Parkering

Parkering. Foto: Lisbeth Svensson

Parkeringsskiva och parkeringskarta

P-skiva gäller vid tidsbegränsad parkering och kan hämtas gratis i Medborgarkontoret i Rådhuset, på våra bibliotek i Staffanstorp och Hjärup, på Bråhögsbadet samt hos Polisen.

Parkeringskarta för Staffanstorps centrum visar var det finns parkeringar och hur länge det är tillåtet att parkera.

Zon för tunga fordon

Tunga fordon får inte parkera mer än två timmar inom zonerna i Staffanstorps tätort och Hjärup.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd är ett bevis om tillstånd att parkera med undantag från de parkeringsbestämmelser som meddelats i de lokala trafikföreskrifterna, de handläggs av medborgarkontoret i rådhuset, 046-25 11 10.

Parkeringsvakter

Staffanstorps kommun inför från och med 1 mars 2016 parkeringsövervakning för att tillse att gällande parkeringsregler efterlevs. Kommunen anlitar ett privat vaktbolag för att hantera parkeringsövervakningen, 20 timmar per månad. Parkeringsvakternas uppdrag är att arbeta utifrån de lokala trafikföreskrifter som finns, samt utifrån Trafikförordningen för att uppnå god trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. Vaktbolaget kommer åka runt och övervaka de gator och områden som kommunen beställer övervakning på.

Felparkering

I taxa för felparkeringsavgifter i Staffanstorps kommun står angivet vilken avgift som tas ut för olika typer av överträdelser. En utskriven parkeringsanmärkning går direkt till Transportstyrelsen, alltså inte till kommunen. Om du vill bestrida en parkeringsanmärkning ska du vända dig till polisen.

Här hittar du den blankett du behöver på polisens webbplats om du vill bestrida en parkeringsanmärkning.

Parkeringsnorm för kvartersmark

Parkeringsnorm för Staffanstorps kommun anger parkeringstal som används som vägledning för att bedöma lämpligt utrymme för parkering i plan- och bygglovsärenden. Parkeringsnormen behandlar både cykelparkering och bilparkering och visar på det lägsta antalet cykel- och bilplatser som ska tillgängliggöras. Parkeringsnormen innehåller parkeringstal för både bostäder och verksamheter och avser endast kvartersmark.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

185 kommentarer till Parkering

 1. Hej,
  Räknas området i slutet av varje väg i området Trädgården för vändzoner? Är det tillåtet att parkera i slutet av tex Kaplifolievägen? Har problem med att vissa fastigheter använder dessa områden som parkering till fastigheten på gatan och därmed försvårar för oss andra att kunna vända.
  Hälsn
  Anni

  1. Hej Anni!

   Om skyltning om vändplats finns så är det en ändamålsplats för vändning och ingen parkering är tillåten. Om skyltar saknas är det tillåtet att parkera där. Jag ber parkeringsvakten kontrollera på plats för att se över situationen.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

   1. Hej,
    Tack för ditt svar! Frågan gällde flera av tvärgatorna till Grenvägen: Rosenvägen, Snöbärsvägen, Kaprifolievägen. Det finns ingen skyltning om vändzon men om det står så många bilar så att det försvårar möjligheten vända, är det fortfarande ok? Dvs inte bara precis utanför egna fastigheten utan flera bilar bredvid varandra.
    Mvh
    Anni

    1. Hej igen!

     Det blir en tolkningsfråga på plats som jag anser att parkeringsvakten får göra. Det finns punkter i trafikförordningen man kan sätta parkeringsanmärkning för även om det inte är skyltat som vändplats. Jag ber vakten kontrollera på plats och göra en bedömning.

     Med vänlig hälsning
     Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 2. Hej!
  Vet inte vart jag ska vända mig men vår mäklare bad oss kontakta kommunen angående parkering på vikhem! Hur går tankarna på fler parkeringsplatser ? Vi har köpt bostad och har för tillfälligt ingen parkeringsplats utan vi står i kö till en plats! Var kan man ställa sig i stället för att förhindra böter ?

  1. Hej Linda!

   Parkering ska alltid lösas på fastighetsmark. Skulle det vara så att man inte löser behovet på egen fastighet finns alltid möjlighet att stå på allmänna gator men då är det viktigt att våra generella och lokala regler följs – annars riskerar man att få en parkeringsanmärkning. I ert fall när ni inte har en egen plats ännu är gatuparkering ett alternativ.

   Trevlig helg!
   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.