Äppelhagen

Inom området ska cirka 18 bostäder uppföras. Bostäderna får sin tillfart från Gårdsallén, Hjärupsvägen samt från en ny gata genom området; Tokes väg. I den södra delen av området har ett mindre naturområde anlagts inom vilket dagvatten från området fördröjs.

Området omfattar cirka 2 ha och ägs och byggs ut av Äppelhagen2012 AB, Dast Stenhus respektive kommunen.

Äppelhagen. Illustration OM arkitektur.

Utbyggnad och tidplan

Utbyggnaden har allmän plats har färdigställts under 2016 och byggherrarna är i full gång med att bygga hus.

När byggbolagen färdigställt husen kommer kommunens entreprenör tillbaka och lägger på ett sista lager asfalt och färdigställer gatorna. Detta är planerat att ske under 2019.

 

Gällande planhandlingar

Detaljplanen för området vann laga kraft 2015.

Kontaktperson på kommunen

Exploatering och genomförande: Karolina Gnosspelius

Detaljplan: Karolina Gnosspelius

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »