Radon

Dricksvatten. Foto: Pixabay

När radongas faller sönder sänder den ut strålning som är skadlig för luftvägar och lungor. Om stråldosen blir tillräckligt hög kan detta leda till cellförändringar som sedan kan utvecklas till cancer.

Radonkällor

Den vanligaste radonkällan i bostäder är så kallat markradon som finns i berggrund och vissa jordarter, men radon kan även komma från stenbaserade husbyggnadsmaterial. Normalt är radonhalten så låg att radonavgången är betydelselös, men det finns undantag. Ett är den blå lättbetongen som användes som byggnadsmaterial framför allt under perioden 1927-1975. Radon kan också komma från dricksvattnet. Riskerna med att dricka radonhaltigt vatten är små, istället är den största hälsorisken då att radonet övergår till inomhusluften som man sedan andas in. Radon i dricksvattnet är vanligast om man har en bergborrad brunn, det är ovanligt med höga radonhalter i kommunalt hushållsvatten.

Gränsvärden

För alla byggnader gäller att årsmedelvärdet inte får överstiga 200 Bq/m3. Hos Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten kan du läsa mer om rikt- och gränsvärdena för radon i inomhusmiljö.

Gränsvärden för radon i dricksvatten kan man läsa om hos Livsmedelsverket.

Åtgärder

Den bästa åtgärden för att sänka radongashalten i bostadshus där källan är blå lättbetong är att förbättra ventilationen. Men för att du ska bli av med radonproblemen är det viktigt att du anlitar en bra konsult som kan reda ut orsakerna och föreslå rätt åtgärder.

Mätningar

Du bör mäta radonhalten vid husköp, ny-, om- och tillbyggnad av småhus, men också om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon, om huset är byggt med blåbetong och vid förändringar av ventilation eller uppvärmningssystem. Det är lätt att mäta radon i inomhusluften med små mätdosor som kallas spårfilmsdosor. Mätningen ska göras under de delar av året då du måste värma upp huset. Om du behöver en mätning snabbt finns en så kallad rådgivande korttidsmätning som kan ta mellan två och tio dygn. Swedac granskar och godkänner laboratorier som analyserar radon i luft och dricksvatten. I myndighetens register hittar du godkända laboratorier som du kan beställa mätdosor av.

Vid frågor kontakta Jessica Malm, 046-25 14 36

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

10 kommentarer till Radon

 1. Finns det några krav på förnyad mätning av radonhalt i flerbostadshus ?
  Flera företag skickar ut ”erbjudanden” om radonmätning och anger att det ska genomföras senast 2020.
  Vad gäller ??

  Med vänlig hälsning
  Staffan

  1. Hello

   We moved to a newly built house in Staffanstorp and I am keen on knowing the levels of radon in the house, and if Staffanstorp Kommun has imposed any measures to ensure low levels.

   Also is the area of Staffanstorp considered to be high in Radon?

   Thank you
   Ziad

 2. Hej!
  Jag skulle också gärna vilja ta del av rapporten om förekomst av markradon i Staffanstorps kommun från 1991.

  Tack på förhand!

 3. Hej!
  Jag skulle vilja ta del av rapporten om förekomst av markradon i Staffanstorps kommun från 1991.

  Tack på förhand!

 4. Hej!

  Jag önskar också ta del av Staffanstorps radonrapport, tack.

  Med vänliga hälsningar
  Jannica

 5. Hej!
  Jag skulle gärna vilja ta del av den radonrapport som finns för Staffanstorp. Har ni möjlighet att maila mig den?

  Tack på förhand!

  Med vänliga hälsningar
  Johanna

 6. Hej, skulle ni kunna mejla den radonrapport som finns för Staffanstorps kommun? Tack! Med vänlig hälsning Karin

 7. Hej Jessica,
  Jag skulle också väldigt gärna vilja ta del av denna rapport/radonmätning i Staffanstorps kommun.

  Tack på förhand!

  Mvh
  Malin

 8. För de som inte vet så är det bäst att mäta radon under eldningssäsongen. Denna börjar 1 october.

 9. Hej!
  Jag skulle också gärna vilja ta del av den rapport om förekomst av markradon i Staffanstorps kommun från 1991.

  Tack på förhand!

  mvh
  Andreas


 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »