Väg och trafik

Rondellen vid Malmövägen/Västanvägen. Foto: Lisbeth Svensson

Det är Stadsbyggnadskontorets tekniska enhet som ansvarar för skötsel, förvaltning och nyanläggning av kommunens gång- och cykelvägar, gator, torg och övriga allmänna platser inom detaljplanelagt område i Staffanstorps centralort, Hjärup och Kyrkheddinge. Avdelningen hanterar även trafiksäkerhetsåtgärder inom kommunens vägnät, bidrag för enskilda vägar och kommunens gatubelysning.

Drift och underhåll sköts av en extern entreprenad och omfattar bland annat beläggningsunderhåll, barmarksunderhåll, gaturenhållning, vinterväghållning, och trafikanordningar.

Kundservice

Vill du felanmäla eller har du synpunkter på kommunens service eller tjänster, då kan du gå in på webbtjänsten här >> eller ringa 046-25 11 00

Cykla i Staffanstorp

Varsamhet i trafiken

Det går inte att reglera eller bygga bort alla trafikproblem. Det handlar i många fall om att vi måste ändra vårt trafikbeteende och följa de trafikregler som gäller för att olyckor ska kunna undvikas.

”I trafiken finns inga rättigheter! I trafiken finns bara skyldigheter trafikanter emellan. Du måste som trafikant vara varsam.”

I trafikförordningen finns vissa grundläggande varsamhetsregler. Dessa regler innebär att en trafikant ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna på platsen. Trafikanterna ska också visa särskild hänsyn mot barn, äldre och personer med funktionshinder. Varsamhetsreglerna innebär även att fordonets hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det framför varje hinder som går att förutse. Föraren av ett fordon ska alltså, oavsett vilken övre formell fartgräns som gäller, hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet då fordonet närmar sig till exempel barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen.

Lokala trafikföreskrifter

I Trafikförordningen finns alla de regler som bestämmer hur vi ska uppträda i trafiken. Dessa regler är generella – de gäller likadant i hela landet. Men det finns också lokala trafikföreskrifter för Staffanstorp.

Underhåll privata vägar

Vägföreningar, vägsamfälligheter eller andra enskilda personer ansvarar för underhållet av enskilda vägar och under vissa omständigheter kan de få statligt och/eller kommunalt bidrag för underhållet. För mer information om enskilda vägar se Transportstyrelsens webbplats.

Beläggningsarbete

Ibland grävs en gata upp av en entreprenör som till exempel lägger ner rör eller ledningar. Det är alltid den som gräver i gatan som ansvarar för att nyasfaltera. Det tar lite tid, eftersom gruset som används som underlag måste sätta sig i ett par månader innan asfaltering. Läggs asfalten för tidigt så bildas gropar och sprickor i vägbanan.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

227 kommentarer till Väg och trafik

 1. Märkte till min förvåning igårkväll att Banvallsvägen i Hjärup är avstängd tom 19 Nov. Det är generellt dåligt skyltat om att man måste köra runt hela Hjärup för att nå tex Tågvägen.
  Ingen förvarning någonstans, bara avspärrat helt plötsligt.
  Det finns ingen info på Trafikverket om detta. Är det kommunen som stängt av vägen eller Trafikverket?

  Banvallsvägen används ju av ca hälften av Hjärups invånare

  1. Hej Annika!
   Det är Trafikverket i arbetet med fyra spår-utbyggnaden som har stängt av vägen under en period nu. Lite information finns på deras hemsida som länkas nedan. Jag kommer prata med Trafikverket om detta så att information kommer ut i god tid. Läs mer här>>

   Med vänlig hälsning Henrik, trafikingenjör, Staffanstorps kommun

 2. Hej
  Det står ofta bilar parkerade på båda sidor av vägen på Långdansvägen vilket gör att gående tvingas ut i gatan när dom ska förbi.
  Det finns en fin gästparkering bara ett stenkast från där detta sker men den utnyttjas tyvärr inte.

  Är detta något ni kan undersöka?

  Tacksam för svar.

  1. Hej Peter!

   Vad jag kan se finns det ingen lokal trafikföreskrift som gör att man inte får parkera på Långdansvägen. Eftersom Långdansvägen inte är en genomfartgata så anses det vara lite trafik på gatan och att gå- och cykla i blandtrafik är nödvändigtvis inte trafikfarligt. Däremot kan situationen försvåras om parkeringsregler inte följs.

   Jag kommer vid tillfälle kontrollera på plats för att se om något kan göras. En första åtgärd kan vara att be parkeringsvakterna kontrollera så att parkeringsreglerna följs. En sista åtgärd är att sätta förbud mot parkering och det är i undantagsfall som man gör detta på lokal- och bostadsgator. Om trafiksäkerheten inte kan lösas på andra sätt än förbud är det dock berättigat.

   Återkom om du har några frågor eller funderingar.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör
   Staffanstorps kommun

 3. Hej
  Är det tänkt med några hastighetsdämpande åtgärder på Lommavägen och Lundavägen ?

  1. Hej Kent!

   Om du syftar till Lommavägen och Gamla Lundavägen i Hjärup så tillhör dessa Trafikverket. Därför kan kommunen inte besluta om några fysiska åtgärder såsom gupp eller liknande.

   Jag ber dig därför kontakta Trafikverket i frågan.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun

 4. Tiden går
  Hålorna i vägarna består
  Hur många gånger ska det klagas
  Innan allt kan lagas
  Cyklarna och bilarna skramlar
  Nästan så man ramlar
  Ner i en gammal grop
  Hör ni våra rop?

 5. Angående:

  ”När det gäller G/C-bron vid Sliparevägen så kommer det att bytas ut en hel del skadade trädetaljer efter en besiktning som blev utförd i fredags. Detta medför att bron kommer att vara avstängd ytterligare en tid.”

  När är det planerat att det ska vara åtgärdat?

  1. Hej

   Reparationsarbetena med bron är planerade att påbörjas inom 2-3 veckor.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

 6. Nu har det gått mer än 3 veckor sedan jag skrev till er om den stora gropen vid vägarbetet på Järnvägsgatan…….lite extra fyllning lades i,nu är det ju värre än innan!Varför kan ni inte bara fixa det ordentligt?
  Och en annan sak som har varat länge; bron vid cykelvägen intill Gullåkravägen har stått avstängd i snart 1 månad……vad händer?(inte)

  1. Hej
   Pga semestertider har inte asfalteringsarbeten kunnat utföras som vanligt, men detta arbete med flera är beställda och kommer att utföras inom en väldigt snar framtid.
   När det gäller G/C-bron vid Sliparevägen så kommer det att bytas ut en hel del skadade trädetaljer efter en besiktning som blev utförd i fredags. Detta medför att bron kommer att vara avstängd ytterligare en tid.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »