Ny översiktsplan på gång

Den nya översiktsplanen kommer att heta Översiktsplan 2020-2040 och har en egen hemsida staffanstorp.se/oversiktsplan

I den nya översiktsplanen tittar vi 20 år framåt i tiden och fortsätter mot samma mål och förfinar det arbete som inleddes med vår nuvarande översiktsplan. Staffanstorp ligger i en attraktiv region som fotsätter växa. Vi kommer att tillgodose behovet av bostäder och arbetsplatser samtidigt som vi ska stärka vår småstadskänsla genom att förtäta och växa i stations- och hållplatsnära läge. På så sätt kan vi tillgodose ett bostadsbehov för ca 40000 människor år 2040.

Hoppa till navigering