Parkering

Parkering. Foto: Lisbeth Svensson

Parkeringsskiva och parkeringskarta

P-skiva gäller vid tidsbegränsad parkering och kan hämtas gratis i Medborgarkontoret i Rådhuset, på våra bibliotek i Staffanstorp och Hjärup, på Bråhögsbadet samt hos Polisen.

Parkeringskarta för Staffanstorps centrum visar var det finns parkeringar och hur länge det är tillåtet att parkera.

Zon för tunga fordon

Tunga fordon får inte parkera mer än två timmar inom zonerna i Staffanstorps tätort och Hjärup.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd är ett bevis om tillstånd att parkera med undantag från de parkeringsbestämmelser som meddelats i de lokala trafikföreskrifterna, de handläggs av medborgarkontoret i rådhuset, 046-25 11 10.

Parkeringsvakter

Staffanstorps kommun inför från och med 1 mars 2016 parkeringsövervakning för att tillse att gällande parkeringsregler efterlevs. Kommunen anlitar ett privat vaktbolag för att hantera parkeringsövervakningen, 20 timmar per månad. Parkeringsvakternas uppdrag är att arbeta utifrån de lokala trafikföreskrifter som finns, samt utifrån Trafikförordningen för att uppnå god trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. Vaktbolaget kommer åka runt och övervaka de gator och områden som kommunen beställer övervakning på.

Felparkering

I taxa för felparkeringsavgifter i Staffanstorps kommun står angivet vilken avgift som tas ut för olika typer av överträdelser. En utskriven parkeringsanmärkning går direkt till Transportstyrelsen, alltså inte till kommunen. Om du vill bestrida en parkeringsanmärkning ska du vända dig till polisen.

Här hittar du den blankett du behöver på polisens webbplats om du vill bestrida en parkeringsanmärkning.

Parkeringsnorm för kvartersmark

Parkeringsnorm för Staffanstorps kommun anger parkeringstal som används som vägledning för att bedöma lämpligt utrymme för parkering i plan- och bygglovsärenden. Parkeringsnormen behandlar både cykelparkering och bilparkering och visar på det lägsta antalet cykel- och bilplatser som ska tillgängliggöras. Parkeringsnormen innehåller parkeringstal för både bostäder och verksamheter och avser endast kvartersmark.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

164 kommentarer till Parkering

 1. Hej,

  Vi bor på Januarivägen i Hjärup och har stora problem med att bilar blockerar vår utfart vid evenemang vid Uppåkraskolan på helgerna. Vi upplever även samma problem av besökare till den nybyggda förskolan intill. Vi har meddelat förskolan detta utan direkta åtgärder trots att de lovat ta upp detta med föräldrarna. Vi upplever detta som mycket störande och undrar om ni vet om där kommer sättas upp några skyltar längs med denna väg som hindrar människor från att blockera uppfarterna till husen? Typ förbud mot parkering. Något annat vore konstigt. För just nu hindrar människor oss från att backa ut våra bilar.

  Mvh
  Marcus

  1. Hej Marcus!

   Problemet du nämner med blockerade infarter är redan reglerat i Trafikförordningen och därmed är det inte ett förbud man skyltar upp. Det första steget är att vi skickar ner parkeringsvakterna för kontroll på plats. Är det så att det är problem så kommer de sätta parkeringsanmärkningar på fordonen.

   Jag mailar dessutom utbildningssamordnaren för att gå ut med info till skolan med förhoppning att de hänvisar sina besökare att parkera trafiksäkert.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 2. Hej.
  Jag bor på Bjuggs väg här i Staffanstorp. Här råder ett parkeringsförbud M-F mellan 07-17. Jag har inte direkt tänkt på det men vi behövde hantverkare idag, de kan inte rimligen parkera på parkeringsplatsen vid Nordstrands väg och gå fram och tillbaka för att hämta bl.a verktyg. Jag minns inte när parkeringsförbudet infördes här eller varför. Jag tycker att det är en olägenhet och undrar om det kan finnas någon lösning?

  Med vänlig hälsning
  Göran

  1. Hej Göran!

   Jag vet tyvärr inte heller när förbudet du nämner infördes men troligen hade dåvarande trafikplanerare ett motiv till förbudet.

   Det finns möjlighet att få tillstånd att göra avsteg från förbudet, exempelvis om man ska flytta eller man har hantverkare som har behov av att parkera där. Det är bara att återkomma till mig så löser vi detta. Det går också bra att låta hantverkaren återkomma till mig så fixar vi en dispens under perioden.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.