Parkering

Parkering. Foto: Lisbeth Svensson

Parkeringsskiva och parkeringskarta

P-skiva gäller vid tidsbegränsad parkering och kan hämtas gratis i Medborgarkontoret i Rådhuset, på våra bibliotek i Staffanstorp och Hjärup, på Bråhögsbadet samt hos Polisen.

Parkeringskarta för Staffanstorps centrum visar var det finns parkeringar och hur länge det är tillåtet att parkera.

Zon för tunga fordon

Tunga fordon får inte parkera mer än två timmar inom zonerna i Staffanstorps tätort och Hjärup.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd är ett bevis om tillstånd att parkera med undantag från de parkeringsbestämmelser som meddelats i de lokala trafikföreskrifterna, de handläggs av medborgarkontoret i rådhuset, 046-25 11 10.

Parkeringsvakter

Staffanstorps kommun inför från och med 1 mars 2016 parkeringsövervakning för att tillse att gällande parkeringsregler efterlevs. Kommunen anlitar ett privat vaktbolag för att hantera parkeringsövervakningen, 20 timmar per månad. Parkeringsvakternas uppdrag är att arbeta utifrån de lokala trafikföreskrifter som finns, samt utifrån Trafikförordningen för att uppnå god trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. Vaktbolaget kommer åka runt och övervaka de gator och områden som kommunen beställer övervakning på.

Felparkering

I taxa för felparkeringsavgifter i Staffanstorps kommun står angivet vilken avgift som tas ut för olika typer av överträdelser. En utskriven parkeringsanmärkning går direkt till Transportstyrelsen, alltså inte till kommunen. Om du vill bestrida en parkeringsanmärkning ska du vända dig till polisen.

Här hittar du den blankett du behöver på polisens webbplats om du vill bestrida en parkeringsanmärkning.

Parkeringsnorm för kvartersmark

Parkeringsnorm för Staffanstorps kommun anger parkeringstal som används som vägledning för att bedöma lämpligt utrymme för parkering i plan- och bygglovsärenden. Parkeringsnormen behandlar både cykelparkering och bilparkering och visar på det lägsta antalet cykel- och bilplatser som ska tillgängliggöras. Parkeringsnormen innehåller parkeringstal för både bostäder och verksamheter och avser endast kvartersmark.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

197 kommentarer till Parkering

 1. Hej!
  Vet inte vart jag ska vända mig men vår mäklare bad oss kontakta kommunen angående parkering på vikhem! Hur går tankarna på fler parkeringsplatser ? Vi har köpt bostad och har för tillfälligt ingen parkeringsplats utan vi står i kö till en plats! Var kan man ställa sig i stället för att förhindra böter ?

  1. Hej Linda!

   Parkering ska alltid lösas på fastighetsmark. Skulle det vara så att man inte löser behovet på egen fastighet finns alltid möjlighet att stå på allmänna gator men då är det viktigt att våra generella och lokala regler följs – annars riskerar man att få en parkeringsanmärkning. I ert fall när ni inte har en egen plats ännu är gatuparkering ett alternativ.

   Trevlig helg!
   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 2. Hej!
  Jag bli jätte ledsen att idag när jag skulle hämta min dotter från baldersskolan vid kl. 13.00. Efter en kvart när jag kommer tillbaka så ser jag att någon hade satt p. Böter för 600 kr. Undrar är verkligen rätt detta ? Parkerade en kvart bara o betala 600 kr ? Detta är orättvis att pga en kvart parkeringen baldersskolan betala för det? Undrar om det är ens rätt detta?

  1. Hej!

   Jag kan inte gå in på enskilda parkeringsanmärkningar och se information. Jag kan alltså inte se varför du fått anmärkningen eller om den är rätt eller fel. Du har troligen inte följt de lokala regler som finns på platsen eller de generella reglerna i Trafikförordningen. Om du tycker att den är felsatt och att du gjort rätt så måste du bestrida den till polisen. All information om hur du går tillväga står på baksidan av den gula lapp du fick.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör.

   1. Hej igen!
    Tack för svaret. Det är inte gul lapp utan den är grön lapp. SECURITAS som har satt lappen på min bil. Tycker du att jag ska kontakta polisen?
    MVH Silvia

    1. Hej igen!

     Securitas sköter parkeringsövervakningen på kvartersmark, det vill säga på skolans mark. Du bestrider denna parkeringsanmärkning hos Polisen också. Vad exakt som gäller står troligen på lappen du fick annars finns det på internet.

     Med vänlig hälsning
     Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 3. Fick av en ren tillfällighet veta att parkeringen längs blekingevägen är begränsad till 24 timmar. Varför sätter man inte en skylt om detta, utan hänvisar till en parkeringskarta. Hur ska man veta vad som gäller om du är nyinflyttad, besökare eller turist?

  Er sida för taxa felparkeringsavgifter finns ej

  1. Hej Mikael!

   Alla parkeringar som inte regleras med annan tidsangivelse, exempelvis 2- eller 4 timmar, har enligt Trafikförordningen 24 timmar som maximal parkeringstid. Detta gäller helgfria vardagar – på helger får man alltså står längre. Detta är en nationell bestämmelse som gör att man slipper skylta upp exempelvis villagator som därmed också har 24 timmarsparkering och sparar därmed in på en stor del skyltar som annars skulle behöva sitta uppe i vårt gatunät.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 4. Parkering i Hjärup!
  Man har precis röjt buskage på baksidan av carportarna på Banmästargården och lagt en rad plattor och ev sått gräs. Min fundering är varför man inte passade på att göra ytorna till parkeringsplatser istället. Sen järnvägsbygget började är där alltid fullt på gästparkeringen. Önskvärt är också att man markerar parkeringsrutor då många inte använder sunt förnuft när de parkerar. Med vänlig hälsning, boende på Banmästargården 3. PS. Vet inte om jag skickat till rätt avdelning på kommunen. DS.

  1. Hej Britta!

   I området finns gott om parkeringsplatser för de boende på privat fastighet. Där finns även plats för gäster om jag inte minns fel. Om det behövs platser utöver detta är man välkommen att parkera på omkringliggande gator. Är det så att reglerna inte efterlevs på gatorna kommer vår parkeringsvakt kontrollera på platsen.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 5. Tillägg till min kommentar om parkering på Blomstergården, eller korrigering. Inte Home Maid bilar utan Home Again Sverige HB, två bilar dagligen. LGC Isolering AB alltid två bilar. Dessa bilar borde stå dr de bor, inte på Blomstergården.

 6. Hej! Boende på Blomstergården i Hjärup. Vi har vid infarten en parkeringsplats (cirka10 platser) som brukade vara besöksparkeringen till oss som bor i Området när Vi har gäster. Då man inte kan parkera på våra gator framför våra hus. De senaste året är denna alltid full av diverse hantverksbilar. Dvs inga platser till några gäster. Ser att folk ställer dessa bilar där och går över på andra områden där de bor. Nu när det varit student och allt så har det varit kris! Kan Ni sätta upp en skylt alt. Ge dem böter så vi får tillbaka gäst / besöksparkeringen! Övervägde att sätta skylt själv. Städfirma Home Maid står alltid med två till tre bilar…Tacksam för hjälp! Elisabetj

  1. Hej Elisabeth!

   Har helt missat din kommentar här då det även kom som en felanmälan. Jag besvarade dig där för några dagar sedan. Parkeringen är till för allmänheten och inte avsedd för en viss grupp bilister. Kommunen kan inte förbjuda exempelvis hantverksbilar på allmän platsmark. Ingen skyltning eller likande från privatpersoner får sättas på allmän platsmark.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.