Parkering

Parkering. Foto: Lisbeth Svensson

Parkeringsskiva och parkeringskarta

P-skiva gäller vid tidsbegränsad parkering och kan hämtas gratis i Medborgarkontoret i Rådhuset, på våra bibliotek i Staffanstorp och Hjärup, på Bråhögsbadet samt hos Polisen.

Parkeringskarta för Staffanstorps centrum visar var det finns parkeringar och hur länge det är tillåtet att parkera.

Zon för tunga fordon

Tunga fordon får inte parkera mer än två timmar inom zonerna i Staffanstorps tätort och Hjärup.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd är ett bevis om tillstånd att parkera med undantag från de parkeringsbestämmelser som meddelats i de lokala trafikföreskrifterna, de handläggs av medborgarkontoret i rådhuset, 046-25 11 10.

Parkeringsvakter

Staffanstorps kommun inför från och med 1 mars 2016 parkeringsövervakning för att tillse att gällande parkeringsregler efterlevs. Kommunen anlitar ett privat vaktbolag för att hantera parkeringsövervakningen, 20 timmar per månad. Parkeringsvakternas uppdrag är att arbeta utifrån de lokala trafikföreskrifter som finns, samt utifrån Trafikförordningen för att uppnå god trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. Vaktbolaget kommer åka runt och övervaka de gator och områden som kommunen beställer övervakning på.

Felparkering

I taxa för felparkeringsavgifter i Staffanstorps kommun står angivet vilken avgift som tas ut för olika typer av överträdelser. En utskriven parkeringsanmärkning går direkt till Transportstyrelsen, alltså inte till kommunen. Om du vill bestrida en parkeringsanmärkning ska du vända dig till polisen.

Här hittar du den blankett du behöver på polisens webbplats om du vill bestrida en parkeringsanmärkning.

Parkeringsnorm för kvartersmark

Parkeringsnorm för Staffanstorps kommun anger parkeringstal som används som vägledning för att bedöma lämpligt utrymme för parkering i plan- och bygglovsärenden. Parkeringsnormen behandlar både cykelparkering och bilparkering och visar på det lägsta antalet cykel- och bilplatser som ska tillgängliggöras. Parkeringsnormen innehåller parkeringstal för både bostäder och verksamheter och avser endast kvartersmark.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

197 kommentarer till Parkering

 1. Jag undrar vilket vaktbolag ni anlitar. Jag har varit i kontakt med kommunen många gånger angående överträdelse av,6-timmars parkering på Farinvägen. Ett flertal av dessa platser har blivit boendeparkering som utnyttjas från eftermiddag till nästa morgon samt helger. Nu måste ni ta tag i detta på allvar.

 2. Vet inte om detta hamnar rätt… Vad finns för planer kring Staffansvallens grusparkering?
  Vägen in till den parkeringen består just nu av stora hål (går knappt att köra) och parkeringen är blöt och sörjig. Kan man göra vid åtminstone inkörseln så att den inte behöver bli i så dåligt skick? Nu kör bilister på gräsmattan istället, hur länge tål den det?

  Det är även kaos i vändzonen där alla ska lämna och hämta sina barn samtidigt som barn rör sig där både gåendes och cyklandes då cykelbanan korsar precis där. Risken är nog stor att en olycka kan ske där. Kan man göra något åt det?

 3. Som besökare i Staffanstorp tycker jag att det är mycket märkligt att det inte går att hämta p-skiva i butiker. Det finns ingen information annat än på nätet var man skaffar en. Hur kan man då sätta p böter på bilar? Hur har ni tänkt där? De borde vara mer lättillgängliga, som på alla andra ställen där p-skiva är krav!

  1. Hej Yvonne
   Tack för att du gjorde oss uppmärksam på det här. Nu finns p-skivor även att hämta i våra bibliotek i Staffanstorp och Hjärup samt på Bråhögsbadet. Webbsidan är också uppdaterad med den här informationen, se ovan.

   Vänligen Marie Schyllert

 4. Tips.
  Parkeringsvakterna får väldigt gärna står vid förskolor/skolor på morgonen vid 7-8 och eftermiddag 15.30-17.
  Folk parkerar hur som helst och var som helst. På gångvägar, i vändzoner och uppe på trottoarer.
  Vid Ryttarbyns fsk finns många uppmärkta p-platser, ibland många lediga ändå ställer folk sig fel.

  1. Hej Eva!

   Jag kommer att vidarebefordra dessa önskemål till Securitas för framtida åtgärder.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

 5. Hejsan!
  Jag undrar om det finns någon möjlighet att få en parkering uppmärkt i Hjärup?
  Parkeringen utanför gamla vårdcentralen i Hjärup (nu ligger förskolan Hjärtat och Hjärupsskolan där) på Centrumstigen har inga uppmärkta parkeringsplatser och då några backar in på valfri plats både snett och utan att trycka ihop sig kan det hända att oftast två men ibland även tre bilar inte får plats då mellanrummet mellan de backande bilarna kan vara över en meter till närmsta bil.
  Jag tänkte att med streck kanske det kan vara lättare att backa rätt så fler får plats.
  Jag hade varit mycket tacksam om ni ville titta på det.
  Hälsningar Lotta

  1. Hej Lotta

   Ditt förslag på åtgärd är enkel och bra.
   Du får kontakta Staffanstorp Kommunfastigheter då de ansvarar för denna parkeringsyta.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

 6. Hej
  Jag undrar varför parkeringen (lastbilsparkeringen vid gullåkravägen och St hundklubb) fortfarande är avstängt och hur länge den kommer vara det?
  Mvh Jens

  1. Hej Jens!

   Staketet kommer att vara kvar en tid framöver då det pågår en utredning om vad området, där ”Lastbilsparkeringen” låg, i framtiden ska användas till. Det kommer att skärmas av en mindre yta för parkering till de som ska till hundklubben med mera.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

 7. Det tog tid, men efter mycket tjat här på hemsidan så kontrollerades S.Lundavägen av parkeringsvakterna. Det märks en tydlig skillnad efter att minst en bil fått böter. Men, en & samma bil står parkerad varje dag och frågan är hur det kan komma sig. Är det slumpen som gör att denna Volvo lyckas undvika en gul lapp på rutan varje vecka. Eller är det så att parkeringsvakterna är av den felaktiga tron att handikapptillståndet som syns genom framrutan gör att bilen får parkeras där?

  Sen undrar jag över en annan sak. Ni skriver ”Vaktbolaget kommer åka runt och övervaka de gator och områden som kommunen beställer övervakning på”
  Hur ofta beställer ni övervakning, och var har det varit hittills?

  1. Hej Johan
   Ledsen för den långa svarstiden.
   När det gäller huruvida det är tillåtet eller inte om man får parkera med handikappstillstånd där det råder parkeringsförbud är svaret JA 3 timmar.
   De gånger det beställs någon specifik övervakning är då det inkommit samtal eller medborgarärende på felparkerade fordon som utgör ett hinder eller trafiksäkerhetsrisk.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

   1. Alla vi som rör oss på den gatan vet vilken bil som syftas. Visst kan man han/hon parkera där i 3 timmar tack vare sitt handikapptillstånd, den bilen står där betydligt fler timmar än så. Dessutom gäller dessa 3 timmar bara om bilen står parkerad på gatan där bilar kör, det gör den inte.

    1. Hej Alexander!
     Då detta bevisligen är ett stort problem för boende längs gatan och folk som rörs sig längs Södra Lundavägen kommer kommunen att utföra tätare platsbesök för att försöka stävja detta problem.

