Äppelhagen

Inom området ska cirka 18 bostäder uppföras. Bostäderna får sin tillfart från Gårdsallén, Hjärupsvägen samt från en ny gata genom området; Tokes väg. I den södra delen av området har ett mindre naturområde anlagts inom vilket dagvatten från området fördröjs.

Området omfattar cirka 2 ha och ägs och byggs ut av Äppelhagen2012 AB, Dast Stenhus respektive kommunen.

Äppelhagen. Illustration OM arkitektur.

Utbyggnad och tidplan

Utbyggnaden har allmän plats har färdigställts under 2016 och byggherrarna är i full gång med att bygga hus.

När byggbolagen färdigställt husen kommer kommunens entreprenör tillbaka och lägger på ett sista lager asfalt och färdigställer gatorna. Detta är planerat att ske under 2019.

 

Gällande planhandlingar

Detaljplanen för området vann laga kraft 2015.

Kontaktperson på kommunen

Exploatering och genomförande: Karolina Gnosspelius

Detaljplan: Karolina Gnosspelius

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

3 kommentarer till Äppelhagen

 1. Hej!
  Jag är allmänt intresserad av vad som händer (eller rättare sagt inte händer) i Äppelhagen. Efter arbetet med gator och avlopp har allt gått i stå och det enda som händer är att gräset växer.
  Vad är problemet som tydligen uppstått?

  Hälsningar
  Gert

  1. Hej!

   Arbetena med VA och bygggator är avslutade för kommunens del. Vi ansvarar nu för de delar som är allmän plats dvs naturområdet vid diket och bullervallen, gatan och den lilla gräsplätten vid Vanningastigen. Exploatörerna ansvarar för utbyggnaden på kvartersmarken. Försäljning av bostäderna pågår, men jag vet tyvärr inte när exploatörerna planerar för byggstart. När exploatörerna byggt färdigt husen kommer vår entreprenör tillbaka och bygger färdigt gatan.

   Med vänlig hälsning Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 2. Hi,
  I am interested in houses and would like to have more details which are available this year or in 2017.
  Please let me know I can meet you today or tomorrow anytime please.

  Regards
  Amit