Översiktsplan Flackarp-Höjebromölla

Förslag till fördjupad översiktsplan för Flackarp-Höjebromölla syftar till att pröva utvecklingen av det attraktiva stationsnära området söder om Höje å.

När nu en pågatågstation ska anläggas vid Klostergården i södra Lund, så ökar efterfrågan på fler bostäder i stads- och stationsnära läge vilket aktualiserar frågan om att bygga söder om Höjeå – i Staffanstorps kommun, men inom Lund stadsrand. För att börja reda ut hur detta kan göras på bästa sätt, med respekt för och i samklang med de stora natur- och rekreations värden som finns i ådalen, har Staffanstorps kommun tagit fram det här samrådsförslaget till fördjupad översiktsplan för Flackarp – Höjebromölla.

Förslaget är ett första utkast och ett diskussionsunderlag som syftar till att få in värdefulla synpunkter och tankar från kommunmedborgare, grannkommuner, organisationer och myndigheter – tankar som kan ligga till grund för den utvärdering och vidareutveckling av förslaget som kommer att göras efter samrådstiden.

Med önskan om att föra en dialog med kommunmedborgare och andra med intresse för Staffanstorp kommer Staffanstorps kommun att bjuda in till dialog om den fördjupade översiktsplanen. Samrådsperioden sträcker sig från den 17 juni till den 4 oktober 2019 och under denna period kommer ett samrådsmöte att hållas. Den 17 juni kommer också samrådshandlingarna ut här på hemsidan!

Samrådsmötet är upplagda som ”öppet hus” med möjlighet till mingel och kommer att pågå mellan klockan 12-19 med löpande presentationer.

Den 5 september- Flackarp

Så ta tillfället i akt: Välkommen att ta del av och att vara med och påverka de framtidstankar som kommer att ligga till grund för den kommande utveckling av Flackarp – Höjebromölla!

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »