Väg och trafik

Rondellen vid Malmövägen/Västanvägen. Foto: Lisbeth Svensson

Det är Stadsbyggnadskontorets tekniska enhet som ansvarar för skötsel, förvaltning och nyanläggning av kommunens gång- och cykelvägar, gator, torg och övriga allmänna platser inom detaljplanelagt område i Staffanstorps centralort, Hjärup och Kyrkheddinge. Avdelningen hanterar även trafiksäkerhetsåtgärder inom kommunens vägnät, bidrag för enskilda vägar och kommunens gatubelysning.

Drift och underhåll sköts av en extern entreprenad och omfattar bland annat beläggningsunderhåll, barmarksunderhåll, gaturenhållning, vinterväghållning, och trafikanordningar.

Kundservice

Vill du felanmäla eller har du synpunkter på kommunens service eller tjänster, då kan du gå in på webbtjänsten här >> eller ringa 046-25 11 00

Cykla i Staffanstorp

Varsamhet i trafiken

Det går inte att reglera eller bygga bort alla trafikproblem. Det handlar i många fall om att vi måste ändra vårt trafikbeteende och följa de trafikregler som gäller för att olyckor ska kunna undvikas.

”I trafiken finns inga rättigheter! I trafiken finns bara skyldigheter trafikanter emellan. Du måste som trafikant vara varsam.”

I trafikförordningen finns vissa grundläggande varsamhetsregler. Dessa regler innebär att en trafikant ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna på platsen. Trafikanterna ska också visa särskild hänsyn mot barn, äldre och personer med funktionshinder. Varsamhetsreglerna innebär även att fordonets hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det framför varje hinder som går att förutse. Föraren av ett fordon ska alltså, oavsett vilken övre formell fartgräns som gäller, hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet då fordonet närmar sig till exempel barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen.

Lokala trafikföreskrifter

I Trafikförordningen finns alla de regler som bestämmer hur vi ska uppträda i trafiken. Dessa regler är generella – de gäller likadant i hela landet. Men det finns också lokala trafikföreskrifter för Staffanstorp.

Underhåll privata vägar

Vägföreningar, vägsamfälligheter eller andra enskilda personer ansvarar för underhållet av enskilda vägar och under vissa omständigheter kan de få statligt och/eller kommunalt bidrag för underhållet. För mer information om enskilda vägar se Transportstyrelsens webbplats.

Beläggningsarbete

Ibland grävs en gata upp av en entreprenör som till exempel lägger ner rör eller ledningar. Det är alltid den som gräver i gatan som ansvarar för att nyasfaltera. Det tar lite tid, eftersom gruset som används som underlag måste sätta sig i ett par månader innan asfaltering. Läggs asfalten för tidigt så bildas gropar och sprickor i vägbanan.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

169 kommentarer till Väg och trafik

 1. Hej!
  Gällande fyrvägskorsningen Gamla Lundavägen-Väståkravägen som varit farlig och besvärlig att ta sig över både för bilister och cyklister länge, finns det planer för att göra den säkrare?

  1. Hej Anna!

   Berörd korsning kommer byggas om till cirkulationsplats under nästa vecka. Detta är en del i 4-spårsprojektet och åtgärden är tillfällig under de åren det byggs i Hjärup. Under tiden har Trafikverket och kommunen en dialog om att göra denna permanent därefter. Eftersom Trafikverket äger Gamla Lundavägen och kommunen äger Väståkravägen och för att en cirkulationsplats tar ganska mycket mark i anspråk är det en fråga som måste diskuteras och avtalas om.

   För cyklister finns fortfarande gång- och cykeltunneln under Gamla Lundavägen. Denna korsningspunkt är den absolut säkraste för oskyddade trafikanter.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

   1. Hej!

    De flesta cyklister använder gång- och cykeltunneln under Gamla Lundavägen. Problemet i denna korsning är snarare att det i rusningstid är svårt för bilister att ta sig ut på Gamla Lundavägen så vissa bilförare ”chansar” och då riskerar cyklisterna som ska korsa Väståkravägen att bli påkörda. Vägskyltarna på södra sidan av Väståkravägen är dessutom monterade så lågt att det ofta är svårt att från bilen se om det är ledigt från höger, särskilt när man i samband med fyrspårsutbyggnaden lade till extra skyltar UNDER de ordinarie för att infomera om avstängning och omledning av trafiken. Skyltproblematiken har jag påpekat för Trafikverket för flera år sedan (vid ett tidigare tillfälle när det var avstängt och omledning av trafiken) och blivit lovad en åtgärd men ännu har det inte blivit någon ändring.

    Mvh Anna

    1. Hej igen!

     Med cirkulationsplatsen, i alla fall den permanenta vi arbetar för, kommer cykelsituationen bli säkrare med tanke på fordonstrafikens hastigheter i korsningspunkten.

     Jag meddelar fyrspårsprojektet om det eventuella skyltningsproblemet så får de kontrollera på plats och se om de kan göra något åt det.

     Med vänlig hälsning
     Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 2. Hej

  Jag har tidigare undrat om det kommer farthinder i korsningen hjärupsvägen/åttevägen och fick till svar att kommunen skulle titta på det. Idag skedde nästan en olycka med ett cyklande barn. Vad är status? Måste der hända nått först? Mvh Dan

  1. Hej Dan!

   Man har besökt platsen efter din tidigare kommentar och sett att korsningspunkten är stor och sikten är god. Vanligtvis är det sikten som brukar vara problem på lokalgator. På plats gäller högerregeln och fordon ska framföra sitt fordon med försiktighet när de när de närmar sig korsningen. Inga åtgärder ansågs då behövas.

   Farthinder beslutas om politiskt i kommunen och önskar du få till något sådant så behöver du skicka in ett medborgarförslag. Du hittar information om det på hemsidan. När du skickat in ärendet kommer det hanteras politiskt och tekniska avdelningen kommer att yttra sig på förslaget.

   Med vänlig hälsning,
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun

 3. När skall Frödingsväg färdigställas. Vi blev lovade ett lager asfalt till inom
  2 år, så gatan kom i höjd med infarterna. Problemet har aktualiserats
  genom att Postnord har synpunkter på höjden av våra postlådor.

  Mvh
  Leif


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »