Parkering

Parkering. Foto: Lisbeth Svensson

Parkeringsskiva och parkeringskarta

P-skiva gäller vid tidsbegränsad parkering och kan hämtas gratis i Medborgarkontoret i Rådhuset, på våra bibliotek i Staffanstorp och Hjärup, på Bråhögsbadet samt hos Polisen.

Parkeringskarta för Staffanstorps centrum visar var det finns parkeringar och hur länge det är tillåtet att parkera.

Zon för tunga fordon

Tunga fordon får inte parkera mer än två timmar inom zonerna i Staffanstorps tätort och Hjärup.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd är ett bevis om tillstånd att parkera med undantag från de parkeringsbestämmelser som meddelats i de lokala trafikföreskrifterna, de handläggs av medborgarkontoret i rådhuset, 046-25 11 10.

Parkeringsvakter

Staffanstorps kommun inför från och med 1 mars 2016 parkeringsövervakning för att tillse att gällande parkeringsregler efterlevs. Kommunen anlitar ett privat vaktbolag för att hantera parkeringsövervakningen, 20 timmar per månad. Parkeringsvakternas uppdrag är att arbeta utifrån de lokala trafikföreskrifter som finns, samt utifrån Trafikförordningen för att uppnå god trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. Vaktbolaget kommer åka runt och övervaka de gator och områden som kommunen beställer övervakning på.

Felparkering

I taxa för felparkeringsavgifter i Staffanstorps kommun står angivet vilken avgift som tas ut för olika typer av överträdelser. En utskriven parkeringsanmärkning går direkt till Transportstyrelsen, alltså inte till kommunen. Om du vill bestrida en parkeringsanmärkning ska du vända dig till polisen.

Här hittar du den blankett du behöver på polisens webbplats om du vill bestrida en parkeringsanmärkning.

Parkeringsnorm för kvartersmark

Parkeringsnorm för Staffanstorps kommun anger parkeringstal som används som vägledning för att bedöma lämpligt utrymme för parkering i plan- och bygglovsärenden. Parkeringsnormen behandlar både cykelparkering och bilparkering och visar på det lägsta antalet cykel- och bilplatser som ska tillgängliggöras. Parkeringsnormen innehåller parkeringstal för både bostäder och verksamheter och avser endast kvartersmark.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

154 kommentarer till Parkering

 1. Kan Tegnérs väg få samma parkeringsregel som Bjuggs väg, parkeringsförbud M-F mellan 07-17. Tegnérs väg används som parkering av kommunens anställda, bilar ställs på båda sidor av gatan och det är tidvis svårt för renhållning, post och oss som bor här att ta oss fram. Tycker personligen att kommunens anställda borde använda någon av de 8 parkeringar som finns i centrum eller välja kollektivtrafik.

  1. Hej!

   Tegnérs väg är bred och ska kunna ha parkering på båda sidor gatan. Det viktiga är att folk ställer sig bra så att framkomligheten för räddningstjänst och andra fordon inte hindras. Gatan är allmän och kan användas av såväl kommunanställda som boende. Parkeringsförbud sätts ut när vi ser trafiksäkerhetsproblem.

   Jag ber parkeringsvakterna hålla lite koll på platsen till en början. Har de en annan bild över situationen än vad jag har så får vi se om vi kan göra någon åtgärd.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 2. Vad gäller parkeringen vid Staffansvallen.?

  1. Hej Åsa!

   Parkeringen vid Staffansvallen är inte på allmän plats och därför kan jag inte svara på vad som exakt gäller där. Det som gäller på platsen brukar vara skyltat.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 3. Vad är det som gäller i Jakriborg gällande parkering? Finns ju ingen info alls vid gästparkeringen eller vid andra ställen man kan parkera.

  1. Hej!

   Jakriborgs parkering är inte allmän och därför kan kommunen inte besluta i vad som ska gälla där och har därför inte heller något koll. Generellt ska du följa den skyltning som finns. Saknas skyltning om parkering gäller de generella reglerna i Trafikförordningen.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

   1. Jag vet inget om gästparkeringen, men på övrig parkering ska man ha giltigt p-tillstånd som man får om man är boende på Jakriborg. Väldigt bra att det införts eftersom parkeringen tidigare användes som pendlarparkering och rentav som långtidsparkering när folk åkte på semester och tog tåget till Kastrup. Inte roligt att som boende knappt kunna parkera pga det.

 4. Hej,

  Vid Vinkelvägen i Staffanstorp har boende egna platser enligt vad de säger.
  Vi har parkerat här ett par gånger och då har sura grannar klagat och sagt att det är deras egna P-platser. Vad gäller här?
  Kommunen asfalterade hela området för ett par år sedan och sköter dessutom snöröjningen. Då borde parkeringen vara kommunal?

  1. Hej!

   Enligt min kollega så har boende ett servitut att använda denna parkering du nämner. Både den längs med Norra Lundavägen men också den till höger efter infart på Norra Trekantsvägen.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 5. Hej,
  Med tanke på svaret på Anns fråga hät nedan, så vore det högst angeläget att p-vakterna tog sig en tur runt hela Blomstergården i Hjärup. Här parkerar man på trottoarerna, mot färdriktningen, i t-korsningarna, mitt i vändplatserna, på hörnen osv. Ofta står även lagligt parkerade bilar betydligt längre än de 24 h som är tillåtet. Den allmänna parkeringen i början av området fungerar för övrigt som uppställningsplats föt firmabilar etc.
  Allmän informationsutskick i brevlådorna vore kanske lämpligt!

  1. Hej Lotta!

   Jag skickar detta vidare till parkeringsvakterna för eventuell åtgärd.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 6. Hej.

  Vill gärna få klarhet om man får parkera eller inte på gatorna i villaområdena. Om svaret är att man får parkera – hur är reglerna då? Om svaret är nej till att parkera – var kan man då parkera? Det finns inte parkeringsplatser överallt och på många ställen som det finns är platserna ofta upptagna. Sätts det inte böter på släpar och annat som står på platserna?

  1. Hej Ann!

   De regler som gäller är alltid det som visas på lokala skyltar, exempelvis parkeringsförbud eller påbjuden parkering under en viss tid. Utöver detta gäller Trafikförordningens generella regler som exempelvis reglerar hur nära en korsning man får stå, i vilken färdriktning fordonet ska placeras samt hur länge man får stå. I villaområden brukar det inte vara reglerat med några lokala bestämmelser om maximal parkerad tid utan där gäller 24 timmar. Allmänna parkeringsplatser är ingen uppställningsplats för släp och liknande. Skulle du vilja att parkeringsvakterna kontrollerar en speciell plats är det bara att återkomma här.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 7. Hej,

  Vi bor på Januarivägen i Hjärup och har stora problem med att bilar blockerar vår utfart vid evenemang vid Uppåkraskolan på helgerna. Vi upplever även samma problem av besökare till den nybyggda förskolan intill. Vi har meddelat förskolan detta utan direkta åtgärder trots att de lovat ta upp detta med föräldrarna. Vi upplever detta som mycket störande och undrar om ni vet om där kommer sättas upp några skyltar längs med denna väg som hindrar människor från att blockera uppfarterna till husen? Typ förbud mot parkering. Något annat vore konstigt. För just nu hindrar människor oss från att backa ut våra bilar.

  Mvh
  Marcus

  1. Hej Marcus!

   Problemet du nämner med blockerade infarter är redan reglerat i Trafikförordningen och därmed är det inte ett förbud man skyltar upp. Det första steget är att vi skickar ner parkeringsvakterna för kontroll på plats. Är det så att det är problem så kommer de sätta parkeringsanmärkningar på fordonen.

   Jag mailar dessutom utbildningssamordnaren för att gå ut med info till skolan med förhoppning att de hänvisar sina besökare att parkera trafiksäkert.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 8. Hej.
  Jag bor på Bjuggs väg här i Staffanstorp. Här råder ett parkeringsförbud M-F mellan 07-17. Jag har inte direkt tänkt på det men vi behövde hantverkare idag, de kan inte rimligen parkera på parkeringsplatsen vid Nordstrands väg och gå fram och tillbaka för att hämta bl.a verktyg. Jag minns inte när parkeringsförbudet infördes här eller varför. Jag tycker att det är en olägenhet och undrar om det kan finnas någon lösning?

  Med vänlig hälsning
  Göran

  1. Hej Göran!

   Jag vet tyvärr inte heller när förbudet du nämner infördes men troligen hade dåvarande trafikplanerare ett motiv till förbudet.

   Det finns möjlighet att få tillstånd att göra avsteg från förbudet, exempelvis om man ska flytta eller man har hantverkare som har behov av att parkera där. Det är bara att återkomma till mig så löser vi detta. Det går också bra att låta hantverkaren återkomma till mig så fixar vi en dispens under perioden.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

   1. Hej.
    Då vet jag, tack för svaret.
    Med vänlig hälsning
    Göran

 9. Hej,

  Jag kan inte hitta om det finns några speciella parkeringsregler för Lars väg i Hjärup. Vad gäller här?
  Kan man parkera på båda sidor av vägen?

  1. Hej Sara!

   På Lars väg är det inte tillåtet att parkera på norra sidan. Detta förbud tillkom nu under ombyggnationen av spåren när parkeringsytan togs bort för att det inte skulle bli problem på gatan. De skyltar som sitter uppe är gällande.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 10. Hej! P-tillstånd för boende har införts detta året på Nämndemansgården. Var kan jag som besökare till längor 19 & 20 (dvs närmast Stanstorpsskolan) stå, utan att få böter? Förr kunde man stå gratis längs med Rättsvägen, stämmer detta ännu? Denna väg är delad i två: Var på vägen får man som besökare i så fall stå, utan att P-tillstånd krävs? Hälsn Marika

  1. Hej Marika!

   Om det har införts boendeparkering så är det på privat mark. Ska man ställa sig på gatunätet så är det de allmänna trafikreglerna som gäller. Vad jag kan se finns det ingen lokal bestämmelse om stannade och parkering på Rättsvägen och då gäller de allmänna trafikreglerna så som avstånd till korsningar, parkera i färdriktningen och så vidare.

   Det viktiga är att du följer allmänna bestämmelser och de skyltar som du ser ute på plats.

   Med vänlig hälsning,
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 11. Hej,
  Räknas området i slutet av varje väg i området Trädgården för vändzoner? Är det tillåtet att parkera i slutet av tex Kaplifolievägen? Har problem med att vissa fastigheter använder dessa områden som parkering till fastigheten på gatan och därmed försvårar för oss andra att kunna vända.
  Hälsn
  Anni

  1. Hej Anni!

   Om skyltning om vändplats finns så är det en ändamålsplats för vändning och ingen parkering är tillåten. Om skyltar saknas är det tillåtet att parkera där. Jag ber parkeringsvakten kontrollera på plats för att se över situationen.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

   1. Hej,
    Tack för ditt svar! Frågan gällde flera av tvärgatorna till Grenvägen: Rosenvägen, Snöbärsvägen, Kaprifolievägen. Det finns ingen skyltning om vändzon men om det står så många bilar så att det försvårar möjligheten vända, är det fortfarande ok? Dvs inte bara precis utanför egna fastigheten utan flera bilar bredvid varandra.
    Mvh
    Anni

    1. Hej igen!

     Det blir en tolkningsfråga på plats som jag anser att parkeringsvakten får göra. Det finns punkter i trafikförordningen man kan sätta parkeringsanmärkning för även om det inte är skyltat som vändplats. Jag ber vakten kontrollera på plats och göra en bedömning.

     Med vänlig hälsning
     Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 12. Hej!
  Vet inte vart jag ska vända mig men vår mäklare bad oss kontakta kommunen angående parkering på vikhem! Hur går tankarna på fler parkeringsplatser ? Vi har köpt bostad och har för tillfälligt ingen parkeringsplats utan vi står i kö till en plats! Var kan man ställa sig i stället för att förhindra böter ?

  1. Hej Linda!

   Parkering ska alltid lösas på fastighetsmark. Skulle det vara så att man inte löser behovet på egen fastighet finns alltid möjlighet att stå på allmänna gator men då är det viktigt att våra generella och lokala regler följs – annars riskerar man att få en parkeringsanmärkning. I ert fall när ni inte har en egen plats ännu är gatuparkering ett alternativ.

   Trevlig helg!
   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 13. Hej!
  Jag bli jätte ledsen att idag när jag skulle hämta min dotter från baldersskolan vid kl. 13.00. Efter en kvart när jag kommer tillbaka så ser jag att någon hade satt p. Böter för 600 kr. Undrar är verkligen rätt detta ? Parkerade en kvart bara o betala 600 kr ? Detta är orättvis att pga en kvart parkeringen baldersskolan betala för det? Undrar om det är ens rätt detta?

  1. Hej!

   Jag kan inte gå in på enskilda parkeringsanmärkningar och se information. Jag kan alltså inte se varför du fått anmärkningen eller om den är rätt eller fel. Du har troligen inte följt de lokala regler som finns på platsen eller de generella reglerna i Trafikförordningen. Om du tycker att den är felsatt och att du gjort rätt så måste du bestrida den till polisen. All information om hur du går tillväga står på baksidan av den gula lapp du fick.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör.

   1. Hej igen!
    Tack för svaret. Det är inte gul lapp utan den är grön lapp. SECURITAS som har satt lappen på min bil. Tycker du att jag ska kontakta polisen?
    MVH Silvia

    1. Hej igen!

     Securitas sköter parkeringsövervakningen på kvartersmark, det vill säga på skolans mark. Du bestrider denna parkeringsanmärkning hos Polisen också. Vad exakt som gäller står troligen på lappen du fick annars finns det på internet.

     Med vänlig hälsning
     Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 14. Fick av en ren tillfällighet veta att parkeringen längs blekingevägen är begränsad till 24 timmar. Varför sätter man inte en skylt om detta, utan hänvisar till en parkeringskarta. Hur ska man veta vad som gäller om du är nyinflyttad, besökare eller turist?

  Er sida för taxa felparkeringsavgifter finns ej

  1. Hej Mikael!

   Alla parkeringar som inte regleras med annan tidsangivelse, exempelvis 2- eller 4 timmar, har enligt Trafikförordningen 24 timmar som maximal parkeringstid. Detta gäller helgfria vardagar – på helger får man alltså står längre. Detta är en nationell bestämmelse som gör att man slipper skylta upp exempelvis villagator som därmed också har 24 timmarsparkering och sparar därmed in på en stor del skyltar som annars skulle behöva sitta uppe i vårt gatunät.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 15. Parkering i Hjärup!
  Man har precis röjt buskage på baksidan av carportarna på Banmästargården och lagt en rad plattor och ev sått gräs. Min fundering är varför man inte passade på att göra ytorna till parkeringsplatser istället. Sen järnvägsbygget började är där alltid fullt på gästparkeringen. Önskvärt är också att man markerar parkeringsrutor då många inte använder sunt förnuft när de parkerar. Med vänlig hälsning, boende på Banmästargården 3. PS. Vet inte om jag skickat till rätt avdelning på kommunen. DS.

  1. Hej Britta!

   I området finns gott om parkeringsplatser för de boende på privat fastighet. Där finns även plats för gäster om jag inte minns fel. Om det behövs platser utöver detta är man välkommen att parkera på omkringliggande gator. Är det så att reglerna inte efterlevs på gatorna kommer vår parkeringsvakt kontrollera på platsen.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 16. Tillägg till min kommentar om parkering på Blomstergården, eller korrigering. Inte Home Maid bilar utan Home Again Sverige HB, två bilar dagligen. LGC Isolering AB alltid två bilar. Dessa bilar borde stå dr de bor, inte på Blomstergården.

 17. Hej! Boende på Blomstergården i Hjärup. Vi har vid infarten en parkeringsplats (cirka10 platser) som brukade vara besöksparkeringen till oss som bor i Området när Vi har gäster. Då man inte kan parkera på våra gator framför våra hus. De senaste året är denna alltid full av diverse hantverksbilar. Dvs inga platser till några gäster. Ser att folk ställer dessa bilar där och går över på andra områden där de bor. Nu när det varit student och allt så har det varit kris! Kan Ni sätta upp en skylt alt. Ge dem böter så vi får tillbaka gäst / besöksparkeringen! Övervägde att sätta skylt själv. Städfirma Home Maid står alltid med två till tre bilar…Tacksam för hjälp! Elisabetj

  1. Hej Elisabeth!

   Har helt missat din kommentar här då det även kom som en felanmälan. Jag besvarade dig där för några dagar sedan. Parkeringen är till för allmänheten och inte avsedd för en viss grupp bilister. Kommunen kan inte förbjuda exempelvis hantverksbilar på allmän platsmark. Ingen skyltning eller likande från privatpersoner får sättas på allmän platsmark.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 18. På vår allmänna parkering i Kyrkheddinge ”tätort” står ofta övergivna bilar, nu är det dags igen. Vem har tillsynsansvaret? Mvh Thomas

  1. Hej Thomas!

   Kommunen har tillsyn på allmänna parkeringar. I detta fall skickar jag vidare ärendet till vår parkeringsvakt för kontroller tills dess att problematiken är borta.

   Tack för din synpunkt!
   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.


 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »