Parkering

Parkering. Foto: Lisbeth Svensson

Parkeringsskiva och parkeringskarta

P-skiva gäller vid tidsbegränsad parkering och kan hämtas gratis i Medborgarkontoret i Rådhuset, på våra bibliotek i Staffanstorp och Hjärup, på Bråhögsbadet samt hos Polisen.

Parkeringskarta för Staffanstorps centrum visar var det finns parkeringar och hur länge det är tillåtet att parkera.

Zon för tunga fordon

Tunga fordon får inte parkera mer än två timmar inom zonerna i Staffanstorps tätort och Hjärup.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd är ett bevis om tillstånd att parkera med undantag från de parkeringsbestämmelser som meddelats i de lokala trafikföreskrifterna, de handläggs av medborgarkontoret i rådhuset, 046-25 11 10.

Parkeringsvakter

Staffanstorps kommun inför från och med 1 mars 2016 parkeringsövervakning för att tillse att gällande parkeringsregler efterlevs. Kommunen anlitar ett privat vaktbolag för att hantera parkeringsövervakningen, 20 timmar per månad. Parkeringsvakternas uppdrag är att arbeta utifrån de lokala trafikföreskrifter som finns, samt utifrån Trafikförordningen för att uppnå god trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. Vaktbolaget kommer åka runt och övervaka de gator och områden som kommunen beställer övervakning på.

Felparkering

I taxa för felparkeringsavgifter i Staffanstorps kommun står angivet vilken avgift som tas ut för olika typer av överträdelser. En utskriven parkeringsanmärkning går direkt till Transportstyrelsen, alltså inte till kommunen. Om du vill bestrida en parkeringsanmärkning ska du vända dig till polisen.

Här hittar du den blankett du behöver på polisens webbplats om du vill bestrida en parkeringsanmärkning.

Parkeringsnorm för kvartersmark

Parkeringsnorm för Staffanstorps kommun anger parkeringstal som används som vägledning för att bedöma lämpligt utrymme för parkering i plan- och bygglovsärenden. Parkeringsnormen behandlar både cykelparkering och bilparkering och visar på det lägsta antalet cykel- och bilplatser som ska tillgängliggöras. Parkeringsnormen innehåller parkeringstal för både bostäder och verksamheter och avser endast kvartersmark.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

196 kommentarer till Parkering

 1. Tillägg till min kommentar om parkering på Blomstergården, eller korrigering. Inte Home Maid bilar utan Home Again Sverige HB, två bilar dagligen. LGC Isolering AB alltid två bilar. Dessa bilar borde stå dr de bor, inte på Blomstergården.

 2. Hej! Boende på Blomstergården i Hjärup. Vi har vid infarten en parkeringsplats (cirka10 platser) som brukade vara besöksparkeringen till oss som bor i Området när Vi har gäster. Då man inte kan parkera på våra gator framför våra hus. De senaste året är denna alltid full av diverse hantverksbilar. Dvs inga platser till några gäster. Ser att folk ställer dessa bilar där och går över på andra områden där de bor. Nu när det varit student och allt så har det varit kris! Kan Ni sätta upp en skylt alt. Ge dem böter så vi får tillbaka gäst / besöksparkeringen! Övervägde att sätta skylt själv. Städfirma Home Maid står alltid med två till tre bilar…Tacksam för hjälp! Elisabetj

  1. Hej Elisabeth!

   Har helt missat din kommentar här då det även kom som en felanmälan. Jag besvarade dig där för några dagar sedan. Parkeringen är till för allmänheten och inte avsedd för en viss grupp bilister. Kommunen kan inte förbjuda exempelvis hantverksbilar på allmän platsmark. Ingen skyltning eller likande från privatpersoner får sättas på allmän platsmark.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 3. På vår allmänna parkering i Kyrkheddinge ”tätort” står ofta övergivna bilar, nu är det dags igen. Vem har tillsynsansvaret? Mvh Thomas

  1. Hej Thomas!

   Kommunen har tillsyn på allmänna parkeringar. I detta fall skickar jag vidare ärendet till vår parkeringsvakt för kontroller tills dess att problematiken är borta.

   Tack för din synpunkt!
   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 4. Parkeringsförbudsskyltarna på skråvägen????? Vad hände? Detta är inte vad du lovade Henrik.
  Gör om o gör rätt snarast.
  Det var inte där dom skulle placeras. En skulle sitta i början vi Järnvägsgatan o en i slutet vid dagis på motsvarande sida, inte mitt på vägen.

  1. Hej Patrik!

   Det stämmer, det blev lite fel i kommunikationen där i och med personalbyte. Pratade med Peab i morse och skylten flyttas till rätt plats under dagen.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 5. Hej,
  När vi nu har fått så fina markeringar och skyltar gällande parkeringar i kommunen, varför får då bilarna stå parkerade både i vändplatser o mot trafikriktningen i 5-6 timmar och inte sällan hela natten? Detta gäller Knutsborg!
  Med vänlig hälsning,.Bertil

  1. Hej Bertil!

   Hur mycket vi än skyltar upp eller reglerar så finns det folk som inte respekterar bestämmelserna. Jag meddelar parkeringsövervakarna att kontrollera på plats vid tillfälle.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »