Fyra spår genom Hjärup

Hjärups fyra spår ska grävas ner och en bro ska byggas som sammanbinder östra och västra delen av Hjärup. Brons utformning är ännu bara ett förslag. Illustration: Metro Arkitekter/ Trafikverket

I dag går stambanan genom Staffanstorps kommun och försörjer Hjärups tätort med pågatågstrafik mellan Lund och Malmö. Järnvägen byggdes 1856 och har sedan dess varit en av de mest trafikerade järnvägssträckorna i Sverige.  Inom inte alltför långt avstånd finns fantastiska naturområden och det lockande havet. Med tåg tar resan till stora upplevelsecentra som Köpenhamn och Malmö runt en halvtimme.

För att möta framtida behov och för att klara ytterligare ökad tågtrafik så krävs en utbyggnad från två till fyra spår genom bland annat Hjärup. Du kan läsa mer om projektet på Trafikverkets webbplats.

Trafikverket har sedan 2010 väntat på ett så kallat tillåtlighetsbeslut för projektet från miljödepartementet. Miljödepartementet har den 16 april-2014, gett klartecken till Trafikverket att planera vidare för utbyggnaden av Södra stambanan mellan Flackarp-Arlöv, från två till fyra spår.

Nuläget i Hjärup är att den tillfälliga stationen placeras längs Banvallsvägen, mellan Botildas väg och Stallvägen. Läs även mer om att järnvägen grävs ner fyra meter i Hjärup.

 

Vissa arbeten kan vara störande för dig som bor i närheten av projektets arbetsplatser. Upplever du störningar från 4-spår projektet ska du i första hand vända dig till Trafikverket som är ansvarig för 4-spårutbyggnaden. Om du störs av projektets byggaktiviteter så kan du anmäla detta, tex bullerstörningar, på Trafikverkets webbplats för fyra spår här.

Läs mer om spårtrafikens utveckling i kommunens översiktsplan Framtidens kommun

Hoppa till navigering