Väg och trafik

Rondellen vid Malmövägen/Västanvägen. Foto: Lisbeth Svensson

Det är Stadsbyggnadskontorets tekniska enhet som ansvarar för skötsel, förvaltning och nyanläggning av kommunens gång- och cykelvägar, gator, torg och övriga allmänna platser inom detaljplanelagt område i Staffanstorps centralort, Hjärup och Kyrkheddinge. Avdelningen hanterar även trafiksäkerhetsåtgärder inom kommunens vägnät, bidrag för enskilda vägar och kommunens gatubelysning.

Drift och underhåll sköts av en extern entreprenad och omfattar bland annat beläggningsunderhåll, barmarksunderhåll, gaturenhållning, vinterväghållning, och trafikanordningar.

Kundservice

Vill du felanmäla eller har du synpunkter på kommunens service eller tjänster, då kan du gå in på webbtjänsten här >> eller ringa 046-25 11 00

Cykla i Staffanstorp

Varsamhet i trafiken

Det går inte att reglera eller bygga bort alla trafikproblem. Det handlar i många fall om att vi måste ändra vårt trafikbeteende och följa de trafikregler som gäller för att olyckor ska kunna undvikas.

”I trafiken finns inga rättigheter! I trafiken finns bara skyldigheter trafikanter emellan. Du måste som trafikant vara varsam.”

I trafikförordningen finns vissa grundläggande varsamhetsregler. Dessa regler innebär att en trafikant ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna på platsen. Trafikanterna ska också visa särskild hänsyn mot barn, äldre och personer med funktionshinder. Varsamhetsreglerna innebär även att fordonets hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det framför varje hinder som går att förutse. Föraren av ett fordon ska alltså, oavsett vilken övre formell fartgräns som gäller, hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet då fordonet närmar sig till exempel barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen.

Lokala trafikföreskrifter

I Trafikförordningen finns alla de regler som bestämmer hur vi ska uppträda i trafiken. Dessa regler är generella – de gäller likadant i hela landet. Men det finns också lokala trafikföreskrifter för Staffanstorp.

Underhåll privata vägar

Vägföreningar, vägsamfälligheter eller andra enskilda personer ansvarar för underhållet av enskilda vägar och under vissa omständigheter kan de få statligt och/eller kommunalt bidrag för underhållet. För mer information om enskilda vägar se Transportstyrelsens webbplats.

Beläggningsarbete

Ibland grävs en gata upp av en entreprenör som till exempel lägger ner rör eller ledningar. Det är alltid den som gräver i gatan som ansvarar för att nyasfaltera. Det tar lite tid, eftersom gruset som används som underlag måste sätta sig i ett par månader innan asfaltering. Läggs asfalten för tidigt så bildas gropar och sprickor i vägbanan.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

272 kommentarer till Väg och trafik

 1. Kommer buss 130 att gå när Gamla Lundavägen är avstängd?
  Jfr föregående fråga.

 2. Hej,

  Det har satts upp skyltar i Hjärup om att Gamla Lundavägen kommer att vara avstängd fr.o.m den 5/12. Vilken del av vägsträckan berörs?

  Hälsningar Jenny

  1. Hej!

   Vi har varit i kontakt med Trafikverket, som äger vägen, och hoppas på ett svar under morgondagen. Därefter återkommer vi med mer information.

   Vänlig hälsning,
   Henrik Alvén
   Trafikingenjör

 3. Hej, jag vill rapportera in trasig gatubelysning. Försökte göra det i systemet som det är tänkt men det fungerade inte eftersom platsen inte går att hitta där och det är ett tvingande fält.

  Trafikplats Staffanstorp Östra, från väg 11 (Malmö) mot Staffanstorp. Avfarten från väg 11, korsningen med väg 108. Fyra gatlyktor är trasiga och har varit så väldigt länge. Det vore väldigt bra om dessa lampor kunde bytas så de fungerar under den mörka tiden av året.

  1. Hej
   Denna väg och belysning är inte kommunens utan Trafikverkets. Ni får göra en felanmälan till dem, se https://webapp.trafikverket.se/e-tjanster/kundtjanst/?ref=road
   Hälsningar
   Kerstin Jensen, Projektledare infra

 4. När skall nyasfaltering (ej lagningar)ske på Trädgårdsmästaren i Hjärup? Jag ställde frågan för mer än två månader sedan men har ännu inte fått svar.

  1. Hej Bo

   Ny asfalt inom Trädgårdsmästaren kommer att utföras nu i höst i samband med att ny belysning kommer att anläggas.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

   1. Tack för snabbt svar Pär
    Med vänlig hälsning
    Bo

 5. Hej!
  Är det kommunen eller Vägverket som har ansvaret för cykelbanan längs Gamla Lundavägen? När man kör in från Gamla Lundavägen på Pihlängsvägen ser man ej cyklisterna som kommer fort(kraftig växtlighet skymmer sikten, finns på mark som ingen vet vem som äger). Incidenter sker dagligen,eftersom cyklisterna ej stannar,fast dom troligtvis har skyldighet(ingen verkar veta). Har tagit upp problemet med vår vägförvaltning,men det verkar inte ligga på deras bord. Kan ni kolla upp detta och sätta upp lämna företrädesskyltar till cyklisterna innan det sker en allvarlig olycka,eftersom de flesta cyklisterna kommer i 30-40km och kör rakt ut och tror bilisterna ska stanna.
  Mvh Stefan

  1. Hej Stefan
   Jag får be dig kontakta Trafikverket eftersom det är deras vägar och ansvarsområde.
   Trevlig helg
   Marie Schyllert


 • Kommentarer


  pool

 • Blanketter


  pool

  Vill du söka barnomsorg, beställa betyg eller ansöka om bygglov? Här hittar du kommunens blanketter och här kommer du att hitta våra e-tjänster. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har knappt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »