Väg och trafik

Rondellen vid Malmövägen/Västanvägen. Foto: Lisbeth Svensson

Det är Stadsbyggnadskontorets tekniska enhet som ansvarar för skötsel, förvaltning och nyanläggning av kommunens gång- och cykelvägar, gator, torg och övriga allmänna platser inom detaljplanelagt område i Staffanstorps centralort, Hjärup och Kyrkheddinge. Avdelningen hanterar även trafiksäkerhetsåtgärder inom kommunens vägnät, bidrag för enskilda vägar och kommunens gatubelysning.

Drift och underhåll sköts av en extern entreprenad och omfattar bland annat beläggningsunderhåll, barmarksunderhåll, gaturenhållning, vinterväghållning, och trafikanordningar.

Kundservice

Vill du felanmäla eller har du synpunkter på kommunens service eller tjänster, då kan du gå in på webbtjänsten här >> eller ringa 046-25 11 00

Cykla i Staffanstorp

Varsamhet i trafiken

Det går inte att reglera eller bygga bort alla trafikproblem. Det handlar i många fall om att vi måste ändra vårt trafikbeteende och följa de trafikregler som gäller för att olyckor ska kunna undvikas.

”I trafiken finns inga rättigheter! I trafiken finns bara skyldigheter trafikanter emellan. Du måste som trafikant vara varsam.”

I trafikförordningen finns vissa grundläggande varsamhetsregler. Dessa regler innebär att en trafikant ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna på platsen. Trafikanterna ska också visa särskild hänsyn mot barn, äldre och personer med funktionshinder. Varsamhetsreglerna innebär även att fordonets hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det framför varje hinder som går att förutse. Föraren av ett fordon ska alltså, oavsett vilken övre formell fartgräns som gäller, hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet då fordonet närmar sig till exempel barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen.

Lokala trafikföreskrifter

I Trafikförordningen finns alla de regler som bestämmer hur vi ska uppträda i trafiken. Dessa regler är generella – de gäller likadant i hela landet. Men det finns också lokala trafikföreskrifter för Staffanstorp.

Underhåll privata vägar

Vägföreningar, vägsamfälligheter eller andra enskilda personer ansvarar för underhållet av enskilda vägar och under vissa omständigheter kan de få statligt och/eller kommunalt bidrag för underhållet. För mer information om enskilda vägar se Transportstyrelsens webbplats.

Beläggningsarbete

Ibland grävs en gata upp av en entreprenör som till exempel lägger ner rör eller ledningar. Det är alltid den som gräver i gatan som ansvarar för att nyasfaltera. Det tar lite tid, eftersom gruset som används som underlag måste sätta sig i ett par månader innan asfaltering. Läggs asfalten för tidigt så bildas gropar och sprickor i vägbanan.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

227 kommentarer till Väg och trafik

 1. Fick häromdagen ett brev från kommunen med information om hur viktigt det är med att hålla buskar och träd på rätt nivå så att det inte äventyrar trafiksäkerheten. Jag har absolut inga problem med massutskick som det här, men en sak förstå jag inte. Ni har vid flera tillfällen av mig och andra blivit uppmärksammade om hur illa folk parkerar runt om i kommunen. De gånger man får svar (och det är långt ifrån alla gånger) så viftar ni mest bort det. Så jag undrar varför ni tycker det så mycket värre att en häck växer ut över en trottoar än att villaägare tycker det är en bra idé att parkera husvagnen uppe på samma trottoar?

  1. Hej Ulf!
   Alla medborgare har ett eget ansvar gällande skötsel av häckar och parkering av diverse fordon.
   Staffanstorps kommun har regler att följa och olika resurser avsatta till att följa dessa.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

   1. Det är inte första gången du skriver om ”eget ansvar” och du har rätt, men varför har vi parkeringsvakter om ni på kommunen inte tycker att de ska användas? Varför har ni byggt gupp på Kronoslättsvägen, med ”eget ansvar” så kommer man ju inte köra för fort, eller? Jag kan absolut själv ringa polisen, men jag tycker att polisen har viktigare saker för sig. Så här står det på den här sidan ”Vaktbolaget kommer åka runt och övervaka de gator och områden som kommunen beställer övervakning på.” Det är det sista allt faller på. Parkeringen vid kommunhuset och längs Storgatan, det verkar vara det enda ni bryr er om. Varför är det så? Skulle det skada er att skicka ut Securitas bland villagatorna någon kväll? Med tanke på hur illa folk parkerar så skulle ni dra in en hel del pengar.

 2. Hej!
  Det har undrats och klagats på städningen av den grus/småsten som spreds ut i vintras, när skall den sopas upp? På gångfartsområdet Ingvarshem ligger det drivor av småsten kvar. Där den ligger gör den ingen nytta nästkommande vinter. När skall den sopas upp? För några år sedan städades gatorna två gånger om året, men under de senaste åren mera sällan eller inte alls. Är det aktuellt att städa i år?
  /Robert

  1. Hej Robert,

   Det åligger våra driftentreprenörer att sopa ytorna efter vinterväghållning. Vi driver frågan just nu mot våra driftentreprenörer. De kommer göra en kompletterande sopning på olika platser runtom i kommunen. Denna adressen är anmäld sedan tidigare så detta är en av de ytor som kommer få kompletterande sopning.

   Med Vänlig Hälsning,
   Linnea
   Parkingenjör

 3. Hej,
  Vi fick utskick om att gatorna på Vikhem II skulle färdigställas, med start i maj. Ser inte ut som det skulle hända något innan maj månads utgång. Har det blivit försenat? När kommer gatorna att beläggas med asfalt?
  /Karina

  1. Hej
   NCC har fått skjuta fram sina arbeten något och de kommer att påbörja färdigställandet av gatorna i juni.
   Information kommer att gå ut från NCC till berörda

   Hälsningar
   Kerstin Jensen, projektledare

 4. Hej!
  Ser att flera tidigare kommenterat om sopning av grus på bla cykelvägar men då min cykelväg senast idag ännu inte är sopad så skriver jag ändå. Sopning behövs av cykelvägen som börjar från Gullåkra, Reningsverket, och går ut emot Lund. Särskilt på den lilla viadukten vid mossen som omgärdas av staket. Där känns det farligt just nu pga gruset. Där har även varit arbeten längs denna cykelväg där de lagt ner kabel längs vägen = mer grus är vanligt där.
  Tacksam om ni åtgärdar snarast möjligt, innan en olycka sker. Vissa av oss pendlare håller bra fart på hojen och vill gärna kunna fortsätta med det.
  Tack.

  1. Hej Håkan,

   Som det framgått av tidigare inlägg så är det en del sträckor som tyvärr har missats att sopas i år. Sträckan du nämner är en utav de sträckor som vi haft anmärkningar på och som våra driftentreprenörer kommer att åtgärda omgående. De arbetar just nu med att få dit en sopmaskin i nästa vecka.

   Med Vänlig Hälsning,
   Linnea
   Parkingenjör

   1. Det lät ju så bra att det skulle sopas bort grus från trottoarer och cykelvägar……men har ni någon uppföljning på det beställda arbetet?
    Det finns många gator som fortfarande inte har blivit sopade,och inte minst cykelvägen in till Lund,ser bedrövlig ut!

 5. Är det inte hög tid att sopa bort all småsten och grus från trottoarer och cykelvägar nu?
  Hur länge dröjer det innan gång och cykelvägen längs med Järnvägsgatan blir lagad? Det är väl snart 1 år sedan ni grävde för bredbandet?

  1. Hej Eva,

   Våra driftentreprenörer påbörjade sopningen för några veckor sedan, arbetet är färdigt inom det närmsta.

   Det är Staffanstorps fiber som är beställare av arbetet utmed Järnvägsgatan. Entreprenörerna som utför arbetet åt dem är igång med asfaltsåterställningen i närliggande områden så då kommer troligtvis denna sträcka också återställas inom det närmsta.

   Med Vänlig Hälsning,
   Linnea
   Parkingenjör

   1. Nu har det gått ytterligare 1 vecka,och fortfarande har det inte sopats upp längs med till exempel Järnvägsgatan,Sockerbruksvägen,Sliparevägen och ända in till Lund på cykelvägen….drivor av småsten som ni inte kan ha missat!

    1. Hej Eva,

     Jag skickar frågan vidare till våra driftentreprenörer så att det blir åtgärdat.

     Med Vänlig Hälsning,
     Linnea
     Parkingenjör

     1. Nu har det gått ytterligare 1 vecka…….hur svårt kan det vara att sopa upp grusen på trottoarer och cykelvägar???Kommer drt att hända innan midsommar?
      Skamligt att se hur illa det ser ut i utemiljön här i Staffanstorp,gräsmattor som blir klippta allt mer sällan,rabatterna är vildvuxna,och som sagt fullt med gammal grus och sten på trottoarer och cykelvägar,skärpning tack!

 6. Skulle gärna vilja att de stora hålen i gatorna på Vikhehmsområdet tillfälligt lagas även om det är bygg gator och inte är färdigställda.
  Från Kronoslättsvägen in på Vikhemsvägenoch Tappersborgsvägen finns ett antal stora skador i vägen, inte trevligt att köra sin bil där och nu när det var snö upptäckte man inte dessa även om man kör försiktigt kan skador på bilen uppstå.

 7. Hej.
  Det vore trevligt om Kronoslättsvägen med trottoar blev rengjord efter all jord och grus som schaktbilarna kört från Vikhemsområdet.
  Nu har man fullt upp med att tvätta bilar efter denna nersmutsning.
  Jag har endast en gång sett en sopbil som städat vägen sen
  schaktbilarna kört här efter sommaren.
  Tacksam för avstädning av vägen nu inför julen.
  MVH
  Arne N.

 8. Tekniska enheten ! Det låter strålande att det blir förnyande i gatumiljön på Blomstergården i Hjärup, tillika övriga aktuella gator i Vårt närområde. I samband med dessa arbeten är det av största vikt att det görs en kontroll av funktionen på avstängningsventiler för inkommande vatten till resp. fastighet ! Det finns säkert ett stort behov av byte av Ej fungerande ventiler innan ” färdigställande av beläggningsarbeten” . Ett sunt förslag från boende på Blomstergården i Hjärup . MV Jul och Nyårshälsningar. Anders Gärskog

  1. Hej Anders

   Tack för din synpunkt
   Tekniska enheten genomförde en funktionskontroll av vattenserviser till era fastigheter för ca: 4 år sedan inför bytet av vattenmätare i området. Någon ny undersökning av vattenserviser är inte planerad inför asfalteringen

   MVH
   Stefan Lundström Tekniska enheten

   1. Hej Stefan! Förtydligande till Er kommentar. Enär det ej finns några skäl att stänga ventilen i gatumark när man byter vattenmätaren inne i huset. Det åligger fastighetsägaren att det finns fungerande avstängningsventiler för och efter vattenmätaren i fråga. Med andra ord , man stänger inte ventil i gatan för att byta vattenmätaren inne i fastigheten! Hurvida det har gjorts någon kontroll av funktion i det intervall som Ni anger betvivlar jag , enär jag skulle byta mina ventiler i fastigheten ( Blomstergården 22 ) inom den tidsram som anges, men vid detta tillfälle fick man gräva upp och byta ventilen gatan på grund av ej tillfredsställande avstängingsfuktion! Hävdar och vidhåller om ett behov och kontroll av avstängingsventiler i gatumark är nödvändigt. Hur lång är livslängden på de ventiler i gatan? Kan det vara över 40 år? MVH. Anders Gärskog

    1. Hej Anders

     I vårt driftentreprenadavtal med PEAB ingår att alla ventiler i Staffanstorp skall kontrolleras under en 5 års period. Vid kontollen i ert område fick vi byta ett antal ventiler som ej fungerade. även om man utfört en kontroll ett år kan ventilen sluta fungera nästa år. Hur lång livslängden på ventilerna är går inte att svara på.

     MVH
     Stefan Lundström Tekniska enheten

 9. Gång- och cykeltrafik över järnvägen resp.Hjärup – Lomma.

  Har försökt få info från trafikverket om hur det kommer att se ut under den långa byggtiden. Tyvärr säger de bara att de har en ambition att lösa gång- och cykeltrafiken.
  Jag undrar om kommunen kan meddela hur det kommer att lösas.
  Jag hoppas att kommunen ställer verkliga krav på Trafikverket.

  Mvh

  Lennart

  1. Hej Lennart!
   Tack för din synpunkt.
   Det ligger absolut i kommunens intresse att gång- och cykeltrafiken fungerar både under och efter byggtiden. Det är en fråga för Trafikverket men jag ska se om jag på nästa möte med dem kan få fram lite ytterligare information som vi kan gå ut med.

   Trevligt helg, Henrik Alvén, trafikingenjör, Staffanstorps kommun

 10. Hej,
  Cykelpendlare Lund-Malmö dagligen. Även om Staffanstorp inte är den värsta syndaren av de 4 kommuner som jag passerar, så finns det en del enkla saker som skulle kunna bli bättre. Framförallt när det gäller ytbeläggningen. Det finns en hel del obehagliga hål som är svåra att upptäcka under den mörka årstiden. Undrar om man skulle kunna laga dessa utan att behöva göra om hela asfaltera genom?
  Mvh
  Stefan

  1. Hej Stefan!

   Tack för din kommentar. Jag kommer diskutera detta med berörd kollega och se om vi kan se över det kommunala cykelnätet. Generellt när det kommer till cykelvägar som går över kommungränsen eller binder ihop våra kommundelar så tillhör de Trafikverket och faller därmed under deras ansvar.

   Är det på någon speciell plats du har sett dessa hål?

   Med vänlig hälsning
   Henrik Alvén, trafikingenjör

 11. Trottoaren längs med Indusrtivägen,främst den delen som gränsar till parken behöver rensat från löv….Det är väldigt smalt att gå/ cykla här när det ligger tjockt lager av löv nästan 1,5 meter ut.Dessutom är det en 60- väg,så bilarna kör både fort och nära eftersom man som fotgängare/cyklist tvingas hålla sej på ytterkanten.Tack för snabb åtgärd!

  1. Hej Eva,

   Vad bra att du informerar oss om detta! Jag har bett våra driftentreprenörer åka ut och åtgärda omgående.

   Med vänlig Hälsning,
   Linnea Saarela
   Parkingenjör i Staffanstorps kommun

   1. Det har fortfarande inte hänt något med alla löven på trottoaren på Industrivägen….

 12. Kommer buss 130 att gå när Gamla Lundavägen är avstängd?
  Jfr föregående fråga.

  1. Hej Lennart!
   Det är Burlövs kommun som ska göra ett VA-arbete, och stänger därför av delar av vägen. Mer information om arbetet och busstrafiken finns på deras webbplats>>
   Trevlig helg Marie Schyllert, Staffanstorps kommun

 13. Hej,

  Det har satts upp skyltar i Hjärup om att Gamla Lundavägen kommer att vara avstängd fr.o.m den 5/12. Vilken del av vägsträckan berörs?

  Hälsningar Jenny

  1. Hej Jenny!

   Vi har varit i kontakt med Trafikverket, som äger vägen, och hoppas på ett svar under morgondagen. Därefter återkommer vi med mer information.

   Vänlig hälsning, Henrik Alvén, trafikingenjör Staffanstorps kommun

   1. Hej! Har också varit i kontakt med Trafikverket om samma sak och efter lite undersökning kom dom fram till samma sak.

    En reflektion för framtiden.

    Borde inte en annan kommun som sätter upp skyltar på annan kommun även informera i detta fallet er på Stadsbyggnadskontorets tekniska enhet och såklart trafikverket som äger vägen? Hade detta varit ett krav hade man inte behövt lägga tid på liknande problem? Det saknas en tydlig process vad det verkar?

    Att sedan skyltningen vid Lunds södra var undermålig gör ju inte saken bättre.

  2. Hej Jenny!
   Det är Burlövs kommun som ska göra ett VA-arbete, och stänger därför av delar av vägen. Mer information om arbetet och busstrafiken finns på deras webbsida.
   Trevlig helg Marie Schyllert, Staffanstorps kommun

   1. Hej igen Marie,

    Håller ni inte med om att om Burlöv i detta fallet sätter upp skyltar i Staffanstorps kommun som skapar förvirring, att dom i det läget även ska meddela er i förväg om vad som kommer hända?

    Nu har det varit många frågetecken kring detta innan ni och enskilda i kontakt med Trafikverket lyckats reda ut detta.

 14. Hej, jag vill rapportera in trasig gatubelysning. Försökte göra det i systemet som det är tänkt men det fungerade inte eftersom platsen inte går att hitta där och det är ett tvingande fält.

  Trafikplats Staffanstorp Östra, från väg 11 (Malmö) mot Staffanstorp. Avfarten från väg 11, korsningen med väg 108. Fyra gatlyktor är trasiga och har varit så väldigt länge. Det vore väldigt bra om dessa lampor kunde bytas så de fungerar under den mörka tiden av året.

  1. Hej
   Denna väg och belysning är inte kommunens utan Trafikverkets. Ni får göra en felanmälan till dem, se https://webapp.trafikverket.se/e-tjanster/kundtjanst/?ref=road
   Hälsningar
   Kerstin Jensen, Projektledare infra

 15. När skall nyasfaltering (ej lagningar)ske på Trädgårdsmästaren i Hjärup? Jag ställde frågan för mer än två månader sedan men har ännu inte fått svar.

  1. Hej Bo

   Ny asfalt inom Trädgårdsmästaren kommer att utföras nu i höst i samband med att ny belysning kommer att anläggas.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

   1. Tack för snabbt svar Pär
    Med vänlig hälsning
    Bo

 16. Hej!
  Är det kommunen eller Vägverket som har ansvaret för cykelbanan längs Gamla Lundavägen? När man kör in från Gamla Lundavägen på Pihlängsvägen ser man ej cyklisterna som kommer fort(kraftig växtlighet skymmer sikten, finns på mark som ingen vet vem som äger). Incidenter sker dagligen,eftersom cyklisterna ej stannar,fast dom troligtvis har skyldighet(ingen verkar veta). Har tagit upp problemet med vår vägförvaltning,men det verkar inte ligga på deras bord. Kan ni kolla upp detta och sätta upp lämna företrädesskyltar till cyklisterna innan det sker en allvarlig olycka,eftersom de flesta cyklisterna kommer i 30-40km och kör rakt ut och tror bilisterna ska stanna.
  Mvh Stefan

  1. Hej Stefan
   Jag får be dig kontakta Trafikverket eftersom det är deras vägar och ansvarsområde.
   Trevlig helg
   Marie Schyllert

 17. Hej,
  Bygget av lagerlokalen vid den västra rondellen på väg 11 verkar vara klart, jag undrar om cykelbanan kommer att återställas? Just nu är det två rännor med skarpa asfaltskanter och och stora stenar som skär av cykelbanan där infarten till fastigheten har byggts.
  Mvh Viveka

  1. Hej Viveka
   Tack för din synpunkt!
   Vi är medvetna om det och en lagning av cykelbanan är planerad att ske inom kort.

   Vänliga Hälsningar
   Anna Isgren, Stadsbyggnadskontoret

 18. Hej,
  Har ni börjat med omvänd belysning i Hjärup? Gatubelysningen är tänd på dagen och släckt på natten.

 19. Växtligheten längs Järnvägsgatan, från restaurangen och hela vägen fram till kyrkan, hänger ut i körbanan på ett sådant sätt så att om två bilar möts, så får den norrgående, på delar av sträckan, grenarna i sidan. Efter kyrkan är det väl ansat, men den här sträckan verkar bortglömd. Högre fordon kan knappast passera med möte utan att skrapa i vegetationen.

  1. Hej Sievert,

   Tack för att du uppmärksammar oss på detta.

   Stora delar av ytan mellan Järnvägsgatan och järnvägsspåret ligger under Trafikverkets ansvar att underhålla. Jag åker ut och undersöker om det är någon av kommunens ytor som behöver åtgärdas.

   Med Vänlig Hälsning,
   Linnea Saarela,
   Parkingenjör i Staffanstorps kommun

 20. Hej!
  Varför har konerna tagits bort på Ryttarevägen?
  Trafiksituationen har blivit mycket lugnare med dessa.
  Nu blir det” fri” hastighet igen för stressade föräldrar.

  1. Har inte erhållit något svar på min fråga.

   1. Hej Lars!
    Det är semestertider och därför finns det ingen just nu som kan svara på din fråga.
    Pär Larsson, par.larsson@staffanstorp.se som är gatuingenjör är tillbaka den 19/8 kanske kan han svara på din fråga. Trafikingenjörstjänsten har varit vakant men nu är där anställt en person, vet dock inte när hen startar. Du kan alltid lägga in din fråga i vårt ärendehanteringssystem>>
    Lycka till Lisbeth, Staffanstorps kommun