Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet trädgård. Illustration: Alva Esping

Staffanstorps kommun arbetar hela tiden med trafiksäkerhet på de allmänna ytorna, det vill säga gator, parker och torg.

På privat mark ansvarar fastighetsägare själv över att de lagar och regler som finns faktiskt följs. Som fastighetsägare kan du på olika sätt bidra till trafiksäkerheten där du bor. Genom bland annat hålla nere vegetation i korsningar och ut över sin fastighetsgräns. Många problem kan uppstå om man inte håller sin växtlighet inom lagens gränser, så som skymd sikt, belysning och skyltar skyms, gående och cyklister får grenar på sig eller tvingas ut bland bilarna.

Häck i korsning Illustration: Alva Esping Häck i korsning Illustration: Alva Esping

I foldern Råd för trafiksäkerhet kan du läsa mer om vad lagen säger om olika bredder och höjder på din växtlighet. I slutändan handlar det egentligen bara om att klippa sina träd och buskar med jämna mellan för att öka trafiksäkerheten och minska olycksrisken för dig, dina grannar och andra som rör sig kring din fastighet.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

10 kommentarer till Trafiksäkerhet

 1. Vid skymd cykelöverfart ska fastighetsägaren se till att häckar, staket, murar o dyl inte är högre än 0.8 m. Hur bred ska sikttriangeln vara? Gäller 10 m även här?

  1. Hej Britta!

   Som du nämner så är 10 meter som rekommenderas.

   Med vänlig hälsning Henrik, trafikingenjör, Staffanstorps kommun

 2. Hej!
  På Stationsstigen i Hjärup råder ju förbud mot motorfordonstrafik. Detsamma gäller för alla de gång- och cykelvägar som finns norr om Hjärupslunds Gård. De undantag som finns gäller naturligtvis för fordon för parkskötsel samt vissa fordon med tillstånd. Jag kan detta till trots konstatera att det förekommer en allt ökande biltrafik på dessa stigar, främst kvällstid. Detta handlar ju om de mest frekventerade gång- och cykelstråken i Hjärup.
  Är det kanske dags att sätta upp någon form av hinder som motverkar detta?
  Hälsningar
  Gert

  1. Hej Gert!

   Att det kör motordrivna fordon på våra gång- och cykelvägar är en polisiär fråga. Att sätta upp hinder för gång- och cykeltrafiken görs generellt inte längre då risken att någon gående eller cyklist skadas ökar.

   Mitt förslag är att du vänder dig till polisen i detta ärende så kan jag åka ut på plats vid tillfälle för att se om det finns några mindre och enklare åtgärder man kan göra. Exempel på dessa åtgärder är bland annat att se till så att skyltningen är korrekt.

   Med vänlig hälsning Henrik, trafikingenjör, Staffanstorps kommun

 3. Hej,
  Sedan de nya husen på Äppelhagen i Hjärup börjar blir färdiga har trafiken på Hjärupsvägen ökat markant. Jag tycker det vore dags att sätta upp farthinder innan korsningen Hjärupsvägen/ Åttevägen för att skydda trafikanter och barnen i området. Kan kommunen lösa detta? Om inte – vad behöver kommunen ifrån de boende i området för att fatta ett sådant beslut?

  Med vänlig hälsning
  Dan

  1. Hej Dan!

   Tack för din fråga.

   I kommunen har man sagt att samtliga farthinder i kommunen ska beslutas politiskt. Jag kommer åka ut på platsbesök under ett par tillfällen för att se hur trafiken är och om det skulle behövas någon åtgärd så tar jag det vidare till politiken. Med det sagt kan jag inte utlova någon åtgärd i nuläget men jag ser över situationen.

   Ni som boende i området behöver inte göra mer – det är tillräckligt att ni påpekar att det kan finnas problem på platsen.

   Med vänlig hälsning Henrik, trafikingenjör, Staffanstorps kommun

   1. Hej,
    Tack för ditt svar. Tacksam om du kan återkoppla efter ditt platsbesök.

 4. Önskar farthinder på Rektangelvägen i Staffanstorp. Finns skymda cykelöverfarter. Bilar kör alldeles för fort, en dag kommer ett litet barn komma till skada.

  1. Hej Karin!

   När det kommer till farthinder på lokalgator är man generellt återhållsam. Eftersom vägen är en ingår i ett slutet vägnät är det ingen genomfartstrafik och därmed är trafikintensiteten låg. Trafiken där är från boende som kör där dagligen och ska anpassa sina hastigheter efter rådande vägförhållande. Är det en skymd cykelöverfart ska fastighetsägaren se till att häckar, buskage, staket eller murar inte är högre än 0,8m. Om fordon kör för fort är det dock en polisiär fråga.

   Det har i somras gått ut en folder gällande fastighetsägaransvaret när det kommer till bland annat att klippa sin häck efter de mått som krävs. Om man inte gör det så kan kommunen skicka ut en påminnelse. Jag ber min kollega kolla på det för att se om det behövs.

   Med vänlig hälsning Henrik, trafikingenjör, Staffanstorps kommun

 5. Nästan obefintlig belysning på Banvallsvägen vid Hjärups station.
  Det är nästan totalt mörkt vid övergångsstället och utfarten från parkeringen. Anledningen är att gatlamporna sitter ca 5 meter in i de stora träden.
  Dessutom är buskaget vid utfarten alldeles för högt vilket ger skymd sikt.
  Bör åtgärdas snarast.
  Jag anmälde detta till kommunen på den särskilda anmälningssidan för ett år sedan.
  Fick meddelande senare om att det var åtgärdat vilket alltså inte alls stämmer.