Parkering

Parkering. Foto: Lisbeth Svensson

Parkeringsskiva och parkeringskarta

P-skiva gäller vid tidsbegränsad parkering och kan hämtas gratis i Medborgarkontoret i Rådhuset, på våra bibliotek i Staffanstorp och Hjärup, på Bråhögsbadet samt hos Polisen.

Parkeringskarta för Staffanstorps centrum visar var det finns parkeringar och hur länge det är tillåtet att parkera.

Zon för tunga fordon

Tunga fordon får inte parkera mer än två timmar inom zonerna i Staffanstorps tätort och Hjärup.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd är ett bevis om tillstånd att parkera med undantag från de parkeringsbestämmelser som meddelats i de lokala trafikföreskrifterna, de handläggs av medborgarkontoret i rådhuset, 046-25 11 10.

Parkeringsvakter

Staffanstorps kommun inför från och med 1 mars 2016 parkeringsövervakning för att tillse att gällande parkeringsregler efterlevs. Kommunen anlitar ett privat vaktbolag för att hantera parkeringsövervakningen, 20 timmar per månad. Parkeringsvakternas uppdrag är att arbeta utifrån de lokala trafikföreskrifter som finns, samt utifrån Trafikförordningen för att uppnå god trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. Vaktbolaget kommer åka runt och övervaka de gator och områden som kommunen beställer övervakning på.

Felparkering

I taxa för felparkeringsavgifter i Staffanstorps kommun står angivet vilken avgift som tas ut för olika typer av överträdelser. En utskriven parkeringsanmärkning går direkt till Transportstyrelsen, alltså inte till kommunen. Om du vill bestrida en parkeringsanmärkning ska du vända dig till polisen.

Här hittar du den blankett du behöver på polisens webbplats om du vill bestrida en parkeringsanmärkning.

Parkeringsnorm för kvartersmark

Parkeringsnorm för Staffanstorps kommun anger parkeringstal som används som vägledning för att bedöma lämpligt utrymme för parkering i plan- och bygglovsärenden. Parkeringsnormen behandlar både cykelparkering och bilparkering och visar på det lägsta antalet cykel- och bilplatser som ska tillgängliggöras. Parkeringsnormen innehåller parkeringstal för både bostäder och verksamheter och avser endast kvartersmark.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

232 kommentarer till Parkering

 1. Hej.

  Har inte fått svar på min kommentar från 4/10 och fortfarande har ingenting mer hänt, så frågan kvarstår. Hoppas på svar denna gången…
  Se nedan:
  Förra veckan var dom (Securitas?) och forslade bort den ena bilen, men den andre står fortfarande kvar…
  Likadant är det på parkeringen vid Krutmakarevägen. Där var dom och hämtade en av de fem skrotbilar som stått på 24 timmars parkeringen i flera år.
  Är inte tanken när dom städar bort skrot, att dom ska ta bort allt skrotet?
  Eller dom har en kvot på ett visst antal bilar per vecka? Kan man i så fall hoppas att dom fortsätter där dom slutat?
  Tack på förhand!

  1. Hej Stefan!
   När det gäller skrotbilarna på lastbilsparkeringen blev det ett litet missförstånd med Assistanskåren men den andra skrotbilen kommer att bortforslas i veckan.
   Städning vid bortforsling av skrotbilar åligger den som utför uppdraget att åtgärda.
   När det gäller Krutmakarevägen har Securitas varit där idag och rödlappat fordon som ska flyttas bort. Någon typ av kvot existerar inte.

   Med vänlig hälsning
   Stadsbyggnadskontoret, Teknik

   1. Hej!
    Nu har det skett något märkligt. Samtidigt som en av skrotbilarna försvann från parkeringen på Krutmakarevägen i förra veckan flyttades den röda kvarvarande skrotbilen från lastbilsparkeringen för att istället placeras på Krutmakarevägen…
    Är det Securitas bärgare som hämtat och omplacerat för att sen glömma kvar volvon på plats nr 2, eller är det en slump att dessa två händelser skedde samma dag?

 2. Hejsan
  Man får inte parkera inom tio meter från korsande körbanans ytterkant men det varierar lokalt om utfart från parkering räknas som korsande vägbana eller inte.
  Hur är det med utfarter från garage och parkering på Skråvägen. Räknas de utfarterna som korsande körbana eller är det tillåtet att parkera inom tio meter så länge man inte blockerar in och utfart?

  1. Hej Inge
   Utfart från tex garage och parkering räknas inte som körbana så det är tillåtet att parkera inom tio meter så länge man inte hindrar någon annan.

   Med vänlig hälsning
   Stadsbyggnadskontoret, Teknik

 3. Hejsan!
  Hagtornsvägen mot Gåravägen nere i vändzonen har blivit en parkeringsplats för de boende på Gåravägen, de har egna parkeringsplatser på andra sidan men det är för långt att köra tycker de. Vi har försökt få tag i dem som äger fastigheten men lyckas inte. Försökt säga till de som parkerar i hela vändzonen att man inte får stå där men det lyckas inte.

  Kan man bötfälla dem så de förstår eller hur går man tillväga här? Får man parkera i en vändzon?

  1. Hej Petra,
   Det är inte tillåtet att parkera i en vändplats. För att det juridiskt ska klassas som en vändplats ska det finnas ett vägmärke som visar att det är en vändplats.

   Vänligen Stadsbyggnadskontoret, Trafik

   1. Det hade kanske varit på sin plats att nu uppmanade parkeringsvakterna att åka dit och kolla. Fast å andra sidan så har ni ju fått flera påpekande om felparkerade bilar på S Lundavägen, och det har ni ju inte gjort ett dugg åt.

 4. På parkeringen till Gullåkra mosse står två sönderslagna bilar. Det är glasbitar runt bilarna som kan skada både människor, djur och däck. Det ser inte så trevligt ut.
  Det står även två släp som verkar vara uppbrutna där. Det är allmänt skräpigt med både matförpackningar, däck och påsar. Kan ni skicka ut någon att städa där och som tittar till den parkeringen lite då och då?

  1. Hej Eva
   När det gäller bilarna och släpvagnarna är de anmälda till Securitas för bortforsling.
   Gällande nedskräpningen ligger detta på vår driftentreprenör att åtgärda. vi kommer att underrätta dem om detta.

   Med vänlig hälsning
   Stadsbyggnadskontoret, Teknik

   1. Hej.
    Förra veckan var dom (Securitas?) och forslade bort den ena bilen, men den andre står fortfarande kvar…
    Likadant är det på parkeringen vid Krutmakarevägen. Där var dom och hämtade en av de fem skrotbilar som stått på 24 timmars parkeringen i flera år.
    Är inte tanken när dom städar bort skrot, att dom ska ta bort allt skrotet?
    Eller dom har en kvot på ett visst antal bilar per vecka? Kan man i så fall hoppas att dom fortsätter där dom slutat?
    Tack på förhand!

   2. Igår var vi på hundskolan och den aktuella parkeringen.

    Den sönderslagna röda Volvon står kvar….
    (Dags att ringa Securitas igen – eller kanske själv ringa en bärningsbil??)

    Vad ger det för signaler? Att det är en bra dumpningsplats för skrot man själv inte vill/orkar ta hand om? Att det är ok att slå sönder bilar – det är ändå ingen som bryr sig?

    Vi vill ju ha en ren och fin kommun! Ta bort skrotet!!

    1. Hej Eva
     Det är inte bara att ringa en bärgningsbil och be dem komma och hämta en bil.
     Det finns lagar och regler för hur fordonsflyttning skall utföras och de följer Securitas till fullo. Därför kan det tyckas lite konstigt att vissa bilar står kvar fast man har rapporterat in om dem.

     Med vänlig hälsning
     Pär Larsson, Gatuingenjör

     1. När ska ni redovisa var/när/hur Securitas patrullerar? Antalet felparkerade bilar i kommunen är ett tydligt tecken på att Securitas inte uppfyller sitt uppdrag. Det där med lagar och regler gäller kanske inte överallt?

      1. Hej Johan

       Securitas har enligt politiskt beslut 20 timmar i månaden för parkeringsövervakningen i hela kommunen. Det är inte möjligt att med 20 timmar i månaden bötfälla alla felparkerade fordon i hela kommunen och det är inte heller tanken med parkeringsövervakningen. Målet med parkeringsövervakningen är framförallt att öka trafiksäkerheten genom att bötfälla fordon som står trafikfarligt och även att öka parkeringsmöjligheterna i centrum. Parkeringsrörelserna ökar då medborgarna är medvetna om att man riskerar att bli bötfälld om man står längre än t ex två timmar längs Storgatan. Om vi redovisar var, när och hur Securitas patrullerar vet de medborgare som medvetet bryter mot trafiklagstiftningen exakt var, när och hur de kan felparkera utan risk. De medborgare som är intresserade av att ta del av redovisningen av den övervakning som redan har utförts är välkomna till Rådhuset.

       Oavsett övervakning förväntas dock medborgare följa de lagar och föreskrifter som finns beslutade.

       Med vänlig hälsning
       Pär Larsson, Gatuingenjör

       1. ”Om vi redovisar var, när och hur Securitas patrullerar vet de medborgare som medvetet bryter mot trafiklagstiftningen exakt var, när och hur de kan felparkera utan risk.” Är det inte meningen att det ska patrulleras överallt? Det är fattat ett politiskt beslut att det ska finnas parkeringsövervakning i kommunen, det var inte meningen att enbart ett fåtal gator och parkeringsplatser ska kontrolleras.

        Säkert 5 gånger har jag och andra nämnt hur felparkeras på S.Lundavägen, inte en någon gång har det lappats bilar där, hur kommer det sig? Det är en smal gata med parkeringsförbud. Felparkerade bilar gör gatan ännu smalare och därmed mindre trafiksäker. Man behöver inte ens vara på gatan för att se dessa bilar. Står man på Storgatan och tittar ner så ser man först skylten som visar att man inte får parkera där, sen ser man 5-6 bilar parkerade. Detta har alltså Securitas missat nu under halvåret de har snurrat runt i kommunen, och det är bara ett av alla ställen där det är så. Hur kan politiker och tjänstemännen på kommunen vara nöjda med det? Detta är ett företag som får skattemedel för att utföra en uppgift, en uppgift som tydligen inte klaras av.

        1. Hej Johan
         Avsätt en tid för ett besök på rådhuset, så kommer jag och en representant från Securitas att förklara för dig hur parkeringsövervakningen fungerar och även redovisa allt som har blivit utfört fram till dags datum.
         Securitas utför uppgiften på det sätt politiken har beslutat.

         Pär Larsson Gatuingenjör

     2. Hej.

      Nu är bilen borta (Tjoho!) men där ligger väldigt mycket glassplitter kvar.
      Det tar en hel parkeringsplats och är en fara för både bildäck, människor och djur.
      Kan driftentreprenören köra ut och städa?

      1. Hej Eva

       Jag ombesörjer detta med hjälp av Vår driftentreprenör.

       Med vänlig hälsning
       Pär Larsson, Gatuingenjör

 5. Vid kanten på tomten till Sirapsvägen 13 finns en cykelbana som mynnar i ett fyrvägskors på Sirapsvägen. Det händer att både barn och vuxna cyklar i full fart rätt ut på Sirapsvägen. Ett par gånger har jag nästan krockat med cyklister, även om jag kör extra långsamt eftersom jag är medveten om risksituationen.

  Kan kommunen sätta upp cykelbommar som tvingar cyklisterna att sakta farten? Helst innan någon blir påkörd eller dör.

  1. En månad senare och inte en en kommentar att kommunen struntar i detta, alternativt vi utreder frågan och återkommer 2017. När ska räddningstjänsten tvingas bära bort en påkörd cyklist?

   1. Hej Leslie,
    Beklagar att vi missat att svara på din kommentar.

    Bommar och liknande trafikhinder sätts främst på platser där cykelvägen slutar tvärt i en trafikerad gata och där man som cyklist inte kan förutse gatan. Detta är både en fråga om att räddningstjänst, elrullstolar och dubbelbarnvagnar ska kunna komma fram, men även ökade kostnader för drift och underhåll. Denna gång- och cykelväg slutar på en gångbana och sikten skyms av plank och häck på privat fastighet.

    Fastighetsägare som har sin tomt vid gång- och cykelväg ska tillse att det är goda siktförhållandena för att uppnå god trafiksäkerhetsstandard. Därför bör en mur eller ett plank inte göras högre än 80 cm i anslutning till gata eller gång- och cykelstig. Mer information finns här.

    För att detta ärende ska kunna hanteras av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden måste vi be dig att inkomma med en skriftlig anmälan till kommunen.

    Vänligen Stadsbyggnadskontoret, Trafik

 6. Hej! Jag undrar vem man ska vända sig till när det gäller att göra nya markeringar vid parkeringar? Markeringarna på Gästparkeringarna på Blåklintsvägen i Hjärup har blivit slitna efter många år. Det resulterar i att bilägarna parkerar sina bilar lite hur som helst. Ska kunna få plats med 6 bilar men endast 4 bilar får plats pga att folk inte ser markeringarna o parkerar lite som de själva tycker.

  1. Hej Cina,
   Marken som gästparkeringarna ligger på tillhör Paulssons fastighets kb (046 – 12 58 01). Var vänlig ta kontakt med markägaren gällande målningen av parkeringsplatserna.

   Frågor som gäller kommunens mark kan lämnas via webbformuläret under https://staffanstorp.se/kommun-och-politik/om-kommunen/kontakt/
   Vänligen Stadsbyggnadskontoret, Trafik

 7. Vi är ett flertal grannar och troligen även renhållningsarbetarna hos Suez som är otroligt trötta på zickzackparkeringarna på Tegn’ers väg. Dags dato kom knappt sopbilen fram, föraren gick ut och fotograferade eländet, vi som bor här får prångla oss ut och in på våra uppfarter. Allt detta beror på ren bekvämlighet från människor som inte orkar gå från parkeringen vid James grill till Rådhuset eller Baldersskolan och för att parkeringen vid den senare alltid är full, alternativt åka kollektivt. Nedan text gäller oss boende i kommunen men nog sjutton måste inpendlare också ta sitt ansvar när det gäller att parkera, skärpning tack!

  ” Det är viktigt att alla som har en bil har möjlighet att parkera den inom rimligt avstånd från sin bostad. Genom att säkerställa att det ordnas tillräckligt med boendeparkering inom fastigheten frigörs gatuytor. Är boendeparkeringen otillräcklig är risken att de boende parkerar på gatan, vilket kan skapa problem vad gäller framkomlighet, säkerhet och tillgänglighet för besökare. Det finns också en risk att de boende väljer att parkera i ett närliggande område, vilket då istället kan innebära problem för de boende i det området att finna en ledig bilplats. Säkerställandet av tillräcklig boendeparkering, framför allt i kombination med utbyggd kollektivtrafik och utbyggda gång- och cykelnät, ökar också sannolikheten att boende väljer att åka kollektivt, gå eller cykla till arbetet istället för att ta bilen ”.

  1. Skulle vara intressant med en kommentar på Pernilles inlägg ovan.

   Som boende/besökare på Tegnérs väg i anslutning till Kyrkvägen brottas vi ständigt med parkeringar, från (som vi antar) bilägare till tjänstefolk på Rådhuset, vilka försvårar för oss att backa ut från våra uppfarter. Vi har bett bilägarna att sprida ut sina parkeringar på hela gatan men såklart skall alla trängas så att promenaden till Rådhuset blir så kort som möjligt.

   Tekniska nämnden på Rådhuset skulle uppmana sina tjänstemän att sprida ut sina parkerade bilar i hela författarbyn. Har detta skett?

   1. Hej Cecilia och Pernille,
    Det är tråkigt att ni upplever problem gällande parkerade bilar på gatan. Varje förare ansvarar för sitt fordon och man får inte parkera framför
    infarten till en fastighet, eller så att in- och utfart till fastigheten försvåras.

    Vi kommer att skicka ut information till alla tjänstemän i Rådhuset om att boende i författarbyn upplever problem med parkerade bilar.

    Vänligen Pär Larsson, gatuingenjör

    1. ”Vi kommer att skicka ut information till alla tjänstemän i Rådhuset om att boende i författarbyn upplever problem med parkerade bilar.”
     Har denna information verkligen gått ut. Problemet kvarstår fortfarande! Vi upplever inte bara att vi har problem, vi har verkligen problem med att ta oss ut och in på våra uppfarter. Det behövs nog en uppdatering av informationen till kommunens tjänstemän som fortsätter att parkera sina bilar på detta vis.

     Med vänlig hälsning
     Inger

 8. Hej!

  1. Jag är boende på Nevisborg I Staffanstorp. Jag har fått en parkeringsbot som jag har bestridit och fått avslag på. Jag skulle vilja att någon kom ut till Nevisborg och berätta varför då det är markerat att jag får stå där, och även förklara de olika parkeringarna som ibland är markerade med två vita sträck ibland ett?

  2. Med tanke på hur lite parkering det finns….var finns parkeringsvakterna när det finns två husvagnar uppställda på parkeringen och dessutom tre skrotbilar som stått där i tre veckor?

  1. Hej Åsa,
   1. Var vänlig ring till kommunen gällande din fråga.
   2. För att kommunen ska ha mandat att flytta fordon krävs en viss formell process som kan ta tid.

   Vänligen Pär Larsson, Stadsbyggnadskontoret, tekniska enheten

 9. Hej
  Jag undrar var det finns pendlarparkeringar inne i Staffanstorp.
  Hälsningar
  Elisabet Ottosson

  1. Hej Elisabet,
   Det finns en pendlarparkering i korsningen Västanväg-Kronoslättsvägen. Fler parkeringsplatser med uppgift om tidsbegränsning finns på Kartguidens karta; http://maps.kartguiden.com/pdf/staffanstorp.pdf . Det är dock i första hand angiven tid på vägmärket vid respektive parkeringsplats som gäller.

   Stadsbyggnadskontoret, Trafik

 10. Hej!
  Nu är två av fyra hus på Bonums seniorboende i Hjärup färdigbyggda och inflyttade. Det är sommarlov och många lediga barn och pedagoger på både Hjärups skola och Ängslyckans förskola. Ändå finns det inga lediga parkeringsplatser vid Hjärups skola när man kommer dit för att lämna/hämta sina barn på fritids/förskola. Parkeringsplatserna används förutom av pedagoger och byggnadsarbetare/hantverkare även av de boende på Bonum, eftersom de parkeringsplatser (under tak) som finns inom bostadsrättsområdet är utformade på ett sådant sätt att de inte går att använda, eftersom det är så trångt i sidled att det inte går att öppna bildörrarna när bilen parkerats, enligt några av de boende jag pratat med. Längs med hela Fredriks väg stod det idag dessutom ett flertal stora/långa arbetsfordon och containrar (innanför den vitmålade linjen, mot Ängslyckans förskola) vilket gjorde att det inte heller gick att parkera längs med Fredriks väg på motstående sida (utanför den vita linjen) för då hade inga fordon kunnat passera mellan min bil och arbetsfordonen. Har dessa arbetsfordon/containrar fått specialtillstånd för att få parkera där? Det är gott om föräldrar som fått parkeringsböter för att ha parkerat innanför den vita linjen.
  Det är verkligen dags att se över/styra upp parkeringssituationen vid Hjärups skola!
  Mvh Anna

  1. Kommunen har upphandlat 20 timmar/månad av den så kallade parkeringsvakten…..lättförtjänta skattepengar!
   Det är inte mycket som händer.Det är ok att parkera på huvudled,stor och tung lastbil får stå parkerad dag efter dag utan böter,massor med bilar på p-platserna utan p-skiva…listan kan göras lång,och problemen som beskrivs från Hjärup kommer säkert också att lämnas utan åtgärd.

  2. Hej Anna,
   Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att införa 3 timmars parkering på parkeringsplatserna närmast skolan för att underlätta för hämtning och lämning av barn samt besök till vårdcentral och församlingshem. Tidsbegränsningen kommer att skyltas under hösten.

   Vänligen Stadsbyggnadskontoret, Teknik

 11. Kyrkvägen har fått status av ”huvudled”, vilken torde innebära parkeringsförbud, och ändå står det dagligen bilar i flera timmar parkerade på vägen mot kyrkan. När man ställer sin bil mitt emot ”Elsas Damfrisering” så hindrar man framfart/infart på Kyrkvägen, och blockerar all sikt.
  Kommunen skyltar nu med ”huvudled”, men polisen säger att lokala föreskrifter gäller. Vad är rätt? Är det polisens skyldighet att bötfälla dessa, eller kan kommunens p-vakt göra det?
  Vi är trötta på alla lagbrytare – eller är dom inte det som parkerar ”fel”?

  1. Hej Bengt-Olof,
   Polisen och kommunens parkeringsvakter kan bötfälla de som parkerar på huvudled.

   Vänligen Stadsbyggnadskontoret, Teknik

 12. Hej
  Bor i hjärup och undra på vilken parkeringsplats jag kan ställa mln husvagn nu under sommaren när den inte används. Bor i bostadsrätt
  och har ingen tomt att ställa den på.
  Tacksam för svar.

  1. Men om du har skaffat en husvagn får du väl ordna en egen parkeringsplats till den. Det är väl inte vi andra skattebetalare som ska finansiera det genom allmänna parkeringsplatser till husvagnar och liknande.

   1. Hej Tommy,
    Kommunen tillhandahåller inga parkeringsplatser för långtidsuppställda fordon, husvagnar eller släp.

    Stadsbyggnadskontoret, Trafik

    1. Det tog er alltså 2 månader och en vecka innan ni svarade på Tommys fråga. Är ni verkligen nöjda med det?

     1. Hej Johan,
      Ja vi är nöjda. Vi erbjuder en enkel tjänst med en chans till dialog och vi gör så gott vi kan i semestertider. Fortsatt trevlig sommar.

      Stadsbyggnadskontoret, Trafik

      1. ”Om kommentaren behöver ett svar av oss besvarar/bemöter vi kommentarer som regel inom 24 timmar måndag – fredag kl. 8-17 med undantag för veckoslut, helger, sjukdom och semester.”
       Grattis då, det måste vara trevligt med ett jobb där alla har semester i 2 månader.

 13. Hej!
  Jag räknade till nio bilar som stor parkerade på Domarringen lördagen den 28 maj på ”trottoaren”. Efter ny asfaltering och utmärkning av gångbana med tydlig vit linje har det parkerats innanför denna linje, så nu kan man inte gå med sina barn och barnvagn, på någon trottoar längre, utan tvingas ut i gatan med barnen, för att komma förbi bilarna. Måste någon olycka hända med barnen först innan bilisterna blir bötfällda eller är det tillåtet i Staffanstorps kommun att parkera på trottoaren?

  Mvh Kerstin

  1. Hej Kerstin,
   Avsikten med linjen är att ge plats för de gående. Linjen klassas som spärrlinje och får inte passeras. Parkerade fordon innanför linjen bötfälls.

   Vänligen Stadsbyggnadskontoret, Teknik

 14. Hej!

  Jag bor i Hjärup och fler där fler husägare väljer att anlägga trädgård på den bilplats de har på den egna tomten. De smala villagatorna blir helt belamrade med bilar och uppsikten dålig. Gästparkeringarna är numera alltid upptagna av dem som bor i områdena. Vad gäller för parkering när man valt att själv bygga bort sin bilplats?

  Vänliga hälsningar,
  Anna

  1. Hej Anna,
   Kommunen har ansvar att bevaka så att det finns ett rimligt antal bostadsparkingar vid bygglov och detaljplaneläggning och för detta finns en parkeringsnorm framtagen. När det gäller befintliga miljöer har kommunen ingen skyldighet att ordna parkering på allmän plats för boende som inte har någon parkering på sin tomt eller har behov av fler parkeringsplatser än de som finns på den egna tomten.

   Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

 15. Ska det verkligen ta ett dygn att ”granska” en kommentar? Eller var det så att det jag skrev var lite för känsligt, att ni fortfarande inte har svarat på frågan som jag i sin tur svarade på tyder ju på det.

  1. Hej Johan!
   Det är en ambition att arbeta mot, att besvara en kommentar så fort som möjligt och vi är medvetna om att vissa verksamheter har svårare än andra att möta denna ambition.
   Vänligen Lisbeth Svensson, Staffanstorps kommun

   1. Då är ju frågan vad gör ni för att få dessa ”verksamheter” att bli bättre?

    1. Hej igen!
     Arbete pågår hela tiden.
     Vänligen Lisbeth Svensson, Staffanstorps kommun

 16. När ska ni/någon/ansvarig ombesörja att samtliga bilar som står på kommunens parkeringsplatser, kommer att forslar bort, det gäller givetvis dom som så många har påpekat, som t.ex stått oflyttade i många år och månader. med punkteringar vissa med handskrivna reg. skyltar.
  Detta har påpekats nu i över ett år. Är det någon som har råg i ryggen och vågar svara på detta?

  1. Hej Lena!
   Tidigare avtal som kommunen haft för flytt av fordon sades hastigt upp och arbete med ett nytt avtal pågår. Det är en komplicerad fråga att hantera som tar tid.
   vänliga hälsningar Peter Norlander, Teknisk chef, Staffanstorps kommun

 17. Hej
  Var och hur kan jag få reda på var man i Staffanstorp kan parkera en husbil över en helg?
  Vi bor i radhus på Drottningvägen och ska få besök, vill gärna de ska kunna bo så nära som möjligt:)

  1. Hej Linda,
   Våra allmänna parkeringar finns redovisade på kommunkartan som du hittar här http://maps.kartguiden.com/. När det gäller parkeringsregler har transportstyrelsen gjort en sammanställning: http://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/trafikant/produkter/stanna-och-parkera-a5-webb.pdf. En sådan regel är t ex att man inte får parkera så att fordonet står utanför en parkeringsruta med något hjul.

   Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

 18. Gällande Parkering längs Fredriks väg i Hjärup och de paralellgående cykel och gångbanorna:

  Idag när barnen på skolan skulle lämnas så blockerades båda cykel/gångbanorna på bägge sidor av vägen av 3 st arbetsfordon, en bod och ett ensamt släp. Vad är tanken här – att barnen måste ta sig förbi genom att ta sig ut på gatan som är väldigt trafikerad vid lämning/hämtning? Det här är rejält riskfyllt för barnen som ska ta sig till skola och förskola!

  1. Hej Kalle,
   Entreprenören är kontaktad och de kommer att flytta fordonen och boden under förmiddagen.

   Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

   1. Hej,
    Bra att ni informerar så att de flyttar på fordonen och bodarna –
    Men – för vanliga föräldrar som lämnar på förskolan meddelas inget i förväg utan här så bötfälls de direkt med 1000 skr
    Är det rimligt?

    1. Hej Kalle,
     Med tanke på att vi fick information om att arbetsfordon och arbetsbod blockerade gångbanan var det lämpligt att tillse att dessa togs bort snarast än att invänta parkeringsvakten. Syftet med parkeringsvakterna är för övrigt att uppnå god trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet för samtliga trafikslag.

     Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

 19. Nu har parkeringsvakterna kommit till Hjärup och siktat in sig på Fredriks väg där föräldrar ska lämna sina barn på förskolor och skolor, samtidigt som de få P platserna ska delas med byggarbetarna (som börjar tidigare och redan då tar upp de flesta parkeringsplatser) och nya vårdcentralen. Det finns således inga platser kvar alls till lämning/hämtning – Förskolechefen har beordrat föräldrarna att ställa längs med Fredriks väg. Står man minsta lilla på den vita linjen så får man en lapp i rutan. Ställer sig bilar på rätt sida om den vita linjen som gränsar till cykel/gångbanan så kommer ingen annan bil förbi …
  1: Var är tanken att man ska ställa bilen för att hämta/lämna barnen från skola/förskolor?
  2: Varför finns det två breda cykel/gång-banor parallellt avgränsade med en vit linje. Vägbanan blir därmed väldigt begränsad om nu bilister ska ha möjlighet att ställa här för att lämna hämta. Blir svårt att ta sig fram överhuvudtaget.

  1. Hej Kalle,
   Det saknas separat gång- och cykelbana längs Fredriks väg. Det är därför många som går längs med vägen innanför den heldragna linjen t ex skolbarn eller föräldrar som ska lämna sina barn till förskolan och skolan. Det finns många parkeringsplatser som ligger nära skolan, exempelvis vid Slättvägen-Fäladsvägen och i början av Fredriksväg vid Ängslyckevägen. Tanken är dock att de parkeringsplatser som finns närmast skolan i första hand ska användas av besökare till verksamheterna såsom skolan och förskolan, t ex föräldrar. Vi kommer därför att föreslå Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att tidsbegränsa dessa parkeringar till 3 timmar.

   Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

   1. På Stanstorpsskolan är det alltid problem med att finna p-plats för att lämna/hämta barn. De fasta p-platser som finns är i princip alltid upptagna. Sedan skolan satt upp suggor och en bom för att förhindra att bilar körs in på skolgården är situationen än värre. Trångt och många cyklande barn = farligt. Var är tanken att vi föräldrar skall parkera för att lämna/hämta våra barn? Kanske läge att införa tidsbegränsad parkering även där.

    Ni borde även informera skolan att skylten ”förbud mot fordonstrafik” vid nya bommen även gäller cykeltrafik. Det är ok att leda sin cykel, men alla barn cyklar förbi skylten trots detta förbud.

    1. Hej Peter,
     Gällande parkering till skolan är det främst verksamhetens ansvar och de parkeringar som ligger väster om skolan i slutet av Rättsvägen tillhör skolan. I detta ärende samt frågor gällande trafik på skolgården var vänlig kontakta skolan, https://staffanstorp.se/stanstorpsskolan/telefon-och-adresser-e-post/.

     För de som väljer att hämta och lämna sina barn med bil finns även drygt 40 allmänna parkeringar att tillgå längs Stamvägen, ca 200 meter från skolan.

     Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

   2. Hej,

    Hur har det gått med 3 timmars-begränsningen för parkeringen vid Ängslyckan/Seniorboendet? Finns inte så många parkeringar nu på morgonen efter sommaren.

    Tack på förhand,
    Marcus

    1. Hej Marcus,
     Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att införa 3 timmars parkering på parkeringsplatserna närmast skolan för att underlätta för hämtning och lämning av barn samt besök till vårdcentral och församlingshem. Tidsbegränsningen kommer att skyltas under hösten.

     Vänligen Stadsbyggnadskontoret, Teknik

 20. Vad gäller på vägen som går jämte Bråhögsbadet, PH Lings väg?

  1. Hej Henrik,
   De parkeringsregler som gäller på PH Lings väg (förutom de generella) är följande:
   På östra sidan får fordon inte parkeras.
   På västra sidan från Storgatan till 80 meter söder om Storgatan får fordon inte parkeras. Förbudet gäller inte skolbuss. Förbudet gäller vardagar utom dag före sön- och helgdagar mellan klockan 08-16.

   Lisa Callréus, Trafik-och exploateringsingenjör

   1. Hej tack för ditt svar.
    Vilka är då dom generella reglerna? Ska man ha p-skiva och hur länge får man parkera där?

    1. Hej Henrik,
     De generella reglerna finns i Trafiklagstiftningen bl a Trafikförordningen. Transportstyrelsen har gett ut en samlad skrift om vad som gäller för stannande och parkering, se http://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/trafikant/pv09303_stanna-parkera_2014-10-01_webb.pdf

     Det finns inga krav på p-skiva i dagsläget på PH Lings väg och det framgår av skyltningen var det finns krav på p-skiva. Om det inte finns annan skyltning gäller att på en gata får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag (innebär oftast lördag).

     Lisa Callréus, Trafik-och exploateringsingenjör


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »