Snöröjning

Snöröjning. Foto och licens: PEAB

Kommunen, Trafikverket, vägsamfälligheter och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning. Kommunen ansvarar för snöröjning på nästan alla gator och vägar inom tätorterna. Snöröjningen sköts av inhyrda entreprenörer. Det finns normalt beredskap för vinterväghållning under perioden 1 november till 30 april.

Prioriteringen av vinterväghållningen baseras på hur mycket människor och trafik som rör sig på gång- och cykelvägarna eller gatorna. Även vid ymnigt snöfall försöker vi hålla orternas huvudgator och gator som leder in till bostadsområden öppna och normalt påbörjas arbetet innan snödjupet är sju cm.

Övriga gator som villagator, körs endast vid extrem halka och mycket snö, då de prioriterade gatornas framkomlighet fungerar. Det är fastighetsägarens ansvar att vid behov röja och skotta upp öppningar i snövallar för in- och utfart till fastigheten.

Gång och cykelvägarnas huvudstråk vinterväghålls då det är halt eller när det är några centimeter snö, övriga gång och cykelvägar körs därefter.

Kommunen ansvarar för snöröjning på nästan alla gator och vägar inom tätorterna. Snöröjningen sköts av inhyrda entreprenörer.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

24 kommentarer till Snöröjning

 1. Hej,

  Eftersom det nu finns två låg- och mellanstadie-skolor i Hjärup numera och båda skolorna har hela Hjärup som upptagningsområde bor, skulle jag önska att ni lade in halkbekämpning/snöröjning som standard för hela Slättvägen i Hjärup – inte bara den delen som går bort till Hjärups skola utan även åt höger när man kommer från Klockaregårdsvägen. Anledningen till önskningen är att det är många barn som transporterar sig bort längs Slättvägen (bort till den lilla vändplatsen) för att komma ut på cykelvägen som leder bort till Uppåkraskolan.
  Tack på förhand!

  1. Hej Karin!
   Hela Slättvägen ligger med i snö och halkbekämpningsplanen.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

   1. Låter bra att den ligger i planen!
    Men om ni tittar i verkligheten nu så är den delen jag tipsar om INTE halkbekämpad.

    MVH Karin

 2. Jag har läst vad som gäller för snöröjning i villakvarter. Där står då att det är fastighetens ansvar att röja vid in och utfart från fastigheten, det är ju självklart men min fråga är då; eftersom det är kommunens ansvar att röja på den s.k gångbanan som finns utanför fastigheten är det då även kommunens ansvar ifall det är någon som trillar p.g.a att det är halt på gångbanan och är då betalningsskyldig för eventuella skador som denna person har ådragit sig?

  Emotser svar

 3. Hej, när kommer kommunen sopa upp småstenen som spreds på gångstigarna i vintras?

  1. Hej Viktor!

   Sopning och sandupptagning efter vinteråtgärder kommer att påbörjas i mitten av april och ska vara klart senast den första maj.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör, Staffanstorps kommun

 4. Jag undrar om det ingår i snöröjning att lägga upp vallar och plöja gräsmattor. Går varje dag runt Nevisborgs området med hunden och efter varje snörunda möts man av jordvallar längs gångbanor och senast imorse fick jag klättra över en vall i gångtunneln under Klågerupsvägen. Detta måste väl kunna skötas på bättre sätt?

  1. Hej Jocke

   Det är ofrånkomligt att inte komma åt grässvär när man plogar snö. Då detta bedrivs med minitraktor och snöplog och gångbanorna inte är utmärkta med tex snökäppar blir det så att ibland kommer man utanför asfalten.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

   1. Den traktorn som jag sett köra på dom gångbanorna som jag går på är definitivt ingen minitraktor, det är snarare en större lantbrukstraktor.

    Den är så stor så att den tar upp hela bredden av gångbanan.

 5. Jag undrar hur länge man ska gå med livet som insats på trottoarerna. Är det endast gång- och cykelbanor som ska plogas och saltas? Nog är det väl även trottoarerna utanför husen som ska skötas? Nu har det varit fruset och snö länge och ingenting görs. Det är inte bara på Knutsborg som det inte sköts på utan det är på flera ställen. Jag förstår att de stora gångbanorna måste prioriteras men nu borde varenda trottoar vara snöröjd.

 6. Hej

  Nu har vi fått lite snö.
  Då rycker saltfordonen ut och saltar även bostadsgatorna i Hjärup.
  Det stämmer väl inte med kommunens regler.
  Detta upprepas i princip varje år. Det är väl bara infartsvägarna som ska saltas.
  Hoppas att reglerna följs vid nästa tillfälle med minusgrader. Nu sprids alldeles för mycket salt där det inte ska vara salt. Kommunen får tala med de som sprider ut saltet och förklara var de ska köra och att de ska stänga saltspridarna där det inte ska saltas.

 7. Hej!
  Jag undrar varför det inte görs någon snöröjning på Åttevägen och Åttegränd? Då här bor många äldre som har svårt att gå med rullator då det är isgata på båda gatorna. Jag har påtalat detta genom att ringa till kommunen och de ansvariga säger att det ska åtgärdas. Här är varken saltat eller sandat, på någon av dessa gator sen snön har kommit. Är det bara inne i Staffanstorp som detta görs varför glöms Hjärup bort. Jag är tacksam om detta blir åtgärdat snarast då jag är handikappad och rörelsehindrad och går med rullator.
  Med vänlig hälsning Kerstin

  1. Hej Kerstin!
   När det gäller gator som Åttevägen och Åttegränd klassas dessa som bostads- och villagator. Denna typ av gata åtgärdas inte förrän det har blivit ett snödjup på ca 10cm.

   Pär Larsson, Staffanstorps kommun

 8. Hej! Jag undrar varför ni ska envisas med att bara salta alla gator Hjärup. Det hjälper inte mycket när det redan är minusgrader. Det blir bara eländig sörja som man halkar på. Kan ni inte sanda lite också för att motverka halka. Det kanske är dags att tänka på miljön också

 9. Hej!
  Lämnade min son på Bråhögskolan igår och på väg hem, på cykelbanan utanför, halkade jag och slog mig rejält bla h.tumme/handled. Här var inte röjt, inte saltat etc. Det var isglatt under snön på flera ställen. På em var där inte heller gjort ngt. Idag var det ngt bättre, saltat och slafsigt en smal gång i mitten av cykelbanan. Kom man längre bort mot Åkershusområdet var det jättebra röjt men det kanske inte är kommunens jobb att röja där?!? Önskar svar!!!

 10. Som cykelpendlare mellan Staffanstorp- Lund förväntas men tydligen att flyga över Knästorp eftersom det inte sker någon som helst snöröjning eller saltning här….Själva gång-cykelbanan skrapas och saltas,men när man kommer fram till Vesumvägen så är det slut på detta,och sedan fortsätter skrapningen och saltandet när cykelbanan tar vid igen vid Knästorp kyrkväg.
  Varför kan ni inte skrapa och salta i Knästorp när ni ändå är på vägen,det är ju inte så att det är en omväg för er,ni kör ju ändå här!
  Detta är inte acceptabelt,skärpning tack!

  1. Hej Eva!
   Snöröjning och halkbekämpning av denna vägsträcka ligger på kommun att sköta som cykelväg. Tyvärr har en miss skett och efter samtal med entreprenören kommer detta att utföras omgående.

   Med vänliga hälsningar Pär Larsson, Staffanstorps kommun

 11. Hej!
  Jag undrar varför ingen skottning eller saltning sker på Tors väg 1-10 i Trädgårdslunden? Det är helt glashalt under det nu ganska tjocka snötäcket. Undrar också varför Heimdalls väg aldrig skottas?

  Tack på förhand,
  Minna

  1. Hej Minna!
   Övriga gator som villagator, körs endast vid extrem halka och mycket snö, då de prioriterade gatornas framkomlighet fungerar.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson Tekniska enheten

   1. Resten av Torsväg körs ju, kan inte kosta på att köra hela gatan, speciellt som bilen ändå kör förbi för att komma till mer prioriterade gator!
    Konstigt prioritering också när en gångbana som inte leder någonstans utan abrupt tar slut vid en åker körs, när ingen använder denna gångbana.
    Dags att se över prioriteringarna helt enkelt!

    Vänliga hälsningar Minna

    1. 1. vet inte vilken väg man skulle var på väg till om man kom förbi Tors väg?
     2. G/C-väg och bilväg är ju samma sak, det vet ju alla…..

 12. Hej!
  Jag undrar varför ni inte har saltat på vår väg, Åttevägen, och angränsande vägar i Hjärup? De senaste dagarna har det varit isgata och det är bara en tidsfråga innan någon skadar sig allvarligt.

  Med vänlig hälsning,
  Vibeke

  1. Hej

   Prioriteringen av vinterväghållningen baseras på hur mycket människor och trafik som rör sig på gång- och cykelvägarna eller gatorna. Även vid ymnigt snöfall försöker vi hålla orternas huvudgator och gator som leder in till bostadsområden öppna och normalt påbörjas arbetet innan snödjupet är sju cm.

   Övriga gator som villagator, körs endast vid extrem halka och mycket snö, då de prioriterade gatornas framkomlighet fungerar.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson Tekniska enheten