Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet trädgård. Illustration: Alva Esping

Staffanstorps kommun arbetar hela tiden med trafiksäkerhet på de allmänna ytorna, det vill säga gator, parker och torg.

På privat mark ansvarar fastighetsägare själv över att de lagar och regler som finns faktiskt följs. Som fastighetsägare kan du på olika sätt bidra till trafiksäkerheten där du bor. Genom bland annat hålla nere vegetation i korsningar och ut över sin fastighetsgräns. Många problem kan uppstå om man inte håller sin växtlighet inom lagens gränser, så som skymd sikt, belysning och skyltar skyms, gående och cyklister får grenar på sig eller tvingas ut bland bilarna.

Häck i korsning Illustration: Alva Esping Häck i korsning Illustration: Alva Esping

I foldern Råd för trafiksäkerhet kan du läsa mer om vad lagen säger om olika bredder och höjder på din växtlighet. I slutändan handlar det egentligen bara om att klippa sina träd och buskar med jämna mellan för att öka trafiksäkerheten och minska olycksrisken för dig, dina grannar och andra som rör sig kring din fastighet.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

77 kommentarer till Trafiksäkerhet

 1. Hej
  Vill bara berätta att jag vid tre tillfällen har varit nära att kollidera med cyklister vid övergångsstället på Grenvägen, senast nu i helgen och jag har inte kört fort med bilen. Det går kanske att få cyklisterna till att sakta ner vid överfarten med något hinder eller så för det är ju många barn och ungdomar som cyklar här till och från skolan. Jag har hört att det skulle vara byggnadskontoret som krävt ett ”bullerplank” här, kanske bara rykte eller? Men det för göras något snabbt innan det händer något allvarligt här.
  Mvh. Mats Bengtsson

  1. Hej Mats!

   Tack för din synpunkt. Jag antar att du menar övergångsstället mot Kronoslättsvägen.

   Vanligtvis sätter man inte ut hinder för cykeltrafik på våra gång- och cykelbanor då de kan göra mer skada än nytta. Tjänstepersoner från tekniska avdelningen kommer besöka platsen för att se om någon annan åtgärd kan göras. Spontant baserat på 2019 års flygfoto känns det som att sikten är god får såväl bilister som cyklister och ingen . Således kan jag inte i nuläget lova någon specifik åtgärd.

   Din fråga gällande bullerplank kan jag tyvärr inte svara på men skickar den delen av din fråga vidare till Miljö- och byggavdelningen för besvarande.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

   1. Hej Henrik
    Det är svårt att se problemet med planket och sikten på ett flygfoto från 2019 då planket inte kom på plats förrän strax innan julen 2019.
    Men det är ju bra att ni kollar i verkligheten istället.
    Mvh. Mats Bengtsson

    1. Hej, ett tillsynsärende är upprättat och handläggs av våra byggnadsinspektörer Alexander Jönsson och Mohammad Almadani då det skymmer sikten i korsningen

     Med vänlig hälsning
     Britta Karila
     Miljö- och byggenheten

  2. Hej, det stämmer att det finns ett bygglov för bullerplank på fastigheten men det är med en annan utformning dvs. det ska inte se ut så som det gör idag

   Ett tillsynsärende är upprättat och handläggs av våra byggnadsinspektörer Alexander Jönsson och Mohammad Almadani

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila
   Miljö- och byggenheten

 2. Hej!
  Grenvägen med sitt övergångställe har blivit en trafikfara för de boende och de elever som passerar här varje dag. Har bott här i 50 år och det har gått hur bra som helst. Man skulle kunna tro att kommunen har behövt pengar eftersom de sålt två tomter på f.d grönområde.
  Med tanke på de två hus som byggts där under föregående år, så är sikten skymd. Husägaren har satt upp staket ca 1,80 cm där och då finns där ingen sikt. Det finns ju klara regler för detta. 10 meter åt gatan och 10 meter på cykel o gångstig och att det är 80 cm högt.
  Detta bör ni titta på innan olycka är framme.
  MVH
  Maritha Roswall

  1. Hej jag skickar detta vidare till en av våra byggnadsinspektörer Alexander Jönsson och Mohammad Almadani som får undersöka saken

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila
   Milj- och byggenheten

 3. Vi bor på Hambovägen och lämnade in ett antal förslag på förbättringar för Staffanstorp, så som miljö, kostnader, infrastruktur m.m. innan Microsoft började bygga mellan Västanvägen och Malmövägen. Kommunen tog inga av dessa förslag till sig utan försatte enligt kommunens plan.

  Ett av våra förslag var att utfarten från Microsoft skulle var på Malmövägen men om det inte gick så föreslog vi en cirkulationsplats på Västanvägen, Polonäsvägen och utfarten från Microsoft.

  Nu ser vi dock att det är stor risk för olyckor då man kör över heldragen linje på alla håll när man ska in och ut från Microsoft och vi flera tillfällen har vi varit i kollisionskurs med stora lastbilar och andra fordon som kommer från väg 11 och ska svänga vänster in till Microsoft.

  Vad kan kommunen göra för att undvika eventuella olyckor och trafikregler följs?

  1. Hej Mats!

   Jag har inte varit med jättemycket involverad i projektet men sett till trafikutredning som gjorts så ska framtida korsningslösning med vänstersvängfält vara tillräckligt. Skulle det vara så att trafikregler inte efterlevs så är det främst en polisiär fråga.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

   1. Hej Henrik

    Jag förstår att det blir ett polisärende men det är kommunen som har skapat en situation där förarna inte följer trafikreglerna. Skulle uppskatta att kommunen gör något åt den situation som kommunen har skapat.
    Det är inte ok att vänta tills vi har en olycka. Informerar Kommunen om denna situation till Polisen eller tycker Kommunen att jag ska göra det?

    1. Hej igen Mats

     Jag glömde tillägga i förra svaret till dig att korsningspunkten inte är färdig. Den kommer att göras betydligt tydligare och fordon kommer inte behöva korsa heldragna linjer.

     Jag meddelar Polisen.

     Med vänlig hälsning
     Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 4. en gatlykta trasig utanför stenshögsvägen 24-26 hjärup väldigt mörkt , många barn passerar på väg till förskola , skola
  vore trevligt med en reparation

  tack

  lars sandqvist

  1. Hej
   Vid fel på belysningen ska felanmälan göras så kommer det att åtgärdas. Det kan ni göra via kommunens hemsida, välj kontakt och felanmälan så kommer ni till http://easyincident.staffanstorp.se/publiktarende.aspx . Då kommer anmälan till belysningsentreprenören.
   Hälsningar
   Kerstin, projektledare, Staffanstorps kommun

   1. jag har anmält detta härmed på kommunens hemsida i och med det jag skrev här.
    jag vill inte vara otrevlig , men det borde väl räcka. tack.

   2. den felanmälan sida ni har fungerade inte tråkigt nog. platsangivelsen som var obligatorisk fungerade inte trots att den var korrekt ifylld med gatuadress
    vi hoppas ni kan vidarebefordra att gatubelysningen utanför stenshögsvägen 24-26 i hjärup är trasig. nära en korsning . med trafik till och från skola och förskola.
    tack
    lars sandqvist

 5. Hej,
  Vad gäller för en samfällighetsförening när det gäller att sätta upp en skylt ”Privat väg” och farthinder i form av asfalt/gummigupp? Det gäller Görshögsvägen/Ådalavägen/Silkefruns väg i Nordanå. Det råder hastighetsbegränsning 30 km/h i området. Det ligger en förskola (Duvemåla) på Görshögsvägen.

  1. Hej!

   Vissa regleringar, så som parkering och hastigheter beslutar kommunen om även på privat vägnät inom tättbebyggt område. Jag är osäker på just det du nämner både skyltmässigt men också fysiska åtgärder. Jag föreslår att du tar en titt här https://www.revriks.se/ eller kollar med Länsstyrelsen som också kan ha koll på just detta.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 6. Hej,
  Det är väldigt mörkt på skolgården på Hjärupsskola. Har tänkt på det hela vintern, men inte kommit mig för att höra av mig. Både ”stora” och ”lilla” skolgården är i princip inte upplyst alls. Väldigt dåligt med belysning vid cykelställen vid stora skolgården (mot scoutgården). Inte så kul att som barn komma gående eller cyklande själv till skolan på morgonen och mötas av en beckmörk skolgård.

  1. Hej Jenny
   Skolgården tillhör Staffanstorps Kommunfastigheter. Jag får be dig kontakta dem med din felanmälan. Här hittar du deras kontaktuppgifter.
   Vänligen Marie Schyllert, Staffanstorps kommun

 7. Hej,
  Det är oerhört mörkt kring Hjärupslundsskolan, flera lampstolpar som inte fungerar både söder och nordöst om skolan. Cykelvägen som går förbi söder om skolan är beckmörk när man kommer cyklande tidig morgon eller sen kväll. Även en lampa som inte lyser på cykelvägen förbi spontanidrottsplatsen öster om skolan.

 8. Till säkerhetsansvariga i kommunen

  Jag har påtalat ett antal gånger om att belysningen vid Hjärups skolas Idrottshall är ur funktion vid parkeringen.

  Inget har hänt ännu. Varför ?? Här kommer barnen både gåendes och cyklandes på kvällstid innan/efter träningen, hoppas att det inte händer någon olycka.
  Men om det skulle hända, då ska det säkert utredas vilka som har undgått att göra en riskanalys i ärendet. Vi kommuninnevånare inser vikten att något görs innan olyckan har hänt.

  Med vänliga hälsningar
  Lisbeth Nilsson

  1. Hej Lisbeth
   Parkeringen tillhör Staffanstorps Kommunfastigheter. Jag får be dig kontakta dem med din felanmälan. Här hittar du deras kontaktuppgifter.
   Vänligen Marie Schyllert, Staffanstorps kommun

 9. Ansvariga för trafikfrågor och säkerhet

  Vägen genom Tottarp har 70 Km/tim och genom Kyrkbyn så är det 50 km/tim. Är det inte lämpligt att sänka hastigheten till 30 Km/tim eller i alla fall 40 Km/tim.
  Den här vägen används av många som genomfartsväg mellan Staffanstorpsvägen och till Toftanäs/Malmö.

  Om man betänker att det är 40 Km/tim på många bredare vägar som inte har utfarten från varken husägare eller sidogator, så undrar man hur det är ställt med kunskapen på de som bestämmer hur hastigheten ska sättas inom kommunen.

  Det vore bra om beslutsfattarna åker ut och ser med egna ögon hur vägarna sträcker sig.

  Med vänliga hälsningar
  Lisbeth Nilsson

  1. Hej Lisbeth!

   På platsen du nämner kan kommunen inte besluta om hastighet. Länsstyrelsen beslutar och jag får be dig kontakta dem för att få svar på dina frågor och funderingar.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 10. Till ansvariga i trafikfrågor och säkerhet

  Vid 4 vägskorsningen i Nordanå där Nordanåvägen / G:a Trelleborgsvägen / Burlövsvägen och Stationsvägen korsas har hastighetsbegränsningen ändrats från 30 Km/tim till 50 Km/tim.
  Här i korsningen stannar skolbussen för att hämta/lämna skolbarnen.
  Är det inte helt fel att höja hastighetsbegränsningen Jag undrar om det är en enskild tjänsteman som hade otur när hen tänkte eller är det okunskap vad som gäller säkerhet

  Med vänliga hälsningar
  Lisbeth Nilsson

  1. Hej Lisbeth!

   I detta fall var det ett politiskt beslut då skolan inte verkar ha varit aktiv på ett tag. Jag kollar upp möjligheten att sänka hastigheten. Jag ska försöka ta en diskussion med ansvariga för skolskjuts också för att se om vi har en bättre och mer hållbar lösning där.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 11. Till ansvarig
  – Efter en vattenläcka på Hjärupsvägen har det spolats upp en del sand på Hjärupsvägen och Stenshögsvägen. Trevligt om det går att göra rent efter detta arbete.
  – Under fredagen den 13 dec räknade jag till minst 30 bilar som körde fel och trodde
  stationsstigen är en bilväg i hjärupsvägens förlängning. Det vore trevligt om dom kartor som visar fel info kan justeras asap. För alla biltrafikanter och oss som bor här
  i området.

  Lars Sandqvist

  1. Hej Lars

   När det gäller vattenläckan så har vi varit ute på plats och anser inte det är något som behöver städas i nuläget.

   Gällande trafik som kör på GC-banan så är det ett polisiärt ärende. Vi har flyttat bommen så att det inte ska gå att ta sig fram där samt kompletterat med ny skyltning. Vi såg inte några hjulspår i gräset där heller vid platsbesöket.

   Med vänlig hälsning
   Henrik & Joakim, tekniska avdelning.

   1. Ni är välkomna till korsningen Hjärupsvägen – Stenshögsvägen där vatten från hjärupsvägen runnit in för att hitta en brunn några meter in på stenshögsvägen . om ni inte ser an massa sand där är det konstigt . sanden finns inte på hjärupsvägen i första hand

    När det gäller trafik in på stationsstigen så är det nog en fråga om felritade kartor
    i första hand som gör att bilar kör fel och får vända åter .

    Välkomna så skall jag visa problemet , eller gå in på googlemaps

    att några dårar passerar grinden har jag sett , men det är inte det som är det stora problemet….det stora problemet är att kartor och kartor som ligger till grund för gps visar fel

    tack
    lars Sandqvist
    070-6219911
    Stenshögsvägen 26
    Hjärup

  2. Hej Lars

   Vi har talats vid i telefon idag så jag anser dina frågor besvarade.

   M.v.h Joakim, Tekniska avdelningen

 12. Hej

  Mycket farlig biltrafik dagligen vid Parkallen och Januarivägen, precis utanför den nyöppnade förskolan. Bilar kör fort och trafiklen har ökat avsevärt sedan förskolan öppnade. De låga farthinder som finns i dag räcker ej till. Bilarna kör fort i svängen mellan Parkallen och januarivägen.
  Kan man inte ställa ut farthinder där? Krukor eller annat som tvingar bilarna att sakta ned efter svängen på båda håll?

  Mvh / Joakim

  1. Hej Joakim!

   Jag meddelar Polisen om att hastigheterna eventuellt inte efterlevs så får de göra kontroller på plats. De får därefter meddela oss hur trafiken ser ut och så funderar vi ut eventuell lösning om det skulle finnas ett generellt felaktigt trafikbeteende.

   Gällande fler farthinder så är det inte aktuellt att bygga om eller anlägga fler. I många kommuner använder man sig av just blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd men inte i Staffanstorp. Dessa medför både bra och mindre bra effekter. Farthinder och liknande på våra gator beslutas politiskt i kommunen. Skulle du inte vara nöjd med svaret du fått här får du gärna skicka in ett medborgarförslag. Då hanteras ditt ärende politiskt och beslut om farthinder kan fattas.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 13. Hejsan,

  Hur är reglerna om ens granne vägrar klippa ner sin vegetation inne på sin tomt som är klart över 80 cm hög. Växligheten är både hög och tät så att vi ser ingenting när vi kör ut från vår uppfart.
  Cyklar många barn förbi på väg till skolan.

  Vi är väldigt rädda att vi skulle råka köra på ett barn.
  Vad göra?

  1. Hej, följer man inte trafiksäkerheten kan detta bli ett tillsynsärende. Det går bra att anmäla vilken fastighet det gäller till en utav våra byggnadsinspektörer på bygg- och miljöenheten, se kontaktuppgifter
   https://staffanstorp.se/bo-och-bygga/bygga/kontakta-bygglov/

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila
   Miljö- och byggenheten

 14. Ni satte parkeringsförbud på Skråvägen vilket nu lett till att alla som tidigare parkerat där istället kör ner och ställer sig i gatorna Bryggarevägen, Fiskarevägen och Bagarevägen. Jag och andra boende börjar bli mäkta trötta på att det alltid är fullt av bilar som kör ner här. Det bor massa barn här och inte är det så att de förarna kör sakta och försiktigt. Antingen sätter ni upp gupp eller skyltar upp ordentligt här om sänkta hastigheter. Det är som en genomfartstrafik här trots att det är bostadsområde.
  Mvh Susanne Magnusson Milton

  1. Hej Susanne!

   Precis som du säger sattes parkeringsförbud upp på Skråvägen på grund av den ohållbara situationen. Följden blir som du nämner att de behöver ställa sig på andra platser och gatorna du nämner ligger nära till hands. Gatorna är allmänna och vem som helst får köra där och parkera där men det är av vikt att alla trafikregler följs. Om hastigheterna är höga bör Polisen kontaktas. Parkeringsvakten går där ibland och kontrollerar parkeringen. Jag tror att utbyggnation av egen parkering för företagen är på gång men det är en långdragen process i och med detaljplaneändringar.

   Att anlägga gupp eller liknande är inte aktuellt och gupp beslutas dessutom politiskt i kommunen. Skulle ni trots detta svar önska åtgärder är ni välkomna att skicka in ett medborgarförslag så hanteras frågan politiskt.

   Med vänlig hälsning,
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun

   1. Kan ni inte ens tänka er att sätta upp skyltar av typen ”kör sakta lekande barn”? Det finns inte någon skylt som talar om sänkt hastighet här alls vad jag kan se, men är det då 50 km som gäller för gatorna här?
    Ska polisen stå här varje morgon, lunch och em då när alla dessa bilar kör här?
    Mvh Susanne Magnusson Milton

    1. Hej igen!

     Lekande barn-skyltar har tyvärr tappat sin effekt då den används på platser där barn sällan eller aldrig vistas. Dessa skyltar var väldigt populära för några år sedan att sätta upp och det har gjort att bilister inte höjer uppmärksamheten där de finns och där det verkligen rör sig mycket barn och unga.

     Vid infarten från Järnvägsgatan sitter två stycken 30-skyltar och således gäller även 30 på intilliggande gator.

     Polisen kan stå där efter de resurser de har. De brukar stå i 30-minutersintervaller och det brukar ge effekt ett bra tag om hastigheterna generellt är höga. Jag kan tyvärr inte svara för om, när eller hur de kommer stå där.

     Med vänlig hälsning
     Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun


 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »