Kometen – östra delen

Detaljplanen har vunnit Laga kraft 2017-05-30.

—————————————————————————-

Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen från allmänt ändamål till småindustri och kontor. Detta för att möjliggöra för andra verksamheter än statliga och kommunala inom planområdet. Ändamålsbestämmelsen är anpassad till angränsande område söder om Kometvägen.

Planområdet är ca 1 ha stort.

Staffanstorps kommunfastigheter äger marken och har för avsikt att exploatera marken för industriändamål.

Detaljplanen handlades med standardförfarande. Inga synpunkter inkom under samrådstiden och planförslaget godkändes aktivt varpå planprocessen övergick till begränsat standardförfarande.

Planhandlingar

Kontaktpersoner på kommunen

Planarkitekt: Sofia Tjernström

Genomförande och exploatering: Anna Isgren

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »