Grönplan

Ramslök i Sockerbruksparken. Foto: Lisbeth Svensson

Staffanstorp är en expansiv kommun med ambitionen att växa. Det gröna ställs inför stora utmaningar och möjligheter i framtiden. Nya parker kommer att skapas och befintliga att utvecklas. I områden som växer genom förtätning är det vanligt att park och naturpark delvis tas i anspråk eller bebyggs helt. Samtidigt ställs det högre krav på parkmarken då den ska fungera för fler människor och rymma fler funktioner. I detta sammanhang är det viktigt med en helhetsbild över grönstrukturen där befintliga värden säkerställs och nya skapas.

Tekniska nämnden beslöt den 7 december 2010 att godkänna Grönplan för Staffanstorp och Hjärup.

En grönplan behövs för att säkerställa kvalitén och tillgängligheten till de kommunala parkerna. Den är ett vägledande, men inte juridiskt bindande dokument. Grönplanen ska vara styrande för fördelningen av resurser till befintliga parker och ska fungera som underlag vid anläggning av nya.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

22 kommentarer till Grönplan

 1. Hej!

  Vill höra om det ska göras något åt vattenansamlingen på gröningen längst ut på Kalkstensvägen? Mest så det inte kommer närmare husen.

  Mvh Ola

  1. Hej Ola,

   Vad bra att du uppmärksammade oss på detta. Vi har varit ute på plats och gjort bedömningen att vattensamlingen i dagsläget inte riskerar rinna in på era fastigheter. Ni får gärna höra av er till Tekniska enheten ifall ni upptäcker att vattensamlingen ökar ytterligare så får vi åka ut och göra en ny bedömning.

   Med Vänlig Hälsning,
   Linnea Saarela, parkingenjör i Staffanstorps kommun

 2. Saknar hundlatrin på nya gångstigen mellan Hjärupslundsskolan och Uppåkraskolan. Gång- och cykelstigen skulle också behöva städas upp efter alla maskiner som kört i samband med plantering.

  1. Hej Annette,

   Vad bra att du gjorde oss medvetna om detta. Jag kontaktar entreprenörerna och ber dem städa upp på G/C-vägen. Gällande hundlatrinerna så har vi satt upp två nya på denna sträcka och det kommer även finnas en ny hundlatrin inom Hjärup parkområdet.

   Med Vänlig Hälsning,
   Linnea Saarela, Parkingenjör i Staffanstorps kommun

   1. Hej och tack för svar. Jag antar att det är en hundlatrin som är uppsatt på gång- och cykelstigen men den är inklädd i blå plast och har varit så länge.

    1. Hej Annette,

     Vi ser till att den blå plasten plockas bort från hundlatrinen.

     Med Vänlig Hälsning,
     Linnea Saarela, Parkingenjör i Staffanstorps kommun

 3. Hej!

  Det har börjat växa en hel del Björnloka längs Höje Å, ute i Esarp och Alberta och den sprider sig för vart år. Var vänder man sig för att få den bortplockad?
  Med tanke på hur giftig den är och att det flyttar ut allt fler barnfamiljer till området, så är det väsentligt att den tas bort snarast.

  Tack på förhand!

  1. Hej Emilia,

   Miljökontoret har varit ute och tittat på området längs Höje å vid Esarp/Alberta och kommer att informera Länsstyrelsen om hur det ser ut där.

   Länsstyrelsen har beslutat om regional bekämpning av jätteloka (björnloka) och det är också Länsstyrelsen som enligt lag har möjlighet att ställa krav på fastighetsägare att bekämpa jätteloka på sin mark.

   Hanna Pettersson, Miljö- och byggenheten, Staffanstorps kommun

 4. Hej!
  Var finns det hundrastplatser i Staffanstorp?

  1. Hej Liselotte!
   Vi har två hundrastplatser i Staffanstorp, en vid Staffansvallens parkeringsplats och en vid Truckstigen (intill Staffanstorps sportskytteklubb).

   Med vänlig hälsning
   Karl Andersson, Tekniska enheten

 5. Hej!
  Idag såg jag två personer i parken gräva upp ramslöken i ”kråkparken” med rötter och allt! Stora soppåsar var fyllda.
  Givetvis gick jag fram och förklara att detta var parkmark och strängt förbjudet att plocka och speciellt gräva upp med rötter och allt. De var mycket tveksamma och undrade var detta stod…..
  Det är inte första gången jag ser detta och ska vi ha någon ramslök kvar så var snäll sätt upp en tavla med information att man inte kan gräva upp eller plocka växter här. Kanske parkarbetare samt väktare kan kolla detta också.

 6. Vi brukar gå på gångvägen mellan Åkershus och Wibergsväg.
  Just nu är det en tråkig syn att gå där. sopor som ex. ciggarettpaket, burkar, påsar osv ligger slängt överallt, speciellt runt bänkarna och i buskarna.

  Där är även fullt med bajshögar (mest från stora hundar) på alla gräsytor, både till höger och vänster om gångvägen och vid gångvägen längs med Genvägen.
  Där är en stor härlig gröning i ”slutet” som tyvärr inte kan användas utan att man trampar i bajs.
  Annars är det är fin yta till bollspel, picknick och kubbspel.
  Kan ni inte sätta upp en skylt att man ska plocka upp efter sin hund? Alla verkar inte fatta det!

  1. Hej Eva!
   Det är jättetråkigt att folk inte respekterar sin omgivning. I 17 § i Allmänna lokala ordningsföreskrifter anges att ”Föroreningar efter hundar skall plockas upp inom detaljplanelagt område i kommunen.”. Vi sätter också upp hundtunnor med jämna mellanrum i våra grönytor för att underlätta att detta efterföljs.
   Med vänlig hälsning
   Karl Andersson

   1. Hej igen.
    Jag är medveten om vad lagtexten säger, men dessa hundägarna verkar inte bry sig om det. En skylt med både text och bild hade varit bra. Jag kan absolut inte klaga på tunnorna (mer än att de är fulla ibland).

    Skickar ni ut någon som kan städa upp alla soporna – även i buskarna?

    1. Hej igen,

     Det är inte aktuellt att sätta upp den typen av skyltar som du efterfrågar. Problemet är genomgående i hela kommunen och handlar mer om avsaknad av respekt för sina medmänniskor än om att hundägare inte vet om att de måste plocka upp efter sina djur.

     Med vänlig hälsing
     Karl Andersson

     1. Missade att svara på din fråga angående städningen. Jag ber vår entreprenör åka ut och städa. Fastighetsgränsen går i gång- och cykelvägens västra kant, men jag informerar även Staffanstorps Centrum AB om att behovet finns.

      Med vänlig hälsning
      Karl Andersson

 7. Hej Maria!
  Rekreationsparken ska byggas upp av schaktmassor från det intilliggande vikhemsområdet vilket innebär att den inte byggs i ett svep. Vi kommer påbörja uppbyggnaden av kullarna i vinter och sen kommer det arbetet fortgå allt eftersom vi får överskottsmassor. Det finns med andra ord inget slutdatum på detta projekt i nuläget.
  Med vänlig hälsning
  Karl Andersson, Staffanstorps kommun

  1. Hej,
   Var hittar man en detaljplan/ritning på rekreationsparken i Hagalid, länk? Ser att några bulor på marken börjar formas och är lite orolig att det är dessa ni kallar kullar. Man tycker ju att ni kan ta i lite mer så att kanske knattarna får en pulkabacke eller nåt.

   1. Hej
    Detaljplanen för parken ligger på kommunens hemsida. De vallar som redan finns utmed väg 11:a kommer att breddas något ut mot parken och höjas något i norra delen av parken där det i framtiden kan finnas möjlighet till pulkaåkning.
    Hälsningar
    Kerstin Jensen, Tekniska enheten

 8. Hej, har ni något svar på ovanstående fråga?

 9. Hej!
  Gäller fortfarande denna tidsplanen?
  Mvh
  Viktoria

  1. Hej igen!
   Då en av entreprenörerna som inte fick entreprenaden begärde en överprövning enligt lagen om offentlig upphandling har tidplanen blivit något förskjuten. Förvaltningsrätten valde att avslå deras begäran, men processen medförde en förskjutning av tidplanen på nästan två månader.
   Vi jobbar för att få till gång- och cykelvägen så fort som möjligt ändå, men tidplanen är inte spikad ännu. Så fort vi har haft startmötet med entreprenören så kommer jag att skriva ett inlägg på https://staffanstorp.se/hjarupspark/ så att alla kan hålla sig uppdaterade.
   Med vänlig hälsning
   Karl Andersson, Staffanstorps kommun


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »