Parker

Vår i Sockerbruksparken. Foto: Johanna Liwenborg

Parken utgör staden och tätortens gröna lunga. Särskilt viktiga blir parker och grönområden för orter ute i det öppna odlingslandskapet där tillgången till natur är starkt begränsad. På flera håll arbetar vi med att utveckla befintliga parker och grönstråk och att anlägga nya.

I samband med utbyggnaden av tätorterna Hjärup och Staffanstorp har kommunen för avsikt att försköna samhällena och höja standarden i det offentliga rummet.

Hjärups park

Parken ska bli ett nytt natur- och rekreationsområde i Hjärup. Målet är att skapa en park med en enkel grundstruktur och olika delområden som kan erbjuda en stor variation av aktiviteter, rum och en mångfald av upplevelser. 

Besök Hjärups parks webbplats och ta del av allt spännande som händer i området.

Balders hage

Detta är en av kommunens äldsta parker och ligger centralt i Staffanstorp.

Hagalids rekreationspark

I anslutning till Staffansvallen planeras en ny stor rekreationspark, som ska bli ungefär 110 000 kvadratmeter stor och tillsammans med den befintliga Hagalidparken kommer den att utgöra ett sammanhängande grönområde på 140 000 kvm.

Norra Lundavägens fickpark

Vid gröningen intill Norra Lundavägen och Skolgatan har det anlagts en liten fickpark under sommaren 2010. Parken är till för alla men riktar sig särskilt till de äldre som är boende i centrala Staffanstorp.

Sockerbruksparken

Kommunen har nyligen förvärvat Sockerbruksområdet och tillhörande park. De kommande åren kommer parken att rustas upp, med start sommaren 2010.

Åstradsgårdens fickpark

Intill Åstradsgården där Staffanstorps hembygdsförening håller till finns en liten grönyta som under våren 2010 rustades upp till en fickpark.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

61 kommentarer till Parker

 1. Varför har ni sågat ner flera friska vackra lindträd utmed Gullåkravägen?
  Det är ju inte så att det vimlar av träd i Staffanstorp,och det verkar helt galet att göra så här!

  1. De lindarna har entreprenören haft koll på en längre tid. Några var döda sedan länge och några klarade inte av sommartorkan.
   Nedtagna träd kommer att ersättas om inte på samma ställe så på någon annan lämplig plats inom kommunen.

   Med vänlig hälsning
   Sara Ewald
   Parkingenjör
   Staffanstorps kommun

 2. Varför har ni sågat ner flera friska vackra lindträd utmed Gullåkravägen?
  Det är ju inte så att det vimlar av träd i Staffanstorp,och det verkar helt galet att göra så här!

  1. De lindarna har entreprenören haft koll på en längre tid. Några var döda sedan länge och några klarade inte av sommartorkan.
   Nedtagna träd kommer att ersättas om inte på samma ställe så på någon annan lämplig plats inom kommunen.
   Med vänlig hälsning
   Sara Ewald
   Parkingenjör
   Staffanstorps kommun