Parker

Vår i Sockerbruksparken. Foto: Johanna Liwenborg

Parken utgör staden och tätortens gröna lunga. Särskilt viktiga blir parker och grönområden för orter ute i det öppna odlingslandskapet där tillgången till natur är starkt begränsad. På flera håll arbetar vi med att utveckla befintliga parker och grönstråk och att anlägga nya.

I samband med utbyggnaden av tätorterna Hjärup och Staffanstorp har kommunen för avsikt att försköna samhällena och höja standarden i det offentliga rummet.

Hjärups park

Parken ska bli ett nytt natur- och rekreationsområde i Hjärup. Målet är att skapa en park med en enkel grundstruktur och olika delområden som kan erbjuda en stor variation av aktiviteter, rum och en mångfald av upplevelser. 

Besök Hjärups parks webbplats och ta del av allt spännande som händer i området.

Balders hage

Detta är en av kommunens äldsta parker och ligger centralt i Staffanstorp.

Hagalids rekreationspark

I anslutning till Staffansvallen planeras en ny stor rekreationspark, som ska bli ungefär 110 000 kvadratmeter stor och tillsammans med den befintliga Hagalidparken kommer den att utgöra ett sammanhängande grönområde på 140 000 kvm.

Norra Lundavägens fickpark

Vid gröningen intill Norra Lundavägen och Skolgatan har det anlagts en liten fickpark under sommaren 2010. Parken är till för alla men riktar sig särskilt till de äldre som är boende i centrala Staffanstorp.

Sockerbruksparken

Kommunen har nyligen förvärvat Sockerbruksområdet och tillhörande park. De kommande åren kommer parken att rustas upp, med start sommaren 2010.

Åstradsgårdens fickpark

Intill Åstradsgården där Staffanstorps hembygdsförening håller till finns en liten grönyta som under våren 2010 rustades upp till en fickpark.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

57 kommentarer till Parker

 1. Hej,
  jag, o fler med mig, har sedan förra året både ringt o felanmält på webben ang dammen vid Centrumgården i Hjärup. Hur är det ens möjligt att man får svaret ”detta är åtgärdat”? 1/3 av dammen är igenvuxen av vass, vattnet har legat lågt länge (även innan hettan), det är skitigt, ligger diverse olika ting i vattnet, såsom bandyklubbor, virke, bollar, en cykel en gång, osv., in- o utlopp är igenbekade. På vårvintern går barnen på vassen i tron om att det är fast mark: livsfarligt!

  Det finns nu ett andpar kvar. Alla andra har flyttat. Änderna fick sex ungar i fredags som blev uppätna på lördagen, då katterna ligger på utloppen o lurpassar.
  Rörhönsen är inte heller kvar o hägern vill inte komma hit. Fiskar ligger döda på land o vassen växer sig vild ända fram till bron. Förra våren var här två reflexvästar o tog några foton, sedan röjdes lite gräs i slänten. Det ser fruktansvärt trist ut, tycker både människa, fågel o fisk! Är inte ansvarig här o kollar läget med jämna mellanrum? Är planen att dammen ska kväva sig själv?

  Ordna med detta! Vi vill ha fint här i Hjärup också!

  1. Hej Anna,

   Vi har nu varit ute och sett över dammen. Då detta är en dagvattendamm är vattennivån helt beroende av hur mycket nederbörd som tillkommer. Eftersom vi haft torrt väder under flera veckors tid, har vattennivån i kommunens samtliga dagvattendammar sjunkit. Vattennivån kan komma att sjunka ytterligare om värmen håller i sig då viss del av vattnet även kan komma att avdunsta.

   För kännedom så har vi en höggräsyta, en biotop, på ytan precis intill dammen. Jag förmodar att det är denna yta du har i åtanke när du menar att 1/3 av dammen är igenvuxen. Denna biotop har vi ingen direkt skötsel av, utan tanken är att låta djur och fåglar få vistas och häcka här helt ostört. Det kan alltså se ut som dammen är igenvuxen, men denna yta klipps medvetet inte ned.

   Däremot förekommer det en del vass i vattenytan av dammen. Det åligger våra driftentreprenörer att klippa ner denna när förekomsten börjar påverka dagvattendammens funktion. Denna fråga kommer vi driva mot våra driftentreprenörer när vi anser att det är dags.

   Med Vänlig Hälsning,
   Linnea
   Parkingenjör

 2. Fredriks väg Hjärup; Fråga om åtgärder efter de buskage som plockades bort år 2017 i samband med byggstart för ny förskola vid Ängslyckan. Finns tids- och aktivitetsplan?
  Tidigare plantering utmed Fredriks väg upp mot Nafnes gård togs också bort (vällovligt då de inte skötts av driftentreprenören) men ska något hända?
  I dessa högsommartemperaturer som nu råder kanske inte aktuellt så kanske till höstens val?
  Hälsningar

  1. Hej Kåre,

   När de förvuxna buskagen röjdes, togs beslutet att återställa ytorna till gräs. Gräset har dock inte lyckats etablera sig, vilket vi påtalat för entreprenören. Vi driver nu frågan vidare mot entreprenören och följer upp att vi fått vad vi beställt.

   Med Vänlig Hälsning,
   Linnea Saarela
   Parkingenjör

 3. Träd vid Hjärups station.
  Inför järnväggsbygget kommer ett stort antal träd att behövas tas bort.
  Vad som händer med dem (sågas ner?) vet jag inte.
  Har istället ett förslag: Träden flyttas till den nya parken.
  Det skulle verkligen bli ett lyft för denna park.

  1. Hej Lennart!
   Det är Trafikverket som ansvarar för entreprenaden och träden tillfaller dem. Inom denna entreprenaden kommer parkmiljöer med träd att skapas vid stationen och utmed Banvallsvägen.

   Hälsningar Kerstin Jensen, projektledare, Staffanstorps kommun

 4. Hej jag fick aldrig svar men när kommer ni påbörja rekreationsparken i Hagalid?
  Eller den har helt lagts på is?

 5. Plats: Den sk kråkparken som ligger mitt emot den gamla järnvägsstationen.
  Nu på våren när det grönskas så växer det även ramslökar som täcker marken och parken är väl till för alla att fröjdas och njuta av. Nu blir den plundrad av människor som plockar ramslökar så mycket de förmår att bära. Nu senast idag var det 5 stycken som plockade så mycket det bara förmådde att bära därifrån.
  Är detta verkligen förenligt med allamansrätten eller vad säger ni på kommunen?

  1. Hej Reijo
   I lagen står om de ätliga växter, som är förbjudna att plocka utan markägarens tillstånd. I det här fallet på kommunens mark i Sockerbruks parken är det tillåtet att plocka blad från ramslöken för husbehov, men inte i stora mängder och inte till försäljning. Vi kommer att se över parken och eventuellt sätta upp skyltar.
   Trevlig Valborg
   Marie Schyllert, Staffanstorps kommun

 6. När kommer ni att påbörja Hagalids rekreationspark?

 7. Hjärupsparkens utbyggnad etapp 3 eller 4 inträffade under hösten 2017, men avbröts under senare delen av hösten ! Entreprenören monterade ” byggstaket” på vissa delsträckor längs arbetsområdet i fråga . Byggstaketet ligger nu på marken och det är nog inte avsikten ! Vem utövar tillsyn av arbetsområdet i fråga ? Är det kommunens tjänstemän eller är entreprenören i fråga ?! Med Vänliga Hälsningar. Anders Gärskog

  1. Hej Anders,

   Vi har kontaktat entreprenörerna och bett dem resa eller plocka bort byggstaketet tills det att arbetet kan återupptas igen.

   Med Vänlig Hälsning,
   Linnea Saarela
   Parkingenjör i Staffanstorps kommun

 8. Angående gång o cykelväg som förbinder Hjärupslundskolan- Uppåkraskolan i Hjärup : Det har under en längre tid funnits vandaler som har satt i system att krossa sönder belysningsarmaturer , med påföljd att det råder mörker på sträckan som nämnts ovan ! I kväll var det minst 5 armaturer ur drift ! Det krävs åtgärder i form av tillsyn reperationer samt att komplettera armaturer med någon form av finmaskigt gallerskydd som kan skydda mot denna form av skadegörelse ! ( troligen stenkastkastning underfrån ). Med Vänliga Häsningar. Anders Gärskog

  1. Hej Anders,
   Precis som du skriver så har vi haft återkommande problem med skadegörelse av belysningsarmaturer utmed denna sträckan.

   Pga utredning av lämplig åtgärd har det tagit lite tid och vi har fått beställa specialglas som förhoppningsvis ska klara stenkastning eller liknande. Det har dessutom skett ny skadegörelse under tiden, varför fler glas behövs beställas.

   Är det belysning som inte lyser, dvs inte bara glaset sönder så ber vi er göra en felanmälan på kommunens webbplats, information finns på förstasidan, och ni hamnar här: http://easyincident.staffanstorp.se/publiktarende.aspx

   Med Vänlig Hälsning,
   Kerstin Jensen
   Projektledare infra

   1. Hej Kerstin!
    Undertecknad har uppmärksammat Er inom kommun att det är ett antal lampor som inte lyser på nämnd sträcka! Det verkar överkurs för mig att utreda orsakerna i detalj! Nej Kerstin det åligger Er inom kommunen att agera! Vänligen gör den formella anmälan i Er egen regi till berörd aktör ifråga! Det verkar inte relevant att Vi hjärupsbor ska göra anmälningar hos olika aktörer beroende på orsak och verkan!?? En sak är klar, ihållande mörkerläggning generar allt mer skadegörelse! Med Vänliga Hälsningar Anders Gärskog

 9. Hej,

  Frågan ställdes för drygt ett halvår sedan men jag tycker att det är dags att prova igen.

  Något nytt angående när Hagalids rekreationspark ska börja anläggas? Det känns ju anmärkningsvärt att man stolt påstår att det planeras en 110 000 kvm stor park, men man vet fortfarande inte när den ska byggas. Falsk marknadsföring?

  1. Hej Martin,

   Se svar på kommentar nedan. Inga beslut är tagna gällande när Hagalids rekreationspark skall börja anläggas.

   Med Vänlig Hälsning,
   Linnea Saarela
   Parkingenjör i Staffanstorps kommun

 10. Hej,
  När är det tänkt att Hagalids rekreationspark skall börja anläggas?
  Tar ju ett tag för träden att växa upp!

  1. Hej Kristian,

   Det har inte tagits beslut om när Hagalids rekreationspark ska börja anläggas.

   med Vänlig Hälsning,
   Linnea Saarela
   Parkingenjör i Staffanstorps kommun

 11. Jag var ute och gick en sväng i Balders Hage i idag. Igår var det midsommarfestligheter och det är bara trevligt. När det samlas mycket folk blir snabbt papperskorgar överfulla och bananskal o dyl. kommer utanför papperskorgar. Det samlas fåglar och sprider det ytterligare. Varför sätter man inte ut fler papperskorgar eller avfallskärl när det är festligheter i parken. Detta har jag påpekat tidigare.

  1. Hej Lennart,

   Under midsommarfirandet fanns det extra papperskorgar som arrangören anordnat, men precis som du skriver så blir det mycket skräp när det är många besökare. Vid evenemang likt dessa, som hålls på helgen, sätts det alltid in en extra tömning. Papperskorgarna töms då innan helgen samt direkt på måndagen.

   Med Vänlig Hälsning,
   Linnea Saarela
   Parkingenjör i Staffanstorps kommun

   1. Hej Linnea!
    Jag tycker det har varit mycket renare från skräp i höst.

    1. Hej Lennart,

     Vad roligt att höra!

     Med Vänlig Hälsning,
     Linnea Saarela
     Parkingenjör i Staffanstorps kommun

 12. Borde inte rabatterna med perenner i Hjärups park rensas nu? Ogräset är mycket högre än de planterade växterna och bör plockas bort om inte alla blommor skall trängas bort av ogräset.

  1. Hej Anette,

   Driftentreprenörerna var ute och rensade rabatterna i förra veckan.

   Med Vänlig Hälsning,
   Linnea Saarela
   Parkingenjör i Staffanstorps kommun

 13. Peter Norlander/Linnea Saarela.
  Än en gång har undertecknad konstaterat att montaget av scentaket i Hjärups nya parkanläggning har havererat! Det är hög tid att ni inom tjänstemanna-staben i Vår kommun reder ut alla oigentligheter som föreligger i denna entreprenad! Att det förfarande som fortgår är betingat av stora merkostnader för alla skattebetalare i kommunen står utan all tvivel! Vänligen presentera hur upphandlingen av denna entreprenad ser ut och vem som har hade övergripande ansvaret! Vad heter huvudentreprenören i fråga? Är det en totalentreprenad?
  Med Vänliga Bygghälsningar Anders Gärskog

  1. Hej Anders!
   För att lite kort svara utöver det som mina kollegor redan svarat i tidigare kommentarer så byggs parken i en utförandeentreprenad. Det vill säga att vi sedan tidigare projekterat utseendet och därefter handlat upp en tjänst för själva utförandet vilket är ett vanligt tillvägagångssätt. Det som fram tills idag är anlagt är upphandlat i en entreprenad med utförande i två etapper, PEAB är huvudentreprenör.

   Jag antar att det du beskriver som havererat är den ytterligare försening på några dagar som uppkom här i början på veckan. Den är beklaglig, men det är tyvärr sånt som ibland händer. Både vi från kommunen och entreprenören arbetar med att det ska vara klart innan midsommar som utlovat. Dessa förseningar är inget som kostar skattebetalarna något utan enbart drabbar de inblandade leverantörerna.

   Övergripande ansvar har tekniska enheten i Staffanstorp som beställare för entreprenaden.

   Med detta hoppas jag att du fått svar på dina frågor och vill passa på att önska dig en riktigt skön midsommarhelg!

   Med vänlig hälsning
   Anna Palm
   Projektledare
   Staffanstorp kommun

   1. Hej Anna Palm ! Tack för Ditt förtydligande om verkligheten ! Sammanfattningsvis är det tydligen så att entreprenadformen är en sk. utförandeetreprenad med antagen huvudentreprenad Peab Sverige AB ! ( etapp 1 o 2 ) Det är upphandlat på färdiga handlingar, framtagna av beställaren Staffanstorps kommun. Alla bygghandlingar och dess riktighet ansvarar beställaren för i denna entreprenadform !? Betr. scentaket förutsätts att även detta ingår i Peab-s åtagande i någon av etapperna ?! Vid upphandlingar upprättas normalt alltid en kontraktstidplan ! Vad gäller för etapp 1 resp 2 ! Har slutbesiktning skett ? Betr. pågående arbeten med scentaket, utgår jag från att den finns utsedd KA !? Jag skall inte föregå vederbörandes arbete, men det finns uppenbara fel och brister som måste utredas ! Med Vänliga Bygghälsningar. Anders Gärskog

    1. Hej Anders!

     Bygghandlingarnas riktighet ansvarar som du säger beställaren (Staffanstorp kommun) för. Scentaket har funnits med i planerna hela tiden, men bygghandlingarna för detta tillkom i ett senare skede och omfattas därför inte av den ordinarie tidplanen i likhet med andra ändrings och tilläggsarbeten.

     Vid upphandlingen ställdes krav på att etapp 1 skulle vara färdigställt 2015-07-15 detta försenades därför att upphandlingen överklagades av en annan entreprenör och ny slutdatum bestämdes till innan jul 2015 på grund av den försenade starten. SB för etapp 1 gjordes 2016-01-27 då den också godkändes. Etapp 2 skulle vara klart 2017-05-01 enligt ursprungshandlingen och slutbesiktning för etapp 2 godkändes redan 2017-01-16. Vi kommer när scentaket är klart att besiktiga återställningen av ytorna som påverkats.

     Enligt det bygglov som utfärdats för scentaket krävs ingen KA utan en kontrollplan ska fyllas i och medfölja ansökan om slutbesked.

     Har du övriga frågor och synpunkter så föreslår jag att vi träffas i rådhuset och försöker reda ut dem ordentligt istället för att skriva fram och tillbaka här på webben.

     Vänlig hälsning
     Anna Palm
     Projektledare
     Staffanstorp kommun

 14. Det är väldigt trevligt att gräskanterna längs med gång/ cykelvägen in till Lund klipps och det klipps ner till en nivå som gör att det som hundägare är lätt att plocka upp efter hunden.Dessvärre klipps våra gräsmattor runt om i kommunen inte lika ofta och definitivt inte lägre än 12-15 cm…..efter mindre än 1 vecka är det nästan omöjligt att plocka upp efter hunden. Gräset är flera decimeter högt och det inbjuder inte till lekar eller picknick.
  Går detta att förbättra? Går det att klippa lägre, klippa oftare?
  Tacksam för ett svar.

  1. Hej Eva,

   Vi har olika klassningar på gräsmattorna runtom i kommunen, gräsytorna klipps inte med samma frekvens och tillåts därmed få olika höjd. Det framgår inte vilken specifik gräsyta du har i åtanke, det kan hända att ytorna du syftar på är just höggräsytor.

   Gällande bruksgräsmattorna så arbetar våra driftentreprenörer både kvällar och helger för att hinna klippa gräset i samma takt som det växer, i år växer det nämligen i anmärkningsvärt hög takt.

   Med Vänlig Hälsning,
   Linnea Saarela
   Parkingenjör i Staffanstorps kommun

   1. Tack för ditt svar.
    Det är på Borggårdområdet och Kyrkbyn främst,det finns många gräsytor här som nyttjas av skola och förskola.
    Om du kommer hit och ser hur hemskt det se ut,så förstår du nog att det måste klippas ner,och klippas oftare….

 15. Det är med bestörtning jag konstaterar att nu när Hjärups nya park del 1 står klar, med färdiga grönytor; planteringar ; dammen med tillhörande Martinsons träbro; utescen etc.har någon inom kommunen kommit fram till att det saknas någon form av takskydd över utescenen i fråga. Idag är det full byggaktivitet för att nu i efterhand konstruera något sådant, med tillhörande omfattande skadegörelse samt inte minst stora merkostnader för oss ”skattebetalare ” i kommunen! Vänligen upplys oss skattebetalare om vilka merkostnader detta förfarande har medfört, och framledes hemställes om en plan som anger ett byggande i rätt ordningsföljd! Med Vänliga Hälsningar. Anders Gärskog

  1. Hej Anders,

   Att friluftsscenen ska ha ett scentak har funnits med i planerna från första början. Leveransen av taket var inte möjlig under den tidigare entreprenaden då problem med konstruktionen upptäcktes under entreprenadtiden. För att få en långsiktigt hållbar lösning så utreddes frågan med vår entreprenör samt tillverkaren vilket dessvärre resulterade i att vi blev tvungna att senarelägga anläggningen av taket. Den merkostnad som detta leder till är kostnaden för att skydda befintlig anläggning samt mindre återställningsarbeten. Utformningen som nu byggs kommer däremot ge en lägre driftskostnad vilket är positivt ur det längre perspektivet.

   Med Vänlig Hälsning,
   Linnea Saarela, parkingenjör i Staffanstorps kommun

   1. Hej Linnea!
    Betyder detta att taket ingick i ursprungsentreprenaden! Vilken entreprenadform var parken upphandlad på? Var det möjligen en totalentreprenad? Vilka var problemen som upptäcktes under entreprenadtiden och Vem hade det sammantagna ansvaret för uppdagad situation!? Upplysningsvis är det faktiskt så att detta förfaringssätt genererar omfattande merkostnader i samband med återställningsarbeten och inte som Ni tror i begränsad omfattning!
    Med Vänliga Hälsningar Anders Gärskog

    1. Hej Anders,

     Entreprenaden är en utförandeentreprenad och har reglerats därefter. Vi har även tagit hänsyn till detta i vår planering. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta tekniska enheten för mer information.

     Vänliga hälsningar
     Peter Norlander, Teknisk chef
     Staffanstorps kommun

     1. Hej Peter (på tekniska enheten)! Tack för förtydligande angående entreprenadformen, men jag fick aldrig någon uppgift på huruvida scentaket ingick i ursprungsupphandlingen av parkanläggningen i dess helhet ! I enlighet med Linneas uppgifter bekräftas att så var fallet, men det uppstod konstruktionstekniska problem under entreprenadtiden med scentaket i fråga ! ? Enär Linnea hävdar att scentaket hela tiden funnits med i projektet är det för mig obegripligt att man inte gjorde fundamenten för scentaket i samma tidsperiod som man gjorde fundamenten till Martinsons träbro !? Under vilken entreprenadform fortskrider idag projekt scentaket ?! Märk väl att undertecknad tycker att etapp 1 av Hjärups nya park är väl-designat och välgjort, men det jag inte gillar att man i efterhand förstör det som redan står färdigt , och dessutom till stora merkostnader för oss skattebetalare i Vår kommun . Med Vänliga Bygghälsningar. Anders Gärskog

      1. Hej Anders

       Kul att höra att du gillar utformningen av parken. Scentaket har som tidigare angetts funnits med i planerna från start. Dock är det så att etapp 1 har varit indelad i två huvuddelar i vilka olika åtgärder delats in. Markmodelleringen för området där scenen ligger utfördes först i huvuddel 2 och brofundamenten utfördes i huvudel 1 då även dammen anlades. Entreprenadformen har inte ändrats utan det är fortfarande en utförandeentreprenad.

       …och som jag tidigare skrev så är du hjärtligt välkommen till oss på tekniska enheten ifall du önskar mer detaljerad information.
       Vänliga hälsningar
       Peter Norlander, Teknisk chef
       Staffanstorps kommun

       1. Hej Peter ! Det har gått en tid nu och fundamenten är på plats ! Det är viktigt att man återställer marken efter detta! När ligger detta i er tidplan, är det i nutid eller ligger det i kommande budgetplanering? Vidare har jag en fråga betr. gräsklippning och allmän skötsel av grönytor i Hjärup? Vem ska sköta detsamma? Med Vänliga Hälsningar Anders G

        1. Hej Anders,
         Scentaket kommer att vara på plats innan midsommar, därefter kommer gräset att återställas.

         Gällande gräsklippning och allmän skötsel av grönytor i Hjärup så är det våra driftentreprenörer på parksidan som sköter dessa. Har du synpunkter på någon specifik yta så går det bra att felanmäla detta via kommunens hemsida.

         Med Vänlig Hälsning Linnea Saarela, Parkingenjör i Staffanstorps kommun

 16. Hej!
  Skopan som vi använder att ta upp hundbajs med i hundrastgården på Banvallsvägen i Hjärup är trasig och vi vill gärna ha en ny. Gärna samma typ som den trasiga eftersom den är helt suverän.
  Samtidigt skulle jag vilja föreslå att man ändrar skylten som finns i rastgården från ”hundtoalett” till hundlekplats så att fler hundägare förstår vad huvudsyftet med denna finna rastgård är och förhoppningsvis ökar då förståelsen varför alla måste plocka upp efter sin hund.

  1. Hej Elsy,

   Vår förhoppning är att alla besökare lämnar hundrastplatsen i samma skick som när de kom och att alla plockar upp efter sina hundar. Men för att säkerställa detta är det viktigt att redskapen som finns där fungerar. Vi ser till att skopan antingen blir lagad eller att det kommer dit en ny skopa.

   Med Vänlig Hälsning,
   Linnea Saarela, Parkingenjör i Staffanstorps kommun

   1. Hej!
    Fortfarande ingen ny skopa. Vad händer? Har även ringt och påpekat. Ärende nr 13426. Ganska mycket hundbajs i rastgården nu. Inte bra när man skall klippa gräset. Och inte bra för oss och våra hundar. Jag hjälper till och plockar upp från andra bara ni ser till att vi får en ny skopa. Kan beställas hos Zoogiganten i Lomma.

    1. Hej Elsy,

     Vi får ursäkta att det har dragit ut på tiden. En ny skopa/skyffel kommer vara på plats i närtid.

     Linnea Saarela, Parkingenjör i Staffanstorps kommun

     1. Hej!
      Jag har varit i rastgården i dag. Det finns nu en stor, tung och otymplig skyffel som vi tydligen ska plocka upp med? Snåla inte; köp en riktig upp plockare som vi haft tidigare. Den kostar mindre än ett julbord för en person ;). Skyffeln kommer inte att funka! Otroligt att det skulle ta mer än två månader att få till en nödlösning som denna!

 17. Hej!
  Jag heter Nora och är snart 7 år. Jag bor i Hjärup och går ofta förbi dammen vid grönområdet som ligger vid centrumstigen och rymdlekplatsen. Jag är rädd för att fiskarna ska dö eftersom det nästan inte finns något vatten kvar i dammen. Jag tycker inte fiskarna ser ut att må bra. Snälla ge fiskarna mer vatten så att de inte dör.
  /Nora

  1. Hej Nora,

   Tack för att du hörde av dig och berättade detta för oss. Jag kommer åka ut och titta till dammen och vattennivån så att fiskarna har det bra.

   Vänliga Hälsningar,
   Linnea Saarela, Parkingenjör

 18. Hej,
  Skötseln av parken i Trädgårdslunden, Hjärup är under all kritik (Parken med djurfigurerna). Har den över huvud taget klippts den här säsongen? För en månad sedan så var hela parken fylld av gula maskrosor, nu är den täckt av klöver, tisslor och annat ogräs som växer sig hur högt som helst. Det ser rent ut sagt riktigt ovårdad ut och ska det finnas en park här så måste det ändå finnas ett intresse att sköta den? Förra året var det likadant och först efter jag skrivit här så kom Green och fixade den dagen efter. Vi boende i området ska väl inte behöva jaga kommunen för att underhålla parkerna? Jag vill veta vad för åtgärder ni tar för att vi återigen inte ska behöva påminna er om att ta hand om vår fina park mitt i Trädgårdslunden!

  1. Det är alltså som vanligt, en dag efter man skriver här så kommer Green och fixar till parken! Varför kan de inte underhålla parken regelbundet av sig själva istället för att vi ska behöva påminna om att den ser hopplös ut? Det var lika dant förra året!

   Vad gör kommunen för att säkerställa att underhållet fortgår utan att vi boende i området ska behöva påminna?

  2. Klipp gräset själv.

   1. Seriöst Nils –
    Kommunen har ett ansvar att underhålla parker m.m. utan att man regelbundet ska behöva uppmana dem att göra så!

 19. Brukar promenera på den fina grusgången runt dammarna på Vikhem.
  Trevligt område med vattnet och nya planteringar.
  Idag hade någon använt gångbanan som ryttarbana.
  Så nu var den jämna fina gångbanan uppriven av hästhovar.

  Är det tillåtet att rida där?

  1. Hej Lars!
   Det är inte tillåtet att framföra hästar på gång- och cykelvägar.
   Hälsningar
   Kerstin Jensen. projektledare infra, Staffanstorps kommun

   1. Vad tänker ni göra åt det?
    Detta händer regelbundet och grusvägen är söndertrampad av hästhovar så en rullstol har svårt att ta sig fram där.
    En liten skylt kanske, ingen ryttarbana här!
    Hästarna kommer från andra sidan väg 11. Har sett spåren.

    1. Hej
     En gång- och cykelvägsskylt innebär att ridning inte är tillåtet se https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Gaende-rullstolsburen-rullskridskor/Hastar-i-trafiken/ . Som alla trafikanter ska även ryttare kunna vilket regelverk som gäller och kommer de via gång- och cykelvägarna under väg 11 så bryter de redan där mot gällande regler då de inte får rida på dessa gång- och cykelvägar. Följs inte regler så blir det en polissak.
     Vi får titta på plats vilken skada grusgångarna fått och åtgärda det.
     Hälsningar
     Kerstin Jensen, projektledare infra

 20. Hej!

  Jag är arboriststudent på Hvilan och undrar vem man ska prata med angående tillstånd för att få klättra i kommunens träd i tex Sockerbruksparken?

  1. Hej Anders!
   Spännande yrke! Du kan mejla mig, karl.andersson@staffanstorp.se, så kan vi diskutera det mer i detalj.
   Med vänlig hälsning
   Karl Andersson, Parkingenjör