Väg och trafik

Rondellen vid Malmövägen/Västanvägen. Foto: Lisbeth Svensson

Det är Stadsbyggnadskontorets tekniska enhet som ansvarar för skötsel, förvaltning och nyanläggning av kommunens gång- och cykelvägar, gator, torg och övriga allmänna platser inom detaljplanelagt område i Staffanstorps centralort, Hjärup och Kyrkheddinge. Avdelningen hanterar även trafiksäkerhetsåtgärder inom kommunens vägnät, bidrag för enskilda vägar och kommunens gatubelysning.

Drift och underhåll sköts av en extern entreprenad och omfattar bland annat beläggningsunderhåll, barmarksunderhåll, gaturenhållning, vinterväghållning, och trafikanordningar.

Kundservice

Vill du felanmäla eller har du synpunkter på kommunens service eller tjänster, då kan du gå in på webbtjänsten här >> eller ringa 046-25 11 00

Cykla i Staffanstorp

Varsamhet i trafiken

Det går inte att reglera eller bygga bort alla trafikproblem. Det handlar i många fall om att vi måste ändra vårt trafikbeteende och följa de trafikregler som gäller för att olyckor ska kunna undvikas.

”I trafiken finns inga rättigheter! I trafiken finns bara skyldigheter trafikanter emellan. Du måste som trafikant vara varsam.”

I trafikförordningen finns vissa grundläggande varsamhetsregler. Dessa regler innebär att en trafikant ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna på platsen. Trafikanterna ska också visa särskild hänsyn mot barn, äldre och personer med funktionshinder. Varsamhetsreglerna innebär även att fordonets hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det framför varje hinder som går att förutse. Föraren av ett fordon ska alltså, oavsett vilken övre formell fartgräns som gäller, hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet då fordonet närmar sig till exempel barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen.

Lokala trafikföreskrifter

I Trafikförordningen finns alla de regler som bestämmer hur vi ska uppträda i trafiken. Dessa regler är generella – de gäller likadant i hela landet. Men det finns också lokala trafikföreskrifter för Staffanstorp.

Underhåll privata vägar

Vägföreningar, vägsamfälligheter eller andra enskilda personer ansvarar för underhållet av enskilda vägar och under vissa omständigheter kan de få statligt och/eller kommunalt bidrag för underhållet. För mer information om enskilda vägar se Transportstyrelsens webbplats.

Beläggningsarbete

Ibland grävs en gata upp av en entreprenör som till exempel lägger ner rör eller ledningar. Det är alltid den som gräver i gatan som ansvarar för att nyasfaltera. Det tar lite tid, eftersom gruset som används som underlag måste sätta sig i ett par månader innan asfaltering. Läggs asfalten för tidigt så bildas gropar och sprickor i vägbanan.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

260 kommentarer till Väg och trafik

 1. Hej,
  Har ni börjat med omvänd belysning i Hjärup? Gatubelysningen är tänd på dagen och släckt på natten.

 2. Växtligheten längs Järnvägsgatan, från restaurangen och hela vägen fram till kyrkan, hänger ut i körbanan på ett sådant sätt så att om två bilar möts, så får den norrgående, på delar av sträckan, grenarna i sidan. Efter kyrkan är det väl ansat, men den här sträckan verkar bortglömd. Högre fordon kan knappast passera med möte utan att skrapa i vegetationen.

  1. Hej Sievert,

   Tack för att du uppmärksammar oss på detta.

   Stora delar av ytan mellan Järnvägsgatan och järnvägsspåret ligger under Trafikverkets ansvar att underhålla. Jag åker ut och undersöker om det är någon av kommunens ytor som behöver åtgärdas.

   Med Vänlig Hälsning,
   Linnea Saarela,
   Parkingenjör i Staffanstorps kommun

 3. Hej!
  Varför har konerna tagits bort på Ryttarevägen?
  Trafiksituationen har blivit mycket lugnare med dessa.
  Nu blir det” fri” hastighet igen för stressade föräldrar.

  1. Har inte erhållit något svar på min fråga.

   1. Hej Lars!
    Det är semestertider och därför finns det ingen just nu som kan svara på din fråga.
    Pär Larsson, par.larsson@staffanstorp.se som är gatuingenjör är tillbaka den 19/8 kanske kan han svara på din fråga. Trafikingenjörstjänsten har varit vakant men nu är där anställt en person, vet dock inte när hen startar. Du kan alltid lägga in din fråga i vårt ärendehanteringssystem>>
    Lycka till Lisbeth, Staffanstorps kommun

 4. Hej!
  Hur går det med hastighetskontrollerna på Järnvägsgatan i höjd med Borggård?
  Jag ringde och pratade med er för en del månader sedan och då fick jag reda på att det skulle göras kontroller på Järnvägsgatan.
  Det är fortfarande lekstuga på den biten väg då där inte finns några farthinder.
  Har ni någon information att ge mig?
  /Peter

 5. En stor eloge till gatukontoret som så snabbt var på plats och fyllde igen den stora gropen på Almlundavägen i Kyrkheddinge. Min julefrid är nu räddad och med det önskar jag er en riktigt varm och skön jul och ett gott nytt år. 1000 tack!

  1. Hej Kerstin!
   Det tackar vi för. Nästa gång du har en felanmälan du vill anmäla får du gärna skicka in den via felanmälan här på webbplatsen då går din felanmälan direkt ut till den som sköter om frågan.
   Trevliga helger önskar vi dig :-)
   mvh Lisbeth Svensson, Staffanstorps kommun

 6. Efter att ha läst igenom samtliga inlägg på den här sidan, förmodar jag att det är lönlöst att be om en åtgärd. Men eftersom jag har ett samvete och inte längre stillatigande kan invänta en åtgärd från Väg- och trafik eller en trafikolycka. Vilket av det som kan tänkas komma först.

  I infarten till Almlundavägen i Kyrkheddinge finns ett stort hål i gatan. När detta påtalades redan i somras var det någon som fyllde igen hålet med grus och småsten. Den som har någon vetskap om trafiken i området borde förstått att detta inte skulle göra någon som helst nytta. Hålet är nu ännu större och grus och småsten är spridda i hela gatan.

  Det är här mitt samvete kommer in i bilden. Jag måste å det bestämdaste säga ifrån då risken för en olycka är överhängande. I mörkret syns inte hålet och det är bara en tidsfråga innan något av våra, i området boende, barn cyklar rakt ner i det. Bilarna förstör sina däck, men det går att laga. Ett barnhuvud är inte lika reparabelt. Var vänliga återkom med besked eller sätt åtminstone upp en kon över hålet.

 7. Hej,
  Flertalet gatubelysningar är trasiga i Esarp. Delar av trottoaren genom byn har snart växt igen av en stor häck. Det måste göras något snarast med hastigheten genom byn innan allvarliga olyckor händer. Autobahn ligger i Tyskland…inte genom Esarp.

  1. Hej Ulrika!
   Vägen och belysningen i Esarp är Trafikverkets, inte kommunens. Ni får göra en felanmälan på belysningen till dem och kontakta dem om ni önskar åtgärder på vägen. Det är varje fastighetsägares ansvar att en häck inte växer utanför sin egen tomt ut på vägar eller trottoarer eller skymmer sikten. Ni får be Trafikverket kontakta fastighetsägaren alternativ kan ni ta upp frågan direkt med fastighetsägaren.
   Vänligen Kerstin Jensen, Tekniska enheten

   1. Som boende i Genarp har jag länge förundrats över att det fortfarande är 50km/h genom Esarp. Som påpekats ovan finns det inte ens trottoarer genom hela byn. Kör själv mycket försiktigt, då det är väldigt trångt när man möte gående vid vägbanan. Att ha ett barn som håller sin mor i hand 40cm från bilen känns inte så tryggt i 50km/h. Tyvärr verkar de flest andra bilister bry sig mindre och bara blåser iväg framför en.
    Som jag förstår det så har väl kommunen möjligheter att sänk hastigheten i byn? Man har 40km/h inne i Staffanstorp på sträckor med mycket bättre förhållande för gående, mycket märkligt. Men svaret ovan tyder på att man gärna skyller på andra och helt undviker att svara på frågan om hastighet, dvs den sak kommunen kan påverka, svagt tycker jag.

    1. Hej Peter,
     Det är länsstyrelsen som beslutar om lägre hastighet genom Esarp. Vägen genom Esarp är statlig, vilket innebär att det är Trafikverket som ansvarar för den fysiska utformningen av vägen.

     Vänligen Stadsbyggnadskontoret Trafik

     1. Hej,
      Tack för ett snabbt svar. Då vet jag var man kan vända sig, men min fråga kvarstår dock. Andra kommuner som har sänkt hastigheten till 40 km/h eller 30 km/h på farliga sträckor eller som Malmö som har 40 km/h i hela innerstan, i de fall sträckorna varit statlig väg har väl inte dessa förändringar drivits av enskilda medborgare? Ligger det inte i Staffanstorps kommuns intresse att tillse hög säkerhet för sina medborgare? Är det då inte lämpligt att kommunen driver förslag om sänkt hastigheten på farliga sträckor mot rätt myndighet? Att hänvisar bekymrade medborgare att själva driva dessa frågor mot rätt myndighet känns som en enkel utväg. Hoppas ni tar frågan på allvar innan olyckan är framme.

 8. För 2 månader sedan så grävdes fiber ner på Sirapsvägen. Man har fortfarande inte lagt tillbaka stenen på trottoaren, vilket gör att alla går mitt på vägen. Man dumpade också skyltar och de stenar som grävdes upp på vår garageuppfart. Jag undrar om det kommer bli åtgärdat?

  1. Hej Björn!
   Vi har kontaktat entreprenören angående detta problem och väntar svar på när det kommer att utföras.

   Med vänliga hälsningar Pär Larsson
   Stadsbyggnadskontoret, Teknik

 9. På den smala vägen mellan rondellerna utanför Rondellens handelsplats har långtradare börjat stanna i vägkanten vid lunchtid för att gå och köpa mat, gissningsvis på Subway och McDonalds. Vägen är enkelfilig och häromdagen var det nätt och knappt att bussen kom förbi. Det känns inte alls trafiksäkert.

  1. Hej Christina,
   Vi har lämnat din observation vidare till Trafikverket (vägen är statlig) och Polisen.

   Vänligen Stadsbyggnadskontoret, Trafik

   1. Ni har vid ett flertal tillfällen fått konkreta exempel på var det står felparkerade fordon runt om i kommunen, både av mig och andra. Inte en enda gång har ni svarat i still med ”vi har lämnat din observation både till företaget vi ger skattepengar för att sköta parkeringsövervakningen och polisen”. Faktum är att ni brukar inte ens svara.
    Ni har ingen förståelse för att man tycker det är märkligt att ni bryr er om ”statliga vägar”, men inte ”kommunala vägar”?

   2. Det blev bra ett tag, men nu står lastbilarna där igen. Både igår och idag vid 12.45 ca stod det två stora långtradare med släp parkerade i vägkanten. Nog måste det gå att få dem att sluta stå där?

    1. Hej Christina,
     Trafikverket arbetar för att hitta en lösning på problemet. Troligen blir det huvudled (kräver lokal trafikföreskrift) och därmed parkeringsförbud. Eventuellt även målade kantlinjer.

     Vänligen Stadsbyggnadskontoret Trafik

 10. Om jag kör till Hjärup via Vragerupsvägen är där 70 km/h tills jag kommer till vägen som går till Jakriborg, där blir det 50 / h en bit före. Sedan är det 50 km/h som gäller tills jag kommer upp i korsningen Väståkravägen/Banvägen. Ska jag svänga höger mot stationen blir det 40km/h, ska jag köra rakt fram, 30 km/h och om jag svänger vänster 60 km/h. Varför är det 60km/h hela Väståkravägen och inte 50? Varför är det 50 när jag kör under järnvägen men inte där det finns utfarter? Om jag kör tvärtom, dvs från Väståkravägen mot Vragerupsvägen är det 60 km/h som gäller tills det blir 70. Jag förstår mig inte på skyltningen speciellt när det är känt att få/ingen håller hastigheten på Väståkravägen.

  1. Hej Åsa,
   Vragerupsvägen kommer att ändras till 60 km/h från där det är 50 km/h idag fram till korsningen med Väståkravägen/Banvallsvägen.

   Vänligen Stadsbyggnadskontoret, Trafik

   1. Tack för svaret. Men egentligen förtsår jag inte varför det inte är 50 på hela Väståkravägen när det är 50 på Malmövägen? Varför så många olika hasigheter genom byn/runt om byn?

    1. Hej Åsa,
     Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting har uppmanat alla kommuner att göra hastighetsöversyn med målet att införa jämna hastigheter. Kommunen arbetar för att införa jämna hastigheter inom tättbebyggt område (med undantag av 30 på bostadsgatorna). Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förväntas i höst ta beslut om jämna hastigheter för den del av Gamla Lundavägen som ligger inom tättbebyggt område (den del som har 50 km/h idag).

     Vänligen Stadsbyggnadskontoret, Trafik

 11. Den nya cykelöverfarten vid Staffansvallen används flitigt på morgonen och eftermiddagen av många elever som ska till Hagalidskolan. På kvällarna korsas den flitigt av ungdomar som skall träna. Det är skyltat med 30 vid överfarten men jag kan intyga att det inte följs av bilförare som kör där. Jag arbetar på Hagalidskolan och cyklar där varje morgon! Stora träd skymmer sikten för cyklisterna och bilförarna. Finns det möjlighet att sätta fartgupp innan cykelöverfarten? Undrar även varför man inte asfalterat hela sträckan över till Staffansvallen? Vägen avslutas med en grusstig på fem meter. Varför?

 12. Gatubelysningen på Kabbarps Smedjeväg 16, Åkarp, är åter igen ur funktion.

 13. När blir gatubelysningen på gång och cykelstigen åtgärdad

  på Hantverksområdet Borggård

 14. Gatubelysningen på gång och cykelstigen mellan Siab villorna HK villorna fungerar inte sedan 8/9

 15. När ska kommunen göra något åt Bråhögsvägen? Den är på ett par ställen fulla med hål som gör att det är nästan omöjligt att promenera efter att det regnat. Rena träskmarken. Ni har varit duktiga på återställning efter fiberkabeldragning, varför inte tippa ett lass med grovt grus i groparna så vägen förblir en väg värd namnet?

  1. Hej Leslie!

   Bråhögsvägen kommer att åtgärdas med både grus och maskin inom kort.

   Med vänlig hälsning Pär Larsson, Stadsbyggnadskontoret, Teknik

   1. Tack för ett bra utfört arbete på Brågarpsvägen. Vägbanan är utjämnad, hålorna är borta, och t o m lite bredare väg. Kul att promenera där igen! Nästa önskedröm – men den ligger en bit in i framtiden- vore vägbelysning. Det finns många hundägare som inte går den vägen på kvällstid då det är kolsvart på vissa sträckor.

    1. Nu står det visserligen både Bråhögsvägen och Brågarpsvägen i denna konversation, men jag antar att det är den senare som gäller. Det är alltså ungefär 2 månader sedan denna väg åtgärdades, men det märker man inte. På många ställen känns den sämre än vad den var innan ni gjorde fixade den. Om man cyklar från Sockerbruksparken ut mot Farinvägen så är det rena novemberkåsan, groparna är ju enorma. Är ni verkligen nöjda med vad entreprenören uträttade här?
     Som bonusfråga undrar jag när den lilla bron vid Farinvägen ska åtgärdas? Ena halvan har ju varit ”avstängd” i ett par månader nu, väntar man på att andra halvan också ska bli så murken sa att ingen kan gå eller cykla över den?

     1. Ni har det gått 2 veckor sedan jag skrev inlägget och ingen som helst respons från er. Ska jag tolka det som att ni tyckte det var en irrelevant fråga?
      Synd i så fall.

     2. Hej Alexander!
      Gällande Brågarpsvägen och grusvägar i allmänhet får man räkna med att det uppstår så kallade potthål även om man underhåller dem med både maskiner och material. Då grus är ett levande material så är det ofrånkomligt att potthål uppstår framförallt vid nederbörd och temperaturväxlingar. Intervallet för underhåll av Brågarpsvägen har varit lite längre pga Sockerbruksområdet projekteras om för bostadsbyggande. Det pågår en utredning om de mindre broarnas vara eller icke vara inom BO97 området.

      Med vänlig hälsning
      Pär Larsson, Gatuingenjör, Staffanstorps kommun

 16. Vore trevligt om ni kollade de nya parkeringsplatserna på Jeppsagård som ni så tvunget skulle måla dit. Folk står där antal dagar i sträck (kanske borde förtydliga 24-timmarsregeln?) och ingen verkar vara kapabel att ställa sig inom linjerna trots de löjligt stora platserna.
  Det är svårt att komma förbi och sikten från carportarna är väldigt begränsat eftersom den sista platsen är markerad ända fram till utfarten.

 17. Jag undrar också var parkeringsvakterna är? Vad heter bolaget om dom finns kvar
  Med vänlig hälsning
  Reijo

  1. Hej Reijo
   Kommunen har avtal med Securitas när det gäller parkeringsövervakning och fordonsflytt. Efter politiskt beslut agerar våra parkeringsvakter 20 timmar per månad i hela vår kommun.

   Med vänliga hälsningar Pär Larsson, Tekniska enheten

 18. Har vi några p-vakter i kommunen?
  Södra delen av Järnvägsgatan är ofta utnyttjad av parkerade bilar trots att detta är en huvudled.

  1. Nej, det finns inga ”lapplisor” i kommunen. Under ett par veckor i mars så pågick det parkeringsövervakning, men nu har det gått månader utan någon bevakning. Och det syns.
   Men detta vill inte tjänstemännen på kommunen prata om.

  2. Hej Eva-Britt
   Kommunen har avtal med Securitas när det gäller parkeringsövervakning och fordonsflytt. Efter politiskt beslut agerar våra parkeringsvakter 20 timmar per månad i hela vår kommun.

   Med vänliga hälsningar Pär Larsson, Tekniska enheten

   1. Jag ska för sakens skull låtsas att jag tror på vad du (ven du nu är) skriver.
    Hyr kan ni vara nöjda med vad ni (vilket är vi skattebetalare) får ut av Securitas? Det står bilar/släp/husvagnar felparkerade runt om i kommunen som är omöjliga att missa om man tittar.
    Det finns bilar som stått på samma plats i månader, bl.a PH Lings väg
    Det finns Husvagnar som stått parkerade på trottoarer i månader, bl.a Marsvägen
    Det finns bilar som regelbundet parkeras på ställen där man inte får parkera, bl.a S Lundavägen.
    För mig finns det bara 2 alternativ till att det är så här.
    1. Securitas gör inte sitt jobb.
    2. Ni talar inte sanning om att det pågår 20 timmars parkeringsövervakning varje månad.
    Viket är det?

    1. Håller med…..det fungerar inte alls med p- övervakningen!
     Våra skattepengar rakt ut i sjön….

     1. Det är synd att så fort frågorna blir svåra och en aningen obekväma så slutar ni att svara. Inte förvånande, men synd.

      1. Bästa Johan!
       Fattar du inte att tjänstemännens händer och fötter är bundna! Det är inte de som tar beslut det är kommunens politiker. Det är dem du borde ta kontakt med, det är inte dessa tjänstemän. Jag tycker inte man kan säga att du är särskilt diplomatisk, jag har följt dina små debatter här på kommunens hemsida och ibland är du ovänlig. Med hopp om bättring.
       Maggan

       1. Tjänstemännens händer & fötter är inte det minsta bundna. Politikerna har fattat beslut, tjänstemännens uppgift är att se till att det följs. Deras agerande har skapat ett Moment 22, Det finns inga parkeringsvakter som snurrar i kommunen på regelbunden basis, kontaktar man polisen så får man svar att dessa inte lappar bilar eftersom det finns parkeringsvakter. Det du inte vet är att tjänstemännen som har hand om parkering har kontaktat mig via e-post för att ställa frågor som de tydligen inte ville skulle redovisas öppet. I ett av mailen erkände han (jag tänker inte skriva ut vad han heter) som skrev indirekt att det inte alls sker någon parkeringsövervakning. När jag påpekade att han försagt sig så blev han först dryg och sen slutade han svara. Därför ser jag ingen anledning till att vara diplomatiskt.
        Att du sen tycker jag är ovänlig bryr jag mig egentligen inte om men du kan inte lasta mig för alla kommentarer som ”Johan” har skrivit eftersom det är mer än en Johan som skrivit på hemsidan, även i ämnen där jag skrivit.

   2. När ni får ta del av alla dessa kommentarer om hur dåligt Securitas sköter sitt uppdrag så borde det ju snart ske en förändring,eller hur?

 19. 50-zonen för Hjärup utmed Ga Lundavägen bör förlängas ca 100 m så att det inkluderar infarten till Uppåkraskolan och fotbollsplanerna. Förslagsvis görs även en extra fil vid infarten. Som det är nu är kommer det snart att inträffa en olycka när många föräldrar ska köra in och ut för att lämna barn på skolan under morgon och em.


 • Kommentarer


  pool

 • Blanketter


  pool

  Vill du söka barnomsorg, beställa betyg eller ansöka om bygglov? Här hittar du kommunens blanketter och här kommer du att hitta våra e-tjänster. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har knappt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »