Parkering

Parkering. Foto: Lisbeth Svensson

Parkeringsskiva och parkeringskarta

P-skiva gäller vid tidsbegränsad parkering och kan hämtas gratis i Medborgarkontoret i Rådhuset, på våra bibliotek i Staffanstorp och Hjärup, på Bråhögsbadet samt hos Polisen.

Parkeringskarta för Staffanstorps centrum visar var det finns parkeringar och hur länge det är tillåtet att parkera.

Zon för tunga fordon

Tunga fordon får inte parkera mer än två timmar inom zonerna i Staffanstorps tätort och Hjärup.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd är ett bevis om tillstånd att parkera med undantag från de parkeringsbestämmelser som meddelats i de lokala trafikföreskrifterna, de handläggs av medborgarkontoret i rådhuset, 046-25 11 10.

Parkeringsvakter

Staffanstorps kommun inför från och med 1 mars 2016 parkeringsövervakning för att tillse att gällande parkeringsregler efterlevs. Kommunen anlitar ett privat vaktbolag för att hantera parkeringsövervakningen, 20 timmar per månad. Parkeringsvakternas uppdrag är att arbeta utifrån de lokala trafikföreskrifter som finns, samt utifrån Trafikförordningen för att uppnå god trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. Vaktbolaget kommer åka runt och övervaka de gator och områden som kommunen beställer övervakning på.

Felparkering

I taxa för felparkeringsavgifter i Staffanstorps kommun står angivet vilken avgift som tas ut för olika typer av överträdelser. En utskriven parkeringsanmärkning går direkt till Transportstyrelsen, alltså inte till kommunen. Om du vill bestrida en parkeringsanmärkning ska du vända dig till polisen.

Här hittar du den blankett du behöver på polisens webbplats om du vill bestrida en parkeringsanmärkning.

Parkeringsnorm för kvartersmark

Parkeringsnorm för Staffanstorps kommun anger parkeringstal som används som vägledning för att bedöma lämpligt utrymme för parkering i plan- och bygglovsärenden. Parkeringsnormen behandlar både cykelparkering och bilparkering och visar på det lägsta antalet cykel- och bilplatser som ska tillgängliggöras. Parkeringsnormen innehåller parkeringstal för både bostäder och verksamheter och avser endast kvartersmark.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

154 kommentarer till Parkering

 1. Med anledning av att det gamla biblioteket numera är musikskola, allmän mötesplats m.m. så har det uppstått stora parkeringsbekymmer i anslutning till dessa sammanträden. När parkeringarna inte räcker till på den parkeringsplats som finns i anslutning till Gotlandsvägen så parkerar nu alla besökande längs med hela gotlandsvägen. Detta i sin tur har inneburit att boende på gatan nu inte kan komma in på sina uppfarter med sina bilar då utrymmet blir för tajt (smala uppfarter som kräver svängradie). Utöver detta är det en stor trafikrisk för våra barn.
  Detta har blivit ett STORT problem för oss boende som får stå och passa i våra fönster eller stå på gatan för att förhindra blockerade utfarter. Detta är också ett bekymmer i händelse av brand eller nöd, då möjlighet för räddningstjänst inte är optimal. Kom gärna förbi och se hur vi numera har det, eller just det ni har ju era möten här och en del av er har säkert märkt av turbulensen! Tidsbegränsad parkering mot P-skiva eller parkeringsförbud längs med villagatorna.

  1. Hej!

   Problemen du beskriver skulle kunna lösas med parkeringsvaktens närvaro vid sammanträden. Att blockera vägen eller hindra in- och utfart till fastighet harmoniserar inte med lagstiftningen. Jag ber parkeringsvakterna hålla ett öga på detta som en första åtgärd.

   Med vänlig hälsning,
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 2. Hej!
  Ref. parkering på Skråvägen”, Staffanstorp.

  Här har ni säkert fått in tidigare påpekanden.
  Vill understryka att det är farliga tillbud som uppstår här
  pga felparkerade bilar i början på vägen.

  Denna väg går ned till Borggårdens dagis.
  Åtgärd önskas.

  Tack för visat intresse.
  Mvh Thomas

  1. Hej Thomas!

   Beställning av parkeringsförbudsskyltar för första delen av vägen är beställda och inkom till entreprenören igår. Inom en snar framtid kommer dessa skyltar sättas upp på platsen.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 3. Idag parkerar bilar på gångbanan (som är målad på ena sidan av Lars väg). Skolbarn måste gå ut i vägbanan där det redan är trångt att passera (och få bilar håller hastigheten).

  Jag hoppas att det inte händer en tråkig olycka innan ni i kommunen agerar!

  1. Hej!

   Efter ett möte med Trafikverket på plats nu på förmiddagen har vi beslutat att sätta parkeringsförbud på Lars väg norra sida. Södra sidan kommer fortfarande vara tillåten att parkera på men det gäller att man följer generella regler såsom exempelvis inte parkera för nära en korsning.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 4. Det är tidvis en galen situation på Lars väg, med bilar parkerade på båda sidor. Idag kunde jag med nöd och näppe passera och då ställer jag mig frågan hur ska brandbilar, större lastbilar få plats att passera om de behöver komma fram till slutet av Lars väg, Hans väg och Petters väg?

  Situationen har uppkommit nu när pendlarparkeringen upphört pga järnvägsbygget.

  1. Hej!

   Kommunen hade idag möte på plats med Trafikverket gällande bland annat parkeringssituationen. Vi kom överens om att skylta parkeringsförbud på Lars väg norra sida. Södra sidan har fortfarande tillåten parkering.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 5. Hej.

  Undrar vad som gäller för den utmarkerade parkeringen vid Lommavägen 4a, mellan Lundavägen och Klockaregårdsvägen, vid förskolan.

  Har fått en lapp från en byggfirma att det är en privat parkering då jag stått där trots att allt tyder på att det är en kommunal parkering på kommunal mark.

  1. Hej!

   Vad jag kan se i gällande detaljplan ligger parkeringarna på allmän platsmark. Vägen in tillhör fastigheterna. Med anledning av ovan kan jag inte se att det skulle vara något problem att parkera där.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

   1. Hej,

    När parkeringen vid Klockaregårdsvägen 4 är allmän platsmark bör kommunen omgående se över skyltningen. Någon har satt upp en ”privat-skylt” där (fäst på samma stolpe som övriga skyltar). Med anledning av Tekniska avdelningens svar 4/3 är ju den skylten helt fel.

    1. Hej Jenny!

     Vägen är som jag nämner inte allmän men parkeringsytan är. Skylten som sitter uppe som säger att vägen är privat är inte enligt vägmärkesförordningen och ger inget förbud att köra där. Jag kan se över situationen vid tillfälle och se om parkeringen är skyltad som den ska, det vill säga med en P-skylt.

     Med vänlig hälsning
     Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

     1. Hej,

      Där satt en P-skylt förut vid parkeringen på Klockaregårdsvägen. Denna har plockats bort/stulits då renoveringar gjordes i området. Nu sitter där privata skyltar på samma stolpe istället.

      Någon sätter lappar på bilar som parkerar med åsikt att parkeringen är ”deras”.

      Vore bra med en P-skylt så inga oklarheter uppstår med de boende där.

      Med vänlig hälsning
      Miriam

 6. Hej! Trafiksituationen på Skråvägen vid Borggård har blivit värre och värre år för år. Nu är det alldeles hopplöst om vardagarna. Dels parkerar de anställda vid företagen utmed Järnvägsgatan sina bilar utmed Skråvägen vilket gör vägen mer eller mindre enkelriktad eftersom den är så smal. Till detta kommer rallykörning till Borggårds förskola för att sedan som pricken över i:et kompletteras med fullständig ignorans över de skyltar med förbud att stanna som finns längst in på Skråvägen och parkering dikt an mot övergångsstället och helt upp mot sista korsningen. Ingen 10 metersregel följs överhuvudtaget. Jag har varit i kontakt med både kommun och Polis i ärendet för flera år sedan med ni bollar det mellan varandra. Vem har i slutändan ansvar? Om inga regler gäller kan ni ju lika gärna ta bort trafikskyltar och skrapa bort strecken på övergångsställena längs vägen. Ingen bryr sig ju ändå.

  1. Hej Anders!
   Det vi kommit fram till efter senaste besöket är att sätta parkeringsförbud på båda sidor av Skråvägen efter övergångsstället i söder upp till Lärlingsvägen. På västra sidan sträcker sig parkeringsförbudet ner till Järnvägsgatan. I praktiken kommer det alltså kunna parkeras fordon första biten på Skråvägen upp till 10m innan övergångsstället. Åtgärden kommer förenkla för många bilister. Den stora vinsten blir att sträckan man kör ”på fel sida” blir betydligt kortare men också att sikten kommer bli bättre (både vid övergångsstället men också vid anslutande trafik från Lärlingsvägen). Om det fortfarande skulle vara problem i framtiden kan man se över situationen mellan Järnvägsgatan och övergångsstället också.

   Vi kommer inte skylta upp parkeringsförbud i korsningspunkterna då det generella förbudet i Trafikförordningen gäller här. Här får parkeringsvakterna fortsätta patrullera. Anmärkningar har satts senaste veckan.

   Jag har dessutom under gårdagen varit i kontakt med närliggande företag som har personal som parkerar där. Information ska gå ut gällande parkering på lämpliga platser och att de inte ska parkera i korsningar. Polisen är också kontaktad gällande ev höga hastigheter på Skråvägen. Åtgärder för hastighetsdämpande åtgärder kommer inte anläggas i nuläget. Om polisen får en annan bild av hastighetsproblematik får vi ta en funderare gällande detta. Förhoppningsvis kan polisen vara behjälpliga även med parkeringsövervakningen.

   Med vänlig hälsning Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun

   1. Hej!

    Vid närmare analys sätts parkeringsförbudet direkt efter Järnvägsgatans anslutning. I framtiden kanske det är rimligt att anlägga ett par parkeringsplatser på sträckan men det är inget vi gör i dagsläget. Hade trafikförordningens regler efterlevts på platsen hade det varit tillräckligt med vår första åtgärd men trots parkeringsvakternas närvaro under ett bra tag är det fortfarande ett problem att de inte följs.

    Med vänlig hälsning
    Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

    1. Jag blir lite nyfiken här. Jag ha själv kommenterat felparkering här på hemsidan ett antal gånger t.ex S.Lundavägen, och har bemötts av ett kraftigt ointresse från ansvariga tjänstemän. Vad har hänt? Är det ny personal som faktiskt bryr sig om felparkering, eller handlar det om det faktumet att Skråvägen inte ligger i centrum?

     1. Hej Ulf!

      Varje plats utreds enskilt. Sätts ett stanna- eller parkeringsförbud är det för att trafiksäkerheten inte är god. På platsen nämnd ovan finns problematik som beror på felparkering och därför har vi valt att åtgärda detta. Eftersom parkeringsvakternas närvaro på plats inte lett till förändringar är nästa steg en reglering av parkering.

      Med vänlig hälsning
      Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun

      1. Fast, det du beskriver passar ju in till 100% på S.Lundavägen. Trots tydliga skyltar felparkeras det konstant, vilket gör det svårt att komma fram om man kommer via Storgatan. Eftersom det verkar vara samma bilar som bryter mot reglerna så borde det inte vara svårt att rätta till. En av bilarna har ett handikapptillstånd, vilket gör att den bilen får ju står där trots parkeringsförbudet. Men bara ett visst antal timmar, och den bilen står där i dagar och ibland även på marken som är till för gångtrafikanter.

       1. Hej igen!

        Jag antar att bedömningen som gjorts när ditt ärende hanterades är korrekt och att ingen fysisk åtgärd behövdes. Det jag kan göra nu är att skicka dit parkeringsvakterna igen. Att stå på en gångbana är inte i enlighet med Trafikförordningen och därmed en generell bestämmelse. Generella trafikregler skyltas inte upp.

        Med vänlig hälsning
        Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

    2. Hej Henrik
     Så skönt att du nu fått samma uppfattning som oss alla i området kring Skråvägen. Vi är mycket tacksamma för din lyhördhet och aggerande.
     När beräknas detta träda i kraft?

    3. Tack för att ni verkar ha gjort en ordentlig bedömning på plats. Den vägen är verkligen hemsk att köra på när det parkeras HELA vägen så det blir enkelriktat. Hoppas dom som felparkerat lär sig parkera nu när ni sätter upp skyltar, så att det här får ett stopp snarast!

     1. Hej Lotta, Jonny och Stefan!

      Förhoppningen är att detta ska lösa en del av problematiken på plats. Viss problematik bygger vi inte bort så närvaro av polis och parkeringsvakt är viktigt. Jag har varit i kontakt med dem och de kommer göra kontroller vid tillfälle.

      Beslutet är lite oklart gällande ikraftträdande då jag inte vet hur lång tid det tar för oss att få fram skyltarna. Beställningen är gjord så runt ett par veckor är nog rimligt.

      Med vänlig hälsning
      Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 7. Vem kontaktar man vid felparkering utanför sitt hus?
  Kommunen eller polisen?

  Det råder allmänt kaos runt Hjärup Station för tillfället och är detta något Staffanstorps kommun kommer addera mer resurser gällande felparkeringar?

  1. Hej Hans!

   Du kan kontakta växeln på kommunen med din adress så skickar de ditt ärende vidare till parkeringsövervakarana.

   Gällande utökade resurser för felparkering kommer kommunen inte köpa in fler timmar. Jag tar en dialog med Trafikverket för att se om de kommer vilja köpa in timmar. Jag meddelar vakterna att kontrollera på platsen runt stationsområdet redan nu.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 8. Fortfarande står det bilar parkerade i vändplatsen på Jeppsagård 4
  Man parkerar på kvällar nätter och inte minst helger
  Skulle vara bra med en uppföljning, större bilar har svårt att köra där

  1. Hej Lennart!

   Jag meddelar parkeringsvakterna detta för kontroll på plats.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör
   Staffanstrops kommun

 9. Arbetsfordon (i detta fall städbolags firmabilar 2 st) står på kvartersparkering utmed klockaregårdsvägen. Inte ok tycker jag, vad gäller ? Tacksam för återkoppling. Hälsningar Henrik

  1. Trams med sådana synpunkter
   Står de omvägen?
   Iså fall bör man upplysa dem om detta

  2. Hej Henrik!

   På kvartermark kan inte kommunen göra något åt parkeringssituationen. Är det på kommunal mark så gäller allmänna och lokala bestämmelser. Jag är inte helt säker på vilken parkering utmed Klockaregårdsvägen du menar. Strax söder om Blomstergården finns en parkeringsyta som är allmän och kan bevakas av kommunens parkeringsvakter om så behövs.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör
   Staffanstorps kommun

 10. Långtidsparkerad SAAB på Cederbergs Väg som egentligen hör hemma på skroten…. vad gäller på denna gata?

  Parkerande bilar mittemot utfart ifrån flerbilsparkering på Bivägen, är det tillåtet?
  Gatan är smal tillräckligt och man får köra upp på trottoaren för att ta ut svängen så fronten ej touchar de parkerade bilarna.!
  På denna väg finns också 2 korsningar med högerregeln, gäller inte här parkering
  ´10 m´ ifrån korsning?

  1. Hej Jonas!

   Långtidsparkering och uppställning av fordon får inte göras på allmän platsmark. 24 timmar gäller som maximal parkeringstid om inget annat anges på skyltar. Absolut gäller 10-metersregeln och jag kommer be parkeringsvakterna kolla på plats på både Saaben och eventuell felparkering.

   Med vänlig hälsning Henrik, trafikingenjör, Staffanstorps kommun

   1. Hej Henrik.

    Tack för svar och en framtida uppsikt.

    // Jonas

    1. Hej Henrik.

     Hur går det med den uppsyn som var tänkt att genomföras…?
     Staffanstorp är inte stort så är det inte dags snart att få det åtgärdat…?

     Mvh.

     1. Hej Jonas!

      Jag har skickat iväg ärendet till parkeringsvakterna den 12/11 men jag har inte fått någon återkoppling. Jag skickar en liten påminnelse till dom.

      Med vänlig hälsning
      Henrik, Staffanstorps kommun

 11. Felparkerade bilar är fortfarande ett problem på Prästkragevägen. Ser att det förra inlägget är från maj. Vad har kommunen/Securitas gjort sedan dess?

  1. Skulle gärna vilja ha svar på inlägget nedan om parkering på Prästkragevägen i Hjärup. Vill också tillägga att parkeringen sker precis vid en cykelväg.

   1. Hej
    Securitas har i uppdrag via ett politiskt beslut att max verka 20tim/månad inom kommunen och att det först och främst gäller centrala delar av tätorter.
    När det gäller området med bla Prästkragevägen så har de fått att detta ska ha lite mer tillsyn pga parkeringssituationen som råder.

    Med vänlig hälsning
    Pär Larsson, Gatuingenjör

    1. Det är ju viktigt att Securitas är där under kvälls/helgtid när parkeringen sker. Har ni möjlighet att styra det?

     1. Hej
      Det finns möjlighet att få dem att lägga in detta område på vilken tid på dygnet som helst. Det är Staffanstorps kommun som styr detta.

      Med vänlig hälsning
      Pär Larsson, Gatuingenjör

      1. Hej!
       Då tycker jag att ni ber dem patrullera Prästkragevägen under kvällar. Det är ju då problemet finns.
       Eftersom det fortfarande är felparkerade bilar dagligen (4-6 stycken) så drar jag slutsatsen att Securitas inte har varit där när felparkeringen sker.
       Meningen är väl att felparkeringarna skall upphöra, eller har man andra prioriteringar?

 12. Tycker det är dags att Staffanstorps kommun åtgärdar alla felparkerade bilar på Prästkrageväge i Hjärup. dom står i gatan och i vändzonen och orkar inte använda p-rutorna som det finns i gatan, har varit så i 3 år så något bör ju hända snart !

  1. Hej
   Staffanstorps kommun avtal med Securitas gällande parkeringsövervakning.
   Övervakning sker mestadels i de centrala delarna av våra tätorter, men även i kommunens villaområden och då efter att det inkommit anmälningar till kommunen. När det gäller Prästkragevägen i Hjärup har Securitas fått i uppdrag att göra kontroller när de är i byn, då det har inkommit många anmälningar därifrån.
   Det är ett politiskt beslut som ligger till grund för hur mycket vi kan nyttja Securitas tjänster och i detta fallet är det 20 timmar per månad.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

 13. Hej

  Har varit i kontakt med polisen gällande lastbilsparkering som görs på bla truckstigen på industriområdet. Men vad jag kan utläsa på kartan för ”Zon för tunga fordon” så ligger den inom området!? Detta måste från komunens sida belysas till polisen, för enligt dom så finns det inget parkeringsförbud på truckstigen, därför kan dom inte agera.

  På helgerna så parkeras det så många lastbilar att det tvingar ut trafiken i mötatande körbana, det är bara en tidsfråga tills något allvarligt händer.

  1. Hej!
   Kommunen har problem med parkerade/felparkerade lastbilar främst i östra industriområdet.
   De åtgärder som har vidtagits är att våra parkeringsvakter har varit på plats ett tiotal gånger och dels pratat med ägaren av lastbilarna och dels direkt bötfällt ägaren för felparkerade lastbilar.
   Kommunen har varit i kontakt med polisen i ärendet vilka hävdar att detta är ett kommunalt problem.
   Kommunen kommer att öka upp bevakningen i området för att se om detta kan hjälpa mot alla parkerade lastbilar i området.
   Kommunen byggde separata lastbilsparkeringar längs Vesumvägen 2017 för att underlätta för chaufförer att tillfälligt kunna parkera och få sin timvila.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

   1. Hej

    Ett alternativ är att sätta upp parkering förbudsskylt (i varje fall på truckstigen), för att belysa för de internationella lastbilschaufförerna om vad som gäller, de är säkert inte så insatta i vad som gäller i de kommunala zonerna vad som gäller parkering för tunga fordon!
    Ett sämre alternativ är att vänta tills något alvarligt händer, och då tycka att man borde gjort mer och tidigare, trots att problemet är allmän känt!

    1. Hej Pär Larsson.
     Är ovan förslag gällande parkeringsförbud på truckstigen, något du/ni tänker genomföra?

     1. Hej Pär Larsson.

      Kan du inte, eller vill du inte svara?

 14. Hej!
  Jag vill få ett besked om vad som gäller vid parkering på Hagalid. Vilka gator får man parkera i och vilka får man inte parkera i? Hur länge får fordonen stå parkerade – på gatan?
  Hur nära utfart från privat fastighet får man parkera ett fordon? Budskapen är olika om man pratar med polis, er eller parkeringsvakten.
  Parkeringsförbud gäller på Knutsborg/Nevisborg områdena om jag inte är helt fel informerad, såvida man inte utnyttjar utmarkerade parkeringsplatser.
  Finns det möjlighet att få detta infört på Hagalid området också? Just nu är det många bilar parkerade ute i gatan på de olika ”sten”-gatorna fast att i princip alla fastigheter har möjlighet till minst 2 parkerade bilar på egna uppfarter.
  När dessutom bilarna parkeras precis i anslutning till en utfart från fastighet som dessutom har över 2 meter häck äventyrar det trafiksäkerheten för alla inblandade men mest för barnen som springer ut i gatorna dolda av den parkerade fordonet utan att se sig för.

  1. Det är väl ganska uppenbart att man får parkera hur man vill i Staffanstorp. Det ska finnas parkeringsvakter, men ingen ser dom. Ingen ser några bilar som blivit ”lappade”, däremot ser man gott om bilar som borde få lapp på rutan. Igår kväll så cyklade jag på Polluxväg, på denna ganska korta gata så stod det 6 bilar och en husvagn felparkerade. Detta beteende fortsätter eftersom det är 100% riskfritt att felparkera i kommunen.
   ”Staffanstorps kommun inför från och med 1 mars 2016 parkeringsövervakning för att tillse att gällande parkeringsregler efterlevs” Det lät ju fint!

  2. Hej!

   Parkering gäller enligt den skyltning som finns på varje plats samt enligt de generella regler som definierats i Trafikförordningen. Att parkera vid utfarter är nödvändigtvis inte olovligt men man får inte blockera helt. Att välja att sätta parkeringsförbud kan vara aktuellt om det är ett generellt problem med säkerheten eller framkomligheten för bland annat räddningsfordon. Jag kan kontrollera på plats när tillfälle ges och se om det är lämpligt, eller om det kanske finns några andra mindre åtgärder som kan göras. Att ha parkerade fordon på gatorna är inte alltid negativt, utan de funkar bra som hastighetsdämpande åtgärder, men sikt eller framkomligheten ska inte påverkas för mycket pga parkeringen.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör

   1. Hej!

    Parkeringen i Hagalidområdet följs inte enligt den skyltning som finns uppsatt, då många bilar står uppställda i körbanan i flera dagar/veckor i sträck utan anledning då de hade kunnat parkeras på egna uppfarter.
    Vissa fastigheter har breddat sina uppfarter för att kunna ha plats för fler fordon om behov har funnits för att kunna parkera fler än 2-3 fordon på fastigheten.
    Men sen finns det de som har satt det som vana att parkera på gatan istället för på sin egen uppfart av anledningar som jag inte kan förstå…
    Angående parkering vid utfarter, så blir det ju automatiskt en blockering när de flesta utfarter befinner sig mittemot varandra i hela området.
    Egna skyltar/möbler sätts ut i gatorna (även om man inte befinner sig på gatan) vilket försvårar framkomligheten avsevärt.
    Jag förstår mycket väl att det kan ses som en hastighetsdämpande åtgärd att ha fordon parkerade på gatan, men när det redan finns hastighetsdämpande åtgärder ”inbyggda” i gatans detaljplanering såsom sidoförskjutningar med avsmalning av körbanan tillsammans med planterade träd i dessa sidoförskjutningar, känns gatorna ännu mer trånga och trafikfarliga.
    Detta blir ännu mer påtagligt när man parkerar fordon i den redan trånga körbanan istället för att utnyttja sin egen befintliga parkering.
    Då kan ju alla stänga av sina uppfarter och utnyttja gatan som parkeringsplats, fast det kan jag ju inte tänka mig att tanken är bakom detaljplanen.
    Jag har noterat flera tillfällen där barn har sprungit ut i gatan och närapå blivit påkörda då de inte har varit synliga på grund av parkerade bilar på gatan/höga och täta häckar.

    1. Hej igen Anna!

     Är det så att reglerna som är satta inte efterlevs så ber vi parkeringsvakterna att kontrollera tills problematiken är borta. Finns det något som anses vara trafiksäkerhetshämmande så kommer parkeringsanmärkningar att sättas på de fordon som berörs. Man får inte ens parkera och blockera sin egen uppfart, så all denna parkering är olovlig. Jag ber vakterna kontrollera på plats!

     Med vänlig hälsning
     Henrik, trafikingenjör

     1. Då skulle jag rekommendera er att få parkeringsvakterna att köra några rundor på kvällar och helger när det är som mest felparkerat i området…

      Sen kanske någon sorts skyltning vore bra vid infarten till Hagalidområdet/Granitvägen angående parkering? Just nu finns det endast uppsatt 2 fartskyltar som uppmanar till 30km.

      1. Hej Anna!

       I bostadsområde är det oftast kvällar och helger som gäller så det meddelas vakterna.

       Gällande tillägg i skyltningen så får jag återkomma efter dialog med vakterna gällande situationen. Är det så att parkeringen inte sköts på ett trafiksäkert sätt så är kanske någon form av åtgärd lämplig.

       Trevlig helg!
       Henrik, trafikingenjör, Staffanstorps kommun

   2. Henrik, varför ska du ut och kontrollera? Även i Staffanstorp gäller lagar och regler. Det är väl parkeringsvakternas uppgift att se till att dessa lagar och regler följs, eller?

    1. Hej Ulf!

     Parkeringsvakterna kontrollerar efter de förutsättningar som finns på gatorna. Vad och hur det ska skyltas beslutas av kommunerna, vilket gör att ett platsbesök från kommunen känns berättigat.

     Med vänlig hälsning
     Henrik, trafikingenjör, Staffanstorps kommun

 15. Är det verkligen tillåtet att parkera på trottoarerna?
  På t.ex Frödingsväg står det ett 10-tal bilar på båda sidorna av vägen,och som gångtrafikant är man hänvisad till att gå ute i gatan…
  Såg också att det till och med är målade p- platser på Valhallavägen mitt emot Rådhuset,och det är på trottoaren!

  1. Hej!

   För att det ska räknas som annat än körbana krävs skyltning (gång- och cykelväg till exempel). Om det inte är skyltat annat ska man enligt trafikförordningen parkera så långt till höger i körriktningen det går.

   Med anledning av ovanstående är det korrekt parkering.

   Med vänlig hälsning
   Henrik Alvén, Staffanstorps kommun

 16. Hej!
  Finns det inte en pendlarparkering i Staffanstorp har jag för mig? Varför har ni inte med den på någon karta? Svårt att hitta den i alla fall.
  Karin

 17. Hej
  undrar om ni kan skicka securitas till vändzonen på Vinkelvägen?
  Det står oftast 4-5 bilar parkerade där och det råder parkeringsförbud. vissa ägare parkerar sina bilar även på gångbanorna när det är fullt i vändzonen.

  1. Hej

   Jag kommer att kontakta dem om detta problem

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

 18. I Staffanstorps Aktuellt nr 4 2017 skriver en tjänsteman ”att parkering är tillåten i s.k. motlut och även upp mot häckar och plank”.
  Direkt efter att detta publicerades påpekades det att detta naturligtvis är fel. Istället för att erkänna misstaget så skrev samma tjänsteman att det fanns otydligheter och att kommunen tolkade vissa regler på detta sätt. Men, han säkrade upp med att skriva ”För att få rätsida på det sker dialog med andra berörda myndigheter och kommuner.” & ”När klarhet i ärendet finns kommer vi att publicera vad som gäller.”

  Det har gått över 4 månader sedan detta skrevs och jag har inte sett någon ny kommentar, varken här eller i något av alla nummer av SA som publicerats efter nr.4.
  Har ni glömt bort det, eller har ni hoppas att alla andra gjort det?

  1. Hej!

   Ursäkta att svaret dröjt, men det blir lätt så när det är flera aktörer inblandade och i all hast har informationen uteblivit. Polisen, med sina jurister, tolkar att det krävs en skylt (D5, gångbana) för att det ska kunna anses vara ett område för gående. Att endast ha en målad linje likt i Staffanstorp ger inget särskilt förbud att parkera bakom heldragen linje.

   Inga fysiska åtgärder är planerade i dagsläget gällande borttagning av befintliga linjer eller uppsättning av skyltar för gångbana.

   Med vänlig hälsning
   Henrik Alvén, Staffanstorps kommun

   1. Då har polisen satt sig i en lite knipa. Man har nämligen vid ett par tillfällen tidigare bötfällt bilar som stått parkerad på ”trottoaren” på den södra sida av Skånevägen. Inte heller där finns någon skylt. Antingen har man fel nu, eller har man bötfällt bilar som inte brutit mot någon lag. Är det det senare så kommer man vara återbetalningsskyldig med ränta, kanske även skadestånd.

    1. Hej!

     Vilka anmärkningar som har satts av vem kan jag inte svara på. Anser man att de är felaktiga ska man bestrida dessa till Polisen.

     Med vänlig hälsning
     Henrik Alvén, Staffanstorps kommun.

 19. Hej
  Jag tror att det är tid med information om tomgångskörning.
  Jag ser nu när det börjar bli kallt att man går ut och startar sin bil långt innan man skall ge sig iväg för att kunna hoppa in i en varm bil.

  Med vänlig hälsning
  Dan Palmqvist

 20. Ni kan ta er en titt på Lars väg i Hjärup också. Hela gatan används som en pendlar-parkering under dagen. Stackars barn som måste ge sig ut på denna gata när de ska bege sig till skolan.

  Se över pendlarparkeringarna! Eller kom med riktlinjer hur vi ska få en säker gata. Kan dessutom tillägga att ingen som lämnar/hämtar barn på skolan håller hastighet, det är endast de som bor på gatan eller dess sidogator.

  1. Hej!
   Att Lars väg används som pendlarparkering dagtid är ett bra sätt att få ner hastigheterna på gatan. Lägre hastighet ger i sin tur mindre risk för hastighetsrelaterade olyckor. Givetvis ska parkeringen ske på ett sätt som främjar framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet. Om inte är fallet så behöver vår parkeringsvakt kontrollera på plats.

   När det kommer till vad som är en säker gata eller inte så finns det ingen direkt handbok. Det skiljer sig från plats till plats. Det vi har för att kontrollera om en gata är säker eller inte är dels olycksstatiken som rapporteras in av polis och sjukvårdspersonal. Sedan år 2000 när man började rapportera olyckor har det endast skett 2 olyckor. Den ena utan personskador och den andra med lindriga skador. Det viktiga är i detta fall att det som nämns i ovanstående stycke efterlevs och kontrolleras vid behov.

   För överträdelser av hastigheter är polisen tillsynsmyndighet och får därmed göra kontroller på plats. Polisens resurser kan kommunen dock inte råda över men det vi får in som klagomål brukar vi rapportera in.

   Vänligen Henrik, Staffanstorps kommun


 • Blanketter/e-tjänst

  pool

  Staffanstorps kommun har ingen e-tjänst, men håller för närvarande på att utveckla sina e-tjänster. Letar du efter blanketter kan du hitta dessa här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »