Simrishamnsbanan framtida spår

I dag går stambanan genom Staffanstorps kommun och försörjer Hjärups tätort med pågatågstrafik mellan Lund och Malmö.

Kommunen verkar tillsammans med andra kommuner och intressenter för att i framtiden trafikera Simrishamnsbanan med persontrafik och på så sätt även försörja Staffanstorps tätort med pågatågstrafik. Trafikverket har mer information om projektet.

Tåg och spårvagn är den viktigaste förutsättningen för att konkret förverkliga kommunens roll i regionen. Många människor som verkar i Malmö, Lund och Köpenhamn söker sig en livsoas nära jobben, men ändå utanför storstaden. De bosätter sig här och blir pendlare. För andra människor är det attraktivt att bo i de närbelägna storstäderna och pendla till stationsnära arbetsplatser i Staffanstorps kommun. Läs mer om spårtrafikens utveckling i kommunens översiktsplan.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

3 kommentarer till Simrishamnsbanan framtida spår

 1. 90 miljoner till tvåfilsväg men ingen kollektivtrafik. Till Staffanstorp. Uselt

 2. Hej
  Jag undrar inom vilken tidsaspekt man planerar för pendeltåg i Staffanstorp?
  Med vänlig hälsning,
  Karin Lillberg

  1. Hej Karin,
   Utbyggnaden av Simrishamnsbanan finansieras av kommunerna längs banan, Region Skåne och staten. Simrishamnsbanan finns inte med i statens nationella plan för transportsystemet 2014–2025 som fastställdes i april 2014 . Läs mer här: http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-planering/Vad-ska-vi-gora-2014-2025/

   Regeringen har uttalat en ambition att se över den nationella transportplanen en gång per mandatperiod (fyra år). Varför nytt besked om utbyggnaden av Simrishamnsbanan kan komma om ca fyra år.

   Lisa Callréus, Trafikingenjör