Vanliga frågor

Säker hantering, lagring och transport, vad innefattar detta?

 • Man ska kunna skilja till exempel rått kött från tillagat kött. Om detta inte följs, kan det finnas risk att ätfärdiga livsmedel ”förorenas” av bakterier från den råa produkten och konsumenten kan bli sjuk.
 • Man ska inte förvara livsmedel i öppna kärl intill livsmedel eller kartonger som kan förorena livsmedlet i det öppna kärlet. Om till exempel en sås i ett öppet kärl förvaras under en låda med grönsaker kan bakterier, smuts med mera från lådan hamna i såsen och förorena denna.
 • Det är till exempel viktigt för en person med allergi att allergena råvaror och livsmedel inte hamnar i livsmedel som inte ska innehålla dessa ingredienser.
 • Saker som inte tillhör livsmedelsverksamheten bör plockas bort. Det kan vara gammal utrustning som inte används mer, personliga ägodelar med mera. Om man förvarar många saker som kanske inte används längre, så innebär detta att det blir svårare att städa och rengöringen kan bli eftersatt. Vidare kanske utrymmet hade kunnat användas på ett bättre sätt i verksamheten.

Vad är skillnaden mellan en inspektion och en revision?

 • En inspektion är nästan alltid oanmäld. Inspektören kontrollerar vissa delar av verksamheten. En inspektion är en kontroll utförd vid ett visst tillfälle och ska ge en bild över hur det ser ut och fungerar just då.
 • En revision är alltid föranmäld. Vid en revision kontrolleras verksamheten mer ingående. Alla relevanta kontrollområden granskas och de interna rutinerna kontrolleras. Detta innebär att hela verksamheten kontrolleras ingående.
 • Inspektioner sker med olika tidsintervaller, beroende på i vilken riskklass verksamheten är placerad. Mindre verksamheter med en enkel hantering hamnar i en låg riskklass. Deras kontrolltid blir kanske 1 eller 2 timmar per år. Denna låga kontrolltid innebär att kontroll inte sker varje år utan vart tredje år eller med längre intervall. Verksamheter med hög riskklass kontrolleras ett par gånger per år.
 • Revisioner sker på de verksamheter som är placerade i de högre riskklasserna. En revision utförs med ca 3 års mellanrum, däremellan utförs inspektioner.

Vad har punkten information /märkning / redlighet med en restaurangs eller skolas verksamhet att göra?

 • Märkning, redlighet och/eller information är viktig för butiker att hålla koll på men även för restauranger och  skolor. För en allergiker är det viktigt att kunna lita på att matsedeln är korrekt. Skriver man på matsedeln att en maträtt innehåller krabba så ska den också innehålla krabba och inte ”crabsticks” eller liknande. Crabsticks tillverkas av fisk och detta kan vara förödande för en person med fiskallergi.
 • Vidare är information om ett livsmedel viktigt för att konsumenten ska kunna göra ett medvetet val. Konsumenten får inte vilseledas eller luras. En produkts märkning och information på matsedel ska anges med rätt uppgifter, detta kallar man för redlighet. Om man uppger parmaskinka på produkten eller matsedeln ska det vara Prosciutto di  Parma och inget annat. Det finns ett antal produkter som är namnskyddade och dessa måste vara just den specifika produkten.

Om verksamheten får avvikelser för skadedjursbekämpning, vad innebär detta?

 • Det kan vara så att verksamheten har bristfälliga egna rutiner för att själva kontrollera att skadedjur inte tar sig in i lokalerna.
 • Det kan också vara så att man har hittat spår av skadedjur eller faktiskt hittat skadedjur i lokalerna.

Vad omfattas om man får avvikelser under personalhygien?

 • Det kan vara brister i företagets rutiner för personalhygien, till exempel vad som gäller när man hanterar oförpackade livsmedel. Smycken, piercing med mera är inte tillåtet, trots detta finns det personal som har smycken på sig. Personalen bär inte täckande skyddskläder, till exempel saknas hårskydd.
 • Det ska finnas handtvättställ i nära anslutning till hanteringen och det ska finnas flytande tvål och engångshanddukar där. Det saknas kanske tvål och/eller engångshanddukar. Det kan också vara så att handtvättstället inte går att använda för att det används som avlastningsyta till något annat.
 • Det ska vara god ordning i omklädningsrummet och personliga gångkläder ska kunna skiljas från arbetskläder. Ibland följs inte detta utan alla kläder förvaras tillsammans.
 • Det är kanske så att man inte har rutiner i sin egenkontroll för hur och när personalen ska utbildas i livsmedelshygien. Vid till exempel tillsättande av en vikarie är det viktigt att det finns en plan för hur den personen ska ges en hygienintroduktion.

Hoppa till navigering