Väg och trafik

Rondellen vid Malmövägen/Västanvägen. Foto: Lisbeth Svensson

Det är Stadsbyggnadskontorets tekniska enhet som ansvarar för skötsel, förvaltning och nyanläggning av kommunens gång- och cykelvägar, gator, torg och övriga allmänna platser inom detaljplanelagt område i Staffanstorps centralort, Hjärup och Kyrkheddinge. Avdelningen hanterar även trafiksäkerhetsåtgärder inom kommunens vägnät, bidrag för enskilda vägar och kommunens gatubelysning.

Drift och underhåll sköts av en extern entreprenad och omfattar bland annat beläggningsunderhåll, barmarksunderhåll, gaturenhållning, vinterväghållning, och trafikanordningar.

Kundservice

Vill du felanmäla eller har du synpunkter på kommunens service eller tjänster, då kan du gå in på webbtjänsten här >> eller ringa 046-25 11 00

Cykla i Staffanstorp

Varsamhet i trafiken

Det går inte att reglera eller bygga bort alla trafikproblem. Det handlar i många fall om att vi måste ändra vårt trafikbeteende och följa de trafikregler som gäller för att olyckor ska kunna undvikas.

”I trafiken finns inga rättigheter! I trafiken finns bara skyldigheter trafikanter emellan. Du måste som trafikant vara varsam.”

I trafikförordningen finns vissa grundläggande varsamhetsregler. Dessa regler innebär att en trafikant ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna på platsen. Trafikanterna ska också visa särskild hänsyn mot barn, äldre och personer med funktionshinder. Varsamhetsreglerna innebär även att fordonets hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det framför varje hinder som går att förutse. Föraren av ett fordon ska alltså, oavsett vilken övre formell fartgräns som gäller, hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet då fordonet närmar sig till exempel barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen.

Lokala trafikföreskrifter

I Trafikförordningen finns alla de regler som bestämmer hur vi ska uppträda i trafiken. Dessa regler är generella – de gäller likadant i hela landet. Men det finns också lokala trafikföreskrifter för Staffanstorp.

Underhåll privata vägar

Vägföreningar, vägsamfälligheter eller andra enskilda personer ansvarar för underhållet av enskilda vägar och under vissa omständigheter kan de få statligt och/eller kommunalt bidrag för underhållet. För mer information om enskilda vägar se Transportstyrelsens webbplats.

Beläggningsarbete

Ibland grävs en gata upp av en entreprenör som till exempel lägger ner rör eller ledningar. Det är alltid den som gräver i gatan som ansvarar för att nyasfaltera. Det tar lite tid, eftersom gruset som används som underlag måste sätta sig i ett par månader innan asfaltering. Läggs asfalten för tidigt så bildas gropar och sprickor i vägbanan.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

90 kommentarer till Väg och trafik

 1. Jag tänkte först bara i termer som bilist och skolbarn då jag skrev min klagan om övergångarna Genvägen-Ingvarshem, Genvägen-Wibergs väg, men det finns en annan aspekt:: ur handikappssynpunkt/rullstol/rollator. En brant stigning på 10 – 15 cm, trots dessa asfaltcigarrer. Det gör det svårt att ta sig in och ut ur området. Det är redan tillräckligt svårt för oss med ett handikapp. Vi accepterar att det finns svårigheter i livet som en frisk människa inte tänker på. Jag har också varit frisk en gång och då tog man sådana svårigheter som en kantsten, med en klackspark. På Ingvarshem bor ca 75% personer över pensionsålder och i fastigheten i hörnet Norra Lundavägen-Genvägen bor det 100% äldre människor. Tänk lite på alla dessa.
  Ändra ut-infarten till Ingvarshem till att bli ”gatuplan”, gör även så med Genvägen-Wibergs väg. Tänk efter NU när det fortfarande är ganska enkelt att ändra, före det att Genvägen är helt klar.

  1. Hej
   Gatan är inte klar, arbeten pågår. Vid Ingvars hem är det en bilinfart där det är satt en fasad kantsten mot gatan och när asfalteringen är klar kommer den att ha en visning på cirka sex centimeter. Tillgängligheten kommer att bli betydligt bättre utmed östra Genvägen jämfört med tidigare, det anläggs gångvägar såväl på norra sidan som södra sidan av vägen, där man tidigare fick gå i blandtrafik. Gångvägarna kommer att ansluta till Norra Lundavägen och västerut till gång- och cykelvägarna vid Trekanten och Åkershus.
   Hälsningar
   Kerstin, projektledare teknik

 2. Undrar hur det är planerat med in o utfart från Ingvarshem. Just nu känns det inte tryggt o säkert att köra över de höga ”kantstenarna” som avgränsar vägen mot gångbanan. Har man en låg bil är man rädd för att köra ut o in från området.

  1. Hej
   Gatan är inte klar, anläggandet pågår för full och asfalteringen har bara påbörjats. Vid infarten till Ingvars hem så är det en fasad kantsten satt och det ska läggas mer asfalt på gatan. När denna är klar så kommer det att bli cirka sex cm visning av kantstenen.
   Hälsningar
   Kerstin, projektledare Teknik


 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »