Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet trädgård. Illustration: Alva Esping

Staffanstorps kommun arbetar hela tiden med trafiksäkerhet på de allmänna ytorna, det vill säga gator, parker och torg.

På privat mark ansvarar fastighetsägare själv över att de lagar och regler som finns faktiskt följs. Som fastighetsägare kan du på olika sätt bidra till trafiksäkerheten där du bor. Genom bland annat hålla nere vegetation i korsningar och ut över sin fastighetsgräns. Många problem kan uppstå om man inte håller sin växtlighet inom lagens gränser, så som skymd sikt, belysning och skyltar skyms, gående och cyklister får grenar på sig eller tvingas ut bland bilarna.

Häck i korsning Illustration: Alva Esping Häck i korsning Illustration: Alva Esping

I foldern Råd för trafiksäkerhet kan du läsa mer om vad lagen säger om olika bredder och höjder på din växtlighet. I slutändan handlar det egentligen bara om att klippa sina träd och buskar med jämna mellan för att öka trafiksäkerheten och minska olycksrisken för dig, dina grannar och andra som rör sig kring din fastighet.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

45 kommentarer till Trafiksäkerhet

 1. Hejsan,

  Hur är reglerna om ens granne vägrar klippa ner sin vegetation inne på sin tomt som är klart över 80 cm hög. Växligheten är både hög och tät så att vi ser ingenting när vi kör ut från vår uppfart.
  Cyklar många barn förbi på väg till skolan.

  Vi är väldigt rädda att vi skulle råka köra på ett barn.
  Vad göra?

  1. Hej, följer man inte trafiksäkerheten kan detta bli ett tillsynsärende. Det går bra att anmäla vilken fastighet det gäller till en utav våra byggnadsinspektörer på bygg- och miljöenheten, se kontaktuppgifter
   https://staffanstorp.se/bo-och-bygga/bygga/kontakta-bygglov/

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila
   Miljö- och byggenheten

 2. Ni satte parkeringsförbud på Skråvägen vilket nu lett till att alla som tidigare parkerat där istället kör ner och ställer sig i gatorna Bryggarevägen, Fiskarevägen och Bagarevägen. Jag och andra boende börjar bli mäkta trötta på att det alltid är fullt av bilar som kör ner här. Det bor massa barn här och inte är det så att de förarna kör sakta och försiktigt. Antingen sätter ni upp gupp eller skyltar upp ordentligt här om sänkta hastigheter. Det är som en genomfartstrafik här trots att det är bostadsområde.
  Mvh Susanne Magnusson Milton

  1. Hej Susanne!

   Precis som du säger sattes parkeringsförbud upp på Skråvägen på grund av den ohållbara situationen. Följden blir som du nämner att de behöver ställa sig på andra platser och gatorna du nämner ligger nära till hands. Gatorna är allmänna och vem som helst får köra där och parkera där men det är av vikt att alla trafikregler följs. Om hastigheterna är höga bör Polisen kontaktas. Parkeringsvakten går där ibland och kontrollerar parkeringen. Jag tror att utbyggnation av egen parkering för företagen är på gång men det är en långdragen process i och med detaljplaneändringar.

   Att anlägga gupp eller liknande är inte aktuellt och gupp beslutas dessutom politiskt i kommunen. Skulle ni trots detta svar önska åtgärder är ni välkomna att skicka in ett medborgarförslag så hanteras frågan politiskt.

   Med vänlig hälsning,
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun

   1. Kan ni inte ens tänka er att sätta upp skyltar av typen ”kör sakta lekande barn”? Det finns inte någon skylt som talar om sänkt hastighet här alls vad jag kan se, men är det då 50 km som gäller för gatorna här?
    Ska polisen stå här varje morgon, lunch och em då när alla dessa bilar kör här?
    Mvh Susanne Magnusson Milton

    1. Hej igen!

     Lekande barn-skyltar har tyvärr tappat sin effekt då den används på platser där barn sällan eller aldrig vistas. Dessa skyltar var väldigt populära för några år sedan att sätta upp och det har gjort att bilister inte höjer uppmärksamheten där de finns och där det verkligen rör sig mycket barn och unga.

     Vid infarten från Järnvägsgatan sitter två stycken 30-skyltar och således gäller även 30 på intilliggande gator.

     Polisen kan stå där efter de resurser de har. De brukar stå i 30-minutersintervaller och det brukar ge effekt ett bra tag om hastigheterna generellt är höga. Jag kan tyvärr inte svara för om, när eller hur de kommer stå där.

     Med vänlig hälsning
     Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »