Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet trädgård. Illustration: Alva Esping

Staffanstorps kommun arbetar hela tiden med trafiksäkerhet på de allmänna ytorna, det vill säga gator, parker och torg.

På privat mark ansvarar fastighetsägare själv över att de lagar och regler som finns faktiskt följs. Som fastighetsägare kan du på olika sätt bidra till trafiksäkerheten där du bor. Genom bland annat hålla nere vegetation i korsningar och ut över sin fastighetsgräns. Många problem kan uppstå om man inte håller sin växtlighet inom lagens gränser, så som skymd sikt, belysning och skyltar skyms, gående och cyklister får grenar på sig eller tvingas ut bland bilarna.

Häck i korsning Illustration: Alva Esping Häck i korsning Illustration: Alva Esping

I foldern Råd för trafiksäkerhet kan du läsa mer om vad lagen säger om olika bredder och höjder på din växtlighet. I slutändan handlar det egentligen bara om att klippa sina träd och buskar med jämna mellan för att öka trafiksäkerheten och minska olycksrisken för dig, dina grannar och andra som rör sig kring din fastighet.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

En kommentar till Trafiksäkerhet

 1. Nästan obefintlig belysning på Banvallsvägen vid Hjärups station.
  Det är nästan totalt mörkt vid övergångsstället och utfarten från parkeringen. Anledningen är att gatlamporna sitter ca 5 meter in i de stora träden.
  Dessutom är buskaget vid utfarten alldeles för högt vilket ger skymd sikt.
  Bör åtgärdas snarast.
  Jag anmälde detta till kommunen på den särskilda anmälningssidan för ett år sedan.
  Fick meddelande senare om att det var åtgärdat vilket alltså inte alls stämmer.