Kometen – östra delen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-08 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att arbeta fram detaljplanen samt att sända ut den på samråd. Samråd hölls mellan 2016-06-27 — 2016-08-14.

————————————————————————————————

Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen från allmänt ändamål till småindustri och kontor. Detta för att möjliggöra för andra verksamheter än statliga och kommunala inom planområdet. Ändamålsbestämmelsen är anpassad till angränsande område söder om Kometvägen.

Planområdet är ca 1 ha stort.

Staffanstorps kommunfastigheter äger marken och har för avsikt att exploatera marken för industriändamål.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Om inga synpunkter och eller berörda är oense kan antagandet ske direkt efter samråd. Då övergår planprocessen till ett begränsat förfarande.

Planhandlingar

Handläggare

Planarkitekt Jonathan Nygaard

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

 • Kommentarer


  pool

 • Blanketter


  pool

  Vill du söka barnomsorg, beställa betyg eller ansöka om bygglov? Här hittar du kommunens blanketter och här kommer du att hitta våra e-tjänster. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 23 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »