Alléfonden

Planområde_Alléfonden

Detaljplan för Hjärup 4:281, Alléfonden

Planområdet är beläget i Hjärup, mellan Hjärupslundsskolan och Hjärups park.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av vårdverksamhet, bostadsbebyggelse och centrumverksamhet såsom kontor, frisör, café m.fl.

Samråd

Planförslaget har varit ute på samråd under perioden 30 december 2019 – 3 februari 2020.

Planförslaget fanns under samrådsperioden tillgängligt på följande platser:
• Rådhuset, Staffanstorps bibliotek, Torget 1, Staffanstorp
• Hjärups bibliotek, Ämnesvägen, Hjärup
• www.staffanstorp.se

Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse som biläggs handlingarna inför kommande granskning.

 

Samtliga samrådshandlingar i PDF format:

Planbeskrivning
Plankarta
Kungörelse
PM Geoteknik

Kontaktpersoner på kommunen:

Detaljplan: Tommi Lehto 

Exploatering och Genomförande: Viktor Rosengren

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

2 kommentarer till Alléfonden

 1. Nej tack. Inga höghus i Hjärup. Förstör inte Hjärup!

  1. Hej Jonas
   Planförslaget innebär att förtäta i ett attraktivt läge i Hjärup med vårdverksamhet och nya bostäder. En tidig planeringsstrategi om ett högre fondmotiv med visuell kontakt mot Uppåkra kyrka är även tänkt att förverkligas som ett led i planeringen av nordöstra Hjärup.

   Du är välkommen att lämna skriftliga synpunkter på förslaget till detaljplan fram till och med 3/2 2020. Se kungörelsen för mer information samt hur du går till väga.

   Mvh
   Tommi Lehto
   Planarkitekt
   Staffanstorps kommun


 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »