Väg och trafik

Rondellen vid Malmövägen/Västanvägen. Foto: Lisbeth Svensson

Det är Stadsbyggnadskontorets tekniska enhet som ansvarar för skötsel, förvaltning och nyanläggning av kommunens gång- och cykelvägar, gator, torg och övriga allmänna platser inom detaljplanelagt område i Staffanstorps centralort, Hjärup och Kyrkheddinge. Avdelningen hanterar även trafiksäkerhetsåtgärder inom kommunens vägnät, bidrag för enskilda vägar och kommunens gatubelysning.

Drift och underhåll sköts av en extern entreprenad och omfattar bland annat beläggningsunderhåll, barmarksunderhåll, gaturenhållning, vinterväghållning, och trafikanordningar.

Kundservice

Vill du felanmäla eller har du synpunkter på kommunens service eller tjänster, då kan du gå in på webbtjänsten här >> eller ringa 046-25 11 00

Cykla i Staffanstorp

Varsamhet i trafiken

Det går inte att reglera eller bygga bort alla trafikproblem. Det handlar i många fall om att vi måste ändra vårt trafikbeteende och följa de trafikregler som gäller för att olyckor ska kunna undvikas.

”I trafiken finns inga rättigheter! I trafiken finns bara skyldigheter trafikanter emellan. Du måste som trafikant vara varsam.”

I trafikförordningen finns vissa grundläggande varsamhetsregler. Dessa regler innebär att en trafikant ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna på platsen. Trafikanterna ska också visa särskild hänsyn mot barn, äldre och personer med funktionshinder. Varsamhetsreglerna innebär även att fordonets hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det framför varje hinder som går att förutse. Föraren av ett fordon ska alltså, oavsett vilken övre formell fartgräns som gäller, hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet då fordonet närmar sig till exempel barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen.

Lokala trafikföreskrifter

I Trafikförordningen finns alla de regler som bestämmer hur vi ska uppträda i trafiken. Dessa regler är generella – de gäller likadant i hela landet. Men det finns också lokala trafikföreskrifter för Staffanstorp.

Underhåll privata vägar

Vägföreningar, vägsamfälligheter eller andra enskilda personer ansvarar för underhållet av enskilda vägar och under vissa omständigheter kan de få statligt och/eller kommunalt bidrag för underhållet. För mer information om enskilda vägar se Transportstyrelsens webbplats.

Beläggningsarbete

Ibland grävs en gata upp av en entreprenör som till exempel lägger ner rör eller ledningar. Det är alltid den som gräver i gatan som ansvarar för att nyasfaltera. Det tar lite tid, eftersom gruset som används som underlag måste sätta sig i ett par månader innan asfaltering. Läggs asfalten för tidigt så bildas gropar och sprickor i vägbanan.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

83 kommentarer till Väg och trafik

 1. Vi, jag, har all förståelse att det är bökigt och stökigt på Genvägen med dess ombyggnad, men vi har svårigheter att passera ut och in till vårt bostadsområde, Ingvarshem, med en massa potthål och vass småsten. Det är en betydande olägenhet för oss som måste passera genom detta uppgrävda område. Med bil går det så där, men cykel är det värre. Denna vassa småsten har förorsakat ett par tre punkteringar redan, min hustru har fått två, vem ersätter dessa punkteringar? Kostnad varje gång upp till nästan 400 kr (ny slang och däck).
  Skall vi verkligen ha det så fram tills sommaren då nya Genvägen skall vara klar?
  Reparera potthålen med annat än vass småsten och låt Genvägen vara avstängd från båda hållen. Ingen genomfart från Åkershus eller Norra Lundavägen. Jag tror att även de som bor utmed Wibergs väg blir glada om de slipper all trafik från Åkershus och Trekantenområdet.
  Städa gärna bort den vassa småstenen från Ingvarshems utfart, den enda vi har som nu är uppgrävd, och på Wibergs väg. Fasa gärna av den vassa asfaltkanten som även den kan förorsaka skador.

  1. Hej
   Vägen är planerad att asfalteras i början av april. Den nya vägen kommer att öppnas efterhand och vara klar i maj, men då det är ombyggnad och flytt av befintlig väg så behöver denna stängas av i delar.
   Hälsningar
   Kerstin, Projektledare Staffanstorps kommun

 2. Gång/cykelvägen längs Malmövägen från busshållplatsen ner mot Gästis bör åtgärdas med ny asfalt och mjuka övergångar från trottoar/cykelväg till körbana. Det är svårt vid cykling och svårt för rullstolar att ta sig från trottoar till körbana.
  En tydlig avgränsning mellan körbana och trottoar bör göras, eftersom den låga kanten mot körbanan utgör en fara för cyklister och gående.

  Även cykel/gångbanan som går ner mot Klågerupsvägen/Kronoslättsvägen behöver åtgärdas, framför allt den nedre delen. Trädrötter har letat sig under asfalten så att den spruckit och gjort vägen svår att passera för cyklar och rullstolar. Träden är jättefina, så de ska inte tas bort! Endast vägen bör förbättras.

 3. Vem ansvarar för underhållet vid återvinningen vid Järnvägskrogen/Dalbyvägen? För varje dag blir det en mer och mer uppkörd leråker med inslag av vattenpölar.

  Hur det blir till vintern återstår att uppleva, om man ens kan köra/ gå in på området.

 4. Tack Henrik, jag vet. Saken är den att jag inte kan hitta ditt svar längre, så om du vill länka till svaret eller repetera det så vore jag tacksam.

 5. Vad innebär det att ni ska utföra GC-arbete vid reningsverket?

  1. Hej Lena!

   Detta arbete innebär nyanläggning av en gång- och cykelväg. Denna anläggs för att ansluta gång- och cykelvägen vid Norra Lundavägen till gång- och cykelvägen vid busshållplatsen vid Industrivägen.

   Med vänlig hälsning,

   Gustav Svensson
   Staffanstorps kommun

 6. På parkeringen vid agilitybanan står en form av släp där dörr saknas och en massa saker ligger i oreda inuti.

  1. Hej Ritva!

   Denna fråga har vi löst i det andra inlägget du skrev till oss.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

   1. Tack Henrik, jag vet. Saken är den att jag inte kan hitta ditt svar längre, så om du vill länka till svaret eller repetera det så vore jag tacksam.

 7. Hej!
  Gällande fyrvägskorsningen Gamla Lundavägen-Väståkravägen som varit farlig och besvärlig att ta sig över både för bilister och cyklister länge, finns det planer för att göra den säkrare?

  1. Hej Anna!

   Berörd korsning kommer byggas om till cirkulationsplats under nästa vecka. Detta är en del i 4-spårsprojektet och åtgärden är tillfällig under de åren det byggs i Hjärup. Under tiden har Trafikverket och kommunen en dialog om att göra denna permanent därefter. Eftersom Trafikverket äger Gamla Lundavägen och kommunen äger Väståkravägen och för att en cirkulationsplats tar ganska mycket mark i anspråk är det en fråga som måste diskuteras och avtalas om.

   För cyklister finns fortfarande gång- och cykeltunneln under Gamla Lundavägen. Denna korsningspunkt är den absolut säkraste för oskyddade trafikanter.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

   1. Hej!

    De flesta cyklister använder gång- och cykeltunneln under Gamla Lundavägen. Problemet i denna korsning är snarare att det i rusningstid är svårt för bilister att ta sig ut på Gamla Lundavägen så vissa bilförare ”chansar” och då riskerar cyklisterna som ska korsa Väståkravägen att bli påkörda. Vägskyltarna på södra sidan av Väståkravägen är dessutom monterade så lågt att det ofta är svårt att från bilen se om det är ledigt från höger, särskilt när man i samband med fyrspårsutbyggnaden lade till extra skyltar UNDER de ordinarie för att infomera om avstängning och omledning av trafiken. Skyltproblematiken har jag påpekat för Trafikverket för flera år sedan (vid ett tidigare tillfälle när det var avstängt och omledning av trafiken) och blivit lovad en åtgärd men ännu har det inte blivit någon ändring.

    Mvh Anna

    1. Hej igen!

     Med cirkulationsplatsen, i alla fall den permanenta vi arbetar för, kommer cykelsituationen bli säkrare med tanke på fordonstrafikens hastigheter i korsningspunkten.

     Jag meddelar fyrspårsprojektet om det eventuella skyltningsproblemet så får de kontrollera på plats och se om de kan göra något åt det.

     Med vänlig hälsning
     Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 8. Hej

  Jag har tidigare undrat om det kommer farthinder i korsningen hjärupsvägen/åttevägen och fick till svar att kommunen skulle titta på det. Idag skedde nästan en olycka med ett cyklande barn. Vad är status? Måste der hända nått först? Mvh Dan

  1. Hej Dan!

   Man har besökt platsen efter din tidigare kommentar och sett att korsningspunkten är stor och sikten är god. Vanligtvis är det sikten som brukar vara problem på lokalgator. På plats gäller högerregeln och fordon ska framföra sitt fordon med försiktighet när de när de närmar sig korsningen. Inga åtgärder ansågs då behövas.

   Farthinder beslutas om politiskt i kommunen och önskar du få till något sådant så behöver du skicka in ett medborgarförslag. Du hittar information om det på hemsidan. När du skickat in ärendet kommer det hanteras politiskt och tekniska avdelningen kommer att yttra sig på förslaget.

   Med vänlig hälsning,
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun

 9. När skall Frödingsväg färdigställas. Vi blev lovade ett lager asfalt till inom
  2 år, så gatan kom i höjd med infarterna. Problemet har aktualiserats
  genom att Postnord har synpunkter på höjden av våra postlådor.

  Mvh
  Leif

 10. När man svänger in från väg 11 till Kabbarpsvägen är det 70 skylt och precis innan skolan Hvilan Utbildning är det 50 Skylt när man kör mot Åkarp där finns även 2 st övergångsställen vid skolans område. Där finns även stor parkeringsplats.
  problemet är på vänster sida är det en gångbana, där bilarna parkerar på gångbanan så att gående måste gå ut på via körbanan för att komma in på gångbanan igen.
  Bilarna som kör förbi skolan håller för det mesta över 50 ibland känns det som dom ligger i 90
  Är det inte förbud att parkera på gångbana?
  Kan man sätta farthinder eller skylt parkering förbjuden eller finns det en annan lösning ?
  Mvh Alf.S

  1. Hej Alf!

   Kabbarbsvägen är inte kommunal och den ligger inte inom tättbebyggt område. Detta innebär rent krasst att kommunen inte får besluta om fysiska åtgärder eller om lokala bestämmelser så som parkeringsförbud eller ändrade hastigheter. Jag får be dig kontakta Trafikverket för åtgärder. Kontakta även Polisen om du anser att hastigheterna är för höga.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör, Staffanstorps kommun

 11. Hej,

  Jag vill bara kolla hur det går med kommunens ansökan till Länsstyrelsen om sänkt hastighet på Lomma vägen?

  Hälsningar Jenny

  1. Hej Jenny!

   Beslut på kommunens överklagan till Länsstyrelsen inkom 2016-11-02 och avslog ansökan om lägre hastighet.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun

 12. Märkte till min förvåning igårkväll att Banvallsvägen i Hjärup är avstängd tom 19 Nov. Det är generellt dåligt skyltat om att man måste köra runt hela Hjärup för att nå tex Tågvägen.
  Ingen förvarning någonstans, bara avspärrat helt plötsligt.
  Det finns ingen info på Trafikverket om detta. Är det kommunen som stängt av vägen eller Trafikverket?

  Banvallsvägen används ju av ca hälften av Hjärups invånare

  1. Hej Annika!
   Det är Trafikverket i arbetet med fyra spår-utbyggnaden som har stängt av vägen under en period nu. Lite information finns på deras hemsida som länkas nedan. Jag kommer prata med Trafikverket om detta så att information kommer ut i god tid. Läs mer här>>

   Med vänlig hälsning Henrik, trafikingenjör, Staffanstorps kommun

 13. Hej
  Det står ofta bilar parkerade på båda sidor av vägen på Långdansvägen vilket gör att gående tvingas ut i gatan när dom ska förbi.
  Det finns en fin gästparkering bara ett stenkast från där detta sker men den utnyttjas tyvärr inte.

  Är detta något ni kan undersöka?

  Tacksam för svar.

  1. Hej Peter!

   Vad jag kan se finns det ingen lokal trafikföreskrift som gör att man inte får parkera på Långdansvägen. Eftersom Långdansvägen inte är en genomfartgata så anses det vara lite trafik på gatan och att gå- och cykla i blandtrafik är nödvändigtvis inte trafikfarligt. Däremot kan situationen försvåras om parkeringsregler inte följs.

   Jag kommer vid tillfälle kontrollera på plats för att se om något kan göras. En första åtgärd kan vara att be parkeringsvakterna kontrollera så att parkeringsreglerna följs. En sista åtgärd är att sätta förbud mot parkering och det är i undantagsfall som man gör detta på lokal- och bostadsgator. Om trafiksäkerheten inte kan lösas på andra sätt än förbud är det dock berättigat.

   Återkom om du har några frågor eller funderingar.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör
   Staffanstorps kommun

 14. Hej
  Är det tänkt med några hastighetsdämpande åtgärder på Lommavägen och Lundavägen ?

  1. Hej Kent!

   Om du syftar till Lommavägen och Gamla Lundavägen i Hjärup så tillhör dessa Trafikverket. Därför kan kommunen inte besluta om några fysiska åtgärder såsom gupp eller liknande.

   Jag ber dig därför kontakta Trafikverket i frågan.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun

 15. Tiden går
  Hålorna i vägarna består
  Hur många gånger ska det klagas
  Innan allt kan lagas
  Cyklarna och bilarna skramlar
  Nästan så man ramlar
  Ner i en gammal grop
  Hör ni våra rop?

 16. Angående:

  ”När det gäller G/C-bron vid Sliparevägen så kommer det att bytas ut en hel del skadade trädetaljer efter en besiktning som blev utförd i fredags. Detta medför att bron kommer att vara avstängd ytterligare en tid.”

  När är det planerat att det ska vara åtgärdat?

  1. Hej

   Reparationsarbetena med bron är planerade att påbörjas inom 2-3 veckor.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

 17. Nu har det gått mer än 3 veckor sedan jag skrev till er om den stora gropen vid vägarbetet på Järnvägsgatan…….lite extra fyllning lades i,nu är det ju värre än innan!Varför kan ni inte bara fixa det ordentligt?
  Och en annan sak som har varat länge; bron vid cykelvägen intill Gullåkravägen har stått avstängd i snart 1 månad……vad händer?(inte)

  1. Hej
   Pga semestertider har inte asfalteringsarbeten kunnat utföras som vanligt, men detta arbete med flera är beställda och kommer att utföras inom en väldigt snar framtid.
   När det gäller G/C-bron vid Sliparevägen så kommer det att bytas ut en hel del skadade trädetaljer efter en besiktning som blev utförd i fredags. Detta medför att bron kommer att vara avstängd ytterligare en tid.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

 18. Fick häromdagen ett brev från kommunen med information om hur viktigt det är med att hålla buskar och träd på rätt nivå så att det inte äventyrar trafiksäkerheten. Jag har absolut inga problem med massutskick som det här, men en sak förstå jag inte. Ni har vid flera tillfällen av mig och andra blivit uppmärksammade om hur illa folk parkerar runt om i kommunen. De gånger man får svar (och det är långt ifrån alla gånger) så viftar ni mest bort det. Så jag undrar varför ni tycker det så mycket värre att en häck växer ut över en trottoar än att villaägare tycker det är en bra idé att parkera husvagnen uppe på samma trottoar?

  1. Hej Ulf!
   Alla medborgare har ett eget ansvar gällande skötsel av häckar och parkering av diverse fordon.
   Staffanstorps kommun har regler att följa och olika resurser avsatta till att följa dessa.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

   1. Det är inte första gången du skriver om ”eget ansvar” och du har rätt, men varför har vi parkeringsvakter om ni på kommunen inte tycker att de ska användas? Varför har ni byggt gupp på Kronoslättsvägen, med ”eget ansvar” så kommer man ju inte köra för fort, eller? Jag kan absolut själv ringa polisen, men jag tycker att polisen har viktigare saker för sig. Så här står det på den här sidan ”Vaktbolaget kommer åka runt och övervaka de gator och områden som kommunen beställer övervakning på.” Det är det sista allt faller på. Parkeringen vid kommunhuset och längs Storgatan, det verkar vara det enda ni bryr er om. Varför är det så? Skulle det skada er att skicka ut Securitas bland villagatorna någon kväll? Med tanke på hur illa folk parkerar så skulle ni dra in en hel del pengar.


 • Blanketter/e-tjänst

  pool

  Staffanstorps kommun har ingen e-tjänst, men håller för närvarande på att utveckla sina e-tjänster. Letar du efter blanketter kan du hitta dessa här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »