Park, torg och väg

Mölla i Sockerbruksparken. Foto: Johanna Liwenborg

Nästan alla platser utomhus i Staffanstorps kommun där allmänheten kan röra sig är offentlig plats, till exempel trottoarer, torg och parker. På våra torg är trafik inte tillåten, de är fredade och säkra platser där medborgare ska kunna mötas, promenera och röra sig fritt som på vilken trottoar eller gågata som helst.

Staffanstorps kommun satsar på en grön kommun med nya – små och stora – gröna ytor i tätorterna. I områden som växer genom förtätning, tas befintlig park och naturpark i vissa fall i anspråk eller bebyggas. Då planeras och skapas nya parker och grönområden, precis som vid helt nya bostadsområden.

I Staffanstorps kommun arbetar vi för att du som färdas på våra allmänna vägar ska ha en trygg och säker trafikmiljö. Detta gäller oavsett om du är bilist, cyklist eller gångtrafikant. Gator och vägar inom kommunen sköts av såväl av Trafikverket som kommunen och en del vägar sköts av enskilda vägsamfälligheter.

Om du upptäcker skador och fel i det offentliga rummet vill vi gärna att du anmäler det till oss >>

Städning

Varje vardag sker städning där flest människor rör sig, det vill säga i centrala Staffanstorp och vid Hjärups station. Papperskorgar och hundlatriner töms varje vecka och i samband med det sker städning i övriga kommunen. Dock kan inte våra entreprenörer se allt i kommunen varför vi gärna vill ha hjälp av er. Ser ni något nedskräpat område, så meddela oss.

Hjälp gärna till genom att se till att skräp hamnar i papperskorgar och hundbajs i hundlatrinerna.

Kontakta oss via felanmälan och synpunkter här på webben eller ring Medborgarkontoret 046-25 11 00.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

84 kommentarer till Park, torg och väg

 1. Hej,
  Förra sommaren lades det ned fiber i Knutsborgsområdet. Stora delar av gräsmattorna i grönområdet mellan Knutsborg och Nevisborg grävdes då upp. Efter avslutad grävning skedde en grov återställning och sen har det inte hänt nåt. Det ligger fortfarande 30-40 cm höga jordhögar kvar i långa stråk. Dessutom kan kommunens gräsklippare inte köra där, vilket resulterat i att det är väldigt vildvuxet på husens baksidor.

  Hur tänkte ni kring detta?

  MVH
  /Anders L

  1. Hej Anders,

   Det är inte Tekniska enheten som är beställare av detta arbete, utan det är Staffanstorps Fiber. Vi är dock markägare. Jag håller med dig om att det ser tråkigt ut här. Vi var i kontakt med ansvarig entreprenör i förra veckan och blev då lovade att ytorna skulle återställas i närtid.

   Med Vänlig Hälsning,
   Linnea Saarela
   Parkingenjör

 2. Hej!
  Finns det inte någon som besiktigar de arbeten som ni får utfört? Dammen vid Nevisborg blev rensad? då fåglarna låg på ägg så de flög härifrån. Sen är det inte upplockat utan allt som blev avklippt ligger längs kanterna.
  Mvh Kerstin C

 3. Hej

  Ett stort arbete allt som gjorts runt Roos dam. Det kommer att bli jättefint.
  Men det tunna staketet har tyvärr blivit någon form av manlig styrkedemonstartion där manga visar sin styrka genom att knäcka dessa tuna stavar, vilket skett på flertalet ställen. Ser tråkigt ut så jag undrar om man kommer att fortsätta med detta och försöka reparera efter hand eller om man ska ta bort det? Som det ser ut nu så ger det ingen rättvisa till dem som arbetat i parken. Kanske hjälper det om belysningen på stråket melan Albovägen och Annerovägen slås på igen.

  Mvh
  Anders H

  1. Hej Anders,

   Tyvärr har vi haft återkommande problem med skadegörelse av planteringsskydden kring häckplanteringarna i Roos Damm. Planteringsskyddet är uppsatt för att förhindra genomspring och för att ge häckplantorna en chans att etablera sig i lugn och ro. Risken är stor att häckplantorna skadas om vi tar bort staketet.

   Vi kommer fortsätta reparera det, men hädanefter byta ut knäckta delar till större dimensioner som är mer motståndskraftiga för denna typ av skadegörelse.

   Gällande belysningen så kan ni göra en felanmälan på vår hemsida: http://easyincident.staffanstorp.se/publiktarende.aspx

   Med vänlig Hälsning,
   Linnea Saarela
   Parkingenjör i Staffanstops kommun

 4. Det finns en stor samling av torra löv på Nafnes torg i Hjärup vid ingången till vårdcentralen som virvlar runt när det blåser. Vi får in mycket löv i vår entre på Fredriksväg 3 och det ser inte trevligt ut. Skulle vara tacksamt om man kan minska på detta genom att ta bort löven. Har ringt om detta i slutet av förra året. Vi samlar själva in mycket av löven och annat skräp som som virvlar runt framför entren.
  MVH
  Leif Olsson

  1. Hej Leif,

   Torget tillhör Staffanstorps kommunfastigheter och ingången till vårdcentralen är fastighetsägarens ansvar att underhålla. Jag får be dig kontakta någon av ovanstående för att driva ärendet vidare.

   Linnea Saarela
   Parkingenjör

 5. Varför är det fortfarande julkulor som lyser i träden vid tågstationen i Hjärup?
  Tänd istället upp de 7 gatulampor som inte fungerar mellan Hjäruplundsskolan och Uppåkravallen
  Tack på förhand

  1. Hej Marina
   I kommunen har vi säsongsbelysning för att lysa upp den mörka årstiden. I Hjärup har vi dels slingor i trädet vid Lommavägen/Klockaregårdsvägen dels kulor i trädet vid stationen. Även någon slinga vid stationen lyser fortfarande. Vi har denna belysning tänd fram till v. 9 då denna belysning uppskattas av många.

   Det är bra ni uppmärksammar att lampor inte lyser och detta behöver anmälas på kommunens hemsida. Det finns en snabblänk på förstasidan kontakt och felanmälan då kommer du via felanmälan och lämna synpunkt hit http://easyincident.staffanstorp.se/publiktarende.aspx . Detta så att anmälningar blir samlade, blir rätt registrerat och kommer till rätt part.
   Hälsningar
   Kerstin Jensen, Projektledare

 6. Hej!
  Nu är det fortfarande lämplig tid att kolla upp var det behövs fyllas ut med grus på slingan vid Gullåkra mosse där ett antal avsnitt jämt är översvämmade. Hoppas det blir gjort innan nästa stora skyfall.

  1. Hej Ritva,

   Vi känner till att det stundtals förekommit stående vatten utmed motionsslingan i år. De stora mängderna regn under hösten/vintern har gjort det särskilt påtagligt.

   Att åtgärda håligheter utmed grusgången finns med som en punkt i planeringen att eventuellt utföra i år. Dock kan jag inte lova att det kommer åtgärdas innan nästa skyfall.

   Med Vänlig Hälsning,
   Linnea Saarela
   Parkingenjör i Staffanstorps kommun

 7. När skall ni rensa dammen vi Nevisborg den är full av vatten råttor och när ska ni lägga asfalt över järnväg spåren på gångstigarna

  1. Hej Sten

   Tack för dina synpunkter
   Dammen är rensad i år, nästa gång blir våren 2018.
   Någon asfalt blir det inte över järnvägsspåren då dessa tillhör trafikverket.

   MVH

   Stefan Lundström Tekniska enheten

   1. Ni får ju tänka på att inte rensa dammen när fåglarna börjat häcka. Har hört att ni gjorde det en gång.

    1. Hej Caroline

     Rensning av dammen kommer att utföras innan häckningen 2018

     MVH
     Stefan Lundström Tekniska enheten

   2. Övergången från dammen mot sockerbruksparken måste väl ändå vara ert ansvar? Den är konstant vattenfylld och underminerad. Jag blev väldigt förvånad att ni inte fixade detta eller vägguppet som också är underminerat ute på vägen när ni ändå hade avstängt och la ny asfalt.

    Sen borde det väl ligga i ert intresse att ha en diskussion med trafikverket hur man ska göra med övergången vid spåren. Den står också under vatten stora delar av året. Även röjning av växterna som växer okontrollerat och allt skräp som samlas i dem borde ligga i ert intresse att fixa oavsett om det är er mark eller trafikverket. Jag som kommuninvånare ska inte behöva vända mig till trafikverket för att kunna ta mig ut från mitt bostadsområde utan att klampa i 1 dm vatten varje dag.

    1. Nu har det gått drygt en månad utan respons. När tänker ni fixa så att vi slipper klampa i vatten eller, ännu värre när det är minusgrader, halka runt?

    2. Hej Josefin,

     Tack för din kommentar! Vi känner till problematiken med stundtals stående vatten här. Vi är igång och utreder hur vi ska justera ytan för att få bort problemet. Det var Trafikverket som utförde asfalteringen efter spårborttagningen.

     Med Vänlig Hälsning,
     Linnea Saarela
     Parkingenjör i Staffanstorps kommun

  2. För 2 år sen klippte vi den med båt då var den ren 2 år denna gången hade ni lastbil med kran som stod där hel vecka förra gången tog det 1 dag

 8. Hej!
  Vi har jättestora problem med hastigheterna runt Jeppsagård. För det första är det 60-väg utanför vilket är helt oförståeligt. Kommer man från Lidl hållet blir det en farlig vänstersväng in på området där man ofta blir stående pga all trafik och bilar bakom susar förbi i långt över 60 km/h. Det är även infart till återvinningen på andra sidan vilket ni borde främja, inte helt lätt att komma in och ut säkert därifrån. Dessutom finns det två busshållplatser som inte har ett rimligt avstånd till något övergångsställe, ta sig över den vägen på morgonen är inte helt kul!

  Vidare efterföljs inte 30 km/h inne på Jeppsagård, skylten sitter delvis skymd vilket inte hjälper. Vi har tidigare efterfrågat farthinder utan resultat. Vi som bor här har koll på läget med de föräldrar som hämtar barn på förskolan kör som idioter. Jag vågar inte vara på framsidan av mitt hus på morgnar och eftermiddagar när det ska lämnas och hämtas på förskolan och så ska det inte behöva vara.

  Vi vill ha 50-väg utanför oss och farthinder på området innan det händer en olycka här!

  Josefin

  1. Hej!
   Tack för dina frågor. Dalbyvägen kommer att få en annorlunda utformning i framtiden i och med att sockerbruksområdet byggs ut. Arbetet med utformningen har jag förstått redan är igång. Innan gaturummet är ombyggt är ingen hastighetssänkning planerad.

   När det kommer till Jeppsagård och överträdelser av hastigheter så är det en polisiär fråga. Jag meddelar Polismyndigheten att önskemål om hastighetskontroller finns. Jag kommer också skicka vidare frågan till utbildningssamordnaren i kommunen som får skicka ut information till skolorna gällande försiktighet i trafiken.

   Jag kommer att kontrollera på plats delvis gällande den skymda sikten men också bedöma trafiksituationen på morgon och eftermiddag för att se om det kan behövas ytterligare åtgärder.

   Trevlig helg!
   Henrik Alvén, trafikingenjör, Staffanstorps kommun

   1. Tack för en snabb respons och att ni tar detta på allvar!

    Josefin

   2. Hej

    Jag undrar hur det går med detta. Hastigheterna har inte minskat och det finns inga åtgärder.

    Josefin

    1. Hej igen!

     Som jag nämnde tidigare så är Dalbyvägen inte aktuell för tillfället med åtgärder.

     När det kommer till skymda skyltar så tyckte jag vid första besök inte att det var några problem, de syntes utan någon som helst skymning. När jag vid samma besök försökte få en uppfattning gällande hastigheterna kunde jag inte se att de skulle vara högre än skyltat. Dels är sträckan relativt kort och dels är där parkering på östra sidan som smalnar av vägen rejält och därmed fungerar som hastighetsdämpande åtgärd.

     Med anledning av detta är inga ytterligare fysiska åtgärder aktuella på Jeppsagård.

     Med vänlig hälsning
     Henrik Alvén

     1. Då kan jag ju berätta för dig vad som händer just på den avsmalade delen, dvs det jag ser flertalet gånger varje dag. Bilarna kör istället upp på trottoaren för att kunna köra på i den hastighet de vill och ändå passera de parkerade bilarna! Så nej, det är inte en hastighetsdämpande åtgärd utan gör det bara mer farligt.

      Är det verkligen något kommunen tycker är okej? Förr eller senare kommer det smälla på den vägen. Ett barn på trottoaren som inte syns tillräckligt för de stressade bilisten som uppenbarligen inte har tillräckligt vett i skallen att köra på vägen istället för på delar av trottoaren, för det händer som sagt flera gånger varje dag.

      Den dagen det händer hoppas jag att ni har ryggrad nog att stå för åsikten att här behövdes det minsann inga åtgärder. För vi som bor här kommer att komma ihåg det.

 9. Hej!
  Undrar var jag hittar hur hög häck/staket får vara då man bor på en hörna?
  Vi börjar få stora problem med sikten i författarbyn.
  Cykel/gångvägar där häckar är för höga så man inte ser.

  Var kan jag hitta detta på hemsidan? Har sökt men hittar inget.
  Tacksam för snabbt svar.

  Carina

  1. Hej!

   I nedan länkad skrift hittar du de bestämmelser som gäller. Det är upp till varje fastighetsägare att se till att detta efterlevs.

   http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5426.pdf?issuusl=ignore

   Hoppas detta hjälpte dig!
   Vänlig hälsning,
   Henrik Alvén
   Trafikingenjör

 10. Hej!
  Skulle ni snarast kunna sopa/rensa cykelbanan längs med Borggårdsparken på Industrivägen?
  Det är fullt med nedfallna bokollon som cykeln studsar på. Ovanpå dessa ligger det en massa löv som nu är fuktiga.
  Cyklar där dagligen och halkrisken/olycksrisken är stor.

  1. Hej Ingrid,

   Vår driftentreprenör har varit i detta området idag och städat av de hårdgjorda ytorna, problemet ska nu vara åtgärdat.

   Med Vänlig Hälsning, Linnea Saarela, parkingenjör i Staffanstorps kommun

   1. Det behöver sopas ofta här,minst en gång per vecka,det faller löv hela tiden och det blir väldigt halt!

 11. Hej!
  Jag undrar varför ni bygger farthinder på Frödings väg, och varför boende som drabbas av detta inte fått veta något innan ni började bygga? Vi borde väl bli informerade om en så stor förändring som har stor påverkan på våra liv och värdet av våra bostäder?
  Frödings väg är varken hårt trafikerad eller har problem med höga hastigheter, vi som bor på vägen lider däremot mycket av de nya hinderna. Hur förklarar ni att ni lägger ytterligare en så stor utgift på fler farthinder när ni för något år sedan lovade att ni inte skulle bygga fler?
  Vi är flera som mailat, ringt och tillochmed varit inne på kommunhuset och sökt ansvarig person för detta och han har fortfarande inte svarat, hoppas på svar nu.

  1. Hej Malin!
   För att klargöra så handlar det inte enbart om funktionen farthinder, vilket är meningen på Lagerlöfs väg.
   Det som byggs nu i Författarbyn är något som kallas Regnbäddar och har funktionen Fördröjning av dagvatten, Trafiksäkerhets höjande åtgärd och att skapa ett grönare gaturum.
   Här på vår webbplats finns det en länk, där man kan läsa mer om regnbäddar>>

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

   1. Hej Per!
    Du svarade inte på mina frågor.
    Varför har inte vi som blir berörda av detta informerats?
    Har vi invånare ingenting att säga till om?
    Vi vill inte ha dessa hinder utanför vårt hus då det skapar problem med parkering.
    Om dessa hinder funnits när vi köpte detta huset så hade vi avstått.
    Min man har försökt att nå dig via denna sidan, massor av försök på telefon och varit inne på Staffanstorps kommun där han lämnat meddelande till tjejen i receptionen som hon lovade att ge till dig.
    Där stod vad det gällde och telefonnummer. Han har inte hört något ifrån dig, men hoppas att du ringer honom så vi kan få en förklaring.

    1. Hej Malin
     Då dessa åtgärder ingår i det omfattande VA-projektet i Författarbyn så därför har ingen särskild information till boende inte lämnats ut. Regnbäddarna är placerade så att det inte ska bli några problem vid infarterna till fastigheterna.
     Det är ingen kommunal angelägenhet att tillgodose parkering på allmänna gator, utan det ska generellt ombesörjas på egen fastighet.

     Som kommuninvånare har man möjligheten att påverka genom att bla prata med politiken, skicka in felanmälan, lämna in medborgarförslag mm.

     Med vänlig hälsning
     Pär Larsson, Gatuingejör

 12. Ska man behöva stå ut med hästbajs på cykelbanan utanför biblioteket?

  1. Hej Martin,

   Jag ombesörjer att detta städas upp i närtid.

   Med vänlig Hälsning,
   Linnea Saarela
   Parkingenjör i Staffanstorps kommun

 13. Hej, vad händer med städningen under väg 11 nära Dragonvägen? Jag har påpekat detta och ni verkar inte vara så värst intresserade av att lösa problemet. Det ligger slängt cellplast och en massa övrigt skräp som inte ser så trevligt ut.

  Hälsningar Andreas Hägg

  1. Hej Andreas,

   Våra driftentreprenörer har varit ute vid ett flertal tillfällen och städat av G/C-vägen som går under väg 11 och i förra veckan gjorde de en större städinsats av exploateringsområdet. Utöver detta har vi även skickat ut en uppmaning till byggarbetarna på Vikhem gällande nedskräpningen så den kommer med förhoppning minska i framtiden.

   Med Vänlig Hälsning,
   Linnea Saarela, parkingenjör i Staffanstorp kommun

 14. När polisen har ”haffat” någon, som stulit en bil etc. Hade en timmes undersökning av nämnda bil och satte på ett gult o rött band med ”kontrollerat fordon” på. Vad händer nu? Bilen står kvar i bostadsområdet på en parkeringsplats. Vi har absolut inte för mycket parkeringsplatser i området. Är detta något för parkeringsbolag eller ska polisen ombesörja bortförseln. Vi vill inte ha den här längre!

  1. Hej Thomas

   Kontakta oss gärna så vi kan få mer information om plats, fordon o.s.v. och kan stämma av med polisen ifall de har fått kontakt med ägaren eller om det behöver göras en fordonsflytt så att parkeringsplatsen blir tillgänglig igen. Du når oss via mail på teknik@staffanstorp.se eller på telefon 046-25 11 00.

   Vänliga hälsningar
   Peter Norlander
   Teknisk chef
   Staffanstorps kommun

 15. Jag undrar om det i Staffanstorp finns några s k cykelöverfarter – dvs där cyklister har företräde framför bilarna?

  1. Hej Irene

   Några cykelöverfarter, enligt transportstyrelsens beskrivning, där cyklister har förträde finns inte i kommunen. På ett antal platser i kommunen är det dock stopp- eller väjningsplikt för bilister t ex pga av skymd sikt.

   Vänliga hälsningar Peter Norlander, teknisk chef Staffanstorps kommun

 16. Hej
  Gäller inte LTF nr: 1230 2014-0014 längre ?
  30-skyltarna är borta sen någon vecka.

  1. Hej Henry

   LTF:n har upphört att gälla.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

 17. Hej

  Jag undrar om ni kan göra något åt den dåliga belysningen på ena kortsidan vis ankdammen bredvid Citygross?

  Det är väldigt långt avstånd mellan två gatlampor just där (ligger ett elhus bredvid, alltså ut mot stora vägen) som dessutom skyms av stora buskage framför ena lampor. Det blir därför så pass mörkt på kvällarna att man inte kan se marken framför sig, det börjar kännas lite löjligt att behöva ta fram mobilen om man vill se var man går…

  1. Hej Josefin
   Lämna en synpunkt under http://easyincident.staffanstorp.se/publiktarende.aspx med beskrivning av var det är och gärna kotaktuppgifter (om vi behöver kontakta er för förklaring var det är eller dylikt) så tittar entreprenören på detta tillsammans med oss.
   Hälsningar
   Tekniska enheten, Kerstin Jensen

   1. Hej

    Jag anmälde det för flera veckor sen men inget har hänt. Tycker inte det borde vara en så komplicerad sak att såga ner lite grenar så att folk ser ordentligt på gångvägen.

  2. Man kan sätta lamper med dektor som tänd när.som dr går förblu

 18. Längs gångstigen och på gräset mellan Hjärupslundsskolan och Uppåkraskolan ligger en massa cellplastskivor och flyger runt, förmodligen från byggarbetsplatsen i närheten. Vet inte vem som ska åtgärda detta. Jag skulle också önska att en hundlatrin sätts upp på samma gångstig.

  1. Hej Annette,

   Vi har kontaktat byggföretagen som bygger i närheten och bett dem plocka upp efter sig. Gällande hundlatrin så ska vi se över om det behövs kompletteras med fler utmed gång- och cykelvägen. Det var bra att du uppmärksammade oss på detta.

   Med Vänlig Hälsning,
   Linnea Saarela, Parkingenjör i Staffanstorps kommun

 19. Jag undrar när lyktstolparna som fanns längst gröningen mellan Skånebyn och Klockargårdsvägen i Hjärup ska ersättas?
  Som det är nu är det ju bara socklarna som är kvar, hösten är här och därmed också mörkret så belysningen behövs verkligen.

  1. Hej Katharina!
   Den befintliga belysningen är inte bortplockad utan finns kvar så det är lika ljust i området som det varit tidigare. Denna står dock en bit söder om gång- och cykelvägen i fastighetsgränsen varför den kan vara svår att se.
   I samband med asfalteringsarbeten utfördes markarbetena för en bättre belysningsanläggning på stråket. Denna anläggning kommer att färdigställas under vintern. Den befintliga kommer att finnas kvar tills den nya är klar och driftsatt.
   Hälsningar
   Kerstin Jensen, Tekniska enheten, Staffanstorps kommun

 20. Hänvisar till mitt inlägg från 1/7 angående asfaltering efter kantstenssättning. Har ännu inte blivit åtgärdat.