Parkering

Parkering. Foto: Lisbeth Svensson

Parkeringsskiva och parkeringskarta

P-skiva gäller vid tidsbegränsad parkering och kan hämtas gratis i Medborgarkontoret i Rådhuset, på våra bibliotek i Staffanstorp och Hjärup, på Bråhögsbadet samt hos Polisen.

Parkeringskarta för Staffanstorps centrum visar var det finns parkeringar och hur länge det är tillåtet att parkera.

Zon för tunga fordon

Tunga fordon får inte parkera mer än två timmar inom zonerna i Staffanstorps tätort och Hjärup.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd är ett bevis om tillstånd att parkera med undantag från de parkeringsbestämmelser som meddelats i de lokala trafikföreskrifterna, de handläggs av medborgarkontoret i rådhuset, 046-25 11 10.

Parkeringsvakter

Staffanstorps kommun inför från och med 1 mars 2016 parkeringsövervakning för att tillse att gällande parkeringsregler efterlevs. Kommunen anlitar ett privat vaktbolag för att hantera parkeringsövervakningen, 20 timmar per månad. Parkeringsvakternas uppdrag är att arbeta utifrån de lokala trafikföreskrifter som finns, samt utifrån Trafikförordningen för att uppnå god trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. Vaktbolaget kommer åka runt och övervaka de gator och områden som kommunen beställer övervakning på.

Felparkering

I taxa för felparkeringsavgifter i Staffanstorps kommun står angivet vilken avgift som tas ut för olika typer av överträdelser. En utskriven parkeringsanmärkning går direkt till Transportstyrelsen, alltså inte till kommunen. Om du vill bestrida en parkeringsanmärkning ska du vända dig till polisen.

Här hittar du den blankett du behöver på polisens webbplats om du vill bestrida en parkeringsanmärkning.

Parkeringsnorm för kvartersmark

Parkeringsnorm för Staffanstorps kommun anger parkeringstal som används som vägledning för att bedöma lämpligt utrymme för parkering i plan- och bygglovsärenden. Parkeringsnormen behandlar både cykelparkering och bilparkering och visar på det lägsta antalet cykel- och bilplatser som ska tillgängliggöras. Parkeringsnormen innehåller parkeringstal för både bostäder och verksamheter och avser endast kvartersmark.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

168 kommentarer till Parkering

 1. Hej,

  Jag kan inte hitta om det finns några speciella parkeringsregler för Lars väg i Hjärup. Vad gäller här?
  Kan man parkera på båda sidor av vägen?

  1. Hej Sara!

   På Lars väg är det inte tillåtet att parkera på norra sidan. Detta förbud tillkom nu under ombyggnationen av spåren när parkeringsytan togs bort för att det inte skulle bli problem på gatan. De skyltar som sitter uppe är gällande.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 2. Hej! P-tillstånd för boende har införts detta året på Nämndemansgården. Var kan jag som besökare till längor 19 & 20 (dvs närmast Stanstorpsskolan) stå, utan att få böter? Förr kunde man stå gratis längs med Rättsvägen, stämmer detta ännu? Denna väg är delad i två: Var på vägen får man som besökare i så fall stå, utan att P-tillstånd krävs? Hälsn Marika

  1. Hej Marika!

   Om det har införts boendeparkering så är det på privat mark. Ska man ställa sig på gatunätet så är det de allmänna trafikreglerna som gäller. Vad jag kan se finns det ingen lokal bestämmelse om stannade och parkering på Rättsvägen och då gäller de allmänna trafikreglerna så som avstånd till korsningar, parkera i färdriktningen och så vidare.

   Det viktiga är att du följer allmänna bestämmelser och de skyltar som du ser ute på plats.

   Med vänlig hälsning,
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 3. Hej,
  Räknas området i slutet av varje väg i området Trädgården för vändzoner? Är det tillåtet att parkera i slutet av tex Kaplifolievägen? Har problem med att vissa fastigheter använder dessa områden som parkering till fastigheten på gatan och därmed försvårar för oss andra att kunna vända.
  Hälsn
  Anni

  1. Hej Anni!

   Om skyltning om vändplats finns så är det en ändamålsplats för vändning och ingen parkering är tillåten. Om skyltar saknas är det tillåtet att parkera där. Jag ber parkeringsvakten kontrollera på plats för att se över situationen.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

   1. Hej,
    Tack för ditt svar! Frågan gällde flera av tvärgatorna till Grenvägen: Rosenvägen, Snöbärsvägen, Kaprifolievägen. Det finns ingen skyltning om vändzon men om det står så många bilar så att det försvårar möjligheten vända, är det fortfarande ok? Dvs inte bara precis utanför egna fastigheten utan flera bilar bredvid varandra.
    Mvh
    Anni

    1. Hej igen!

     Det blir en tolkningsfråga på plats som jag anser att parkeringsvakten får göra. Det finns punkter i trafikförordningen man kan sätta parkeringsanmärkning för även om det inte är skyltat som vändplats. Jag ber vakten kontrollera på plats och göra en bedömning.

     Med vänlig hälsning
     Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 4. Hej!
  Vet inte vart jag ska vända mig men vår mäklare bad oss kontakta kommunen angående parkering på vikhem! Hur går tankarna på fler parkeringsplatser ? Vi har köpt bostad och har för tillfälligt ingen parkeringsplats utan vi står i kö till en plats! Var kan man ställa sig i stället för att förhindra böter ?

  1. Hej Linda!

   Parkering ska alltid lösas på fastighetsmark. Skulle det vara så att man inte löser behovet på egen fastighet finns alltid möjlighet att stå på allmänna gator men då är det viktigt att våra generella och lokala regler följs – annars riskerar man att få en parkeringsanmärkning. I ert fall när ni inte har en egen plats ännu är gatuparkering ett alternativ.

   Trevlig helg!
   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 5. Hej!
  Jag bli jätte ledsen att idag när jag skulle hämta min dotter från baldersskolan vid kl. 13.00. Efter en kvart när jag kommer tillbaka så ser jag att någon hade satt p. Böter för 600 kr. Undrar är verkligen rätt detta ? Parkerade en kvart bara o betala 600 kr ? Detta är orättvis att pga en kvart parkeringen baldersskolan betala för det? Undrar om det är ens rätt detta?

  1. Hej!

   Jag kan inte gå in på enskilda parkeringsanmärkningar och se information. Jag kan alltså inte se varför du fått anmärkningen eller om den är rätt eller fel. Du har troligen inte följt de lokala regler som finns på platsen eller de generella reglerna i Trafikförordningen. Om du tycker att den är felsatt och att du gjort rätt så måste du bestrida den till polisen. All information om hur du går tillväga står på baksidan av den gula lapp du fick.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör.

   1. Hej igen!
    Tack för svaret. Det är inte gul lapp utan den är grön lapp. SECURITAS som har satt lappen på min bil. Tycker du att jag ska kontakta polisen?
    MVH Silvia

    1. Hej igen!

     Securitas sköter parkeringsövervakningen på kvartersmark, det vill säga på skolans mark. Du bestrider denna parkeringsanmärkning hos Polisen också. Vad exakt som gäller står troligen på lappen du fick annars finns det på internet.

     Med vänlig hälsning
     Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 6. Fick av en ren tillfällighet veta att parkeringen längs blekingevägen är begränsad till 24 timmar. Varför sätter man inte en skylt om detta, utan hänvisar till en parkeringskarta. Hur ska man veta vad som gäller om du är nyinflyttad, besökare eller turist?

  Er sida för taxa felparkeringsavgifter finns ej

  1. Hej Mikael!

   Alla parkeringar som inte regleras med annan tidsangivelse, exempelvis 2- eller 4 timmar, har enligt Trafikförordningen 24 timmar som maximal parkeringstid. Detta gäller helgfria vardagar – på helger får man alltså står längre. Detta är en nationell bestämmelse som gör att man slipper skylta upp exempelvis villagator som därmed också har 24 timmarsparkering och sparar därmed in på en stor del skyltar som annars skulle behöva sitta uppe i vårt gatunät.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 7. Parkering i Hjärup!
  Man har precis röjt buskage på baksidan av carportarna på Banmästargården och lagt en rad plattor och ev sått gräs. Min fundering är varför man inte passade på att göra ytorna till parkeringsplatser istället. Sen järnvägsbygget började är där alltid fullt på gästparkeringen. Önskvärt är också att man markerar parkeringsrutor då många inte använder sunt förnuft när de parkerar. Med vänlig hälsning, boende på Banmästargården 3. PS. Vet inte om jag skickat till rätt avdelning på kommunen. DS.

  1. Hej Britta!

   I området finns gott om parkeringsplatser för de boende på privat fastighet. Där finns även plats för gäster om jag inte minns fel. Om det behövs platser utöver detta är man välkommen att parkera på omkringliggande gator. Är det så att reglerna inte efterlevs på gatorna kommer vår parkeringsvakt kontrollera på platsen.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 8. Tillägg till min kommentar om parkering på Blomstergården, eller korrigering. Inte Home Maid bilar utan Home Again Sverige HB, två bilar dagligen. LGC Isolering AB alltid två bilar. Dessa bilar borde stå dr de bor, inte på Blomstergården.

 9. Hej! Boende på Blomstergården i Hjärup. Vi har vid infarten en parkeringsplats (cirka10 platser) som brukade vara besöksparkeringen till oss som bor i Området när Vi har gäster. Då man inte kan parkera på våra gator framför våra hus. De senaste året är denna alltid full av diverse hantverksbilar. Dvs inga platser till några gäster. Ser att folk ställer dessa bilar där och går över på andra områden där de bor. Nu när det varit student och allt så har det varit kris! Kan Ni sätta upp en skylt alt. Ge dem böter så vi får tillbaka gäst / besöksparkeringen! Övervägde att sätta skylt själv. Städfirma Home Maid står alltid med två till tre bilar…Tacksam för hjälp! Elisabetj

  1. Hej Elisabeth!

   Har helt missat din kommentar här då det även kom som en felanmälan. Jag besvarade dig där för några dagar sedan. Parkeringen är till för allmänheten och inte avsedd för en viss grupp bilister. Kommunen kan inte förbjuda exempelvis hantverksbilar på allmän platsmark. Ingen skyltning eller likande från privatpersoner får sättas på allmän platsmark.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 10. På vår allmänna parkering i Kyrkheddinge ”tätort” står ofta övergivna bilar, nu är det dags igen. Vem har tillsynsansvaret? Mvh Thomas

  1. Hej Thomas!

   Kommunen har tillsyn på allmänna parkeringar. I detta fall skickar jag vidare ärendet till vår parkeringsvakt för kontroller tills dess att problematiken är borta.

   Tack för din synpunkt!
   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 11. Parkeringsförbudsskyltarna på skråvägen????? Vad hände? Detta är inte vad du lovade Henrik.
  Gör om o gör rätt snarast.
  Det var inte där dom skulle placeras. En skulle sitta i början vi Järnvägsgatan o en i slutet vid dagis på motsvarande sida, inte mitt på vägen.

  1. Hej Patrik!

   Det stämmer, det blev lite fel i kommunikationen där i och med personalbyte. Pratade med Peab i morse och skylten flyttas till rätt plats under dagen.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 12. Hej,
  När vi nu har fått så fina markeringar och skyltar gällande parkeringar i kommunen, varför får då bilarna stå parkerade både i vändplatser o mot trafikriktningen i 5-6 timmar och inte sällan hela natten? Detta gäller Knutsborg!
  Med vänlig hälsning,.Bertil

  1. Hej Bertil!

   Hur mycket vi än skyltar upp eller reglerar så finns det folk som inte respekterar bestämmelserna. Jag meddelar parkeringsövervakarna att kontrollera på plats vid tillfälle.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 13. Med anledning av att det gamla biblioteket numera är musikskola, allmän mötesplats m.m. så har det uppstått stora parkeringsbekymmer i anslutning till dessa sammanträden. När parkeringarna inte räcker till på den parkeringsplats som finns i anslutning till Gotlandsvägen så parkerar nu alla besökande längs med hela gotlandsvägen. Detta i sin tur har inneburit att boende på gatan nu inte kan komma in på sina uppfarter med sina bilar då utrymmet blir för tajt (smala uppfarter som kräver svängradie). Utöver detta är det en stor trafikrisk för våra barn.
  Detta har blivit ett STORT problem för oss boende som får stå och passa i våra fönster eller stå på gatan för att förhindra blockerade utfarter. Detta är också ett bekymmer i händelse av brand eller nöd, då möjlighet för räddningstjänst inte är optimal. Kom gärna förbi och se hur vi numera har det, eller just det ni har ju era möten här och en del av er har säkert märkt av turbulensen! Tidsbegränsad parkering mot P-skiva eller parkeringsförbud längs med villagatorna.

  1. Hej!

   Problemen du beskriver skulle kunna lösas med parkeringsvaktens närvaro vid sammanträden. Att blockera vägen eller hindra in- och utfart till fastighet harmoniserar inte med lagstiftningen. Jag ber parkeringsvakterna hålla ett öga på detta som en första åtgärd.

   Med vänlig hälsning,
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 14. Hej!
  Ref. parkering på Skråvägen”, Staffanstorp.

  Här har ni säkert fått in tidigare påpekanden.
  Vill understryka att det är farliga tillbud som uppstår här
  pga felparkerade bilar i början på vägen.

  Denna väg går ned till Borggårdens dagis.
  Åtgärd önskas.

  Tack för visat intresse.
  Mvh Thomas

  1. Hej Thomas!

   Beställning av parkeringsförbudsskyltar för första delen av vägen är beställda och inkom till entreprenören igår. Inom en snar framtid kommer dessa skyltar sättas upp på platsen.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 15. Idag parkerar bilar på gångbanan (som är målad på ena sidan av Lars väg). Skolbarn måste gå ut i vägbanan där det redan är trångt att passera (och få bilar håller hastigheten).

  Jag hoppas att det inte händer en tråkig olycka innan ni i kommunen agerar!

  1. Hej!

   Efter ett möte med Trafikverket på plats nu på förmiddagen har vi beslutat att sätta parkeringsförbud på Lars väg norra sida. Södra sidan kommer fortfarande vara tillåten att parkera på men det gäller att man följer generella regler såsom exempelvis inte parkera för nära en korsning.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 16. Det är tidvis en galen situation på Lars väg, med bilar parkerade på båda sidor. Idag kunde jag med nöd och näppe passera och då ställer jag mig frågan hur ska brandbilar, större lastbilar få plats att passera om de behöver komma fram till slutet av Lars väg, Hans väg och Petters väg?

  Situationen har uppkommit nu när pendlarparkeringen upphört pga järnvägsbygget.

  1. Hej!

   Kommunen hade idag möte på plats med Trafikverket gällande bland annat parkeringssituationen. Vi kom överens om att skylta parkeringsförbud på Lars väg norra sida. Södra sidan har fortfarande tillåten parkering.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 17. Hej.

  Undrar vad som gäller för den utmarkerade parkeringen vid Lommavägen 4a, mellan Lundavägen och Klockaregårdsvägen, vid förskolan.

  Har fått en lapp från en byggfirma att det är en privat parkering då jag stått där trots att allt tyder på att det är en kommunal parkering på kommunal mark.

  1. Hej!

   Vad jag kan se i gällande detaljplan ligger parkeringarna på allmän platsmark. Vägen in tillhör fastigheterna. Med anledning av ovan kan jag inte se att det skulle vara något problem att parkera där.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

   1. Hej,

    När parkeringen vid Klockaregårdsvägen 4 är allmän platsmark bör kommunen omgående se över skyltningen. Någon har satt upp en ”privat-skylt” där (fäst på samma stolpe som övriga skyltar). Med anledning av Tekniska avdelningens svar 4/3 är ju den skylten helt fel.

    1. Hej Jenny!

     Vägen är som jag nämner inte allmän men parkeringsytan är. Skylten som sitter uppe som säger att vägen är privat är inte enligt vägmärkesförordningen och ger inget förbud att köra där. Jag kan se över situationen vid tillfälle och se om parkeringen är skyltad som den ska, det vill säga med en P-skylt.

     Med vänlig hälsning
     Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

     1. Hej,

      Där satt en P-skylt förut vid parkeringen på Klockaregårdsvägen. Denna har plockats bort/stulits då renoveringar gjordes i området. Nu sitter där privata skyltar på samma stolpe istället.

      Någon sätter lappar på bilar som parkerar med åsikt att parkeringen är ”deras”.

      Vore bra med en P-skylt så inga oklarheter uppstår med de boende där.

      Med vänlig hälsning
      Miriam

 18. Hej! Trafiksituationen på Skråvägen vid Borggård har blivit värre och värre år för år. Nu är det alldeles hopplöst om vardagarna. Dels parkerar de anställda vid företagen utmed Järnvägsgatan sina bilar utmed Skråvägen vilket gör vägen mer eller mindre enkelriktad eftersom den är så smal. Till detta kommer rallykörning till Borggårds förskola för att sedan som pricken över i:et kompletteras med fullständig ignorans över de skyltar med förbud att stanna som finns längst in på Skråvägen och parkering dikt an mot övergångsstället och helt upp mot sista korsningen. Ingen 10 metersregel följs överhuvudtaget. Jag har varit i kontakt med både kommun och Polis i ärendet för flera år sedan med ni bollar det mellan varandra. Vem har i slutändan ansvar? Om inga regler gäller kan ni ju lika gärna ta bort trafikskyltar och skrapa bort strecken på övergångsställena längs vägen. Ingen bryr sig ju ändå.

  1. Hej Anders!
   Det vi kommit fram till efter senaste besöket är att sätta parkeringsförbud på båda sidor av Skråvägen efter övergångsstället i söder upp till Lärlingsvägen. På västra sidan sträcker sig parkeringsförbudet ner till Järnvägsgatan. I praktiken kommer det alltså kunna parkeras fordon första biten på Skråvägen upp till 10m innan övergångsstället. Åtgärden kommer förenkla för många bilister. Den stora vinsten blir att sträckan man kör ”på fel sida” blir betydligt kortare men också att sikten kommer bli bättre (både vid övergångsstället men också vid anslutande trafik från Lärlingsvägen). Om det fortfarande skulle vara problem i framtiden kan man se över situationen mellan Järnvägsgatan och övergångsstället också.

   Vi kommer inte skylta upp parkeringsförbud i korsningspunkterna då det generella förbudet i Trafikförordningen gäller här. Här får parkeringsvakterna fortsätta patrullera. Anmärkningar har satts senaste veckan.

   Jag har dessutom under gårdagen varit i kontakt med närliggande företag som har personal som parkerar där. Information ska gå ut gällande parkering på lämpliga platser och att de inte ska parkera i korsningar. Polisen är också kontaktad gällande ev höga hastigheter på Skråvägen. Åtgärder för hastighetsdämpande åtgärder kommer inte anläggas i nuläget. Om polisen får en annan bild av hastighetsproblematik får vi ta en funderare gällande detta. Förhoppningsvis kan polisen vara behjälpliga även med parkeringsövervakningen.

   Med vänlig hälsning Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun

   1. Hej!

    Vid närmare analys sätts parkeringsförbudet direkt efter Järnvägsgatans anslutning. I framtiden kanske det är rimligt att anlägga ett par parkeringsplatser på sträckan men det är inget vi gör i dagsläget. Hade trafikförordningens regler efterlevts på platsen hade det varit tillräckligt med vår första åtgärd men trots parkeringsvakternas närvaro under ett bra tag är det fortfarande ett problem att de inte följs.

    Med vänlig hälsning
    Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

    1. Jag blir lite nyfiken här. Jag ha själv kommenterat felparkering här på hemsidan ett antal gånger t.ex S.Lundavägen, och har bemötts av ett kraftigt ointresse från ansvariga tjänstemän. Vad har hänt? Är det ny personal som faktiskt bryr sig om felparkering, eller handlar det om det faktumet att Skråvägen inte ligger i centrum?

     1. Hej Ulf!

      Varje plats utreds enskilt. Sätts ett stanna- eller parkeringsförbud är det för att trafiksäkerheten inte är god. På platsen nämnd ovan finns problematik som beror på felparkering och därför har vi valt att åtgärda detta. Eftersom parkeringsvakternas närvaro på plats inte lett till förändringar är nästa steg en reglering av parkering.

      Med vänlig hälsning
      Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun

      1. Fast, det du beskriver passar ju in till 100% på S.Lundavägen. Trots tydliga skyltar felparkeras det konstant, vilket gör det svårt att komma fram om man kommer via Storgatan. Eftersom det verkar vara samma bilar som bryter mot reglerna så borde det inte vara svårt att rätta till. En av bilarna har ett handikapptillstånd, vilket gör att den bilen får ju står där trots parkeringsförbudet. Men bara ett visst antal timmar, och den bilen står där i dagar och ibland även på marken som är till för gångtrafikanter.

       1. Hej igen!

        Jag antar att bedömningen som gjorts när ditt ärende hanterades är korrekt och att ingen fysisk åtgärd behövdes. Det jag kan göra nu är att skicka dit parkeringsvakterna igen. Att stå på en gångbana är inte i enlighet med Trafikförordningen och därmed en generell bestämmelse. Generella trafikregler skyltas inte upp.

        Med vänlig hälsning
        Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

    2. Hej Henrik
     Så skönt att du nu fått samma uppfattning som oss alla i området kring Skråvägen. Vi är mycket tacksamma för din lyhördhet och aggerande.
     När beräknas detta träda i kraft?

    3. Tack för att ni verkar ha gjort en ordentlig bedömning på plats. Den vägen är verkligen hemsk att köra på när det parkeras HELA vägen så det blir enkelriktat. Hoppas dom som felparkerat lär sig parkera nu när ni sätter upp skyltar, så att det här får ett stopp snarast!

     1. Hej Lotta, Jonny och Stefan!

      Förhoppningen är att detta ska lösa en del av problematiken på plats. Viss problematik bygger vi inte bort så närvaro av polis och parkeringsvakt är viktigt. Jag har varit i kontakt med dem och de kommer göra kontroller vid tillfälle.

      Beslutet är lite oklart gällande ikraftträdande då jag inte vet hur lång tid det tar för oss att få fram skyltarna. Beställningen är gjord så runt ett par veckor är nog rimligt.

      Med vänlig hälsning
      Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 19. Vem kontaktar man vid felparkering utanför sitt hus?
  Kommunen eller polisen?

  Det råder allmänt kaos runt Hjärup Station för tillfället och är detta något Staffanstorps kommun kommer addera mer resurser gällande felparkeringar?

  1. Hej Hans!

   Du kan kontakta växeln på kommunen med din adress så skickar de ditt ärende vidare till parkeringsövervakarana.

   Gällande utökade resurser för felparkering kommer kommunen inte köpa in fler timmar. Jag tar en dialog med Trafikverket för att se om de kommer vilja köpa in timmar. Jag meddelar vakterna att kontrollera på platsen runt stationsområdet redan nu.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 20. Fortfarande står det bilar parkerade i vändplatsen på Jeppsagård 4
  Man parkerar på kvällar nätter och inte minst helger
  Skulle vara bra med en uppföljning, större bilar har svårt att köra där

  1. Hej Lennart!

   Jag meddelar parkeringsvakterna detta för kontroll på plats.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör
   Staffanstrops kommun