Radon

När radongas faller sönder sänder den ut strålning som är skadlig för luftvägar och lungor. Om stråldosen blir tillräckligt hög kan detta leda till cellförändringar som sedan kan utvecklas till cancer.

Radonkällor

Den vanligaste radonkällan i bostäder är så kallat markradon som finns i berggrund och vissa jordarter, men radon kan även komma från stenbaserade husbyggnadsmaterial. Normalt är radonhalten så låg att radonavgången är betydelselös, men det finns undantag. Ett är den blå lättbetongen som användes som byggnadsmaterial framför allt under perioden 1927-1975. Radon kan också komma från dricksvattnet. Riskerna med att dricka radonhaltigt vatten är små, istället är den största hälsorisken då att radonet övergår till inomhusluften som man sedan andas in. Radon i dricksvattnet är vanligast om man har en bergborrad brunn, det är ovanligt med höga radonhalter i kommunalt hushållsvatten.

Gränsvärden

För alla byggnader gäller att årsmedelvärdet inte får överstiga 200 Bq/m3. Hos Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten kan du läsa mer om rikt- och gränsvärdena för radon i inomhusmiljö.

Gränsvärden för radon i dricksvatten kan man läsa om hos Livsmedelsverket.

Åtgärder

Den bästa åtgärden för att sänka radongashalten i bostadshus där källan är blå lättbetong är att förbättra ventilationen. Men för att du ska bli av med radonproblemen är det viktigt att du anlitar en bra konsult som kan reda ut orsakerna och föreslå rätt åtgärder.

Mätningar

Du bör mäta radonhalten vid husköp, ny-, om- och tillbyggnad av småhus, men också om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon, om huset är byggt med blåbetong och vid förändringar av ventilation eller uppvärmningssystem. Det är lätt att mäta radon i inomhusluften med små mätdosor som kallas spårfilmsdosor. Mätningen ska göras under de delar av året då du måste värma upp huset. Om du behöver en mätning snabbt finns en så kallad rådgivande korttidsmätning som kan ta mellan två och tio dygn. Swedac granskar och godkänner laboratorier som analyserar radon i luft och dricksvatten. I myndighetens register hittar du godkända laboratorier som du kan beställa mätdosor av.

Vid frågor kontakta Jessica Malm, 046-25 14 36

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

17 kommentarer till Radon

 1. Hej!
  Jag skulle vilja ta del av rapporten om förekomst av markradon i Staffanstorps kommun från 1991.

  Tack på förhand!

 2. Hej!

  Jag önskar också ta del av Staffanstorps radonrapport, tack.

  Med vänliga hälsningar
  Jannica

 3. Hej!
  Jag skulle gärna vilja ta del av den radonrapport som finns för Staffanstorp. Har ni möjlighet att maila mig den?

  Tack på förhand!

  Med vänliga hälsningar
  Johanna

 4. Hej, skulle ni kunna mejla den radonrapport som finns för Staffanstorps kommun? Tack! Med vänlig hälsning Karin

 5. Hej Jessica,
  Jag skulle också väldigt gärna vilja ta del av denna rapport/radonmätning i Staffanstorps kommun.

  Tack på förhand!

  Mvh
  Malin

 6. För de som inte vet så är det bäst att mäta radon under eldningssäsongen. Denna börjar 1 october.

 7. Hej!
  Jag skulle också gärna vilja ta del av den rapport om förekomst av markradon i Staffanstorps kommun från 1991.

  Tack på förhand!

  mvh
  Andreas

 8. Hej!
  Jag skulle gärna vilja ta del av den rapport om förekomst av markradon i Staffanstorps kommun från 1991.

  Tack på förhand!

  Sara

  1. Hej Sara
   Jag har skickat rapporten till dig och har du ytterligare frågor så är du välkommen att kontakta mig på 046-25 14 36.

   Med vänlig hälsning
   Jessica Malm

 9. Hejsan!
  Finns det möjlighet så tar jag gärna också emot karta från radonmätning, i Hjärup?
  Mvh
  Malin

  1. Hej Malin
   Jag har skickat efterfrågade uppgifter till dig. Har du fler frågor, så är du välkommen att kontakta mig på telefon, 046-25 14 36.

   Med vänlig hälsning

   Jessica Malm
   Miljöinspektör

 10. Kan ni skicka en karta på radon områden i Staffanstorp, värde mm

  Mvh Bojan

  1. Hej Bojan
   Det finns en markradonundersökning som är gjord 1991. Jag har skickat denna rapport till dig och jag hoppas att du i denna hittar den information som du ville ha.

   Med vänlig hälsning

   Jessica Malm
   Miljöinspektör

 11. Hej

  Kan ni skicka en karta på radon områden i Staffanstorp, värde mm?

  Tack

  1. Hej Gabriela,
   Den information som finns att tillgå när det gäller förekomst av markradon i Staffanstorps kommun är en äldre undersökning från 1991. Jag har skickat denna till dig och hoppas att du i denna hittar informationen du ville ha.

   Med vänlig hälsning

   Katia Lilja
   Miljöinspektör

   1. Hej!

    Skulle du vilka skicka mätningen av markradon i Staffanstorp till mig också?

    Tack på förhand!

    1. Hej Tobias!

     Jag har skickat efterfrågade uppgifter till dig.

     Har du fler frågor, så är du välkommen att kontakta mig på telefon, 046-25 14 25.
     Vänligen Göran Eriksson, Miljöenheten


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »