Väg och trafik

Rondellen vid Malmövägen/Västanvägen. Foto: Lisbeth Svensson

Det är Stadsbyggnadskontorets tekniska enhet som ansvarar för skötsel, förvaltning och nyanläggning av kommunens gång- och cykelvägar, gator, torg och övriga allmänna platser inom detaljplanelagt område i Staffanstorps centralort, Hjärup och Kyrkheddinge. Avdelningen hanterar även trafiksäkerhetsåtgärder inom kommunens vägnät, bidrag för enskilda vägar och kommunens gatubelysning.

Drift och underhåll sköts av en extern entreprenad och omfattar bland annat beläggningsunderhåll, barmarksunderhåll, gaturenhållning, vinterväghållning, och trafikanordningar.

Kundservice

Vill du felanmäla eller har du synpunkter på kommunens service eller tjänster, då kan du gå in på webbtjänsten här >> eller ringa 046-25 11 00

Cykla i Staffanstorp

Varsamhet i trafiken

Det går inte att reglera eller bygga bort alla trafikproblem. Det handlar i många fall om att vi måste ändra vårt trafikbeteende och följa de trafikregler som gäller för att olyckor ska kunna undvikas.

”I trafiken finns inga rättigheter! I trafiken finns bara skyldigheter trafikanter emellan. Du måste som trafikant vara varsam.”

I trafikförordningen finns vissa grundläggande varsamhetsregler. Dessa regler innebär att en trafikant ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna på platsen. Trafikanterna ska också visa särskild hänsyn mot barn, äldre och personer med funktionshinder. Varsamhetsreglerna innebär även att fordonets hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det framför varje hinder som går att förutse. Föraren av ett fordon ska alltså, oavsett vilken övre formell fartgräns som gäller, hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet då fordonet närmar sig till exempel barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen.

Lokala trafikföreskrifter

I Trafikförordningen finns alla de regler som bestämmer hur vi ska uppträda i trafiken. Dessa regler är generella – de gäller likadant i hela landet. Men det finns också lokala trafikföreskrifter för Staffanstorp.

Underhåll privata vägar

Vägföreningar, vägsamfälligheter eller andra enskilda personer ansvarar för underhållet av enskilda vägar och under vissa omständigheter kan de få statligt och/eller kommunalt bidrag för underhållet. För mer information om enskilda vägar se Transportstyrelsens webbplats.

Beläggningsarbete

Ibland grävs en gata upp av en entreprenör som till exempel lägger ner rör eller ledningar. Det är alltid den som gräver i gatan som ansvarar för att nyasfaltera. Det tar lite tid, eftersom gruset som används som underlag måste sätta sig i ett par månader innan asfaltering. Läggs asfalten för tidigt så bildas gropar och sprickor i vägbanan.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

120 kommentarer till Väg och trafik

 1. På parkeringen vid agilitybanan står en form av släp där dörr saknas och en massa saker ligger i oreda inuti.

  1. Hej Ritva!

   Denna fråga har vi löst i det andra inlägget du skrev till oss.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 2. Hej!
  Gällande fyrvägskorsningen Gamla Lundavägen-Väståkravägen som varit farlig och besvärlig att ta sig över både för bilister och cyklister länge, finns det planer för att göra den säkrare?

  1. Hej Anna!

   Berörd korsning kommer byggas om till cirkulationsplats under nästa vecka. Detta är en del i 4-spårsprojektet och åtgärden är tillfällig under de åren det byggs i Hjärup. Under tiden har Trafikverket och kommunen en dialog om att göra denna permanent därefter. Eftersom Trafikverket äger Gamla Lundavägen och kommunen äger Väståkravägen och för att en cirkulationsplats tar ganska mycket mark i anspråk är det en fråga som måste diskuteras och avtalas om.

   För cyklister finns fortfarande gång- och cykeltunneln under Gamla Lundavägen. Denna korsningspunkt är den absolut säkraste för oskyddade trafikanter.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

   1. Hej!

    De flesta cyklister använder gång- och cykeltunneln under Gamla Lundavägen. Problemet i denna korsning är snarare att det i rusningstid är svårt för bilister att ta sig ut på Gamla Lundavägen så vissa bilförare ”chansar” och då riskerar cyklisterna som ska korsa Väståkravägen att bli påkörda. Vägskyltarna på södra sidan av Väståkravägen är dessutom monterade så lågt att det ofta är svårt att från bilen se om det är ledigt från höger, särskilt när man i samband med fyrspårsutbyggnaden lade till extra skyltar UNDER de ordinarie för att infomera om avstängning och omledning av trafiken. Skyltproblematiken har jag påpekat för Trafikverket för flera år sedan (vid ett tidigare tillfälle när det var avstängt och omledning av trafiken) och blivit lovad en åtgärd men ännu har det inte blivit någon ändring.

    Mvh Anna

    1. Hej igen!

     Med cirkulationsplatsen, i alla fall den permanenta vi arbetar för, kommer cykelsituationen bli säkrare med tanke på fordonstrafikens hastigheter i korsningspunkten.

     Jag meddelar fyrspårsprojektet om det eventuella skyltningsproblemet så får de kontrollera på plats och se om de kan göra något åt det.

     Med vänlig hälsning
     Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 3. Hej

  Jag har tidigare undrat om det kommer farthinder i korsningen hjärupsvägen/åttevägen och fick till svar att kommunen skulle titta på det. Idag skedde nästan en olycka med ett cyklande barn. Vad är status? Måste der hända nått först? Mvh Dan

  1. Hej Dan!

   Man har besökt platsen efter din tidigare kommentar och sett att korsningspunkten är stor och sikten är god. Vanligtvis är det sikten som brukar vara problem på lokalgator. På plats gäller högerregeln och fordon ska framföra sitt fordon med försiktighet när de när de närmar sig korsningen. Inga åtgärder ansågs då behövas.

   Farthinder beslutas om politiskt i kommunen och önskar du få till något sådant så behöver du skicka in ett medborgarförslag. Du hittar information om det på hemsidan. När du skickat in ärendet kommer det hanteras politiskt och tekniska avdelningen kommer att yttra sig på förslaget.

   Med vänlig hälsning,
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun

 4. När skall Frödingsväg färdigställas. Vi blev lovade ett lager asfalt till inom
  2 år, så gatan kom i höjd med infarterna. Problemet har aktualiserats
  genom att Postnord har synpunkter på höjden av våra postlådor.

  Mvh
  Leif

 5. När man svänger in från väg 11 till Kabbarpsvägen är det 70 skylt och precis innan skolan Hvilan Utbildning är det 50 Skylt när man kör mot Åkarp där finns även 2 st övergångsställen vid skolans område. Där finns även stor parkeringsplats.
  problemet är på vänster sida är det en gångbana, där bilarna parkerar på gångbanan så att gående måste gå ut på via körbanan för att komma in på gångbanan igen.
  Bilarna som kör förbi skolan håller för det mesta över 50 ibland känns det som dom ligger i 90
  Är det inte förbud att parkera på gångbana?
  Kan man sätta farthinder eller skylt parkering förbjuden eller finns det en annan lösning ?
  Mvh Alf.S

  1. Hej Alf!

   Kabbarbsvägen är inte kommunal och den ligger inte inom tättbebyggt område. Detta innebär rent krasst att kommunen inte får besluta om fysiska åtgärder eller om lokala bestämmelser så som parkeringsförbud eller ändrade hastigheter. Jag får be dig kontakta Trafikverket för åtgärder. Kontakta även Polisen om du anser att hastigheterna är för höga.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör, Staffanstorps kommun

 6. Märkte till min förvåning igårkväll att Banvallsvägen i Hjärup är avstängd tom 19 Nov. Det är generellt dåligt skyltat om att man måste köra runt hela Hjärup för att nå tex Tågvägen.
  Ingen förvarning någonstans, bara avspärrat helt plötsligt.
  Det finns ingen info på Trafikverket om detta. Är det kommunen som stängt av vägen eller Trafikverket?

  Banvallsvägen används ju av ca hälften av Hjärups invånare

  1. Hej Annika!
   Det är Trafikverket i arbetet med fyra spår-utbyggnaden som har stängt av vägen under en period nu. Lite information finns på deras hemsida som länkas nedan. Jag kommer prata med Trafikverket om detta så att information kommer ut i god tid. Läs mer här>>

   Med vänlig hälsning Henrik, trafikingenjör, Staffanstorps kommun

 7. Hej
  Det står ofta bilar parkerade på båda sidor av vägen på Långdansvägen vilket gör att gående tvingas ut i gatan när dom ska förbi.
  Det finns en fin gästparkering bara ett stenkast från där detta sker men den utnyttjas tyvärr inte.

  Är detta något ni kan undersöka?

  Tacksam för svar.

  1. Hej Peter!

   Vad jag kan se finns det ingen lokal trafikföreskrift som gör att man inte får parkera på Långdansvägen. Eftersom Långdansvägen inte är en genomfartgata så anses det vara lite trafik på gatan och att gå- och cykla i blandtrafik är nödvändigtvis inte trafikfarligt. Däremot kan situationen försvåras om parkeringsregler inte följs.

   Jag kommer vid tillfälle kontrollera på plats för att se om något kan göras. En första åtgärd kan vara att be parkeringsvakterna kontrollera så att parkeringsreglerna följs. En sista åtgärd är att sätta förbud mot parkering och det är i undantagsfall som man gör detta på lokal- och bostadsgator. Om trafiksäkerheten inte kan lösas på andra sätt än förbud är det dock berättigat.

   Återkom om du har några frågor eller funderingar.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör
   Staffanstorps kommun