Åkerslundshusen

Inom området uppförs cirka 50 bostäder i form av villor på fribyggartomter och radhus. I de centrala delarna har anlagts ett mindre parkområde där fördröjning av dagvatten sker.

Utbyggnad och tidplan

Utbyggnad av allmän plats, dvs kommunala gator, gång-/cykelvägar, VA-ledningar samt dagvattendamm, har pågått mellan maj 2016 – huvudsakligen januari 2017. Byggnation av bostäder har pågått sedan november 2016. Kommunens entreprenad är slutbesiktigad och godkänd och nu återstår huvudsakligen endast en viss mängd plantering. Färdigställande av bygg-gatorna kommer att göras 2018 efter att samtliga bostäder är färdigbyggda. Entreprenör är NCC.

2016-09-14-11-43-11

2016-09-14-11-40-26

Gällande planhandlingar

Detaljplanen för området vann laga kraft hösten 2014.

Kontaktperson på kommunen

Exploatering och genomförande: Fredrika Klevborn

Detaljplan: Thomas Lexén

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

11 kommentarer till Åkerslundshusen

 1. Hej!
  Fråga om detaljplan som anger 18 hus/byggnader på den del som nu ligger ute för försäljning ( och lär vara bokade årsskiftet 2016/2017) där man har lyckats att få in 23 hus/byggnader? Är det mindre avvikelse enligt PBL? Fastställd plans angivelse om bebyggelsenivå på resp tomtområde lär dock inte nås?

  1. Hej!
   Detaljplanen anger endast utnyttjandegrad e1 60 – största byggnadsarea i procent per fastighetsarea (dvs 60%). Antalet hus/byggnader specificeras inte i plankartan, vilken är den juridiskt bindande delen av en detaljplan. Mindre avvikelse blir det därför inte fråga om i det här fallet utan bebyggelsen följer detaljplanens angivelser.
   Med vänlig hälsning
   Fredrika Klevborn, exploateringsingenjör, Staffanstorps kommun

 2. När beräknas utbyggnaden av den allmänna platsen vara klar?
  Finns det någon datum för byggstart?

  1. Hej Sara
   En första delbesiktning av gator och VA kommer utföras 17/11. Blir besiktningen godkänd så kommer det kort därefter vara möjligt för privata fastighetsägare att påbörja byggnation på sina tomter. En del övriga arbeten som ingår i kommunens entreprenad kommer slutbesiktigas vid senare tillfälle, men det är besiktningen av gator och VA som är avgörande för övriga byggherrars tillträde till området.
   Med vänlig hälsning
   Fredrika Klevborn, exploateringsingenjör

   1. Hej!

    Blev besiktningen av gator och va godkänd?

    1. Hej Sara!
     Gatorna är nu öppna till samtliga villatomter. Det är alltså möjligt att tillsammans med exploatören, som deltog vid besiktningen, gå vidare med planering av markarbeten och husbyggnation på sin tomt.
     Med vänlig hälsning
     Fredrika Klevborn, exploateringsingenjör

 3. Bra grej det här! Ni har säkert tänkt till ordentligt men jag vill påminna om att det går en hel del jordbrukstransporter på gamla lundavägen. Vissa maskiner, till exempel tröskor, såmaskiner och traktorer med dubbelmontage kan vara väldigt breda. Jag hoppas att framkomligheten inte blir lidande i den nya trafiklösningen.

  1. Hej Mårten

   Tack för din synpunkt. Den nya trafiklösningen som kommer att bli längs Lommavägen är dimensionerad för att långtradare ska kunna passera. Cirkulationsplatsen Lommavägen/gamla Lundavägen är inte planerad att genomföras i detta skede, utan är enbart förberedd för i detaljplanen så att man vid eventuell framtida byggnation inte ska behöva ta fram ny detaljplan igen då.

   Med vänlig hälsning
   Fredrika Klevborn, exploateringsingenjör stadsbyggnadskontoret

 4. Tack för svar.

 5. Hej!
  Finns det något datum för byggstart?

  mvh Oskar

  1. Hej!
   Utbyggnaden av allmän plats (gator och park) kommer att påbörjas i maj.
   Jag återkommer här om jag hittar någon närmre information.
   MVH
   Katarina Jeraeus, planarkitekt


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »