Gällande översiktsplan

Översiktsplan, Framtidens kommun

Framtidens kommun – perspektiv 2038 kallas kommunens framtidsvision som även fungerar som en översiktsplan. Projektet startade hösten 2007 då politiker och tjänstemän arbetade tillsammans i en seminarieserie som handlade om Staffanstorps framtid. Arbetet resulterade i ett visionsdokument som antogs av kommunfullmäktige 2009. Dokumentet aktualiserades 2011.

Här finns den senaste versionen av Framtidens kommun – perspektiv 2038 att ladda hem: Framtidens kommun – perspektiv 2038 aktuell och gällande 2011-10-24.

Framtidens kommun – perspektiv 2038 handlar till stor del om att bygga en identitet åt kommunen och fem så kallade identitetsbärare har lyfts fram – livsoas, hembygd, stadsliv, tidkvalité och inspiration.

Identitetsbärarna grundar sig på förhållanden som kommunen består av och som vi är kända för. Med visionsdokumentet fylls dessa förhållanden med mer innehåll och får ett mervärde. En tydlig identitet är viktig för kommunens positionering i regionen.

Fördjupningar i Framtidens kommun – perspektiv 2038

Parallellt med utarbetandet av Framtidens kommun – perspektiv 2038 togs separata fördjupningar av översiktsplanen fram för Hjärup, Kyrkheddinge respektive Nordanå. Eftersom planerna delade flera stora strategiska frågor integrerades bearbetade versioner av respektive fördjupning i Framtidens kommun-dokumentet inför utställningen och antagandet av detta. De ursprungliga, separata fördjupningarna kom därmed att få statusen av underlag till Framtidens kommun. Här nedan kan du ladda hem respektive fördjupning, hämtad ur Framtidens kommun, samt de separata dokument som utgjort underlag till fördjupningarna.

Övriga handlingar

I utställningsutlåtande till Framtidens kommun – perspektiv 2038 är synpunkterna från utställningen 2009-07-08 – 2009-10-09 sammanfattade och kommenterade ämnesvis, tillsammans med en övergripande argumentation kring inkomna synpunkter och vilka förändringar de har lett till. Läsexemplar finns på medborgarkontoret och biblioteken i Staffanstorp och Hjärup.

Allmänt om översiktsplan

Läs mer om vad en översiktsplan är under Samhällsplanering och på Boverkets hemsida.

Hoppa till navigering