Parker

Vår i SOckerbruksparken. Foto: Johanna Liwenborg

Parken utgör staden och tätortens gröna lunga. Särskilt viktiga blir parker och grönområden för orter ute i det öppna odlingslandskapet där tillgången till natur är starkt begränsad. På flera håll arbetar vi med att utveckla befintliga parker och grönstråk och att anlägga nya.

I samband med utbyggnaden av tätorterna Hjärup och Staffanstorp har kommunen för avsikt att försköna samhällena och höja standarden i det offentliga rummet.

Hjärups park

Parken ska bli ett nytt natur- och rekreationsområde i Hjärup. Målet är att skapa en park med en enkel grundstruktur och olika delområden som kan erbjuda en stor variation av aktiviteter, rum och en mångfald av upplevelser. 

Besök Hjärups parks webbplats och ta del av allt spännande som händer i området.

Balders hage

Detta är en av kommunens äldsta parker och ligger centralt i Staffanstorp.

Hagalids rekreationspark

I anslutning till Staffansvallen planeras en ny stor rekreationspark, som ska bli ungefär 110 000 kvadratmeter stor och tillsammans med den befintliga Hagalidparken kommer den att utgöra ett sammanhängande grönområde på 140 000 kvm.

Norra Lundavägens fickpark

Vid gröningen intill Norra Lundavägen och Skolgatan har det anlagts en liten fickpark under sommaren 2010. Parken är till för alla men riktar sig särskilt till de äldre som är boende i centrala Staffanstorp.

Sockerbruksparken

Kommunen har nyligen förvärvat Sockerbruksområdet och tillhörande park. De kommande åren kommer parken att rustas upp, med start sommaren 2010.

Åstradsgårdens fickpark

Intill Åstradsgården där Staffanstorps hembygdsförening håller till finns en liten grönyta som under våren 2010 rustades upp till en fickpark.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

23 kommentarer till Parker

 1. Det är med bestörtning jag konstaterar att nu när Hjärups nya park del 1 står klar, med färdiga grönytor; planteringar ; dammen med tillhörande Martinsons träbro; utescen etc.har någon inom kommunen kommit fram till att det saknas någon form av takskydd över utescenen i fråga. Idag är det full byggaktivitet för att nu i efterhand konstruera något sådant, med tillhörande omfattande skadegörelse samt inte minst stora merkostnader för oss ”skattebetalare ” i kommunen! Vänligen upplys oss skattebetalare om vilka merkostnader detta förfarande har medfört, och framledes hemställes om en plan som anger ett byggande i rätt ordningsföljd! Med Vänliga Hälsningar. Anders Gärskog

  1. Hej Anders,

   Att friluftsscenen ska ha ett scentak har funnits med i planerna från första början. Leveransen av taket var inte möjlig under den tidigare entreprenaden då problem med konstruktionen upptäcktes under entreprenadtiden. För att få en långsiktigt hållbar lösning så utreddes frågan med vår entreprenör samt tillverkaren vilket dessvärre resulterade i att vi blev tvungna att senarelägga anläggningen av taket. Den merkostnad som detta leder till är kostnaden för att skydda befintlig anläggning samt mindre återställningsarbeten. Utformningen som nu byggs kommer däremot ge en lägre driftskostnad vilket är positivt ur det längre perspektivet.

   Med Vänlig Hälsning,
   Linnea Saarela, parkingenjör i Staffanstorps kommun

   1. Hej Linnea!
    Betyder detta att taket ingick i ursprungsentreprenaden! Vilken entreprenadform var parken upphandlad på? Var det möjligen en totalentreprenad? Vilka var problemen som upptäcktes under entreprenadtiden och Vem hade det sammantagna ansvaret för uppdagad situation!? Upplysningsvis är det faktiskt så att detta förfaringssätt genererar omfattande merkostnader i samband med återställningsarbeten och inte som Ni tror i begränsad omfattning!
    Med Vänliga Hälsningar Anders Gärskog

    1. Hej Anders,

     Entreprenaden är en utförandeentreprenad och har reglerats därefter. Vi har även tagit hänsyn till detta i vår planering. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta tekniska enheten för mer information.

     Vänliga hälsningar
     Peter Norlander, Teknisk chef
     Staffanstorps kommun

     1. Hej Peter (på tekniska enheten)! Tack för förtydligande angående entreprenadformen, men jag fick aldrig någon uppgift på huruvida scentaket ingick i ursprungsupphandlingen av parkanläggningen i dess helhet ! I enlighet med Linneas uppgifter bekräftas att så var fallet, men det uppstod konstruktionstekniska problem under entreprenadtiden med scentaket i fråga ! ? Enär Linnea hävdar att scentaket hela tiden funnits med i projektet är det för mig obegripligt att man inte gjorde fundamenten för scentaket i samma tidsperiod som man gjorde fundamenten till Martinsons träbro !? Under vilken entreprenadform fortskrider idag projekt scentaket ?! Märk väl att undertecknad tycker att etapp 1 av Hjärups nya park är väl-designat och välgjort, men det jag inte gillar att man i efterhand förstör det som redan står färdigt , och dessutom till stora merkostnader för oss skattebetalare i Vår kommun . Med Vänliga Bygghälsningar. Anders Gärskog

      1. Hej Anders

       Kul att höra att du gillar utformningen av parken. Scentaket har som tidigare angetts funnits med i planerna från start. Dock är det så att etapp 1 har varit indelad i två huvuddelar i vilka olika åtgärder delats in. Markmodelleringen för området där scenen ligger utfördes först i huvuddel 2 och brofundamenten utfördes i huvudel 1 då även dammen anlades. Entreprenadformen har inte ändrats utan det är fortfarande en utförandeentreprenad.

       …och som jag tidigare skrev så är du hjärtligt välkommen till oss på tekniska enheten ifall du önskar mer detaljerad information.
       Vänliga hälsningar
       Peter Norlander, Teknisk chef
       Staffanstorps kommun

 2. Hej!
  Skopan som vi använder att ta upp hundbajs med i hundrastgården på Banvallsvägen i Hjärup är trasig och vi vill gärna ha en ny. Gärna samma typ som den trasiga eftersom den är helt suverän.
  Samtidigt skulle jag vilja föreslå att man ändrar skylten som finns i rastgården från ”hundtoalett” till hundlekplats så att fler hundägare förstår vad huvudsyftet med denna finna rastgård är och förhoppningsvis ökar då förståelsen varför alla måste plocka upp efter sin hund.

  1. Hej Elsy,

   Vår förhoppning är att alla besökare lämnar hundrastplatsen i samma skick som när de kom och att alla plockar upp efter sina hundar. Men för att säkerställa detta är det viktigt att redskapen som finns där fungerar. Vi ser till att skopan antingen blir lagad eller att det kommer dit en ny skopa.

   Med Vänlig Hälsning,
   Linnea Saarela, Parkingenjör i Staffanstorps kommun

   1. Hej!
    Fortfarande ingen ny skopa. Vad händer? Har även ringt och påpekat. Ärende nr 13426. Ganska mycket hundbajs i rastgården nu. Inte bra när man skall klippa gräset. Och inte bra för oss och våra hundar. Jag hjälper till och plockar upp från andra bara ni ser till att vi får en ny skopa. Kan beställas hos Zoogiganten i Lomma.

    1. Hej Elsy,

     Vi får ursäkta att det har dragit ut på tiden. En ny skopa/skyffel kommer vara på plats i närtid.

     Linnea Saarela, Parkingenjör i Staffanstorps kommun

     1. Hej!
      Jag har varit i rastgården i dag. Det finns nu en stor, tung och otymplig skyffel som vi tydligen ska plocka upp med? Snåla inte; köp en riktig upp plockare som vi haft tidigare. Den kostar mindre än ett julbord för en person ;). Skyffeln kommer inte att funka! Otroligt att det skulle ta mer än två månader att få till en nödlösning som denna!

 3. Hej!
  Jag heter Nora och är snart 7 år. Jag bor i Hjärup och går ofta förbi dammen vid grönområdet som ligger vid centrumstigen och rymdlekplatsen. Jag är rädd för att fiskarna ska dö eftersom det nästan inte finns något vatten kvar i dammen. Jag tycker inte fiskarna ser ut att må bra. Snälla ge fiskarna mer vatten så att de inte dör.
  /Nora

  1. Hej Nora,

   Tack för att du hörde av dig och berättade detta för oss. Jag kommer åka ut och titta till dammen och vattennivån så att fiskarna har det bra.

   Vänliga Hälsningar,
   Linnea Saarela, Parkingenjör

 4. Hej,
  Skötseln av parken i Trädgårdslunden, Hjärup är under all kritik (Parken med djurfigurerna). Har den över huvud taget klippts den här säsongen? För en månad sedan så var hela parken fylld av gula maskrosor, nu är den täckt av klöver, tisslor och annat ogräs som växer sig hur högt som helst. Det ser rent ut sagt riktigt ovårdad ut och ska det finnas en park här så måste det ändå finnas ett intresse att sköta den? Förra året var det likadant och först efter jag skrivit här så kom Green och fixade den dagen efter. Vi boende i området ska väl inte behöva jaga kommunen för att underhålla parkerna? Jag vill veta vad för åtgärder ni tar för att vi återigen inte ska behöva påminna er om att ta hand om vår fina park mitt i Trädgårdslunden!

  1. Det är alltså som vanligt, en dag efter man skriver här så kommer Green och fixar till parken! Varför kan de inte underhålla parken regelbundet av sig själva istället för att vi skall behöva påminna om att den ser hopplös ut? Det var lika dant förra året!

   Vad gör kommunen för att säkerställa att underhållet fortgår utan att vi boende i området skall behöva påminna?

  2. Klipp gräset själv.

   1. Seriöst Nils –
    Kommunen har ett ansvar att underhålla parker m.m. utan att man regelbundet skall behöva uppmana dem att göra så!

 5. Brukar promenera på den fina grusgången runt dammarna på Vikhem.
  Trevligt område med vattnet och nya planteringar.
  Idag hade någon använt gångbanan som ryttarbana.
  Så nu var den jämna fina gångbanan uppriven av hästhovar.

  Är det tillåtet att rida där?

  1. Hej Lars!
   Det är inte tillåtet att framföra hästar på gång- och cykelvägar.
   Hälsningar
   Kerstin Jensen. projektledare infra, Staffanstorps kommun

   1. Vad tänker ni göra åt det?
    Detta händer regelbundet och grusvägen är söndertrampad av hästhovar så en rullstol har svårt att ta sig fram där.
    En liten skylt kanske, ingen ryttarbana här!
    Hästarna kommer från andra sidan väg 11. Har sett spåren.

    1. Hej
     En gång- och cykelvägsskylt innebär att ridning inte är tillåtet se https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Gaende-rullstolsburen-rullskridskor/Hastar-i-trafiken/ . Som alla trafikanter ska även ryttare kunna vilket regelverk som gäller och kommer de via gång- och cykelvägarna under väg 11 så bryter de redan där mot gällande regler då de inte får rida på dessa gång- och cykelvägar. Följs inte regler så blir det en polissak.
     Vi får titta på plats vilken skada grusgångarna fått och åtgärda det.
     Hälsningar
     Kerstin Jensen, projektledare infra

 6. Hej!

  Jag är arboriststudent på Hvilan och undrar vem man ska prata med angående tillstånd för att få klättra i kommunens träd i tex Sockerbruksparken?

  1. Hej Anders!
   Spännande yrke! Du kan mejla mig, karl.andersson@staffanstorp.se, så kan vi diskutera det mer i detalj.
   Med vänlig hälsning
   Karl Andersson, Parkingenjör


 • Kommentarer


  pool

 • Blanketter


  pool

  Vill du söka barnomsorg, beställa betyg eller ansöka om bygglov? Här hittar du kommunens blanketter och här kommer du att hitta våra e-tjänster. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 23 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »