Hemmestorps industriområde

Ny information 2017-03-07

Planen har antagits av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-0. Justerat protokoll av nämndsbeslutet sattes upp på kommunens anslagstavla på Rådhuset, Torget 1, Staffanstorp 2017-03-07.

Information om hur man överklagar beslutet finns på kommunens anslagstavla samt har sänts till de sakägare vilka inte har fått sina synpunkter tillgodosedda under planprocessen.

———————————————————————————————–

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra en något högre exploatering, genom att tillåta mindre tomtstorlekar och högre utnyttjandegrad. Ändringarna skapar också en större flexibilitet i utformningen av bebyggelsen. Detta görs genom att ett antal planbestämmelser ändras och tas bort.

Ändringarna gäller vissa egenskapsbestämmelser avseende kvartersmarken.

Planområdet är beläget i Hemmestorps industriområde i östra delen av Staffanstorp.

Planområdet är ca 14 ha stort.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Planhandlingar

Handläggare

Planarkitekt Jonathan Nygaard

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.