Fyra spår genom Hjärup

Hjärups fyra spår ska grävas ner och en bro ska byggas som sammanbinder östra och västra delen av Hjärup. Brons utformning är ännu bara ett förslag. Illustration: Metro Arkitekter/ Trafikverket

I dag går stambanan genom Staffanstorps kommun och försörjer Hjärups tätort med pågatågstrafik mellan Lund och Malmö. Järnvägen byggdes 1856 och har sedan dess varit en av de mest trafikerade järnvägssträckorna i Sverige.  Inom inte alltför långt avstånd finns fantastiska naturområden och det lockande havet. Med tåg tar resan till stora upplevelsecentra som Köpenhamn och Malmö runt en halvtimme.

För att möta framtida behov och för att klara ytterligare ökad tågtrafik så krävs en utbyggnad från två till fyra spår genom bland annat Hjärup. Du kan läsa mer om projektet på Trafikverkets webbplats.

Trafikverket har sedan 2010 väntat på ett så kallat tillåtlighetsbeslut för projektet från miljödepartementet. Miljödepartementet har den 16 april-2014, gett klartecken till Trafikverket att planera vidare för utbyggnaden av Södra stambanan mellan Flackarp-Arlöv, från två till fyra spår.

Nuläget i Hjärup är att den tillfälliga stationen placeras längs Banvallsvägen, mellan Botildas väg och Stallvägen. Läs även mer om att järnvägen grävs ner fyra meter i Hjärup.

 

Vissa arbeten kan vara störande för dig som bor i närheten av projektets arbetsplatser. Upplever du störningar från 4-spår projektet ska du i första hand vända dig till Trafikverket som är ansvarig för 4-spårutbyggnaden. Om du störs av projektets byggaktiviteter så kan du anmäla detta, tex bullerstörningar, på Trafikverkets webbplats för fyra spår här.

Läs mer om spårtrafikens utveckling i kommunens översiktsplan Framtidens kommun

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

15 kommentarer till Fyra spår genom Hjärup

 1. Hej, vi bor på Stallvägen som är den gata som går parallellt med Lommavägen. Det finns numera trafikljus utanför våra hus på Lommavägen vilket har medfört att de flesta trafikanter kör via Stallvägen istället. Trafiken på Stallvägen har ökat markant den senaste tiden och de flesta bilister respekterar inte hastigheten som är 30. Det är ett stort problem och orosmoment för oss som bor där då våra barn måste passera vägen till och från skolan dagligen. Det finns inga farthinder eller några övergångsställen på Stallvägen som vi boende så länge har efterfrågat. Eftersom att fyra spår projektet kommer att hålla på länge och delar av Lommavägen kommer att stängas av så kommer trafiken öka ännu mer. En åtgärd bör göras innan en olycka inträffar.

  1. Hej Christel!

   Det är tyvärr en bieffekt som är oundviklig när en gata stängs av likt Lommavägen. Smittrafik uppstår helt säkert på omkringliggande gatunät. Ärende gällande Stallvägen och dess utformning med övergångsställe mm hanterades under 2018 politiskt. Kommunen äger en digital hastighetstavla som kan sitta uppe för att påminna om gällande hastighet. Dessa tavlor har bevisad effekt på hastigheterna. Jag har varit i kontakt med vår entreprenör gällande denna tavla men det finns ett par tekniska problem innan vi kan sätta upp den. Jag kollar läget med dem igen. Utöver detta är inga åtgärder planerade i nuläget.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

   1. Hej Henrik!
    Nu blir jag faktiskt riktigt förbannad med er nonchalanta kommentar. Förstår ni inte innebörden av att bilar susar igenom Stallvägen dagligen i 50-80 km/h på en 30-väg??? Det är många boende och många barn i området som cyklar över denna väg dagligen och det är bara en tidsfråga innan det händer en olycka. Blotta tanken på att ett någon skulle bli påkörd här är fruktansvärt.
    Vägen är böjd och har skymd sikt. Det framgår inte att det är 30 väg riktigt tydligt (inte heller på Fredriks väg). Många bilister tar vägen förbi Stallvägen /Fredriks väg till skolor och förskolor pga av inre Hjärup inte har några genomfarter. Härtill kommer alla extra bilar och tunga fordon i samband med fyraspårsomläggningen.
    Tror ni på fullaste allvar att det räcker med en digital tavla? Det har varit uppsatt tidigare och det har ingen större effekt…
    Vi vill ha åtgärder omgående och sådana som ger verkliga effekter på bilisternas hastigheter!! En möjlighet är att göra likadant som på andra sidan Hjärup, på väg till Uppåkraskolan (där det finns väghinder).
    Tacksam för snarast återkoppling!!
    //Therese

    1. Hej Therese!

     Jag hade möte med Trafikverket och Polisen igår och Polisen kommer göra platsbesök här, samt på andra platser i Hjärup, då de är tillsynsmyndighet för hastighetsöverträdelser.

     Jag tar en vända till med Trafikverket gällande hastighetsdämpande åtgärder. Jag återkommer om vi hittar en rimlig lösning för detta.

     Med vänlig hälsning
     Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

     1. Hej Henrik,
      Vi bor på Stallvägen och precis som Therese och Christel påpekar är det väldigt höga hastigheter på vägen och det har sedan tidigare ett stort problem med alldeles för höga farter på Stallvägen.
      Vi har från Samfällighetens sida bett om åtgärder i form av farthinder mot detta tidigare men vi får inte gehör hos er på kommunen. När nu fyrspårbygget är igång har denna trafiken intensifierats avsevärt.
      Kommunen måste sätta upp någon form utav farthinder på Stallvägen. Ämnesvägen (vägen in till Hjärupslunds skolan) på andra sidan av Hjärup har 5 st farthinder på en sträcka motsvarande halva Stallvägen. Varför kan då inte Stallvägen få farthinder?
      Ett tips på hinder som håller ner hastigheterna avsevärt är följande typ av farthinder. Detta är heller inte en speciellt dyr åtgärd. Installera denna på 3-4 ställen över Stallvägen och problemet är löst. https://www.witre.se/sv/wsw/farthinder-manutan-20-t
      Hoppas att ni kan hjälpa oss med en lösning som är hållbar på sikt.
      /Pelle

      1. Hej Pelle!

       Som du nämner har dåvarande tekniska nämnden i kommunen hanterat ert ärende gällande hastighetsdämpande åtgärder tidigare. Nu är det lite annat läge i och med smittrafiken och därför kontaktade jag Trafikverket förra veckan. De kommer under byggtiden göra en åtgärd för att få ner hastigheten något på Stallvägen. Exakt utformning är inte beslutad men någon form av avsmalning är tänkt.

       Jag har även beställt utsättning av vår digitala hastighetstavla på platsen för att påminna om hastigheten.

       Med vänlig hälsning
       Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

     2. Det finns en mycket enkel lösning på problemet som Tekniska enheten borde kunna göra omedelbart och som varken involverar polisen eller Trafikverket. Stäng av Stallvägen helt för genomfartstrafik genom att helt enkelt sätta upp en permanent avspärrning.

      Jag tror inte att någon som bor längs Stallvägen skulle ha någonting att invända mot att få köra den ytterst korta extra sträcka som det innebär att köra ut om Lommavägen.

      Därefter är det bara att att meddela Räddningstjänsten så att dom vet vilken väg dom måste ta till dom två delarna av Stallvägen.

      Med vänlig hälsning
      Emil, boende på Stallvägen

      1. Hej Emil!

       Beställning av skylning ”Förbud mot trafik med fordon” med tilläggstavla ”Gäller genomfart” är beställd sedan en vecka. Fysiskt kommer vägen inte stängas av då den kan kommas att behövas användas för exempelvis omledning av trafik vid bygget av järnvägen. Vad som sker därefter är inte bestämt i nuläget.

       Med vänlig hälsning
       Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 2. Varför inget tåg till Staffanstorp?
  Borde finnas skäl till tåg till Staffanstorp i och med att Staffanstorp ökar mest procentuellt i Skåne.

  1. Hej Sven!

   Staffanstorp är inte aktuellt i dagsläget för utbyggnad av spårbunden trafik. Det är en regional fråga och längs Simrishamnsbanan finns mark reserverad för framtida spårtrafik i kommunens översiktsplan. För närvarande pågår ingen aktiv planering för tåg på Simrishamnbanan då Trafikverket beslutade att avbryta planläggningen 2015. Staffanstorps kommun utreder möjligheten för annan högklassig kollektivtrafik (buss) i denna sträckning.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun

 3. Fick av trafikverket reda på följande beträffande parkeringen vid Hjärup C:

  ”2020-2022, när vi ska bygga om stationen i Hjärup, kommer parkeringarna vid stationen att tas bort. En tillfälliga stationen byggs längre söderut, vid hundrastplatsen. I samråd med Staffanstorps kommun bygger vi där 4 korttidsparkeringar och 150 platser för cyklar.”

  Min fråga är hur ni avser lösa parkeringen för de ca 40 st som varje dag dagsparkerar vid stationen? Skall vi hålla i villagatorna då? Är villaägarna informerade om det?

  1. Hej Per!

   Vid den provisoriska stationen kommer det att bli minst så många cykelställ som det är vid den befintliga stationen. Gällande bilparkeringar så kommer det tyvärr bara att kunna bli ett fåtal parkeringar, hur många är inte bestämt ännu utan det pågår fortfarande projektering av området. Gällande parkeringar på allmänna gator i närområdet så kommer det att ske en översyn av behovet av reglering av parkeringstider och möjligheter. Regleringen av parkeringar kan också komma att ändras när stationen är i bruk om behov uppstår.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör, Staffanstorps kommun

   1. Hej Henrik!
    Jag förstår inte hur ni tänker när ni gör en provisorisk station utan parkering när dagens parkeringsplats är fullsatt dagligen? Har ni inte gjort grundliga undersökningar om hur Hjärups station används innan ni gjort planering för provisorisk och för den nya stationen?

    Även att hundrastplatsen tas bort utan att det görs en provisorisk eller en ny permanent är helt otroligt.

    Det verkar som om ni inte har gjort grundliga undersökningar om hur Hjärpsborna använder sin by. Det är nonchalant!

    1. Hej Marianne!

     Jag får hänvisa dig till Trafikverket för dessa frågor. De beslut som är tagna i järnvägsplanen har man som medborgare kunnat se i de samråd som hållits och där kunnat inkomma med frågor och synpunkter på deras plan. Denna finns att läsa på Trafikverkets webbplats.

     När det kommer till hundrastplatsen så kontrollerade jag med min kollega. Hon nämner att det kommer en permanent hundrastplats i samband med att sista etappen av parken byggs under 2019.

     Med vänlig hälsning
     Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun

 4. Hur kommer man att kunna cykla från östra Hjärup till Lomma under byggtiden? Vilken sträckning blir det? Kommer sträckan att vara asfalterad?


 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »