Hemmestorps industriområde

Planen har antagits av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och har vunnit laga kraft 2017-03-28.

—————————————————————————-

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra en något högre exploatering, genom att tillåta mindre tomtstorlekar och högre utnyttjandegrad. Ändringarna skapar också en större flexibilitet i utformningen av bebyggelsen. Detta görs genom att ett antal planbestämmelser ändras och tas bort.

Ändringarna gäller vissa egenskapsbestämmelser avseende kvartersmarken.

Planområdet är beläget i Hemmestorps industriområde i östra delen av Staffanstorp.

Planområdet är ca 14 ha stort.

Planhandlingar

Kontaktpersoner på kommunen

Planarkitekt: Sofia Tjernström

Exploatering och genomförande: Viktor Rosengren

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.