     Med vänlig hälsning Pär Larsson, Gatuingenjör

     1. I snart 1 år & 2 månader har det funnits parkeringsvakter i kommunen och ingen annanstans finns det ett bättre exempel på att det inte fungerar.
      Har man handikapptillstånd så får man stå parkerad i 3 timmar även om skyltar säger annat. Den här bilen står där mycket mer än så, men hur ska det kontrolleras? 20 timmar i månaden är parkeringsvakterna ute, om man drar ut det på hela månaden så blir det inte mycket per dag. För att kontrollera just detta fallet så krävs det ju att man kollar 2 gånger med 3 timmars mellanrum. Hur ofta arbetar Securitas mer än 3 timmar per dag med parkeringsövervakning? Man kan kolla ventilerna, men om bilen står där 23 timmar per dygn då missar man det.Sen undrar jag även över kunskapen hos Securitas. S.Lundavägens vägyta består av gammal klassisk (och i mitt tycke vidrig) kullersten, ska bilar parkeras där så ska dessa då stå ute i kanten med alla hjulen på denna kullersten. Oftast står bilen ifråga med 2 hjul på kullersten och 2 på de rektangulära gatstenarna. Det betyder att bilen står delvis parkerad på den sk. ”promenadytan”, där får den inte stå handikapptillstånd till trots. Detta enligt en ”riktig” parkeringsvakt som jag pratat med.

      1. Hoppas ni inte är allt för nöjda med hur ni svarar på inlägg. För detta är ganska uselt!

 8. Hej.
  Hur länge ska den sk lastbilsparkeringen på Gullåkravägen vara avstängd?
  Den spärrades av då träden skulle kapas ner.
  Det arbetet är klart för länge sen, men staketet står fortfarande kvar och P-skylten är fortsatt övertäckt.

  MvH Stefan

  1. Hej Stefan!
   Det stämmer att arbetet med upprensningen av vegetation och träd är färdigställt. Staketet kommer att vara kvar en tid framöver då det pågår en utredning om vad området, där ”Lastbilsparkeringen” låg, i framtiden ska användas till. Det kommer att skärmas av en mindre yta för parkering till de som ska till hundklubben med mera.

   Med vänlig hälsning Pär Larsson, Gatuingenjör, Staffanstorps kommun

   1. Hej!
    Jag bor i Uppåkra och hade i helgen några ärenden till Staffanstorps tätort och tänkte då passa på att gå en längre runda med hunden, antingen i Vesum eller Gullåkra. Det blev tyvärr inget av detta eftersom jag inte hittade något bra ställe att parkera bilen. Parkeringen på Vesum-sidan är full av diverse fyllnadsmassor, som grus, sten, jord och infarten är avspärrad med en kedja. Hela parkeringen på Gullåkrasidan är fortfarande avstängd med högt staket. Finns det fler p-platser än de avstängda parkeringarna i närheten, eller är Vesum/Gullåkra numera endast tänkta att kunna nyttjas av de som bor i Staffanstorps tätort och kan ta sig dit till fots?
    Tacksam för svar och åtgärd.
    Mvh Anna

    1. Hej Anna

     Då den så kallade Lastbilsparkeringen på Gullåkra är avstängd, utredning om ytan pågår, så finns för närvarande bara parkeringen på Sliparevägen att tillgå.
     Parkeringen vid Vesum används som upplagsplats i samband med VA-arbeten i Författarbyn.

     Med vänlig hälsning
     Pär Larsson, Gatuingenjör

 9. Hej.
  Jag undrar om kommunen har något tillägg i bestämmelserna om parkering på allmänna ”24 timmars” parkeringsplatser vad det gäller avställda fordon som alltså inte är i trafik?
  Är det OK att ha en avställd och obesiktad bil stående på en sådan parkering under längre period så länge den flyttas mellan platserna 1 gång per dygn?
  //Stefan

  1. Hej Stefan!

   Svaret på din fråga är kort och koncist, ja. Det är dock en polisiär fråga gällande böter av körande med olovligt fordon.

   Med vänlig hälsning Pär Larsson, gatuingenjör Staffanstorps kommun

 10. Hej!
  Jag vill få ett besked om vad som gäller vid parkering på Knutsborg. Gäller skyltarna och hur gäller de? Vilka gator får man parkera i och vilka får man inte parkera i? Hur länge får fordonen stå parkerade – både på gatan eller parkeringsplatserna. Budskapen är olika om man pratar med polis, er eller parkeringsvakten. Hur är det med handikappsplatser där?

  1. Hej Ann!
   Vi har i dagarna fått klart från politiken med en lokal trafikföreskrift gällande områdesskylt med parkeringsförbud inom hela Knutsborg. Detta innebär att det bara är tillåtet att parkera på markerade platser. Skylten är beställd och sätts upp när den levereras till vår driftentreprenör.
   När det gäller handikappsparkeringar så har vi inga specifika platser för detta på Knutsborg.

   Med vänlig hälsning Pär Larsson, Gatuingenjör, Staffanstorps kommun

 11. Saxat ur obesvarad kommentar från 3/11:
  *******************
  3/11, 2016 kl. 23.11
  Hej!
  Nu har det skett något märkligt. Samtidigt som en av skrotbilarna försvann från parkeringen på Krutmakarevägen i förra veckan flyttades den röda kvarvarande skrotbilen från lastbilsparkeringen för att istället placeras på Krutmakarevägen…
  Är det Securitas bärgare som hämtat och omplacerat för att sen glömma kvar volvon på plats nr 2, eller är det en slump att dessa två händelser skedde samma dag?
  ********************
  Åtgärd?

 12. Parkeringsförbud Södra Lundavägen.
  Skylten finns, men ingen bryr sig, fullt av bilar i princip alltid.
  Skulle någon våga /vilja svar, varför detta kan ske, utan åtgärd.
  Har dom möjligtvis dispens, från trafikreglerna?

  1. Hej Lena
   Det stämmer att skylt finns i riktning från Storgatan och att det parkeras bilar i färdriktning efter denna. Efter kontroll på plats visade det sig att skylten bara gäller ca 15 meter från Storgatan, då gång- och cykelvägen som ansluter till Södra Lundavägen är namngiven med gatunamnsskylt och därmed bryter parkeringsförbudet. Detta är nu åtgärdat med en ny skylt uppsatt efter gång- och cykelvägen.
   Securitas har fått uppdraget att kontrollera parkerade bilar efter uppsättningen av den nya skylten.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

   1. Men nöje läser man en del av inläggen här och just detta ämne har kommit upp flera gånger, alltid utan svar från er. Men är verkligen svaret korrekt? Är er förklaring anledningen till att bilarna fått stå kvar utan åtgärd?
    En gatunamnsskylt bryter inte ett parkeringsförbud. Hade nämnda cykelväg ”gått ut” i gatan så hade det inte heller spelat någon roll. Parkeringsförbudet gällde från den gamla skylten ända bort till korsningen Brage V./Anton Pers V.

   2. Det är ju uppenbart för alla att detta inte fungerar. Det har gått två veckor, och ingenting har hänt. Det gäller inte bara i detta fall, det finns fler ärenden på er hemsida där ni påpekat saker för vaktbolaget men det händer ingenting. För det första ska väl det inte behövas att ni talar om för vaktbolaget vad som ska kontrolleras, det ska dom sköta automatiskt. Om det nu är så att dom inte hinner med så får ju antalet timmar ökas, rejält. Ni kanske också borde kontrollera hur uppdraget sköts. Om det sköts så dåligt som det verkar, byt vaktbolag.
    Eller är det så att kommunpersonalen inte bryr sig speciellt mycket?

    1. Hej Alexander och Peter,
     När det gäller skyltningen av parkeringsförbud på Södra Lundavägen är denna nu korrekt och därmed kan parkeringsvakterna bötfälla bilar som parkerar längs gatan. Parkeringsvakterna övervakar enligt de anvisningar som är antagna av politiken. Utöver denna parkeringsövervakning tillkommer platser eller gator med observerade parkeringsproblem, dit kommunens tjänstemän har möjlighet att dirigera parkeringsvakterna för insatser.

     Med vänlig hälsning
     Pär Larsson, Tekniska enheten

     1. ”Parkeringsvakterna övervakar enligt de anvisningar som är antagna av politiken.”
      För mig och tydligen en hel del andra så verkar inte tiden för bevakningsbolaget räcka till, så det kanske är dags för nya anvisningar.
      Igår så cyklade jag på nämnda gata och såg då en bil med en gul lapp på rutan, 600 kronor svider nog för bilägaren.
      När jag ett par timmar senare cyklade hem igen så stod där 4 andra bilar, alla utan några gula lappar. Så länge bevakningsbolaget jobbar så få timmar med parkeringsövervakning så kommer dessa nog fortsätta med sin felparkering. Det känns ganska osannolikt att någon som felparkerar sin bil efter skymning i Staffanstorp kommer få en bot, för timmarna anvisade till bevakningsbolaget gör ju att det inte sker någon parkeringsövervakning efter kontorstid.
      Eller har jag fel där?

      1. Hej Alexander,
       Målsättningen med parkeringsövervakningen, enligt de politiska anvisningarna, är att den ska bidra till att skapa en god trafikmiljö. Det övergripande syftet är att främja trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet. I arbetet med att främja trafiksäkerheten ska de oskyddade trafikanternas (barn, funktionshindrade, m.fl.) behov särskilt beaktas. En huvuduppgift för parkeringsvakterna är att informera allmänheten om gällande regler och bestämmelser och i övrigt uppträda på ett serviceinriktat sätt. Övervakningen ska vara förebyggande så att trafikanterna följer givna regler och det innebär att endast så många parkeringsanmärkningar utfärdas som krävs för att klara den övergripande uppgiften.

       Parkeringsövervakningen sker även utanför kontorstid.

       Med vänlig hälsning
       Pär Larsson, Tekniska enheten

 13. Undrar när p-vakterna ska åtgärda felparkerade bilar i Hjärup? Enl många grannar så har dom ringt till tekniska enheten, men det händer inget, vad händer när Brandkåren eller några andra blåljus behöver komma fram. Och det är alltid samma som parkerar där fast det är gott om p-rutor lediga, ibland kan där stå 6-8 bilar från fredag kväll och under helger.
  Avser Prästkragevägen i Hjärup.
  Tycker det är dags att väcka dom.

  1. Hej Svante
   Förstår er frustration gällande felparkerade bilar.
   Vi tjänstemän är lite bakbundna när det gäller hur mycket vi kan nyttja Securitas tjänster då politiken har bestämt att parkeringsövervakningen enbart får utföras med 20 timmar per månad.
   Jag har vidarebefordrat ärendet till Securitas för åtgärder.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

   1. På 20 timmar i månaden borde det inte vara så många klagomål…
    Hur utnyttjas egentligen tiden av Securitas?

    1. 20 timmars arbetstid. Är det någon som kollar om de jobbar effektivt de 20 timmarna? Jag har sett en hel del och hade jag skullat avlöna dem så hade det inte blivit för arbetet så till vida att de inte ska ha betalt för att stå timvis för att snacka en massa. Känns inte bra att våra skattepengar går till sådant. Ordning och reda och lite bättre kunskaper om hur reglerna gäller för dem som går runt här i byn.

 14. Sedan ett antal månader tillbaka står det en bil övergiven vid parkeringen utanför Ängslyckans förskola. (Röd liten skåpbil)
  Från början såg den ok ut, men rätt snart var luften ur ett par av däcken och nu är nummerskyltarna borta.
  Vore bra om den forslades bort innan mer händer med den och det kommer en massa glas av krossade rutor etc.

  1. Hej Markus
   Ärendet skickades till Securitas för ca en vecka sedan för åtgärd.
   Handläggningstiden för att flytta ett fordon är ca 14 dagar efter att Securitas har startat upp ärendet på plats.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

   1. Hej!
    Den röda bilen står kvar, idag är det 18:e nov. Ni skickade det till Securitas för åtgärd enligt er kommentar ovan, ~17:e oktober.
    Ni skriver att deras handläggningstid är ca. 2 veckor. Är det Securitas som inte förstår begreppet cirka 2 veckor eller vad är problemet som gör att den inte flyttas?
    /S

 15. Hej!

  På parkeringen vid Ängslyckans fsk i Hjärup står en röd Chrysler med punktering och bortplockade reg.skyltar. Har stått så i flera månader. Vänligen plocka bort den.

  1. Hej Anders

   Jag skickar detta vidare till vår parkeringsövervakningsentreprenör Securitas för åtgärd.

   Med vänlig hälsning
   Stadsbyggnadskontoret, Teknik

   1. Detta börjar bli löjligt. Nu är det alltså över en månad sedan detta skickades vidare, idag hittade jag en trasig baklampa som ett av mina barn höll på att skära sig på.

    Kan ni ta lite ansvar och jaga Securitas?

    Ni kan ju inte bara vänta hela tiden, sätt lite press på dom. Dom får väl betalt av våra skattepengar?

    1. Hej Sven,
     Det är en ganska lång process att kunna ta hand om felparkerade bilar och det är inte självklart att de är skrotbilar. Det är egenmäktigt förfarande att bortforsla bilar utan denna process.

     Gällande den röda Chryslern vid Ängslyckans förskola är denna process klar och bilen kommer att transporteras bort denna veckan.

     Med vänlig hälsning
     Pär Larsson, Tekniska enheten

     1. Hej igen!
      Den röda Chryslern är idag tisdag fortfarande kvar.Så det är nog dags att börja gräva lite djupare i detta och se var processen inte fungerar.
      Om du kan ge oss lite datum så tror jag vi kan reda ut detta.

      1. Vilket datum fick ni först rapport om bilen på tekniska enheten?
      2. Vilket datum fick Securitas i uppdrag att lösa problemet?
      3. Vilket datum är beslutet om bortforsling?
      4. Vilket datum lovade Securitas att detta skulle vara löst?

      Om vi tar det där så kanske vi kan identifiera var i denna kedja det brister, om man läser alla kommentarer så är det ju något som inte fungerar i hela denna hantering med skrotbilar, är ju inte ett isolerat fall. Ni skriver att allt beror på en tungrodd process att få beslut om bortforsling, men det är ju uppenbart att det inte är enda orsaken till den långsamma hanteringen.

 16. Hej!
  Är det meningen att man får ställa sina husbilar husvagnar och båttrailers på parkeringen vid Slättvägen? så om man kommer på besök dagtid så får man ingen parkering. Det är fordon som står där hela tiden och tar mer än en p-ficka. Kan man inte införa 24-timmars regel så får de hyra plats någon annanstans som andra kommuner?
  Tack på förhand

  1. Hej Thomas,
   24-timmars regeln finns i Trafikförordningen 3 kap § 49 a

   ”På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är
   huvudman för hållande av allmänna platser samt inom vägområde
   för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.”

   Den gäller så länge det inte finns en lokal trafikföreskrift som säger något annat ( t ex parkeringsförbud eller kortare tid). 24-timmars regeln gäller för parkeringen vid Slättvägen.

   Vänligen Stadsbyggnadskontoret, Trafik

   1. Varför står där då husbilar husvagnar och släp om det är 24 timmarsregel på parkeringen mitt emot Slättvägen 2 är det inte en allmän gästparkering eller är det en långtidsparkering för husbilar betalar dom för att stå där. Där finns aldrig någon ledig plats när jag ska parkera dagtid för att besöka min dotter. Det vore inte helt fel att ni åker ut o tittar själv o får en egen uppfattning dagtid!

    MVH

    Thomas

    1. Hej Thomas,
     Parkeringen är en allmän parkering och de som långtidparkerar begår ett lagbrott. Oavsett övervakning förväntas medborgare följa de lagar och föreskrifter som finns beslutade. Uppställning av husvagnar, husbilar, båtsläp etc ska ske på egen tomt/uppfart alternativt får man hyra en plats hos en privat aktör.

     Vi kommer att skicka frågan om långtidsparkeringade fordon på Slättvägens parkering vidare till vår parkeringsövervakningsentreprenör Securitas.

     Vänligen Stadsbyggnadskontoret, Trafik

 17. Hej.

  Har inte fått svar på min kommentar från 4/10 och fortfarande har ingenting mer hänt, så frågan kvarstår. Hoppas på svar denna gången…
  Se nedan:
  Förra veckan var dom (Securitas?) och forslade bort den ena bilen, men den andre står fortfarande kvar…
  Likadant är det på parkeringen vid Krutmakarevägen. Där var dom och hämtade en av de fem skrotbilar som stått på 24 timmars parkeringen i flera år.
  Är inte tanken när dom städar bort skrot, att dom ska ta bort allt skrotet?
  Eller dom har en kvot på ett visst antal bilar per vecka? Kan man i så fall hoppas att dom fortsätter där dom slutat?
  Tack på förhand!

  1. Hej Stefan!
   När det gäller skrotbilarna på lastbilsparkeringen blev det ett litet missförstånd med Assistanskåren men den andra skrotbilen kommer att bortforslas i veckan.
   Städning vid bortforsling av skrotbilar åligger den som utför uppdraget att åtgärda.
   När det gäller Krutmakarevägen har Securitas varit där idag och rödlappat fordon som ska flyttas bort. Någon typ av kvot existerar inte.

   Med vänlig hälsning
   Stadsbyggnadskontoret, Teknik

   1. Hej!
    Nu har det skett något märkligt. Samtidigt som en av skrotbilarna försvann från parkeringen på Krutmakarevägen i förra veckan flyttades den röda kvarvarande skrotbilen från lastbilsparkeringen för att istället placeras på Krutmakarevägen…
    Är det Securitas bärgare som hämtat och omplacerat för att sen glömma kvar volvon på plats nr 2, eller är det en slump att dessa två händelser skedde samma dag?

 18. Hejsan
  Man får inte parkera inom tio meter från korsande körbanans ytterkant men det varierar lokalt om utfart från parkering räknas som korsande vägbana eller inte.
  Hur är det med utfarter från garage och parkering på Skråvägen. Räknas de utfarterna som korsande körbana eller är det tillåtet att parkera inom tio meter så länge man inte blockerar in och utfart?

  1. Hej Inge
   Utfart från tex garage och parkering räknas inte som körbana så det är tillåtet att parkera inom tio meter så länge man inte hindrar någon annan.

   Med vänlig hälsning
   Stadsbyggnadskontoret, Teknik

 19. Hejsan!
  Hagtornsvägen mot Gåravägen nere i vändzonen har blivit en parkeringsplats för de boende på Gåravägen, de har egna parkeringsplatser på andra sidan men det är för långt att köra tycker de. Vi har försökt få tag i dem som äger fastigheten men lyckas inte. Försökt säga till de som parkerar i hela vändzonen att man inte får stå där men det lyckas inte.

  Kan man bötfälla dem så de förstår eller hur går man tillväga här? Får man parkera i en vändzon?

  1. Hej Petra,
   Det är inte tillåtet att parkera i en vändplats. För att det juridiskt ska klassas som en vändplats ska det finnas ett vägmärke som visar att det är en vändplats.

   Vänligen Stadsbyggnadskontoret, Trafik

   1. Det hade kanske varit på sin plats att nu uppmanade parkeringsvakterna att åka dit och kolla. Fast å andra sidan så har ni ju fått flera påpekande om felparkerade bilar på S Lundavägen, och det har ni ju inte gjort ett dugg åt.

 20. På parkeringen till Gullåkra mosse står två sönderslagna bilar. Det är glasbitar runt bilarna som kan skada både människor, djur och däck. Det ser inte så trevligt ut.
  Det står även två släp som verkar vara uppbrutna där. Det är allmänt skräpigt med både matförpackningar, däck och påsar. Kan ni skicka ut någon att städa där och som tittar till den parkeringen lite då och då?

  1. Hej Eva
   När det gäller bilarna och släpvagnarna är de anmälda till Securitas för bortforsling.
   Gällande nedskräpningen ligger detta på vår driftentreprenör att åtgärda. vi kommer att underrätta dem om detta.

   Med vänlig hälsning
   Stadsbyggnadskontoret, Teknik

   1. Hej.
    Förra veckan var dom (Securitas?) och forslade bort den ena bilen, men den andre står fortfarande kvar…
    Likadant är det på parkeringen vid Krutmakarevägen. Där var dom och hämtade en av de fem skrotbilar som stått på 24 timmars parkeringen i flera år.
    Är inte tanken när dom städar bort skrot, att dom ska ta bort allt skrotet?
    Eller dom har en kvot på ett visst antal bilar per vecka? Kan man i så fall hoppas att dom fortsätter där dom slutat?
    Tack på förhand!

   2. Igår var vi på hundskolan och den aktuella parkeringen.

    Den sönderslagna röda Volvon står kvar….
    (Dags att ringa Securitas igen – eller kanske själv ringa en bärningsbil??)

    Vad ger det för signaler? Att det är en bra dumpningsplats för skrot man själv inte vill/orkar ta hand om? Att det är ok att slå sönder bilar – det är ändå ingen som bryr sig?

    Vi vill ju ha en ren och fin kommun! Ta bort skrotet!!

    1. Hej Eva
     Det är inte bara att ringa en bärgningsbil och be dem komma och hämta en bil.
     Det finns lagar och regler för hur fordonsflyttning skall utföras och de följer Securitas till fullo. Därför kan det tyckas lite konstigt att vissa bilar står kvar fast man har rapporterat in om dem.

     Med vänlig hälsning
     Pär Larsson, Gatuingenjör

     1. När ska ni redovisa var/när/hur Securitas patrullerar? Antalet felparkerade bilar i kommunen är ett tydligt tecken på att Securitas inte uppfyller sitt uppdrag. Det där med lagar och regler gäller kanske inte överallt?

      1. Hej Johan

       Securitas har enligt politiskt beslut 20 timmar i månaden för parkeringsövervakningen i hela kommunen. Det är inte möjligt att med 20 timmar i månaden bötfälla alla felparkerade fordon i hela kommunen och det är inte heller tanken med parkeringsövervakningen. Målet med parkeringsövervakningen är framförallt att öka trafiksäkerheten genom att bötfälla fordon som står trafikfarligt och även att öka parkeringsmöjligheterna i centrum. Parkeringsrörelserna ökar då medborgarna är medvetna om att man riskerar att bli bötfälld om man står längre än t ex två timmar längs Storgatan. Om vi redovisar var, när och hur Securitas patrullerar vet de medborgare som medvetet bryter mot trafiklagstiftningen exakt var, när och hur de kan felparkera utan risk. De medborgare som är intresserade av att ta del av redovisningen av den övervakning som redan har utförts är välkomna till Rådhuset.

       Oavsett övervakning förväntas dock medborgare följa de lagar och föreskrifter som finns beslutade.

       Med vänlig hälsning
       Pär Larsson, Gatuingenjör

       1. ”Om vi redovisar var, när och hur Securitas patrullerar vet de medborgare som medvetet bryter mot trafiklagstiftningen exakt var, när och hur de kan felparkera utan risk.” Är det inte meningen att det ska patrulleras överallt? Det är fattat ett politiskt beslut att det ska finnas parkeringsövervakning i kommunen, det var inte meningen att enbart ett fåtal gator och parkeringsplatser ska kontrolleras.

        Säkert 5 gånger har jag och andra nämnt hur felparkeras på S.Lundavägen, inte en någon gång har det lappats bilar där, hur kommer det sig? Det är en smal gata med parkeringsförbud. Felparkerade bilar gör gatan ännu smalare och därmed mindre trafiksäker. Man behöver inte ens vara på gatan för att se dessa bilar. Står man på Storgatan och tittar ner så ser man först skylten som visar att man inte får parkera där, sen ser man 5-6 bilar parkerade. Detta har alltså Securitas missat nu under halvåret de har snurrat runt i kommunen, och det är bara ett av alla ställen där det är så. Hur kan politiker och tjänstemännen på kommunen vara nöjda med det? Detta är ett företag som får skattemedel för att utföra en uppgift, en uppgift som tydligen inte klaras av.

        1. Hej Johan
         Avsätt en tid för ett besök på rådhuset, så kommer jag och en representant från Securitas att förklara för dig hur parkeringsövervakningen fungerar och även redovisa allt som har blivit utfört fram till dags datum.
         Securitas utför uppgiften på det sätt politiken har beslutat.

         Pär Larsson Gatuingenjör

     2. Hej.

      Nu är bilen borta (Tjoho!) men där ligger väldigt mycket glassplitter kvar.
      Det tar en hel parkeringsplats och är en fara för både bildäck, människor och djur.
      Kan driftentreprenören köra ut och städa?

      1. Hej Eva

       Jag ombesörjer detta med hjälp av Vår driftentreprenör.

       Med vänlig hälsning
       Pär Larsson, Gatuingenjör