Fyra spår genom Hjärup

Hjärups fyra spår ska grävas ner och en bro ska byggas som sammanbinder östra och västra delen av Hjärup. Brons utformning är ännu bara ett förslag. Illustration: Metro Arkitekter/ Trafikverket

I dag går stambanan genom Staffanstorps kommun och försörjer Hjärups tätort med pågatågstrafik mellan Lund och Malmö. Järnvägen byggdes 1856 och har sedan dess varit en av de mest trafikerade järnvägssträckorna i Sverige.  Inom inte alltför långt avstånd finns fantastiska naturområden och det lockande havet. Med tåg tar resan till stora upplevelsecentra som Köpenhamn och Malmö runt en halvtimme.

För att möta framtida behov och för att klara ytterligare ökad tågtrafik så krävs en utbyggnad från två till fyra spår genom bland annat Hjärup. Du kan läsa mer om projektet på Trafikverkets webbplats.

Trafikverket har sedan 2010 väntat på ett så kallat tillåtlighetsbeslut för projektet från miljödepartementet. Miljödepartementet har den 16 april-2014, gett klartecken till Trafikverket att planera vidare för utbyggnaden av Södra stambanan mellan Flackarp-Arlöv, från två till fyra spår.

Nuläget i Hjärup är att den tillfälliga stationen placeras längs Banvallsvägen, mellan Botildas väg och Stallvägen. Läs även mer om att järnvägen grävs ner fyra meter i Hjärup.

 

Vissa arbeten kan vara störande för dig som bor i närheten av projektets arbetsplatser. Upplever du störningar från 4-spår projektet ska du i första hand vända dig till Trafikverket som är ansvarig för 4-spårutbyggnaden. Om du störs av projektets byggaktiviteter så kan du anmäla detta, tex bullerstörningar, på Trafikverkets webbplats för fyra spår här.

Läs mer om spårtrafikens utveckling i kommunens översiktsplan Framtidens kommun

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

10 kommentarer till Fyra spår genom Hjärup

 1. Fick av trafikverket reda på följande beträffande parkeringen vid Hjärup C:

  ”2020-2022, när vi ska bygga om stationen i Hjärup, kommer parkeringarna vid stationen att tas bort. En tillfälliga stationen byggs längre söderut, vid hundrastplatsen. I samråd med Staffanstorps kommun bygger vi där 4 korttidsparkeringar och 150 platser för cyklar.”

  Min fråga är hur ni avser lösa parkeringen för de ca 40 st som varje dag dagsparkerar vid stationen? Skall vi hålla i villagatorna då? Är villaägarna informerade om det?

  1. Hej Per!

   Vid den provisoriska stationen kommer det att bli minst så många cykelställ som det är vid den befintliga stationen. Gällande bilparkeringar så kommer det tyvärr bara att kunna bli ett fåtal parkeringar, hur många är inte bestämt ännu utan det pågår fortfarande projektering av området. Gällande parkeringar på allmänna gator i närområdet så kommer det att ske en översyn av behovet av reglering av parkeringstider och möjligheter. Regleringen av parkeringar kan också komma att ändras när stationen är i bruk om behov uppstår.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör, Staffanstorps kommun

 2. Hur kommer man att kunna cykla från östra Hjärup till Lomma under byggtiden? Vilken sträckning blir det? Kommer sträckan att vara asfalterad?

 3. Hej,

  Hur kommer vägar stängas mellan Hjärup och Lomma ?

  Med vänlig hälsning/Henrik

  1. Hej Henrik,
   Lommavägen stängs när en ny bro ska byggas över järnvägen. Trafiken kommer att ledas om via Vragerupsvägen över järnvägen. Arbetena utförs av Trafikverket och mer information finns på Trafikverkets hemsida.

   Trafikverket har tagit fram en broschyr med tidplan för arbetena som också finns att hämta på Trafikverkets hemsida.

   Vänligen Stadsbyggnadskontoret, Trafik

 4. Kommer tågen stanna ofta i Hjärup efter ombyggnaden?

  1. Med ”ofta” menade jag ”oftare” (skrev visst lite för snabbt)

   1. Hej Kristian,
    Skånetrafiken planerar i nuläget samma turutbud som idag. Det pågår dock ett antal utredningar, så hur det ser ut när järnvägen är utbyggd år 2022 vet inte Skånetrafiken fullt ut i dagläget.

    Stadsbyggnadskontoret, Trafik

 5. Hade varit kanon om tåget kom till Staffanstorp också…

  1. Hej Eva,
   Ja, visst hade det varit bra om Simrishamnsbanan hade byggts ut för pågatågstrafik! Information om projektets status finns på Trafikverkets hemsida http://www.trafikverket.se/simrishamnsbanan samt på http://www.simrishamnsbanan.se/ som är en hemsida som kommunerna längs sträckan har tagit fram tillsammans med Region Skåne.

   Lisa Callréus, Trafik- och Exploateringsingenjör


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »