Park, torg och väg

Mölla i Sockerbruksparken. Foto: Johanna Liwenborg

Nästan alla platser utomhus i Staffanstorps kommun där allmänheten kan röra sig är offentlig plats, till exempel trottoarer, torg och parker. På våra torg är trafik inte tillåten, de är fredade och säkra platser där medborgare ska kunna mötas, promenera och röra sig fritt som på vilken trottoar eller gågata som helst.

Staffanstorps kommun satsar på en grön kommun med nya – små och stora – gröna ytor i tätorterna. I områden som växer genom förtätning, tas befintlig park och naturpark i vissa fall i anspråk eller bebyggas. Då planeras och skapas nya parker och grönområden, precis som vid helt nya bostadsområden.

I Staffanstorps kommun arbetar vi för att du som färdas på våra allmänna vägar ska ha en trygg och säker trafikmiljö. Detta gäller oavsett om du är bilist, cyklist eller gångtrafikant. Gator och vägar inom kommunen sköts av såväl av Trafikverket som kommunen och en del vägar sköts av enskilda vägsamfälligheter.

Om du upptäcker skador och fel i det offentliga rummet vill vi gärna att du anmäler det till oss >>

Städning

Varje vardag sker städning där flest människor rör sig, det vill säga i centrala Staffanstorp och vid Hjärups station. Papperskorgar och hundlatriner töms varje vecka och i samband med det sker städning i övriga kommunen. Dock kan inte våra entreprenörer se allt i kommunen varför vi gärna vill ha hjälp av er. Ser ni något nedskräpat område, så meddela oss.

Hjälp gärna till genom att se till att skräp hamnar i papperskorgar och hundbajs i hundlatrinerna.

Kontakta oss via felanmälan och synpunkter här på webben eller ring Medborgarkontoret 046-25 11 00.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

40 kommentarer till Park, torg och väg

 1. Hej
  Gäller inte LTF nr: 1230 2014-0014 längre ?
  30-skyltarna är borta sen någon vecka.

  1. Hej Henry

   LTF:n har upphört att gälla.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

 2. Hej

  Jag undrar om ni kan göra något åt den dåliga belysningen på ena kortsidan vis ankdammen bredvid Citygross?

  Det är väldigt långt avstånd mellan två gatlampor just där (ligger ett elhus bredvid, alltså ut mot stora vägen) som dessutom skyms av stora buskage framför ena lampor. Det blir därför så pass mörkt på kvällarna att man inte kan se marken framför sig, det börjar kännas lite löjligt att behöva ta fram mobilen om man vill se var man går…

  1. Hej Josefin
   Lämna en synpunkt under http://easyincident.staffanstorp.se/publiktarende.aspx med beskrivning av var det är och gärna kotaktuppgifter (om vi behöver kontakta er för förklaring var det är eller dylikt) så tittar entreprenören på detta tillsammans med oss.
   Hälsningar
   Tekniska enheten, Kerstin Jensen

   1. Hej

    Jag anmälde det för flera veckor sen men inget har hänt. Tycker inte det borde vara en så komplicerad sak att såga ner lite grenar så att folk ser ordentligt på gångvägen.

 3. Längs gångstigen och på gräset mellan Hjärupslundsskolan och Uppåkraskolan ligger en massa cellplastskivor och flyger runt, förmodligen från byggarbetsplatsen i närheten. Vet inte vem som ska åtgärda detta. Jag skulle också önska att en hundlatrin sätts upp på samma gångstig.

  1. Hej Annette,

   Vi har kontaktat byggföretagen som bygger i närheten och bett dem plocka upp efter sig. Gällande hundlatrin så ska vi se över om det behövs kompletteras med fler utmed gång- och cykelvägen. Det var bra att du uppmärksammade oss på detta.

   Med Vänlig Hälsning,
   Linnea Saarela, Parkingenjör i Staffanstorps kommun

 4. Jag undrar när lyktstolparna som fanns längst gröningen mellan Skånebyn och Klockargårdsvägen i Hjärup ska ersättas?
  Som det är nu är det ju bara socklarna som är kvar, hösten är här och därmed också mörkret så belysningen behövs verkligen.

  1. Hej Katharina!
   Den befintliga belysningen är inte bortplockad utan finns kvar så det är lika ljust i området som det varit tidigare. Denna står dock en bit söder om gång- och cykelvägen i fastighetsgränsen varför den kan vara svår att se.
   I samband med asfalteringsarbeten utfördes markarbetena för en bättre belysningsanläggning på stråket. Denna anläggning kommer att färdigställas under vintern. Den befintliga kommer att finnas kvar tills den nya är klar och driftsatt.
   Hälsningar
   Kerstin Jensen, Tekniska enheten, Staffanstorps kommun

 5. Hänvisar till mitt inlägg från 1/7 angående asfaltering efter kantstenssättning. Har ännu inte blivit åtgärdat.

 6. Hej!
  Gräsmattorna (stora) på Ingvarshem har inte blivit klippta på åtskilliga veckor.
  Tidigare har dom blivit klippta varannan vecka. Nya rutiner?

  Just nu är gräset flera decimeter högt. Ser inte snyggt ut och är olämpligt för personer med gräsallergi.

  1. Hej,

   Vad bra att ni uppmärksammar oss på detta – vår driftentreprenör kommer åtgärda detta snarast.

   Med vänlig hälsning,
   Linnea Saarela, Staffanstorp kommun

 7. Hej,
  Varför har ni höjt hastigheten på Lommavägen? Nu är det 70 km/h inom tättbebyggt område. Risken för tillbud och olyckor har markant ökat i och med detta. Lommavägen används både av gående och cyklister samt Hjärups största företagscentrum ligger längs med Lommavägen.
  Många människor korsar denna vägen för att ta sig till Hjärupsgården och ängar/åkrarna.
  Kommer ni att återställa hastigheten?

  1. Hej Rickard,
   Inom tättbebyggt område är det 50 km/h och utanför tättbebyggt område är det 70 km/h på Lommavägen. Utanför tättbebyggt område beslutar länsstyrelsen om sänkt hastighet och Trafikverket om höjd hastighet.

   Stadsbyggnadskontoret, Trafik

 8. Det var ett fult staket ni satt upp i Balders Hage.

  Vad ledsen man blir. Här kunde ni gjort något fint.
  Något vi i Staffanstorp kunde varit stolta över.
  Är miljön inte viktig ur estetisk synpunkt.

  Torsten Thomasson

  1. Hej Torsten,
   Tråkigt att du blir ledsen! Upprustningen av parken är som du säkert sett inte klar. Innanför staketet ska en lindhäck planteras och för att den ska få en möjlighet att etablera sig behöver vi ha ett staket som hindrar genomspring.

   Förhoppningen är att medborgarna i Staffanstorps kommun är och kommer vara stolta över Balders hage som helhet när upprustningen väl är avslutad och växterna fått möjlighet att etablera sig.

   Med vänlig hälsning Karl Andersson, Staffanstorps kommun

   1. Vi får hoppas du har rätt.
    Jag återkommer gärna när jag sett Balders Hage färdigställd.

    Torsten Thomasson

   2. Du har nog rätt Karl Andersson.
    Upplevelsen har blivit betydligt bättre sen växterna kommit på plats.

 9. Jag skulle önska att det sätts upp en hundlatrin på den nya gångstigen mellan Hjärupslundsskolan och nya IP. Där finns en vanlig papperskorg men den är överfull av hundbajspåsar och flera ligger utanför på marken.

  1. Hej Annette!
   Jag påminner vår entreprenör om att tömma papperskorgen och städa upp runt omkring.
   Jag beställer även uppsättning av en ny hundlatrin, mitt mellan Hjärupslundsskolan och Uppåkravallen längs gång- och cykelvägen.
   Med vänlig hälsning Karl Andersson, Staffanstorps kommun

 10. Hej
  Har frågor angående pileträd som är planterade i Åttevägens förlängning (vid Lapptäckets förskola) i Hjärup. Pilarna planterades för 7-8 år sedan tror jag och har klippts som ”skånepilar” sen dess förutom de två senaste åren. Skall de inte klippas längre?
  Skulle också vilja påpeka att området kring pågatågsstationen i Hjärup, både Banvallsvägen och omkringliggande gräsytor, är mycket skräpiga med burkar, papper och dyl lite varstans.

  1. Hej Annette!
   Ledsen att svaret dröjde, jag behövde få loss lite tid så att jag kunde titta på plats. Jag har beställt hamling, av pilarna då de av någon anledning ligger som vanliga parkträd i våra driftkartor. De ska dock inte hamlas mer än vart tredje år.
   Meddelar även entreprenörerna att de behöver se över städningen vid stationen.
   Med vänlig hälsning
   Karl Andersson

   1. Hej och tack för svar. Vet inte om jag missuppfattade dig angående pilarna, men de är ännu inte hamlade.

 11. Hej,

  Jag är boende i Trädgårdslunden i Hjärup. För ett par veckor sedan skyltades hastigheterna om på Väståkravägen och då höjdes hastigheten från 50 till 60 utanför vårt område. I resten av Hjärup sänktes hastigheten från 50 till 40. Hur kan det komma sig att hastigheten höjdes på sträckan Trädgårdslunden fram till korsningen Väståkravägen/Vragerupsvägen? Detta kan ju inte ha blivit rätt. Det var redan tidigare många som körde i höga hastigheter utanför vårt område och nu är det än fler som ser det som legitimt att köra väldigt fort där. Detta medför att det har blivit svårt att komma ut på Väståkravägen från vårt område samt att trafiksituationen har blivit otryggare både längs med Väståkravägen men även i korsningarna och på cykelbanan som går längs med Väståkravägen samt att bullernivån har ökat sedan dess. När vi ska svänga in i vårt område så görs det nu många farliga omkörningar då folk inte saktar ner tillräckligt i samband med detta. Som extra krydda har vi nu även fått Lommatrafiken och trafiken till bostadsområdena vid Fredriks väg och Stallvägen nu när Lommavägen är avstängd. Dessa trafikanter har fått en längre restid och tar igen det på vägen utanför oss. Snälla, sänk hastigheten till 40 från och med byttområdet till blivande Humlelunden som går i linje med övriga hastighetspolicy i kommunen.

  1. Hej Linda,
   Ändringen av hastighetsgränserna är gjorda för att anpassas till jämna hastigheter. De flesta kommuner i landet ändrar sina hastighetsgränser till jämna, dvs 40 och 60. Detta följer Rätt fart i staden som är framtagen av Sveriges kommuner och landsting samt Trafikverket. Hastighetsgränserna sätts bl a med hänsyn tagen till gatans funktion och utformning, behov av framkomlighet och trafiksäkerhet. Väståkravägen har inga korsningspunkter med fotgängare och cyklister och har en utformning och funktion i vägnätet som gör att det är lämpligt med 60 km/h på vägen.

   Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

   1. Jag har också frågat om detta och jag undrar fortfarande varför hastigheten sänks till 40 km/h precis före avtaget till Vragerupsvägen. Det innebär att hastigheten under järnvägsbron är 40 km/h. Varför? Det går inte fler där än vad det gör på Väståkravägen. Dessutom är det så att när jag kör in på Vragerupsvägen från Lommavägen är hastigheten först 70 km/h och sedan sänks den till 60 km/h för att sedan sänkas ytterligare till 50 km/h vid avtaget till Jakriborg. Och 50 km/h gäller under järnvägen. Alltså 40 km/h i ena riktningen och 50 km/h i den andra. Jag undrar så klart varför. Varför sänks hastigheten till 50 km/h? Där finns ett avtag, till Jakriborg, det finns fler avtag på Väståkravägen där det är 60 km/h som gäller. Dessutom är det betydligt fler som cyklar och går där. Några trottoarer finns inte men det gör det på gamla Malmövägen där man ska hålla 50 km/h. Logiken är inte klockren.

    1. Hej Åsa.

     Vi har uppdraget att göra en översyn av hastigheterna i tätorterna i Staffanstorp där kommunen är väghållare. Detta innebär ett större arbete för att bli mer konsekventa och tydliga i vad som gäller på våra vägar.

     Sedan när det gäller Vragerupsvägen och Väståkravägen så kommer dessa att byggas om i samband med ombyggnad av Järnvägen till 4 spår som Trafikverket kommer att påbörja under detta år.

     Med vänlig hälsning
     Pontus Borgstrand, Stadsbyggnadschef

 12. Min fru går dagligen runt mossen vid reningsverket. På en plats finns en bro över ett dike. Där föll hon handlöst, och skadade handleden, därför att brädorna på gångbron är såphala vid regn. Skall vi stämma kommunen för skada och lidande för att det inte finns ett handräcke uppsatt, eller sätter ni dit ett på direkten?

 13. Hej!
  Bor på Nevisborg 2 d. När man svänger ner till Nevisborg så finns det träd på båda sidorna (som en alle´ )som är rätt så stora nu. Vi som har marklägen heterna på den sidan har inte mycket sol eftersom träden skymmer helt. Dom behöver en rejäl tuktning. Våra gräsmattorna växer dåligt jämfört med dom andras. Finns också givetvis väldigt mycket och stora rötter från träden som tar energin. Dom skräpar också ner väldigt mycket. Är mycket trött på detta. Något som kan göras åt detta problemet?
  Med vänlig hälsning
  Reijo

 14. Hej!

  Har funderat på möjligheten till att sätta belysning från Tirup till L Uppåkra med omnejd! Det är mörkt och behagligt att cykla hem efter en trevlig kväll med nära och kära! Passar på att fråga om man tänker renas tuneln och kolla belysningen i gångtundeln under motorvägen som ligger vid Stora uppåkra kyrka, (Sexevägen). Hoppas på tur!

  Mvh Cecilia

 15. Hej!
  Cyklar dagligen till Lund via G/C-vägen förbi reningsverket och Knästorp kyrkoby.Undrar om ni kommer att städa upp längs med ån?Massor av bråte,stubbar etc. ligger kvar efter skövlingen av alla gamla träd som stod där!
  Kommer ni att plantera nya träd?Som det är nu så är det ”fritt blås”,inget som skyddar mot vinden,och dessutom ser det alldeles kalt ut.Detta är ju ett omtyckt stråk av många,så det borde verkligen snyggas upp,snarast!

  1. Hej Eva!
   De massor som ligger utmed ån, Dynbäcken, kommer ifrån den rensning som man gjort i höstas.
   Massorna ligger på jordbruksmark och kommer att forslas bort av det dikningsföretag som ansvarar för rensningen.
   Att plantera nya träd utmed bäcken är inte en kommunal fråga eftersom marken är privatägd.
   Vänligen
   Marie-Louise Folkesson, Staffanstorps kommun

   1. Det mesa av bråtet ligger precis invid G/C-vägen,och det är ingen jordbruksmark….Vem är det som har bestämt att alla träden skulle fällas?Det behöver snyggas till,vet inte om du själv har varit på plats och sett eländet?

    1. Hej Eva!
     De massor som du beskriver ligger inte på kommunal mark. Även om marken här inte används för jordbruksändamål, hör den till en jordbruksfastighet och är alltså privatägd.
     Rensning och borttagande av träd bestäms av dikningsföretaget.
     Ytterligare frågor gällande dikningsföretag hänvisas till Länsstyrelsen.
     Vänligen
     Marie-Louise Folkesson

     1. Då tillhör bänkarna och papperskorgarna också till jordbruksfastigheterna?Men kommunen sköter detta ändå?Mycket märkligt!

 16. Hej!
  I fredags upptäckte jag att det har planterats träd på pulkabacken bredvid scoutparken i HJärup. Det är ju jättetrevligt med träd och grönska men kanske inte på en pulkabacke? Visserligen har vi ju inte så mycket snö men när det väl kommer är det fullt av barn som åker från tidig morgon till sen kväll. Jag undrar bara lite hur man tänkt?
  Mvh
  Erika Sigeback

  1. Hej Erika!
   Gång- och cykelvägen är välanvänd och under större delen av året var den lilla kullen bara en förhållandevis tråkig gräsmatta. Som du säger är inte snösäsongerna jättelånga, och för att få lite fägring resten av året planterades dessa träd. De har planterats med 11 meters avstånd just på grund av att man ska kunna använda kullen för pulkaåkning också.
   Med vänlig hälsning
   Karl Andersson, Staffanstorps kommun

 17. Hejsan
  För några år sedan så tog man ned ett sjuttital riktigt stora träd på norra delen av gamla IP i Hjärup, strax söder om Hjärupslundsskolan.
  Finns det dokumenterat någonstans varför man gjorde detta?

  Med vänliga hälsningar
  Lennart Friberg

 18. Hej,

  Jag söker på webben om odlingslotterna i stinsparken som ni nämner här, men hittar ingeting.
  Finns det någon mer info om dessa? Vad kostar det att bruka? Hur stora är de? Är de fina? Finns det en ledig lott, om inte finns det ett kösystem? Misstänker att det finns någon koloniförening man skall kontakta?

  Tacksam för råd.

  1. Hej Jörn.
   Informationen om våra odlingslotter är uppdaterad med kartor och kontaktuppgifter.
   Jag kontaktar dig på din e-post angående de andra frågorna.
   Vänligen
   Marie Schyllert