Annero – bostäder

Förslag till det detaljplan för del av Stanstorp 1:177 m.fl. ,bostäder vid Annero är nu ute på samråd.

Planförslaget finns under tiden 2018-07-11 — 2018-08-24 också tillgängligt på
följande platser:
• Rådhuset, Staffanstorps bibliotek, Torget 1, Staffanstorp
• Hjärups bibliotek, Ämnesvägen, Hjärup
• www.staffanstorp.se

Ni är också välkomna på samrådsmöte gällande detaljplanen på Sankt Staffans församling, Brågarpsvägen 10 i Staffanstorp tisdagen den 14:e augusti klockan 18.30-20.00.

Planens syfte är att möjliggöra byggnationen av ca: 40 stycken enfamiljsbostäder på platsen där tidigare Anneroskolan låg. Området ska få en varierad bebyggelse som anknyter och kompletterar den omkringliggande bebyggelsen och grönstrukturen. I sydöstra delen av planområdet ska dessutom fördröjning av dagvatten inom det befintliga grönområdet anordnas.

PLANHANDLINGAR:

PLANKARTA ANNERO SAMRÅDSHANDLING

PLANBESKRIVNING ANNERO SAMRÅDSHANDLING

Den som har synpunkter på detaljplanen kan senast den 24 augusti 2018 framföra dessa skriftligen till:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Staffanstorps kommun,
245 80 Staffanstorp, eller till stadsbyggnad@staffanstorp.se.

Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress.

Frågor om förslaget kan ställas till planarkitekt Jonathan Nygaard, 046 – 25 16 86. På grund av semester kommer andra medarbetare på Stadsbyggnadskontoret att svara på eventuella frågor veckorna 29, 30 och 31.

Efter samrådstiden kommer en samrådsredogörelse att upprättas och förslaget att revideras utifrån de synpunkter som inkommit för att sedan sändas på granskning, under denna granskning har sakägare myndigheter och andra berörda åter möjlighet att yttra sig.

Observera att den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att överklaga framtida beslut om antagande.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »