Parkering

Parkering. Foto: Lisbeth Svensson

Parkeringsskiva och parkeringskarta

P-skiva gäller vid tidsbegränsad parkering och kan hämtas gratis i Medborgarkontoret i Rådhuset, på våra bibliotek i Staffanstorp och Hjärup, på Bråhögsbadet samt hos Polisen.

Parkeringskarta för Staffanstorps centrum visar var det finns parkeringar och hur länge det är tillåtet att parkera.

Zon för tunga fordon

Tunga fordon får inte parkera mer än två timmar inom zonerna i Staffanstorps tätort och Hjärup.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd är ett bevis om tillstånd att parkera med undantag från de parkeringsbestämmelser som meddelats i de lokala trafikföreskrifterna, de handläggs av medborgarkontoret i rådhuset, 046-25 11 10.

Parkeringsvakter

Staffanstorps kommun inför från och med 1 mars 2016 parkeringsövervakning för att tillse att gällande parkeringsregler efterlevs. Kommunen anlitar ett privat vaktbolag för att hantera parkeringsövervakningen, 20 timmar per månad. Parkeringsvakternas uppdrag är att arbeta utifrån de lokala trafikföreskrifter som finns, samt utifrån Trafikförordningen för att uppnå god trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. Vaktbolaget kommer åka runt och övervaka de gator och områden som kommunen beställer övervakning på.

Felparkering

I taxa för felparkeringsavgifter i Staffanstorps kommun står angivet vilken avgift som tas ut för olika typer av överträdelser. En utskriven parkeringsanmärkning går direkt till Transportstyrelsen, alltså inte till kommunen. Om du vill bestrida en parkeringsanmärkning ska du vända dig till polisen.

Här hittar du den blankett du behöver på polisens webbplats om du vill bestrida en parkeringsanmärkning.

Parkeringsnorm för kvartersmark

Parkeringsnorm för Staffanstorps kommun anger parkeringstal som används som vägledning för att bedöma lämpligt utrymme för parkering i plan- och bygglovsärenden. Parkeringsnormen behandlar både cykelparkering och bilparkering och visar på det lägsta antalet cykel- och bilplatser som ska tillgängliggöras. Parkeringsnormen innehåller parkeringstal för både bostäder och verksamheter och avser endast kvartersmark.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

199 kommentarer till Parkering

 1. Fortfarande står det bilar parkerade i vändplatsen på Jeppsagård 4
  Man parkerar på kvällar nätter och inte minst helger
  Skulle vara bra med en uppföljning, större bilar har svårt att köra där

  1. Hej Lennart!

   Jag meddelar parkeringsvakterna detta för kontroll på plats.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör
   Staffanstrops kommun

 2. Arbetsfordon (i detta fall städbolags firmabilar 2 st) står på kvartersparkering utmed klockaregårdsvägen. Inte ok tycker jag, vad gäller ? Tacksam för återkoppling. Hälsningar Henrik

  1. Trams med sådana synpunkter
   Står de omvägen?
   Iså fall bör man upplysa dem om detta

  2. Hej Henrik!

   På kvartermark kan inte kommunen göra något åt parkeringssituationen. Är det på kommunal mark så gäller allmänna och lokala bestämmelser. Jag är inte helt säker på vilken parkering utmed Klockaregårdsvägen du menar. Strax söder om Blomstergården finns en parkeringsyta som är allmän och kan bevakas av kommunens parkeringsvakter om så behövs.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör
   Staffanstorps kommun

 3. Långtidsparkerad SAAB på Cederbergs Väg som egentligen hör hemma på skroten…. vad gäller på denna gata?

  Parkerande bilar mittemot utfart ifrån flerbilsparkering på Bivägen, är det tillåtet?
  Gatan är smal tillräckligt och man får köra upp på trottoaren för att ta ut svängen så fronten ej touchar de parkerade bilarna.!
  På denna väg finns också 2 korsningar med högerregeln, gäller inte här parkering
  ´10 m´ ifrån korsning?

  1. Hej Jonas!

   Långtidsparkering och uppställning av fordon får inte göras på allmän platsmark. 24 timmar gäller som maximal parkeringstid om inget annat anges på skyltar. Absolut gäller 10-metersregeln och jag kommer be parkeringsvakterna kolla på plats på både Saaben och eventuell felparkering.

   Med vänlig hälsning Henrik, trafikingenjör, Staffanstorps kommun

   1. Hej Henrik.

    Tack för svar och en framtida uppsikt.

    // Jonas

    1. Hej Henrik.

     Hur går det med den uppsyn som var tänkt att genomföras…?
     Staffanstorp är inte stort så är det inte dags snart att få det åtgärdat…?

     Mvh.

     1. Hej Jonas!

      Jag har skickat iväg ärendet till parkeringsvakterna den 12/11 men jag har inte fått någon återkoppling. Jag skickar en liten påminnelse till dom.

      Med vänlig hälsning
      Henrik, Staffanstorps kommun

 4. Felparkerade bilar är fortfarande ett problem på Prästkragevägen. Ser att det förra inlägget är från maj. Vad har kommunen/Securitas gjort sedan dess?

  1. Skulle gärna vilja ha svar på inlägget nedan om parkering på Prästkragevägen i Hjärup. Vill också tillägga att parkeringen sker precis vid en cykelväg.

   1. Hej
    Securitas har i uppdrag via ett politiskt beslut att max verka 20tim/månad inom kommunen och att det först och främst gäller centrala delar av tätorter.
    När det gäller området med bla Prästkragevägen så har de fått att detta ska ha lite mer tillsyn pga parkeringssituationen som råder.

    Med vänlig hälsning
    Pär Larsson, Gatuingenjör

    1. Det är ju viktigt att Securitas är där under kvälls/helgtid när parkeringen sker. Har ni möjlighet att styra det?

     1. Hej
      Det finns möjlighet att få dem att lägga in detta område på vilken tid på dygnet som helst. Det är Staffanstorps kommun som styr detta.

      Med vänlig hälsning
      Pär Larsson, Gatuingenjör

      1. Hej!
       Då tycker jag att ni ber dem patrullera Prästkragevägen under kvällar. Det är ju då problemet finns.
       Eftersom det fortfarande är felparkerade bilar dagligen (4-6 stycken) så drar jag slutsatsen att Securitas inte har varit där när felparkeringen sker.
       Meningen är väl att felparkeringarna skall upphöra, eller har man andra prioriteringar?

 5. Tycker det är dags att Staffanstorps kommun åtgärdar alla felparkerade bilar på Prästkrageväge i Hjärup. dom står i gatan och i vändzonen och orkar inte använda p-rutorna som det finns i gatan, har varit så i 3 år så något bör ju hända snart !

  1. Hej
   Staffanstorps kommun avtal med Securitas gällande parkeringsövervakning.
   Övervakning sker mestadels i de centrala delarna av våra tätorter, men även i kommunens villaområden och då efter att det inkommit anmälningar till kommunen. När det gäller Prästkragevägen i Hjärup har Securitas fått i uppdrag att göra kontroller när de är i byn, då det har inkommit många anmälningar därifrån.
   Det är ett politiskt beslut som ligger till grund för hur mycket vi kan nyttja Securitas tjänster och i detta fallet är det 20 timmar per månad.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

 6. Hej

  Har varit i kontakt med polisen gällande lastbilsparkering som görs på bla truckstigen på industriområdet. Men vad jag kan utläsa på kartan för ”Zon för tunga fordon” så ligger den inom området!? Detta måste från komunens sida belysas till polisen, för enligt dom så finns det inget parkeringsförbud på truckstigen, därför kan dom inte agera.

  På helgerna så parkeras det så många lastbilar att det tvingar ut trafiken i mötatande körbana, det är bara en tidsfråga tills något allvarligt händer.

  1. Hej!
   Kommunen har problem med parkerade/felparkerade lastbilar främst i östra industriområdet.
   De åtgärder som har vidtagits är att våra parkeringsvakter har varit på plats ett tiotal gånger och dels pratat med ägaren av lastbilarna och dels direkt bötfällt ägaren för felparkerade lastbilar.
   Kommunen har varit i kontakt med polisen i ärendet vilka hävdar att detta är ett kommunalt problem.
   Kommunen kommer att öka upp bevakningen i området för att se om detta kan hjälpa mot alla parkerade lastbilar i området.
   Kommunen byggde separata lastbilsparkeringar längs Vesumvägen 2017 för att underlätta för chaufförer att tillfälligt kunna parkera och få sin timvila.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

   1. Hej

    Ett alternativ är att sätta upp parkering förbudsskylt (i varje fall på truckstigen), för att belysa för de internationella lastbilschaufförerna om vad som gäller, de är säkert inte så insatta i vad som gäller i de kommunala zonerna vad som gäller parkering för tunga fordon!
    Ett sämre alternativ är att vänta tills något alvarligt händer, och då tycka att man borde gjort mer och tidigare, trots att problemet är allmän känt!

    1. Hej Pär Larsson.
     Är ovan förslag gällande parkeringsförbud på truckstigen, något du/ni tänker genomföra?

     1. Hej Pär Larsson.

      Kan du inte, eller vill du inte svara?