Ny översiktsplan på gång

Den nya översiktsplanen kommer att heta Framtidens kommun – Livsoas 2039. Vi tittar 20 år framåt i tiden och fortsätter mot samma mål och förfinar det arbete som inleddes med vår nuvarande översiktsplan. Staffanstorp ligger i en attraktiv region som fotsätter växa. Vi kommer att tillgodose behovet av bostäder och arbetsplatser samtidigt som vi ska stärka vår livsoas genom att förtäta och växa i stations- och hållplatsnära läge. På så sätt kan vi tillgodose ett bostadsbehov för ca 39000 människor år 2039. Klicka här för att komma till den nya översiktsplanens hemsida: staffanstorp.se/oversiktsplan

Hoppa till navigering