2021-02-15

Ängslyckans förskola

Senaste inspektion 2021-06-10

Önsvala förskola

Senaste inspektion 2018-06-28

Teckenförklaring för symboler vid inspektion:

  • Omdöme: inga eller ett fåtal avvikelser
    Kontrollen leder inte till extra kontroll
  • Omdöme: avvikelser – extra kontroll
    Kontrollen leder till extra kontroll
  • Omdöme: avvikelser med myndighetsbeslut
    Kontrollen leder till ett föreläggande eller förbud

Hoppa till navigering