Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet trädgård. Illustration: Alva Esping

Staffanstorps kommun arbetar hela tiden med trafiksäkerhet på de allmänna ytorna, det vill säga gator, parker och torg.

På privat mark ansvarar fastighetsägare själv över att de lagar och regler som finns faktiskt följs. Som fastighetsägare kan du på olika sätt bidra till trafiksäkerheten där du bor. Genom bland annat hålla nere vegetation i korsningar och ut över sin fastighetsgräns. Många problem kan uppstå om man inte håller sin växtlighet inom lagens gränser, så som skymd sikt, belysning och skyltar skyms, gående och cyklister får grenar på sig eller tvingas ut bland bilarna.

Häck i korsning Illustration: Alva Esping Häck i korsning Illustration: Alva Esping

I foldern Råd för trafiksäkerhet kan du läsa mer om vad lagen säger om olika bredder och höjder på din växtlighet. I slutändan handlar det egentligen bara om att klippa sina träd och buskar med jämna mellan för att öka trafiksäkerheten och minska olycksrisken för dig, dina grannar och andra som rör sig kring din fastighet.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

19 kommentarer till Trafiksäkerhet

 1. Hej
  Är det något som är sönder så behöver det felanmälas, det finns en länk ”knapp” övers på Staffanstorps websida, gå vidare till felanmälan och sedan kommer ni till http://easyincident.staffanstorp.se/publiktarende.aspx . Fyll i denna så kommer ärendet till kommunens driftentreprenör för belysning som åtgärdar felet.
  Hälsningar
  Kerstin Jensen, projektledare teknik

 2. Alla lamporna vid cykelvägen från reningsverket till tunneln vid 108:an är sönder.

 3. Under utbyggnaden av fyra spår i Hjärup är just nu och ngr veckor framöver, delar av Banvallsvägen avstängd. Vägen är nu avstängd från Blåklintevägen om man kommer från söder och vid Vragerupsvägen om man kommer från norr. Detta har fått till följd att bl a Smörblommevägen har blivit en genomfartsled trots all skyltning. Skyltningen är tydlig och jag förstår inte den bristen för respekt som visas. De som kör igenom inom området kör dessutom ganska fort. Skyltningen börjar med 1. att det är begränsa framkomlighet på Banvallsvägen, 2. att vägen är avstängd fr Blåklintsvägen resp Vragerupsvägen, 3.förbjuden fordonstrafik om 250 m, 4.omledning för cykel- och gångtrafik, 5. att den skyltningen ENDAST gäller cykel och gångtrafikanter. Kommer man sedan in på ex Smörblommevägen är det skyltat med förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II med tilläggskylt att detta inte gäller behörig trafik ( ex de som bor på gatan, brevbärare, sophämtning). Den sistnämnda skyltningen är precis i anslutning till en lekplats. Kan man från kommunens sida göra ngt? Det bor många barn inom området och det är väldigt otillfredsställande med ”främmande fordon” på gatorna i dessa tider Vänliga hälsningar Kristina

  1. Hej Kristina!

   Det du nämner är i allra högsta grad olämpligt och det ska inte förekomma fordonstrafik på gång- och cykelvägarna. Som du nämner är skyltarna korrekt och till synes tydliga, men ändå förekommer detta felaktiga beteende.

   Jag har bett NCC som är där och utför arbetet att skylta än tydligare och jag har dessutom meddelat polisen.

   Du får mer än gärna återkomma om några dagar med en lägesrapport över om det blivit bättre eller sämre/likadant. Vi sätter helst inte fysiska hinder för gående och cyklister och räddningstjänsten, men vid en sista utväg får det tyvärr bli så.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör
   Staffanstorps kommun

   1. Hej! Tack för snabb återkoppling och snabbt agerande! Det tog inte lång tid innan kompletterande /utökad skyltning var på plats. I slutet av förra veckan hade man även smalnat av infarten till vägarna.

    Åtgärderna har haft viss effekt. Något färre bilar kör igenom området och hastigheten har sänkts något. Det kör fortfarande fler bilar på smågatorna jämfört med ”normalfallet” och vissa av dem som kör igenom visar väldigt lite hänsyn. ”Kör man fort igenom är det ingen som ser en”… Alternativt; Oj vad det är många skyltar här, stannar upp, kollar runt och fortsätter köra.

    Att sätta fysiska hinder är, som du skriver, ingen riktigt bra lösning. Har som amatör svårt att se en enkel lösning på detta men blir det inte värre kanske allt går bra. Jag hade önskat lite större förståelse från dem som trotsar skyltningen, det finns en anledning till att de finns där även om jag i viss mån kan förstå att närmaste vägen är snabbast (tills det händer något).

    Jag är tacksam för din insats och återkommer om läget förvärras.

    Hälsningar Kristina

 4. Hej!
  På Malmövägen precis vid infarten till Staffanstorp från Arlöv används vägen som rallybana om nätterna, finns det något man kan göra åt detta?

  1. Hej Terese!

   Om du menar vägsträckan väster om cirkulationsplasten så är den delen av Malmövägen statlig och då får du kontakta Trafikverket om åtgärder. Är det på östra sidan om cirkulationsplatsen, dvs sträckan mot Netto så är den kommunal och därmed beslutar kommunen om åtgärder.

   Generellt kan jag säga att det i första hand är polisen som ska kontaktas innan man åtgärdar fysiskt. Då det endast är ett fåtal bilister som har detta felaktiga beteende brukar en polisiär närvaro räcka i många fall.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör
   Staffanstorps kommun

 5. Vid skymd cykelöverfart ska fastighetsägaren se till att häckar, staket, murar o dyl inte är högre än 0.8 m. Hur bred ska sikttriangeln vara? Gäller 10 m även här?

  1. Hej Britta!

   Som du nämner så är 10 meter som rekommenderas.

   Med vänlig hälsning Henrik, trafikingenjör, Staffanstorps kommun

   1. Rekommenderas vad innebär det? Är det ett måste eller är det bara en rekommendation?

    1. Hej Johan.

     Det är inget lagkrav att det ska vara 10 meter så som sagt är det en rekommendation.

     Med vänlig hälsning
     Henrik, trafikingenjör
     Staffanstorps kommun

 6. Hej!
  På Stationsstigen i Hjärup råder ju förbud mot motorfordonstrafik. Detsamma gäller för alla de gång- och cykelvägar som finns norr om Hjärupslunds Gård. De undantag som finns gäller naturligtvis för fordon för parkskötsel samt vissa fordon med tillstånd. Jag kan detta till trots konstatera att det förekommer en allt ökande biltrafik på dessa stigar, främst kvällstid. Detta handlar ju om de mest frekventerade gång- och cykelstråken i Hjärup.
  Är det kanske dags att sätta upp någon form av hinder som motverkar detta?
  Hälsningar
  Gert

  1. Hej Gert!

   Att det kör motordrivna fordon på våra gång- och cykelvägar är en polisiär fråga. Att sätta upp hinder för gång- och cykeltrafiken görs generellt inte längre då risken att någon gående eller cyklist skadas ökar.

   Mitt förslag är att du vänder dig till polisen i detta ärende så kan jag åka ut på plats vid tillfälle för att se om det finns några mindre och enklare åtgärder man kan göra. Exempel på dessa åtgärder är bland annat att se till så att skyltningen är korrekt.

   Med vänlig hälsning Henrik, trafikingenjör, Staffanstorps kommun

 7. Hej,
  Sedan de nya husen på Äppelhagen i Hjärup börjar blir färdiga har trafiken på Hjärupsvägen ökat markant. Jag tycker det vore dags att sätta upp farthinder innan korsningen Hjärupsvägen/ Åttevägen för att skydda trafikanter och barnen i området. Kan kommunen lösa detta? Om inte – vad behöver kommunen ifrån de boende i området för att fatta ett sådant beslut?

  Med vänlig hälsning
  Dan

  1. Hej Dan!

   Tack för din fråga.

   I kommunen har man sagt att samtliga farthinder i kommunen ska beslutas politiskt. Jag kommer åka ut på platsbesök under ett par tillfällen för att se hur trafiken är och om det skulle behövas någon åtgärd så tar jag det vidare till politiken. Med det sagt kan jag inte utlova någon åtgärd i nuläget men jag ser över situationen.

   Ni som boende i området behöver inte göra mer – det är tillräckligt att ni påpekar att det kan finnas problem på platsen.

   Med vänlig hälsning Henrik, trafikingenjör, Staffanstorps kommun

   1. Hej,
    Tack för ditt svar. Tacksam om du kan återkoppla efter ditt platsbesök.

 8. Önskar farthinder på Rektangelvägen i Staffanstorp. Finns skymda cykelöverfarter. Bilar kör alldeles för fort, en dag kommer ett litet barn komma till skada.

  1. Hej Karin!

   När det kommer till farthinder på lokalgator är man generellt återhållsam. Eftersom vägen är en ingår i ett slutet vägnät är det ingen genomfartstrafik och därmed är trafikintensiteten låg. Trafiken där är från boende som kör där dagligen och ska anpassa sina hastigheter efter rådande vägförhållande. Är det en skymd cykelöverfart ska fastighetsägaren se till att häckar, buskage, staket eller murar inte är högre än 0,8m. Om fordon kör för fort är det dock en polisiär fråga.

   Det har i somras gått ut en folder gällande fastighetsägaransvaret när det kommer till bland annat att klippa sin häck efter de mått som krävs. Om man inte gör det så kan kommunen skicka ut en påminnelse. Jag ber min kollega kolla på det för att se om det behövs.

   Med vänlig hälsning Henrik, trafikingenjör, Staffanstorps kommun

 9. Nästan obefintlig belysning på Banvallsvägen vid Hjärups station.
  Det är nästan totalt mörkt vid övergångsstället och utfarten från parkeringen. Anledningen är att gatlamporna sitter ca 5 meter in i de stora träden.
  Dessutom är buskaget vid utfarten alldeles för högt vilket ger skymd sikt.
  Bör åtgärdas snarast.
  Jag anmälde detta till kommunen på den särskilda anmälningssidan för ett år sedan.
  Fick meddelande senare om att det var åtgärdat vilket alltså inte alls stämmer.


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »