Fyra spår genom Hjärup

Hjärups fyra spår ska grävas ner och en bro ska byggas som sammanbinder östra och västra delen av Hjärup. Brons utformning är ännu bara ett förslag. Illustration: Metro Arkitekter/ Trafikverket

I dag går stambanan genom Staffanstorps kommun och försörjer Hjärups tätort med pågatågstrafik mellan Lund och Malmö. Järnvägen byggdes 1856 och har sedan dess varit en av de mest trafikerade järnvägssträckorna i Sverige.  Inom inte alltför långt avstånd finns fantastiska naturområden och det lockande havet. Med tåg tar resan till stora upplevelsecentra som Köpenhamn och Malmö runt en halvtimme.

För att möta framtida behov och för att klara ytterligare ökad tågtrafik så krävs en utbyggnad från två till fyra spår genom bland annat Hjärup. Du kan läsa mer om projektet på Trafikverkets webbplats.

Trafikverket har sedan 2010 väntat på ett så kallat tillåtlighetsbeslut för projektet från miljödepartementet. Miljödepartementet har den 16 april-2014, gett klartecken till Trafikverket att planera vidare för utbyggnaden av Södra stambanan mellan Flackarp-Arlöv, från två till fyra spår.

I huvudsak kommer följande att ske i Hjärup:

 • Utökningen för de permanenta spåren kommer att ske västerut från de befintliga spåren (det vill säga på Jakriborgssidan).
 • Nuvarande gångtunnel ersätts av en bro för bil-, gång- och cykel-trafik. På västra sidan finns tre hus som berörs och som måste rivas. Två av dessa äger Trafikverket.
 • För att klara av att upprätthålla tågtrafiken under byggtiden, kommer två provisoriska spår och två provisoriska plattformar att byggas. Dessa placeras på den östra sidan. Spåren kommer att gå mellan befintliga spår och tre hus i norra delen av Hjärup: stationshuset, stinsbostaden och en villa. Dessa hus kommer att stå kvar.
 • Den lilla närbutiken kommer dock att rivas för de provisoriska spåren. Parkeringen i höjd med dagens plattformar kommer också att tas i anspråk för provisorierna.
 • I samtliga fall har Trafikverket tagit kontakt med berörda fastighetsägare och diskussioner pågår.
 • Längre söderut kommer Banvallsvägen att flyttas österut, närmare bebyggelsen, för att ge plats åt provisoriska spår.
 • Den tillfälliga stationen kommer att ligga söder  om dagens station. Exakta läget är inte klart.
 • Stationen kommer att vara öppen för tågresenärer under hela byggtiden, undantaget korta inkopplingar av spår.
 • Byggtiden kommer att förlängas gentemot ursprungligt alternativ. Vi uppskattar att den totala byggtiden för Hjärups del kommer att bli cirka fem år.

Järnvägen grävs ner fyra meter i Hjärup

Staffanstorps kommun arbetar med att anpassa spårutbyggnaden till Hjärups tätort genom att verka för minska bullernivån och bevara siktstråk. För att motverka en barriäreffekt mellan den västa och östra sidan om spåren krävs att stationsområdet i Hjärup byggs om och ytterligare förbättras. Kommunen arbete med att möjliggöra utbyggnaden av järnvägen till fyra spår som gavs på informationspromenaden den 13 september 2016 finns här.

Läs mer om spårtrafikens utveckling i kommunens översiktsplan Framtidens kommun>>

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

8 kommentarer till Fyra spår genom Hjärup

 1. Hur kommer man att kunna cykla från östra Hjärup till Lomma under byggtiden? Vilken sträckning blir det? Kommer sträckan att vara asfalterad?

 2. Hej,

  Hur kommer vägar stängas mellan Hjärup och Lomma ?

  Med vänlig hälsning/Henrik

  1. Hej Henrik,
   Lommavägen stängs när en ny bro ska byggas över järnvägen. Trafiken kommer att ledas om via Vragerupsvägen över järnvägen. Arbetena utförs av Trafikverket och mer information finns på Trafikverkets hemsida.

   Trafikverket har tagit fram en broschyr med tidplan för arbetena som också finns att hämta på Trafikverkets hemsida.

   Vänligen Stadsbyggnadskontoret, Trafik

 3. Kommer tågen stanna ofta i Hjärup efter ombyggnaden?

  1. Med ”ofta” menade jag ”oftare” (skrev visst lite för snabbt)

   1. Hej Kristian,
    Skånetrafiken planerar i nuläget samma turutbud som idag. Det pågår dock ett antal utredningar, så hur det ser ut när järnvägen är utbyggd år 2022 vet inte Skånetrafiken fullt ut i dagläget.

    Stadsbyggnadskontoret, Trafik

 4. Hade varit kanon om tåget kom till Staffanstorp också…

  1. Hej Eva,
   Ja, visst hade det varit bra om Simrishamnsbanan hade byggts ut för pågatågstrafik! Information om projektets status finns på Trafikverkets hemsida http://www.trafikverket.se/simrishamnsbanan samt på http://www.simrishamnsbanan.se/ som är en hemsida som kommunerna längs sträckan har tagit fram tillsammans med Region Skåne.

   Lisa Callréus, Trafik- och Exploateringsingenjör


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har knappt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »