Hemmestorps industriområde

Planen har antagits av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och har vunnit laga kraft 2017-03-28.

—————————————————————————-

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra en något högre exploatering, genom att tillåta mindre tomtstorlekar och högre utnyttjandegrad. Ändringarna skapar också en större flexibilitet i utformningen av bebyggelsen. Detta görs genom att ett antal planbestämmelser ändras och tas bort.

Ändringarna gäller vissa egenskapsbestämmelser avseende kvartersmarken.

Planområdet är beläget i Hemmestorps industriområde i östra delen av Staffanstorp.

Planområdet är ca 14 ha stort.

Planhandlingar

Handläggare

Planarkitekt Jonathan Nygaard

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

 • Kommentarer


  pool

 • Blanketter


  pool

  Vill du söka barnomsorg, beställa betyg eller ansöka om bygglov? Här hittar du kommunens blanketter och här kommer du att hitta våra e-tjänster. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har knappt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »